Illegala droger har kommit för att stanna, men varför?

Hur kommer det sig att Efterfrågan ökar?

Varför är det inte längre Tillräckligt med Äkta Hederligt Tillverkade Jästa Drycker?

Ett problem som Ungdomar under 20 årsstrecket är att De Jästa Dryckerna är Utom deras Räckhåll. Kvar återstår för dem att antingen själva Bränna Hemma, eller inhandla något Destillat som Obehörig annan Tillverkat.

De illegala Drogerna är Tillgängliga för alla som har Tillräckligt av Bitcoins på det Digitala Bankkontot. Att festa en, två eller Till och Med Tre Dar i Veckan kan för en i Sena Tonåren verka Normalt.

Efter Coronans framfart öppnade Samhället upp för Motsvarande Samma Nöjesattraktioner, som Tiden innan då det Illegala Missbruket av diverse syntetiska, som Spice, E, Gräs och Cola fortfarande var Normaliserat.

En Effekt efter den Ökade Försäljning som Inte kräva Kräftor för att Intaga, borde mer handla om Barn och Ungdomars Behov av Överreklamerade Våldsfilmer.

Det finns naturligtvis inget Godtagbart Skäl för att Tillåta Blivande Medborgare som fortfarande befinner sig i Uppväxtens Utvecklingsstadium då de Små Grå Cellerna, typ Neuroner, ännu inte Erfarit Tillräckligt mycket av Världens gång, för att Utforma Sunt Omdöme.

Var gång som Överaktiva Våldsverkare trängt sig in inom Dataskärmens Begränsade Ramar utropar den Annars så Nedtystade Tysta Majoriteten inom Tystnadskulturen, på ”Moralpanik”.

Emellertid har det visat sig att bland Uppväxande Släkte av Förtidsdeprimerade Skolungdomar som föredrar Signifika Semiotiska Tecken, typ World of Warcraft, framför Alfreds Handgemäng på Vimmerby Marknad, har allt svårare att Hantera Impulsiva Våldshandlingar i dess Linda. Standardreceptet för att framställa Utagerande Impulsstyrda ”Tänk att något sådant skulle kunna hända här” består av Lite Kontakt med Vuxenvärldens Kravfyllda Arbetsliv, Utfrysning ur Privatiserade Skolväsen, Alienation som förr eller senare leder in till Subkulturella Fenomen, typ Vårat Gäng med Ledarfigurer som Anderssonskans Kalle, som redan på den tiden då det begav sig var Bevakad genom Naturlig Grannsamverkan samt en Trygghetsskapande Kvarterspolis.

Ingen frågar varför Urtyper som Emil i Lönneberga, Anderssonskans Kalle, eller, mer tillhörande Fablernas Värld, Katten Måns i Omedelbar Närhet till Ofvandahls, kunde Bulla Fritt utan Inblandning från dåvarande Socialsekreterare.

Visst finns det vissa gemensamma drag mellan den Charmiga Vedsprängaren och den Pojke full av Hyss som med jämna mellanrum fick ägna sig åt sin hobby att tillreda Döderhultar-liknande Trägubbar inlåst i Snickarboa?

Helt säkert är att dåtidens Pojkvaskrar fick lära sig att veta Hut medelst tillhyggen som Pekpinnar och Mattpiskor, men, så här med det Förflutna i Backspegeln, sällan med Önskat Resultat.

Buset har Nytillkomna Tittare att Avtacka för Varma Uppmuntrande Uppmaningar till Nya Iscensättningar i Föreställningar som Oavkortat för med Resultat av Spontan Skadeglädje och Hälsosamma Gapskratt. Finns detta i de Otyglade Gossarnas DNA?

En vanlig syn på Stadens Gator och Torg, är att Varannan Vanartig Gosse är utrustad med någon slags Pinne att slå med på Allt inom en Liten Armslängds Avstånd.

Förr hävdades med Bestämdhet att Ocensurerade Porrullar minskade antalet Våldtäkter ute på Gator och Torg samt i Idylliserade Stugor långt bortom Ära och Redlighet.

Med Facit i Handen och Eftertankens Kranka Blekhet i Ansiktet, kan nog ändå konstateras att Bilburen Ungdom på Glid, med den alltid återkommande förklaringen ”Här finns Ingenting att Göra”, ändå trots allt Hellre visade upp sitt Kortsiktiga Destruktiva Utan Kontroll-behov, än att starta en Affärsstruktur, typ IKEA, med Logistiska Utsvävningar noga beräknade i God Tid i Förväg.

Här någonstans, mellan Tummen och Pekfingret, så mötte de första Incels dagens ljus.

Ensam är Stark, men visst beror det på var Incellen i fråga har utfört sina Första Stapplande steg, från Olle i Grind till Matz i Skolan, ut i en Osäkerlagd Verklighetsberättelse?

Då inte ens det Vikarierande Lärarämnet kan klart och konkret kan förklara hur Tessarakten kan arta sig i den Femte Dimensionen, hur ska då Obehöriga Utomstånde Incels i Kriminella gängnätverk kunna Införskaffa tillräckligt mycket kunskap för att Kunna Avvika från den Breda Raksträckan till Orten i Underjorden och själv, helt på egen hand Avvika till den Enda, Raka, betydligt Smalare, men Hälsosammare för den Egna Personen, Landsvägen?

Gamla Analoga Förebilder finns, men knappast anpassningsbara till Vår Egen Tids Digitaliserade, Virtuella Virala, Högteknologiska Informationssamhälle ute i Marshall McLuhanskt Cybernetiska Global Village.

Förr sa man ”Skomakare bliv vid din Läst”, men hur att förklara den Underförstådda Meningen mellan raderna för en Beväpnad Incel i Högsta Hastigheten strax Ingående i Gängkriminalitetens Välkomnande Famn?

Som man också sa Förr, men ändå mest förekommande bland Förvirrade Hippies som Högläste Dhammapadda för var och en, som inte än en gång inträtt i Perceptionens vidöppna Dörrar, hade Öronen på Spänn inför det Absoluta:

”I Slutänden hänger Allt ihop och hör ihop som Handen i Handsken.”

Ute i Vuxenvärldens Våld, kan det Obemedlade Oskyldiga Oäkta Barnet mellan Barnsben och Koltåldern först möta en Medial värld där Våld föder Våld, Ändamålet helgar Medlen och Hämnden är Ljuvare än Havsbrisen.

Även om ifall det Oäkta Plastbarnen växer upp i en Balanserat Avvägd Tillvaro möter Nästkommande Generationen Spontana Skrattsalvor av Frånvarande Samhällsmedborgare, då den Lilla Omogna besväras av Fysiskt Våld mot Huvud avskilt från tidigare Kroppsmedvetenhet.

Än värre blir det då Ofrivilliga Klasskamrater med Tystnadskulturella Rötter i Bakhuvudet i IRL och Anti-sociala Medier Hellre Förespråkar Inlärningsmetoden Slå till Först och, vid behov, Fråga, om ifall Offret fortfarande kan svara Ärligt och Uppriktigt, sedan.

Redan här infinner sig hos det Avsedda Tilltänkta Offret ett Omedvetet Behov av Verklighetsflyktmedel, typ Syntetiskt odlat Gräs, långt bort i Fjärran Östern mixad Spice, samt, direkt ur tvålautomaten, disponibelt GBL och GHB.

Medan thinner är på utgående, är lustgas på ingående.

Hjärncellerna kvittar det lika. Då Fri Uppfostran är helt ur Funktion har Frånvarande Äkta Föräldrar predikat med Trossäker Glöd ”Svalkande Likgiltighet” som, inte helt Oväntat hämtat från Luften, Utfrusen Indifferenskalkyl.

Därpå är det Utdragna Slutsteget ut från Ortens Obefintliga Grannsamverkan, inte längre bort än till en reparerad Saturday Night Live Fever, samt till Distributionsnätet av Lättillgängliga Egocentriska, Solipsistiska, Helisolerade Fritt Associativa Lebensraum i Alienationens Sista Slutstation.

Frågan:

”Varför skola mänskor strida?”

är lika lätt att besvara som frågan:

”Varför lyssnar POP-konstnären Roy Lichtenstein på jazz?”