“This is what happens when you work to change things, and first they think you’re crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world.”

”Det här är vad som händer när du arbetar för att förändra saker. Först tror de att du är galen, sedan slåss de mot dig, sedan förändrar du världen.”

“You’ll get knocked down over and over and over again, and you get back up,”

“I’ve been knocked down a lot, and it became really clear that this was what I wanted to do, and I would start this company over 10,000 times if I had to.

En kan förstås spekulera i vad som egentligen är Orsakssammanhanget till varför Elisabeth startade Theranos?

(Theranos är en portmanteau av ”therapy” and ”diagnosis”)

Elisabeth, nu 37, riskerar upp till 20 års fängelse om hon befinns skyldig till de 12 anklagelserna om bedrägeri mot henne. Hon har aldrig tidigare berättat sin sida av historien.

Hennes rättegång, USA mot Elizabeth, kommer att övervakas noga och hon förväntas förklara sig oskyldig.

Kommentatorer säger att det är anmärkningsvärt hur hårt hon har hållit fast vid sin ursprungliga berättelse och människor som kände henne säger att de tvivlar på att hon har förändrats.

U.S. v. Elizabeth Holmes, et al.
Elizabeth Holmes och Ramesh ”Sunny” Balwani åtalas för två fall av konspiration för att begå bedrägeri och nio fall av bedrägeri.

Enligt åtalet härrör anklagelserna från anklagelser om att Holmes och Balwani ordnade åt sig ett mångmiljonbelopp för att lura investerare och ett separat system för att lura läkare och patienter.

Båda uppläggen involverade ansträngningar för att marknadsföra Theranos, ett företag som grundats av Holmes och baserat i Palo Alto, Kalifornien.

Theranos var ett privat hälsovårds- och biovetenskapsföretag med det uttalade uppdraget att revolutionera medicinska laboratorietester genom påstådda innovativa metoder för att ta blod, testa blod och tolka de resulterande patientdata.

Holmes och Balwani använde reklam och förfrågningar för att uppmuntra och förmå läkare och patienter att använda Theranos blodprovslaboratorium, även om de tilltalade enligt regeringen visste att Theranos inte var kapabel att konsekvent producera korrekta och tillförlitliga resultat för vissa blodprov.

Det påstås vidare att testerna som utfördes på Theranos-teknologin sannolikt innehåller felaktiga och opålitliga resultat.

Åtalet gör gällande att Holmes och Balwani lurat läkare och patienter (1) genom att göra falska påståenden om Theranos förmåga att tillhandahålla korrekta, snabba, tillförlitliga och billiga blodtester och testresultat, och (2) genom att utelämna information om begränsningar och om problem med Theranos teknologier.

De tilltalade visste att Theranos inte var kapabel att konsekvent producera korrekta och tillförlitliga resultat för vissa blodprov, inklusive tester för kalcium, klorid, kalium, bikarbonat, HIV, Hba1C, hCG och natrium.

De tilltalade använde likväl mellanstatliga elektroniska förbindelser för att köpa annonser som var avsedda att förmå individer att köpa Theranos-blodprov i Walgreens-butiker i Californien och Arizona. Genom dessa annonser framhöll de tilltalade uttryckligen för enskilda att Theranos blodprov var billigare än blodprov från konventionella laboratorier för att få individer att köpa Theranos blodprov.

Enligt åtalet ska de tilltalade också ha gjort många felaktiga framställningar till potentiella investerare om Theranos finansiella ställning och dess framtidsutsikter.

Till exempel framhöll de tilltalade för investerare att Theranos genomförde sina patienttester med hjälp av Theranos-tillverkade analysatorer; när Holmes och Balwani i egentligen visste att Theranos köpte och använde kommersiellt tillgängliga analysatorer från tredje part för att testa patienten.

De tilltalade framställde också för investerare att Theranos skulle generera över 100 miljoner USD i intäkter och gå break even under 2014 och att Theranos förväntade sig att generera cirka 1 miljard USD i intäkter 2015; när de tilltalade i sanning visste att Theranos bara skulle generera försumbara eller blygsamma revyer 2014 och 2015.

Åtalet hävdar att de tilltalade använde en kombination av direkt kommunikation, marknadsföringsmaterial, uttalanden till media, bokslut, modeller och annan information för att lura potentiella investerare.

Specifikt hävdade de tilltalade att Theranos utvecklat en revolutionerande och proprietär analysator som de tilltalade hänvisade till med olika namn, inklusive som TSPU, Edison eller minilab.

De svarande hävdade att analysatorn kunde utföra ett komplett utbud av kliniska tester med hjälp av små blodprover som togs från en fingersticka. De tilltalade hävdade också att analysatorn kunde ge resultat som var mer exakta och tillförlitliga än de som gavs med konventionella metoder – allt med en snabbare hastighet än tidigare möjligt.

Åtalet hävdar vidare att Holmes och Balwani visste att många av deras framställningar om analysatorn var falska. Det påstås till exempel att Holmes och Balwani visste att analysatorn hade problem med noggrannhet och tillförlitlighet, utförde ett begränsat antal tester, var långsammare än vissa konkurrerande enheter och i vissa avseenden inte kunde konkurrera med befintliga, mer konventionella maskiner.

I åtalet anklagas varje åtalad för två fall av konspiration för att begå bedrägeri, i strid med 18 U.S.C. § 1349, och nio fall av bedrägeri, i strid med 18 U.S.C. § 1343. Om de döms, riskerar de åtalade ett maximalt straff på tjugo (20) års fängelse och böter på 250 000 $ plus skadestånd, för varje fall av trådbedrägeri och för varje konspiration.

Men varje straff efter fällande dom skulle utdömas av domstolen efter övervägande av U.S. Sentencing Guidelines och den federala stadgan som reglerar utdömandet av ett straff, 18 U.S.C. § 3553. Båda åtalade är för närvarande ej häktade.

Nästa domstolsdatum
Meddelande: Datum kan ändras med kort varsel. Vänligen kontrollera domarens kalender innan du deltar.

Tillträde till domstol
Domarens kalender
Utfrågningar för motioner
26/08/2021 11:30, videokonferens endast för San Jose

Rättegångsdatum:
Domstolen har avbrutit rättegångarna mot de tilltalade Elizabeth Holmes och Ramesh ”Sunny” Balwani. Rättegången mot Ms. Holmes kommer att inledas 2021-08-31.

Balwanis rättegång kommer att inledas i januari 2022.

Rättegångsdagarna kommer att vara tisdagar, onsdagar och fredagar, eventuellt andra halvdagar. Domstolen kan ändra rättegångstiden och ställa in antingen 20:30-14:00 eller 21:00-14:00 och eventuellt 30 minuters pauser däremellan.

Utfrågningarna kommer att äga rum i San Jose, rättssal 4, 5:e våningen inför domare Edward J. Davila. Datum och tider kan komma att ändras.

Det kommer inte att finnas någon direkt fjärråtkomst för allmänheten (t.ex. telefon eller Zoom) till juryrättegångar i detta fall. Ett direktsändningsrum med liveljud eller video kommer att finnas tillgängligt i domstolsbyggnaden i San Jose (Courtroom 7).

Offentliga sittplatser i rättssalen och överloppsrummet kommer att vara först till kvarn. Rättssalen kommer att ha några sittplatser avsedda för pressens medlemmar. Alla domstolsbesökare måste följa domstolens säkerhetsprotokoll, inklusive att bära en mask i alla gemensamma utrymmen i domstolsbyggnaden och i rättssalen om domaren så instruerats, och måste granska domstolens COVID-19 Pre-Screening Questionnaire innan de anländer till tingshuset.

På grund av intresset för detta ärende, se följande webbsida för viktiga nyheter och information om tillgång till förfaranden och ärendeinformation:
USA mot Elizabeth A. Holmes, et al. 18-CR-00258-EJD

Handlingar:
Holmes och Balwani åtal
Kontaktinformation:
För information eller hjälp med det här fallet, vänligen kontakta enheten för Mega Victim Case Assistance Program på (844) 527-5299 eller e-post USAO.MCAP @USDOJ.GOV.

För information och eller frågor som rör pressförfrågningar vänligen kontakta vår offentliga informationsansvarige på 415-436-7264 eller e-posta Abraham.Simmons @usdoj.gov.

”Det här är vad som händer när du arbetar för att förändra saker. Först tror de att du är galen, sedan slåss de mot dig, sedan förändrar du världen.”

Ms Holmes advokater kommer att hävda att ”hon trodde att alla påstådda felaktigheter” om Theranos var sanna och att det var en ”legitim verksamhet som genererade värde för investerare”.

”Det svåraste med alla fall som involverar bedrägeri är att bevisa att personen hade för avsikt att bedra”, sa Baker.

Med några droppar blod lovade Theranos att deras Edison-test kunde upptäcka tillstånd som cancer och diabetes snabbt utan krångel med nålar. Storperuker från Henry Kissinger till general James Mattis satt i styrelsen.

Elizabeth förnekade inte att företaget använde standardblodtestteknik för sina tester, även om hon avböjde att säga om det var sant för de flesta tester, eller bara ett fåtal.

Elizabeth drev Theranos i ”stealth mode” utan pressmeddelanden eller en företagswebbplats fram till september 2013, då företaget tillkännagav ett partnerskap med Walgreens för att lansera blodprovssamlingscenter i butik.

“When people say, ‘I want to start a business,’ my question is always, ‘Why?’ Because there’s got to be a mission — there’s got to be a reason you’re doing it so that no matter how hard it is, you want to keep doing it over and over and over again, because you love it,” Elizabeth said at Fortune‘s MPW Next Gen conference in 2014.

I januari 2016 skickade Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) ett varningsbrev till Theranos efter att en inspektion av dess laboratorium i Newark, Kalifornien upptäckte oegentligheter med personalens kompetens, procedurer och utrustning.

CMS-tillsynsmyndigheter föreslog ett tvåårigt förbud för Elizabeth att äga eller driva ett certifierat kliniskt laboratorium efter att företaget inte hade åtgärdat problem i sitt labb i Kalifornien i mars 2016. På The Today Show sa Elizabeth att hon var ”förkrossad över att vi inte upptäckte och fixade dessa problem snabbare” och sa att labbet skulle byggas om med hjälp av en ny vetenskaplig och medicinsk rådgivande nämnd.

“And if you know what it is you’re trying to do, then it’s a question of being very, very open to failure … We will fail over a thousand times till we get this thing to work, but we will get it on the 1001st time.”

Elizabeth föddes den 3 februari 1984 i Washington, D.C. Hennes far, Christian Rasmus Holmes IV, var vice vd på Enron, ett energibolag som senare gick i konkurs efter en bokföringsbedrägeriskandal. Senare höll han ledande befattningar i statliga myndigheter som USAID, EPA och USTDA. Hennes mor, Noel Anne (född Daoust), arbetade som anställd i kongresskommittén.

”Det ögonblicket är när du hittar vad du föddes till att göra. För mig nådde jag den punkt då jag ägnade all min tid åt det här ändå, och jag slösade bort mina föräldrars pengar på kurser jag inte skulle gå. Så jag hade det ögonblicket där jag var väldigt tydlig: Det här är vad jag ville göra med mitt liv.”

Var det för att tjäna pengar?

I december 2004 hade Elizabeth samlat in 6 miljoner dollar för att finansiera företaget. I slutet av 2010 hade Theranos mer än 92 miljoner dollar i riskkapital. I juli 2011 introducerades Elizabeth för tidigare utrikesminister George Shultz. Efter ett två timmar långt möte gick han med i Theranos styrelse. Elizabeth erkändes för att ha bildat ”den mest lysande styrelsen i USA:s företagshistoria” under de kommande tre åren.

Hon intervjuades för Medscape av dess chefredaktör, Eric Topol, som berömde henne för ”denna fenomenala omstart av laboratoriemedicin”. Mediauppmärksamhet ökade 2014, när Elizabeth dök upp på omslagen till Fortune, Forbes, T: The New York Times Style Magazine och Inc.

Forbes erkände Elizabeth som världens yngsta selfmade kvinnliga miljardär och rankade henne som nummer 110 på Forbes 400 2014. Theranos värderades till 9 miljarder dollar och hade samlat in mer än 400 miljoner dollar i riskkapital.

I slutet av 2014 dök hennes namn upp på 18 amerikanska patent och 66 utländska patent. Under 2015 ingick Elizabeth avtal med Cleveland Clinic, Capital BlueCross och AmeriHealth Caritas för att använda Theranos-teknologi.

Var det för att Förverkliga Sin version av The American Dream?

Var det för att komma upp i samma Entreprenörsklass som Steve Jobs?

Var det därför att hon blev lurad av sin närmaste medarbetare?

I mars 2018 anklagade U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) Elizabeth och Theranos tidigare president, Ramesh Balwani, för bedrägeri genom att ta mer än 700 miljoner dollar från investerare samtidigt som de annonserade om en falsk produkt.

Anklagelserna om bedrägeri inkluderade företagets falska påstående om att dess teknologi användes av det amerikanska försvarsdepartementet i stridssituationer. Företaget ljög också när det påstod sig ha en intäktsström på 100 miljoner dollar 2014. Det året tjänade företaget bara 100 000 dollar. Villkoren för Elizabeth förlikning inkluderade att överlämna röstkontrollen över Theranos, ett förbud mot att inneha en tjänstemansposition i ett publikt bolag i 10 år och en böter på 500 000 USD.

Var det för att imponera på sina kollegor på Stanford?

Efter slutet av hennes första år arbetade Elizabeth i ett laboratorium vid Genome Institute of Singapore och testade för allvarligt akut respiratoriskt syndrom coronavirus (SARS-CoV-1) genom insamling av blodprover med sprutor. Hon lämnade in sin första patentansökan på ett bärbart plåster för läkemedelsleverans 2003.

I mars 2004 hoppade hon av Stanfords School of Engineering och använde sina undervisningspengar som startfinansiering för ett teknologiföretag för konsumentsjukvård.

Var det med Inspiration från hennes Fader Christian Rasmus Holmes IV, som var med om USA:s största Skandal, Enronaffären?

Var det för att hon sett alltför mycket på filmer som Catch me if You Can, Now You See Me 1, 2 och 3, The Illusionist, Batman and Cat Woman, Ocean-filmerna och liknande movies utan större användning för en Glock eller Kalashnikov?

Hade hon en Olycklig Barndom?

Är hon en Narcissist?

Var hennes föräldrar alltför upptagna med annat, istället för att ge henne tillräckligt mycket kärlek, eller för mycket kärlek?

Var det av Ondska, Elakhet eller Hämndbegär?

”Fake it til You Make it” och bara var Nyfiken på om hon kunde Ta Fan i Båten och Ro den Iland?

Burd jämförde henne med de fyra amerikanska presidenter han har träffat när det gäller hennes förmåga att styra ett rum. ”Det är väldigt få människor som jag har träffat i affärer som jag faktiskt skulle säga var karismatiska. Hon var helt klart karismatisk. Hon var väldigt smart.”

Var och Är det för att Elisabeth verkligen tror på sin Affärsidé, med Theranos-automater installerade i varje Valgreens?

När hon pratade med Glamour ville hon inspirera unga kvinnor överallt:

”Jag skulle säga tre saker: Hitta det du älskar och släpp det inte oavsett vad. Jag skulle säga att Winston Churchill verkligen visste vad han pratade om när han sa: ”Ge aldrig efter. Ge aldrig upp. Aldrig, aldrig, aldrig…” Och jag skulle säga att jag är ett levande bevis på att det är sant att om du kan föreställa dig det, du kan uppnå det.” (De andra två sakerna avslöjas inte, tyvärr!)

Var det för att Lura Samhället och Staten?

Var det för att sätta Henry Kissinger, Bill Clinton och Rupert Murdoch på pottan?

Kanske det var för att Hon insåg att Hon helt enkelt inte var så Intelligent som hon tidigare hade trott? Eller mer smart än det var hälsosamt för henne?

Hur som Helst;

Elisabeth Holmes orsakade en Hittills Oerhörd Oro bland alla Entusiastiska Hyllare av Silicon Valley Libertarianismens Idé om Hur Någon, i synnerhet en Ung Kvinna, skulle Genom Stora Ansträngningar och Drömmar om att bli sin Egen Lyckas Smed.

John Carreyrou från The Wall Street Journal inledde en hemlig utredning av Theranos efter att han fått ett tips från en medicinsk expert som tyckte att Edisons blodprovsapparat verkade misstänkt. Carreyrou talade med före detta anställda whistleblowers och fick företagets dokument.

När Elizabeth fick reda på utredningen inledde hon en kampanj genom sin advokat David Boies för att stoppa Carreyrou från att publicera, vilket inkluderade juridiska och ekonomiska hot mot både tidskriften och whistleblowers.

”Det här är vad som händer när du arbetar för att förändra saker. Först tror de att du är galen, sedan slåss de mot dig, sedan förändrar du världen.”