Det finns Maktsfärer i Världsbyn som Tänker på Tvärs mot Evidensbaserade Bevis upptäckta av Sanningsdetektorer.

Detta kan ledas till bevis med en jämförelse till Olof Rudbeckius den Äldres uppfattning angående Svitjods ursprung som tidigare djupt försjunkna kontinentalsockel Atlantis.

Ingenting är Särdeles Nytt under Helios Strålande hetta. Klimatförändringen fortsätter som Aldrig Förr Skådat.

Incel-rörelsen, som inte bara består av Kriminella Slutna Nätverk inom Tystnadskulturella Orter utanför Stureplan, utvidgar sig som Ringar på Vattenytan.

På passagerarlistan ingen nämnd och ingen glömd. Goth Lolitas med Skärsår på Armar och Ben, fortsätter att Distribueras som Handelsvaror Kors och Tvärs över Poler och Ekvatorialvatten.

Golfströmmen flyter än så länge i Samma Riktning. Vattnet rinner ner i Australiens avlopp som förr, Motsols Analogt Moturs.

Suicidala Självspillan konkurrerar om Vården tillsammans med Corona-offer och El-sparkcyklande Rattonyktra.

Distanssekundrarna fram på Autostradan mot Världs Ände kan inte längre räknas i Kronor och Ören.

Vad är problemet?

Ingen Seriös Matematiskt Obegåvad Obevandrad inom det Semiotiska Språkspelet, kan lösa Ekvationer med att i med ett Enhandsgrepp förpassa Euklides Elementa ut genom det Vidöppna Fönstret.

Hela Svaret ska anges:

Alltså, som den Niosvansade Katten på Dammråttan och Dammråttan på Hängrepet, gäller det att Mota Olle i Grind, Placera sin Matz i Skolan på Rimligt Avstånd från diverse Handeldvapen, ställa in Hårkorssiktet på En så Avlägsen Målbild i en Hypotetisk Framtid, för att snarast därpå, Förklara sig som Ansvarsbefriad Interimsstyrelse, där man enligt Föredömlig Dagordning, typ Agenda, låter Utebliven Talman, typ Biologiskt kastrerat Språkrör, hänvisa det redan Bordlagda Ärendet vidare till Sist Anmälda Suppleant.

I Valet mellan att Se Döden i Vitögat, eller Donald Trump som Den Fridfulle Goda Fåraherden i CosPlay Kavaii Lammungekostym, är det mest Bekvämast att Fördra den Tidigare, men hellre, Framför Allt, Föredra den Senare.

I Landet av Mjölk och Honung där man Förr kunde Skära Guld med Äkta Rostig Morakniv, håller Drömmen om att Bli Sin Egen Lyckas Smed på att Gå i Stöpet.

Vad göra om En redan Tag Fan i Båten och strax därpå Avbildad Hornepär som ett Plakat på Väggen och avsluta hela det Fahlströmska Kalaset med en Hole in One-målning in i Eight Balls Corner?

Den som Sågat av den Gren hen sitter på och därpå har det Snart Självspillande Livsverket hängande i en Skör, Röd, Tråd, vad Göra annat än att Förlita sig på det Defaitistiska Slutgiltiga Avhoppet från Högst upp i Näringskedjans Inre Slutna Elitistiska Kretsverk, hellre än ett Fritt Fall genom ett Svart Hål nedför Slukhålet till Hin Holes Iscensatta Tomma Intet?

En helt Vanlig Mannen på Gatan, typ Casey Jones, med Arbetsbeskrivningen att köra Ångloket ut mot Mariefred och Gripsholms Slott, har ju inget annat att Förlita sig På, än att Brytningen av Kol fortsätter som Förr.

Ingen Gemene Man i Högre Ämbetsmannaställning inom Järnvägsstyrelsen kan ju vara så Gemen att ersätta Lessebo med en Chuo Shinkansen.

Chūō Shinkansen (japanska: 中央新幹線?, ‘Centrala nya huvudlinjen’ ) är en maglevbana med supraledande magneter för höghastighetstrafik, som är under uppförande i Japan.

Linjen kommer att gå mellan Tokyo och Nagoya, med planer på förlängning till Osaka. Dess första sektion är mellan Shinagawa Station i Tokyo och Nagoya Station i Nagoya, med stationer i Sagamihara, Kōfu, Iida och Nakatsugawa. Linjen har en station för varje prefektur den passerar genom, förutom Shizuoka.

Linjen förväntas förbinda Tokyo och Nagoya på 40 minuter, och så småningom Tokyo och Osaka på 67 minuter, med en maximal hastighet på 500 km/h (311 mph)

JR Tokai har därför tillsammans med Japan’s Railway Technical Research Institute (RTRI) byggt en testanläggning för utveckling av ett nytt supraledande maglevtåg JR-Maglev i Yamanashi som ska kunna ingå som en del i Chuo Shinkansen när den ska byggas.

Chuo shinkansen är tänkt att passera i tunnel genom Akaishibergen som bland annat passerar under floden Ōi, Shizuoka prefektur. JR Tokai inte lyckas få miljötillstånd att starta bygget av denna tunnel.

Anledningen till att inte miljötillstånd givits är farhågor om att grundvattennivån kan sjunka på grund av läckage till tunneln.

Ånglokföraren Casey Jones som dagligdags, speciellt under Turistsäsongen, brukar avverka Sträckan mellan Mariefred – Läggesta Nedre – Taxinge-Näsby och åter, med lokomotivet LESSEBO, Tillverkad av Munktell, 1891. Men själva systemet hade sina begränsningar: 20 km/tim blev med tiden en låg fart, och driften krävde mycket personal. Banornas ekonomi var sällan stabil.

Östra Södermanlands Järnväg kör smalspåriga, ångloksdragna tåg mellan Mariefreds station och Taxinge-Näsby station i tidstypisk 1890-tals och 1910-talsmiljö. Banans längd är 11,6 km, och spårvidden är 600 mm.

Om Casey Jones levt långt tidigare, före Fin-de-Siècle, kunde han ha haft det Lyckosamma Tillfället att i Tryggt och Säkert Förvar, leverera Skriftställaren Ågust Strindberg år 1892. Denna till Tysklands, på den tiden Sägenomspunna Kulturhuvudstad, Berlin.

Den hektiska tiden i Berlin, sammanlagt nio månader på sex hotell eller pensionat präglas av större kontraster och fler paradoxer än någon annan period i Strindbergs liv och författarskap.

Strindberg levde nyfiket och experimenterande. Han var självklar medelpunkt vid de många festerna på stamkrogen Svarta Grisen (Zum schwarzen Ferkel). Han gick på homosexuella baler och prövade på den fria kärleken. Med den norska författaren Dagny Juel hade han ett kort och spänningsfyllt sexuellt förhållande.

I början av januari 1893 träffade han den 21-åriga östrrikiska kulturskribenten Frida Uhl, med vilken han gifte sig i maj samma år.

På Östra Södermanlands Järnväg kör Casey Jones det smalspåriga, ångloksdragna tåget LESSEBO mellan Mariefreds station och Taxinge-Näsby station i tidstypisk 1890-tals och 1910-talsmiljö.

Banans, Mariefreds station och Taxinge-Näsby, längd är 11,6 km.

Enligt Muntliga Order framför Casey Jones LESSEBO sträckan Mariefreds station – Taxinge-Näsby – Mariefreds station, Tur och Retur för Samma Pris som en Hel Enkelbiljett.

Det innebär för LESSEBO att avverka hela Färdvägen, Mariefred – Läggesta Nedre – Taxinge-Näsby, 11,6 km adderat med 11,6 km, totalt 23,2 kilometer i marschhastigheten max 20 km/h.

Sanningshalten kan även det Värsta Fartblinda Styre uppleva som ett Bländande Sken.

Faktum kvarstår fortfarande:

Ingen Seriös Matematiskt Obegåvad Obevandrad inom det Semiotiska Språkspelet, kan lösa Ekvationer med att i med ett Enhandsgrepp förpassa Euklides Elementa ut genom det Vidöppna Fönstret.

Rent hypotetiskt:

(Hur används ordet ”Lokomotivförare”? Ett förhållandevis Konkret Exempel:

”Vi kastar ett getöga på titlarna i bokhyllan: Lokomotivlära och Handbok för lokomotivförare står där som sig bör.”)

Om ifall numera, på grund av förbudet att inställa brytningen av Fossilt Kol som inte längre kan Framdriva LESSEBO enligt Utlovad Tidtabell, tillförordnad lokomotivförare istället Casey Jones skulle utnämnas till Kunglig Mekaniker i Driften av Chuo shinkansen och framföra det Rälsbundna, till supraledande maglevtåg JR-Maglev, än så länge icke än Namngivet i Gula Änkan, med maxhastigheten 500 km/h på sträckan, med för ändamålet nyss anpassad spårvidd, LESSEBO:s numera legendariska, speciellt för Passionerade från Utlandet Nyss Anlända Turister Ångloksentusiaster, Östra Södermanlands Järnväg, färdsträckan (11,6 km adderat med 11,6 km), totalt 23,2 kilometer.
Hastigheten är alltså lika med sträckan delat med den tid det tar att färdas den sträckan.

Vanligtvis skriver vi inte ut hela orden ”hastighet”, ”sträcka” och ”tid” när vi räknar med det här sambandet.

Istället betecknar vi hastigheten ”v”, sträckan ”s” och tiden ”t”.

Om vi använder de bokstäverna istället så tar det mindre plats och blir lättare att räkna.
Det här är ett exempel på en formel. Denna formeln beskriver sambandet mellan hastigheten, sträckan och tiden. Om vi känner till värdet på två av variablerna som finns i formeln kan vi räkna ut den tredje variablens värde med hjälp av formeln.

Den ekvationen kan åskådliggöras så här, enkelt uttryckt:

Om en person springer sträckan 200 meter med den genomsnittliga hastigheten 8 meter per sekund, då kan vi använda denna formel för att beräkna hur lång tid det tog. I det här fallet är sträckan s = 200 m och hastigheten v = 8 m/s.

Även om Casey Jones i sin gamla Trotjänarinna LESSEBO håller ångan högre upp än fanbäraren, så måste hen ösa på så mycket fossilt bränsle, typ Icke Ekologiskt Hållbara Kolbriketter, att hen långt före sträckan Mariefred – Läggesta Nedre – Taxinge-Näsby – Läggesta Nedre – Mariefred Terminalstation, är tillryggalagd på maxhastigheten 20 km/h, erhålla både långsiktig KOL, inklusive Stenlunga och Svårmodiga Hostharklingar ibland övergående till Oövervinnliga Attacker i Alveolernas kapillärer.

Lungfunktionen testas med hjälp av en spirometer och görs genom att man tar ett djupt andetag och blåser ut så hårt och fort man kan i ett munstycke. Testet ger svar på hur mycket andningsbar luft som ryms i lungorna.

Om Casey Jones i sin icke ännu namngivna Kavaii Chuo shinkansen avverkar sträckan 23 200 meter med den genomsnittliga hastigheten 500 km/h, då kan vi använda denna formel för att beräkna hur lång tid det tog. I det här fallet är sträckan s = 23 200 meter och hastigheten, avrundat uppåt, v = 139 m/s.

Konvertering i korthet:
m/s till km/h – multiplicera med 3.6.
km/h till m/s – dividera med 3.6.

500 km/h dividerat med 3.6 = 139 m/s avrundat uppåt till: 167 sekunder.

167 delat med 60, blir ungefär, 2,8 minuter totalt.

Svaret blir alltså: 2,3 minuter.

Om en, fortfarande rent hypotetiskt, antar att Östra Södermanlands Järnväg, som sannolikt är på något sätt, inkluderade i SJ:s personals fackliga avtal, troligtvis genom Transportarbetarförbundet, arbetstid på åtta timmar, exklusive lunch men inklusive fikarast, så står Casey Jones vid Ratten och bakom Spakarna från AM kl. 08:00 till PM 17:00.

Åtta hyperaktiva arbetstimmar i, ännu inte infört i Ordinarie Trafik, höghastighets Kavaii Chuo shinkansen dividerat med 2,3 minuter ger den Slutgiltiga Lösningen:

21 (tjugoen) Tur och Returer sträckan Mariefred – Läggesta Nedre – Taxinge-Näsby – Läggesta Nedre – Mariefred Terminalstation.

Om samma bestämmelser gäller som för SL:s Pendelbåt mellan Nybrokajen och Ropsten, så kan den Turistande Japanen sända iväg till Närstående Familj, Släktingar samt Arbetskamrater, i Androids ME-version, Turandet 21 multiplicerat med 23,2 km (avrundat uppåt); 487 kilometer.

Alltså cirka, mellan tummen och pekfingret, 48 mil och 7 kilometer.

Motsvarande Japanska förhållanden på Webbkartan, lite längre än sträckan Shinagawa – Shin-Osaka Station, som är på totalt 43 mil och 8 kilometer.

Detta kan ses som ett helt Säkerställt Bevis utom All Rimlig Tvivel att det här Nuvarande Nuläget i Samtidens Verklighetsberättelse hur Förhållandet mellan Rudbeckius d.ä antagande, hans förhärligande och överdrivet fantasifulla skildring av Sveriges storhet i verket Atlantica som gjorde Sverige till gudarnas boning och alla större folkslags ursprung.

Denna historieskrivningstradition, som kallas göticism, var Rudbeck en av de främsta förkämparna för och han var en av den som drev den längst in Absurdum, inte verkar överensstämma med Empiriskt Självupplevda Diskmaskinsrealistiska Återgivning som numera var och en av Crethi och Plethi kan verka Rörande Överens om, åtminstone rent hypotetiskt.