Inte ens Malou von Sivers, i Malou Efter Tio, vill lyssna på Hur Einárs Mor, före Mordet, vill ifrågasätta Vapentillverkarnas Produktplaceringar i allt från Dokumenterat Våld, Underhållningsvåld och den fortsatta Kärnvapenrustningen som pågår ute i Stora Världen.

Den Bistra Evidensbaserade Erfarenheten visar att Vuxenvärlden, inför något Högre, Större och mer Abstrakt, har Svikit Barn och Ungdomar.

Hur att kunna Vara Barnet Fysiskt Nära, när Taxameterns Biologiska Dödsurs hypnotiska Metronom Utslag monotont slår fram och tillbaka?

Med andra i sammanhanget väl valda kontextuella Ord, så är barnen i kronologisk ordning, Evidensbaserade Fragmenterade Informationsbitar kommandes från Outside the Box, likt en av Zeus Viggar från Klarblå himmel.

Av en eller annan Känd eller Okänd Anledning sätts de Efterkommande till Världen som mer eller mindre Frivilligt eller Motvilligt, där i sådana Sammanhang, vanligtvis under Midsommaraftonens Midnattsolsken och Julhelgen efter frågan om ”Finns här några Snälla Barn?”, för att strax därpå inbokas på den alltid Överbelastade Änglamakerskans Upptagningsområde, ingå i ett Kompatibelt Omsorgspaket, Presenterad för en Engelsk The Most Expensive SuperNanny in the World, utrustad med senaste Supersmarta Mobilen samt ett Aldrig Sinande Ymnighetshorn, typ Gold Bank Universe Exploring Account, inplacerade i Agendan inom kategorierna Oförbrukad Egentid, eller Förinställda Fotbollsmatcher.

Går det Framåt?

Det beror på Åt vilket Håll En vill Styra sina Hermessandaler? (Retorisk fråga)

Ja, men… Nej, det går Bakåt.

Hitler talade om den ”Entartede Kunst” som ristad av Primitiva Grottmänniskor. Är det någon som har egna erfarenheter om hur Storstockholms Utekvällar förändrats från Nuläget till Samtiden, så bör det väl vara Nattklubbs- och Discodrottningen Alexandra Charles:

Barnen Åsidosätts för att Ge Plats åt Instudering av Högelektroniska Digitala Binära Tvåriktningssamtal, i Manualen Hur att Öka Distansen från Hudnära Beröring, typ Fysiskt förklarad Omtanke, i stil med ”Kramas Mera” och ”Ett vänligt ord kostar ju så lite, medan Goda Råd förhåller sig lite mer Marknadsanpassade”, där ett litet Barn självklart inte förstår vad den Dialektiska Materialismen har för Inpact på Kaosforskningen före Big Bang.

Om inte de Primitiva Grottmänniskorna, utan vare sig Bilar, Datorer, Internet, Smart phones, Flygplan och Karriäristiska Politiker Politruker hade Överlevt i sina Respektive Masskulturella Förortsliv, så skulle inte Människorna högst upp i Näringskedjan kunna ta sitt Nutida Existensberättigande för Givet. Vad är det för Minsta Gemensamma Faktor som med en gång kan upptäckas hos Avicii, Greta, Einár och Alexandra Charles?

Om de är blekhyade, blonda, blåögda och ett visst intresse för Kulturellt Anpassat Uteliv, typ Krav på Ekologisk Hållbarhet, även Ute bland Crethi och Plethi med Social kompetens, typ Rumsrenhet?

Att de är Svenskar och är Enorma Influensers i alltifrån Administrationens Enkelriktade Korridorsamtal framför Kaffeautomaten eller i Fikarummet, till Skolornas Bulling-kulturer, Ökade Pessimism angående en Brant Dalande Sjunkande Kurva Neråt för tidigare så hyllade Framtidsperspektiv?

Ja och/eller Nej.

De är Unga som Borde vara Inkluderade i något slags Forskningsråd, istället för att ständigt Skickas tillbaka till ett Alienerat Obehörigt Utanförskap. De är förstås inte på något sätt Ensamma i denna Utsatta Situation.

Inte ens Malou von Sivers kan sätta Ord på hur det Nuvarande Etablissemanget Utvecklingsförnekar och med Kraftigt Filter av Faktaresistent, bekämpar den Nu Uppväxande redan Förlorade Generationen som De Själva inom en Ytterst Sårbar Verklighetsberättelse, ska ha som Personliga Assistenter, Ledsagare och Rumpan-Tvättare i Äldreboendes Smittsamma Välisolerade Miljöhus.

Distansen uppstår i Generationsklyftorna eroderade i Ofrivilligt Samtycken uttalade i Väletablerade Tystnadskulturer Långt Bortom All Ära och Redlighet.

Vuxenvärldens Tystnadskulturetablissemang vänder sin egen Avkomma Ryggsidan till, är det inte att förvånas över Hur Det Skrikande Barnen efter Uppmärksamhet och Bekräftelse, först Tystnar, Faller in i Autismliknande Symtom och med ADHD-diagnosen Utskriven direkt i Handen, har Legitima handlingar, typ Mandat, för att sätta det ständigt Frånvarande, men med de bästa Ursäkter på grund av Inre eller Yttre Krishanteringar, Kulturetablissemanget på Nattpottkanten.

Det handlar förstås varken om vad Greta eller Malou von Sivers kan utföra, var och en för sig, utan vad just nu inför den 11 september år 2022, kan Utföra i ett Gemensamt Fokuserat Sammanhang, i Samarbete utöver Generationsgränsernas Allt växande Våldsberoende Klassrese-Beteende.

Ett Verkligt Samtal mellan Fyra Intresseväckande Medmänniskor och Medborgare skulle Ligga på Klockslaget Rätt i Samtidens Nuläge: Malou von Sivers Filosofiska Rum med samtalsämnet ”Ofrivillig Alienation” Aviciis Far, Einárs Mor, Greta Thunberg och Alexandra Charles.

Det vore något som Malou von Sivers skulle kunna ägna ett Helt Entimmesprogram om, eller gärna en Heldagssändning.