Splittra med Härskartekniker. Fragmenteringen av Informationsbitar är Alienationens Bästa Vän.

Bert har helt Säkert Rätt angående att Einár, såsom Icke Hemmahörande Homie i Vårby, Akalla eller Rinkeby, var alltför Framgångsrik för att det skulle anses som Hälsofrämjande för Andra Radikaliserade Rap-artister i Isolerat Alienerat Utanförskap, med 60 kilo Snö Hemma i Skunkverkstaden.

Som om Kronprinsessan skulle byta plats för en Arbetsdag med Välutbildad från Norland, GBP, Super-Nanny i Rosa Yuppie-Folka.

Anta att det Nationella Samhället nu med Stormsteg närmar sig Den Globala Byn, där faktiskt Inget Utrymme finns Över för att en ny Art av Människan ska kunna befrukta Marken.

Mänskligheten har likt andra djurarter, förökat sig genom Delning.

Detta var lätt, så länge som Människorna levde som Nomader.

Det fanns Orörda Marker och Jordar som inte var indelade i Överensstämmelse med Laglig Egendomsrätt innanför Eufrat och Tigris Floddeltas Kulturberikande Konungariken.

På Präriens slätter, över Sibiriens Tundra och mellan Mongoliets Bergstrakter, fanns Helt säkert dåvarande Nomadstammar som hyste Tvivelaktiga Åsikter angående vem som hade Sedvanerätten till Obegränsade, typ Ingenmansland, Jakt- och Samlarmarker, men före Människan blev Bofasta Kulturarbetare, indelade utifrån yttre utseende; Jordbrukare, Djuruppfödare och Byggnadsingenjörer, fanns inga Goda skäl till att släpa runt på Affektivt Laddade Artefakter.

Hellre då att återvända till dem, lite då och då, som Aboriginernas Walkabouts in Songlines.

Varje Kriminellt Nätverk är Fröet till en Ny Samhällsform, typ Favela eller Christiania.

Enda skillnaden är att Kriminella Nätverk inte hålls Samman av annat än Ekonomiska Vinningar.

Den Tiden har snart nått fram till sin Tipping Point då andra Affektiva Värden och Känsloladdade Värderingar kommer att konkurrera ut Materialistiska Egendomar som Förutsättningar för Fortsatt Liv, åtminstone här på den Alienerade Solitära planeten Tellus.

Allt kan Förklaras med Utvecklingsläran om Det Naturliga Urvalet:

Ökande antalet dödade i samband med Kriminella Nätverk.

Ökande Antalet Hatande Incels.

Ökande Antalet Suicidala Goth Lolitas som medelst Balkonghoppning, inmundigande av Illegala Partydroger en gross, Självbefläckande Avsnörning av Andningsorgan framkallande Ofrivillig Otukts-Ångest, under Sugar Daddies manipulativa impact Självspillan framför Skärmen, eller, eftersom Alla har Ett Val, Valt det Enda Möjliga Återstående Alternativet, som Voluntär Naturlig Avgångselev före 18 års ålder.

Ökande Antalet Förföljelser av Misshandlade Kvinnor som lett till Offrets Död.

Ökande Antalet Skolskjutningar.

Ökande antalet Anlagda Bränder som inte har ett Direkt Samband med Klimatförändringen.

Ökande Antalet Egocentriska Domedagsprofeter som Efterkloka, med Facit i Handen, Förutsäger Nästa Uppenbarelse i Digitalt PDF-format.

Antalet Rädda Människor som inte står i Rimlig Proportion till av Lobbyister i Tankesmedjor hemdesignade samt retuscherade Hotbilder.

Om Elon Musk &Co vill fortsätta och avsluta sina korta liv på Mars, så står det dem Fritt, men de kan nog i förväg börja kalkylera om en viss Grad av Inavel, då Stammen inte är tillräckligt stor för Genetisk Överlevnad, eller ännu hellre Genetisk Design.

Fragmenteringen av Informationsbitar är Alienationens Bästa Vän.

Det Sårbara Samhället med Sexskjutaren från Höften som Enda Ultimata Problemlösaren.

Tills bättre Nyheter inkommit från Vetenskapsvärlden, angående Energiförbrukning, Logistik, Sexuella Drifter, Behov och Preferenser, samt Viljan till Samarbete över Gränserna kan nog Elon Musks Entreprenörsanda för Människans Utvecklingslära bortom det Naturliga Urvalet, betraktas som kanske Häpnadsväckande, men inte som Permanent Problemlösning bortom Nästa Hörn.

Redan Selma Lagerlöf i Kejsaren av Portugallien visade på hur mycket Obruten och Orörd Mark det funnits före henne i Värmlands urskogar.

För den som så kunde, ville och vågade, fanns det gott om Oklara Ägandeförhållanden som utan större problem kunde åtgärdas med att någon Arvlös Hemlös, kunde ta sin Näverkont på ryggen, I sin Vänstra hand bära Trunken och i den Högra släpa bakom sig en Motvillig, Ofrivillig Frida från Lilla Paris som inte alls visat minsta tecken på Muntligt Framställd Överenskommet Medgivande i Samtycke.

Det är alltså helt i Överensstämmelse med Sociologers, Socialantropologers, Etnologers, Folklivsforskare, Upptäcktsresanden och Frimodiga Missionärer; att de Ursprungliga Samhällsstrukturerna uppstått ur, på den Tiden ännu icke Kriminaliserade, Stammar, Klaner och Familjesammansättningar. Bland Nomadfolken var nog Inavel inget avgörande Problem.

Efter Strikt reglerade Krig mellan Nomadstammar, utbyttes Gemenskapsband genom Äktenskapsliknande Förhållanden mellan Ungdomar på Drift ute på Savannen, i Öknen, på Badstranden eller i Hängmattorna.

På det enkla sättet, eller senare genom väl uttänkta, oskrivna släktledsbevis, kunde Stammarna inbördes motverka Primitiva Ursprungsformer av Degeneration.

På så vis kunde också Tellus befolkningar, som ännu inte brett ut sig till minsta Holme och Kobbe, fortsätta Samhällsutvecklingen från flera Kulturberikande Nätverk i Positiv och Konstruktiv Samverkan, samtidigt.

På den tiden var Utanförskapet inget större Problem.

Om en Enskild Individ och dennes närmaste Kamratgäng var missnöjda med den Stamkultur de själva vuxit upp i var det bara för dem att vända Familjelyckan i Barndomshemmet ryggen och starta Eget någon annanstans där Ingen ännu Etablerat sin Företagsamhet.

Jordiska Egendomar var på den Tiden ingenting att Slösa Krafter och Tid på, i Onödan.

Likadant var det ju för dem som önskade försörja sig på Fiske, eller i Framtiden så eftertraktade fyndigheter i Sjöbotten eller Bergslagen.

Fragmenteringen av Informationsbitar är Alienationens Bästa Vän.

Jämfört med idag, fanns det inga Starka Defaitistiska Krafter som motarbetade Nya Sociala Innovationer, kommande Strukturomvandlingar och Oförutsedda Paradigmskiften, förslagsvis i Tät Följd efter Genetiska Permutationer och Oförklarliga Klimatförändringars konsekvensberäkningar.

I Inbillad Säkerhet och Trygghetsskapande Miljöförhållanden, kan vi med Trossäker Glöd förpassa den Övervägande Majoriteten av Homo sapiens sapiens, till Före The Tipping Point, typ forntidens Verklighetsberättelse angående Ragnarök, Domedagen och Ättestupan.

Den Paradoxala Lösningen kan inte utföras som ett Förenklat Alexanderhugg genom Columbi Ägg.

Hur ska nuvarande Undersåtar och framtida av sig själva Myndigförklarade Medborgare kunna både Äta Kakan och Behålla (frivilligt) Makan/Maken?

De som allra mest Helst Förskansar sig Bakom ett Faktaresistent Önsketänkande, förhåller sig till Sakfrågan som om De helt på egna Grundvalar kunde inplantera sig själva i gruppen ”Det Naturliga Urvalet”.

Då det redan nu finns motsvarande Faktaresistenta Libertarianska Ateistiska Transhumanister i de idealistiskt utformade ekologiska Fotavtrycken efter Elon Musk, kommer helt Naturligt uppstå en motsvarande Kategori: ”Det Syntetiska-Artificiella Intelligens Urvalet”, där den största Moroten utlovar Evigt Liv både Före och Efter Detta.

Med Enkla ord: Det Nuvarande pågående Pyramidspelets Strukturomvandling kommer att nå dess Herakleshäl, då Paradigmskiftets första Nyanlända Johannes Uppenbarelsers Fyra Ryttare kan anas borta vid Händelsehorisontens Avgrundsdjupa Marianergrav.

Det finns alltså mer än Gott om Evidensbaserade Kontrafaktiska Anakronistiska Spekulationer som kan Påvisa Sambanden mellan Marilyn Monroe, Jim Morrison, Josefin Nilsson, Avicii, Einár och de Kriminella Subkulturella Nätverkens förlegade Tankesmedjor i Utanförskap, med Deterministiska Avsikter att Kasta den Detroniserade Själv-Abdikerande Kungen ur Sadeln, det vill säga en med Greta i CosPlay-utstyrd till Jeanne d’Arc, som inleder Attacken främst mot de Infödda fast förankrade med både osynliggjorda El-fotbojor och beväpnade med Urladdade El-pistoler, för att Försvara Nationens intressen i Lokalpatriotiskt Uppgraderad Version av Beverly Hills.

De som hellre än gärna vill bygga Murar, men som förr eller senare kommer att Upptäcka sig Först ha målat Fan på Väggen och med Färgen från samma Burk, trängt in Sig och De Sina, som Dammråttor i ett Icke-Euklidiskt Tessaraktiskt Hörn.