Det är varken någon slump eller ren tillfällighet att Verklighetsberättelsen påverkar oss som den gör.

McLuhan: ”Kontrollen över förändring tycks bestå i att inte flytta med den utan framför den.”

Som Andy Warhol en gång sa, ”Art is whatever you can get away with.”

Marshall McLuhan; de former och metoder (”media”) som används för att kommunicera information har en betydande inverkan på de budskap de levererar.

En av McLuhans favoritteorier var att mänsklighetens historia kunde delas in i fyra åldrar: akustisk, litterär, tryckt och elektronisk. Eftersom tv blev en häftklammer i det västerländska medelklasslivet, hävdade McLuhan att människor omformades av övergången från tryckt till elektronisk teknik.

På 1960 -talet myntade Marshall McLuhan frasen ”Mediet är budskapet.” Han definierade ett ”medium” som ”någon förlängning av människan” och förmedlade tanken att budskap existerade utanför innehållet.

Meningen i frågan uttalades starkt: ”Mediet är inte längre budskapet.”

McLuhan trodde att typen av mediet som användes för att dela ett meddelande, typ sprida ett desinformativt budskap, var viktigare än det faktiska innehållet i meddelandet som delades. … Mediet placerar ett filter på ett meddelande på ett sätt som väsentligt påverkar hur meddelandet tolkas.

I huvudsak hjälper Mediet att skapa en ny publik för dig, oavsett om du redan har en stor publik. (Din publik kan alltid vara större, eller hur?) Nyckeln är att få folk att rekommendera dina inlägg. På Mediet handlar det mer om hjärtan, än hjärnor.

De äldsta medieformerna är tidningar, tidskrifter, tidskrifter, nyhetsbrev och annat tryckt material. Dessa publikationer kallas tillsammans tryckta medier.

Media omfattar flera olika typer av utbredd kommunikation: tv, radio, bio, tidningar, tidskrifter och internetbaserade webbplatser (särskilt bloggar). Liksom när det gäller den Eviga Frågan om Vad som är Konst, är det Endast Fantasin som sätter Gränserna.

Medieteori är en uppsättning metoder som används för att förmedla skillnaden i betydelser av budskapet som förmedlas till de olika kanaler som används för att kommunicera det.

Huvudantagandet är att media som vi anser inte bara är en kanal där kommunikationen äger rum utan de är olika inställningar eller miljöer som gör det möjligt för kommunikationen att ske och det kan variera betydelsen och känslan av informationen som den har blivit överförd.

Här beaktas funktionerna i varje media och hur de diskret skiljer sig åt. Genom att förstå egenskaperna hos dessa medier kommer forskarna att kunna undersöka effektiviteten i kommunikation genom dessa medier och också att jämföra dem samtidigt som de kommunicerar interpersonellt.

Desinformation betyder ”falsk information som sprids i en fientlig handling av taktisk nedbrytning.” att ”avsiktligt vilseledande eller partisk information; manipulerad berättelse eller fakta; propaganda.”

Så desinformation sprider medvetet felaktig information. Det finns många andra elaka motiv som ligger bakom tillverkandet av desinformation.

Du vet att en fest börjar klockan 20.00 men berättar för din falska vän att den börjar klockan 21.00 för att du vill att hen ska göra bort sig och se dum ut.

När du sprider fel information med avsikt, med avsikt att bestämma och vilseleda – det är desinformation, eller, rent ut sagt: Lögn och Förbannad Dikt!

Desinformation är mycket kraftfull, destruktiv och splittrande och är ett vanligt upplösningsverktyg inom Sociala Subkulturer Underground. Ungefär som Sovjetunionen och USA gjorde under det kalla kriget. När ett land eller en grupp koordinerar en komplicerad plan för spridning av desinformation, kallas det ofta en desinformationskampanj.

Vetenskapen har aldrig bevisat att utomjordingar inte besöker jorden. Alltså lever de mitt ibland oss!

Inför vissa av Gemene Man blir själva bristen på bevis ett tecken på att konspirationen faktiskt existerar, typ snöar det inte, så måste det ju vara antingen Sommartid, eller Klimatförändringen.

Ofta finns det ett narrativ av en specifik händelse. Det finns emellertid alltid alternativa beskrivningar av narrativet som försvunnit ur det kollektiva medvetandet. Att förstå betydelsen av narrativet är en av Tricksterns viktigaste färdighet.

I vilken grad användningen av konspirationsteorier kan öka motivation och vilka strategier som är framgångsrika är två huvudfrågor.

Ett alternativt narrativ med svar på vem, hur och varför någon eller något, i relation till en händelse. Konspirationen anses ofta bestå av att det finns aktörer som egentligen står bakom händelsen men som håller sig dold bakom den Grå zonen.

De som anses stå bakom konspirationer kan variera. En viktig faktor för ett konspirationsteoretiskt genomförande är att motargument ofta tas som bevis för att konspirationen verkligen existerar.
Forskarna hade som utgångspunkt att att utforska mekanismerna för konspirationsteorier med målet att öka sin förmåga till kritiskt tänkande.

En majoritet deltog aktivt i arbetet. De var inte rädda för att säga fel.

I samband med konstruerandet av en Konspirationsteori, kan ett Oavsiktligt Fel får helt Oväntade Oanade konsekvenser som kan inverka Kontraproduktivt på Teorins Utslagsmekanism.

En svårighet var att de saknade nödvändig kontextuell kunskap, både kring händelsen i sig och om om närvarande aktörer. I några fall visade de prov på en ökad grad av kritiskt tänkande. Det förekom också att forskarna på ett bra sätt kunde använda de analytiska verktygen när de undersökte ett narrativ.

Det förekom att slutsatsen blev en förstärkt tro på händelsen de undersökte.

Här några typiska exempel på typ Konspirationsteorier:

Lady Gaga är hermafrodit, Pharell Williams är en vampyr, Beyoncé är en klon, Kholé Kardashian är ingen Kardashian, Nicolas Cage är odödlig, Beyoncé är Solanges mamma, Justin Bieber är en reptil, Kim Kardashians Saint West är fejk, Megan Fox är en klon, Bill Gates kommer att tjäna en miljon dollar genom att orsaka en global pandemi och hålla tillbaka vaccinet så att Gates Foundation kan spåra dig med mikrochip, Donald Trump leder kampen mot en pedofilring, en global elit som i det fördolda styr världen, republikanen Marjorie Greene som tills nyligen stödde konspirationsteorin QAnon valdes in i kongressen, månlandningen var en bluff, Världen styrs av en hemlig sammansvärjning bestående av Libertarianska Ateister, covid-19 har skapats medvetet av Alienerade Cosplaying Incels, båtar och flygplan har försvunnit kring Bermudatriangeln, utomjordingar är ofta någonting som kommer upp, att det finns människor som tror att Olof Palme blev mördad av Amerikanska CIA, att en falsk flaggattack innebär att ett land attackerar sig själv och lägger skulden på någon annan, att det inte var flygplanen som fick world trade center att rasa, att den Internationella Konferensen som hölls i Iran 2006, att Japan har förskönat en japansk utbildning, att USA hade blivit attackerade av amerikanska fartyg i Tonkin Gulfen, att den andra Augusti 1964 skulle ett amerikansk skepp blivit anfallet av tre stycken amerikanska torpedbåtar, att de amerikanska skeppen skulle ha svarat och förstört dessa båtar, att den fjärde Augusti 1964 skulle amerikanska fartyg ännu en gång blivit anfallna av amerikansk militär, att resultatet av detta var då att Amerikansk kongress skrev under ” gulf of Tonkin Resolution” som gav USA rätten att bistå alla länder som möjligtvis skulle vara i farozonen för ”american aggression”, att det senare skulle visa sig att inte en enda av attackerna ägt rum över huvudtaget, att det finns folk som menar att detta var en ursäkt för att USA skulle rättfärdiga att de attackerar amerikanska styrkor för att de skulle kriga mot ett främmande land, och så vidare, och så vidare.

Desinformation och konspirationsteorier kan vara mycket nyttiga som tankeväckare. Medborgarna måste bli kritiska mot all information som de kan tillhandahålla utan minsta motprestation.

Gemene man skall fundera länge över den förklaringen och verkligen vara nöjd med den förklaringen. Är man inte nöjd kan man fylla på med egna förklaringar och teorier. Det ingår i Tystnadskulturens gängse Yttrandefrihet.

Konspirationsteorier har dock inte endast haft positiva följder.

De första framgångsrika konspirationsteoretikerna sökte förklaringar hos en rad hemliga Subkulturer utvisade till Obehörigt Utanförskap.

Ordet konspiration kommer från det latinska conspirare, som betyder att två eller flera personer andas tillsammans, typ Naken Yoga, eller Frigörande Andning. Konspirationsteorier har fått fäste i nyandliga kretsar. Fenomenet kallas konspiritualitet.

En riktig konspiration består av en grupp särskilt utvalda konspiratörer med de bästa Meriter i sitt CV. Den stora massan anses vara ovetande om detta. Den snabbväxande rörelsen QAnon menar att Världen kontrolleras av satanistiska, liberala, barnätande kändiskannibaler. Ovisst om Kannibalerna äter Kändisar, eller om Kändisarna äter Ofrivilliga Kannibalers barn.

Räddaren är den mystiska figuren Q som ska skapa en ny tid av kärlek, fred och förståelse. Än så länge må det vara ett marginellt fenomen, men mekanismerna är ändå viktiga att förstå. Annorlundaskapet implicerar inte per automatik ett Ofrivilligt Utanförskap.

Varför Gemena Män tror på konspirationsteorier är för att konspirationsteorier baseras på fakta. De presenterar saker vi vet. Det trixiga är att konspirationsteoretiker väljer ut fakta som överensstämmer med Allt utom Rimligt Tvivel.

Många konspirationsteorier har cirkulerat. Allt är en konspiration, hävdar vissa Konspirationsteoretiker, medan andra menar motsatsen.

Vad plockar medierna upp för konspirationer?

Teorier som drar åt det galna hållet. När de här teorierna så uppenbart bryter mot sunt förnuft och vetenskap blir de lustiga. Det har lett till nedbrända master.

Media vill driva fram klick och surr som kan växa till helt Ohanterliga Problemlösningar. Medier kan stärka tron på dem, och se till att de får större spridning. Under den första tiden överdrev Medierna till att 5G härstammade från ett kinesiskt laboratorium i Hong-Kong-influensans spår.

Om man ser tillbaka i tiden så var medierna sämre på det förr. I och med att Medierna har blivit så utspridda så bör man betrakta detta som att de önskar föra föra folket bakom ljuset under skeppan till i slutet av tunneln. Det är av nöden tvunget att vara noggrann med att bagatellisera och ducka.

Vad blir nästa stora konspirationsteori?
Förlöjligande eller åtminstone nedvärderande av självaste N.E.A.T.

Det är inte sant.

Ofta framgår att sammanhanget redan är känt.

”Med dagens digitala verktyg är det enklare än någonsin att söka igenom väldiga mängder dokument.”

Citatet här är återgivet med tillräckligt mycket sammanhang för att det ska framgå att begreppet ”konspirationsteori” redan 1893 respektive 1909 användes avfärdande, då som nu. En Konspirationsteoretiker kommer sällan Ensam som Alienerad Incel. Med flera står konspirationsteorierna som spön i backen.

Konspirationsteoretiker, typ Underdogs, har i alla tider alltid haft en nedlåtande attityd. Likt alla andra kan de förändras beroende på hur de används. Det är en viktigt att tvingas hitta på något nytt.