Den som kan Döda någon Annan, kan också Döda sig Själv. Som om själva Förintelsen i Sig är Målet för Alltings Ständiga Oförmåga till Förståelse av Visuellt Tänkande Ingångar till Kriminella Ungdomsnätverk mellan Hammarby Sjöstad, Rinkeby och Avicii’s hemort i Oscars Församling, alldeles i Omedelbar Närhet till Historiska Museets Utställning om Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen”

Var går den Existentiella Gränsen mellan ett Du och ett Jag på Varsina Sidor i en Pågående Konflikt? Att Lära känna och Förstå Andra, genom att Lära Känna och Förstå sig själv bortom Diskmaskinsrealismens Vardagsverklighet.

När allt färre Vuxna över 20 år inte längre har tid eller ens intresse för att Lära känna Sig själv, hur ska De då ha Egentid över till att Lära känna Sina Barn? Frågan behöver inte alla vara så Komplex som det Först kan tyckas.

Vad hade Avicii gemensamt med Einár?

Incels har betydligt mer Gemensamt med Kriminella Ungdomsgäng, än Fotbollsspelande Ekvilibrister. Incels lever som Ofrivilliga Celibatärer, medan Kriminella Ungdomsgäng är Incels som Lyckats med att Sammansluta sig inom någon form av Slutet Nätverk, typ Barbarer på Ständig Flykt undan Sista Striden som Radikaliserade Gladiatorer, typ Spartacus, inom Colosseums Höga Publikrader.

Samtidigt som Utbudet av Infotainment och Dokusåpor ökar, Tiltar också Den Knappt Uppmärksammade Iscensättningen av Obehörigt Utomstående Utanförskap i Helisolerat Alienerade Nyckelbortkastande.

Alla Unga Incels kan inte ingå i Digitala styrkor, typ Attackera Okända Målbilder med Automatvapen fastmonterade på Målsökande Drönare.

Kanske det blir nästa Avgörande Samhällskonflikt; Den Brasilianska Dödspatrullen mot Alienerade Incels i Autistiska Insider-miljöer?

Deras Blivande Hustrur lever som Övergivna, Uppgivna, Livegna French Maids i Artificiellt Syntetiska Minimalistiska Snabbmatställen endast med Take Away som Servering av Garanterad Födkrok utan Näringsberikade Kosttillskott.

Mycket av Samhällets Sociala Service går ut på att Omhänderta Tärande Dawkinska Memiska Arvsanlag inom Paternalistiska institutioner, typ Betygsatta Förskolor med Högsta Betyg i Trygghetsskapande Ordning och Uppförande, I bristen på Frånvarande Fäder, Provrörskopulering med Ensamstående Mödrar som, på grund av egen Välkommen och Önskasvärd Avkomma, endast orkar med att Arbeta Deltid som Opersonlig Assistent, Hemtjänstbiträde Ofrivilligt Offer för Språkförbistringen, samt för 50+ Seniorboende där Kön till Äldreboende Dementa, ingår i själva Grundpensionen som Förskottinbetald Pensionsförmån till Alla dem Med en Inkomst överstigande minst 500 000 i månaden, efter Retrospektiv Inbetalning, ur Statens Skattkistas synvinkel, Alltför tidigarelagd Obligatoriskt Insats i Ovaccinerat Äldreboende, typ Dårarnas Paradis inför Dödens Väntrum Nära Dig.

Naturligtvis finns det en Plan B, typ Våning Top Floor i Groomande Playboys Penthouse, där Alla Tillhöriga Behöriga under Cover Insiders, mot vederbörliga Gentjänst in Natura, kan erhålla Näringsberikande Bitcoins för inköp av Inkapslade Kavaii Pikachu, nere vid Korsningen Easy Street och Basin Street.

Som Existensen föregår Essensen, förutsätter Allrahögstainstans i Obruten kedjereaktiv Näringskedja, att Konsumtionen förekommer Produktionen.

Det enda Gemene Man kan Inse, Begripa och Förstå är att, Om inte Paradigmet, så Döden Dö med Ändlös Förskräckelse i Förstelnat, högst Begränsat blickomfång av Just Nu pågående Grönstarrsutveckling.

Vem ska man förlägga Skuldbördan på; Barnen, Föräldrarna, Samhället, Tidsandan eller Någon Libertariansk Gudsförnekare i Med Medberoende av Riskfyllda Upplevelsebehov? Det Paradigmskifte som vi just Inträtt i, känner inga Utsatta Nationsgränser mellan Forna Öst, Väst är Bäst, Sorggök eller Dödergök.

Den Komplexa Problematiken skulle kunna lösas av en Välutvecklad, Uppgraderad och Uppdaterad Förenta Nationerna, men De saknar tills vidare och framöver Veto-rätt i Enskilda Fall. Problemet mellan Alienerade Medborgare som möts helt Oplanerat inne i Stadshotellets Vestibul, vilar i grunden på Hur Enskilda Ledamöter kan Överföra Kreativt Visualiserade Fragment från Gretas Klimatförändringsarbete, till hur Groomade Goth Lolitor samt deras jämställda Incels och Homies i samma Suicidala Egenvärld kan öppna upp och tillåta starka Känsloutbrott där även Vuxna Myndiga Ansvarsbefriade, kan stå ut med Helt Rimliga Anklagelser om hur att Sälja Smöret och tappa Pengarna.

Allt Vuxenvärlden, inklusive Alla, har att göra, är att Erkänna minsta Nederlag.

Världssamhällets Globala By önskar Lämna in Stark Kritik mot Internet, men Glömmer, eller kanske rentutav Förtränger hur det Nutida Informationsinflödet i Paradigmskiftet, måste Fördelas in i Lämpliga respektive Olämpliga Flödesscheman.

En första Inledande Fråga kan välta ett hel Lass som i en Oreglerad Kedjereaktion, likt lurarna utanför Jeriko, demolera Tystnadskulturens Brist på Förståelse inför Nästkommande Generations Omedelbara Otillfredsställda Behov av Bemötanden i Fysiska Analoga Dialoger utanför Digitaliserade Distanserande Nätverk.

Ett Gott Förslag till Inledande Första Replik kan formuleras med Orden:

” – Vad vill Du göra?”

Och inte den fråga som Ofta Ställs:

” – Vem vill Du Vara?”

Eller, än värre:

”Främling, vad döljer du för mig, i dina Mörka Ögon?”

Ett Subjekts Främsta Egenskap är ju inte att Vara, men att Göra.

Ett Paradigmskiftes kanske Främsta Kännetecken är att Ingen, inte ens sådana Storheter som Oraklet i Delfi eller Nostradamus, kan förutsäga, hur Den Globala Byns Kommunikationsnät och Infrastrukturer kommer att Arta sig efter Mellangården från Svarta Hålets Händelsehorisont till Ljuset i Slutet av Tunneln, typ Genväg Förbifart Stockholm i Västerled.

Såsom det har varit med Corona/covid-19, så Ock Klimatförändringens Konsekvenser i allt mer Brännbara av Domänverkets Skogar, samt Katastroffenomen som Plötsliga Tsunamivågor, Öppna Dammluckor, Rasande Vulkaner, Förutsägbara Översvämningar, Jordbävningar inklusive Slukhål, Asfaltssprickor, Eruptiva jorderosioner samt mer och mer av Arktis Toppar på kringflytande Isberg med Infart till Golfströmmens Mainstream.

En Sund Själ i en Sund Kropp.

Det viktiga är att Behålla Lugnet före Stormen.

Någon Annan har Sammanfattat Läget så Här: ”Den som är Deprimerad, lever Efter sin Tid. Den som är Ängslig, lever Före sin Tid. Den som är Lugn, lever i Nuet.”

Lärarnas Insatser i Språkspelet skulle mycket väl kunna Omfatta Hur att förhålla sig Observant, Cool, Svalkande Stoisk Likgiltighet.

I en Nu för Tiden Super Överspeedad Verklighetsberättelse kan Endast Skräddarsydda Canabinoider samt Magiska Svampar hålla Antalet Förtidsdeprimerade i Alienerat Utanförskap, uppe på Acceptabel Lägsta Nivå på en Skala från Ett till Tio.