Genom att söka förena orden för vad som är som mest Eftertraktat i Mediashowerna, kan Läsaren/Tydaren kanske få ett Hum om det som döljer sig bakom Orden.

Att en Nästa Annan Andra säger sin mening, Ärligt och Uppriktigt, kan Uttalaren mycket väl uppleva som Sant, men frågan är om det finns Nödvändiga och Tillräckliga Kriterier, typ Evidensbaserade Fakta, för att Upplevelsen också kan förklaras såsom, i överensstämmelsen med Vardagsverkligheten, Sann. Verklighetsberättelsen bör ju vara mer evidensbaserad på ställt Utom all Tvivel, Rimliga Objektiva, mer än de Affektiva Känsloberoende, Dagsfärska Fakta.

Många idag anser att typ Leonardo da Vinci var ett Universalgeni, men varför uppfann han då inte Datorn och Smartphonen?

Kanske saknade han någon skruv eller mutter, eller så var han fullt upptagen av Nattvardens Tillkomst? Det är dock sällan de Faktabaserade Sanningarna som ges bäst betydelse i Verklighetsberättelsen, utan själva Remixen av Trovärdighet, Förtroende, Anekdoter, Halvsanningar, Myter och Profetior, samt rena och Skära Lögner.

Vi väntar fortfarande otåligt på att Amazon ska komma med en drönare innehållande en Fortfarande Varm Potatispizza enligt Hemligt Recept från Vatikanstaten.

Flygande bilar, säger den Tysta Majoriteten, i Plötslig brist på Utrotningshotade Stekta Sparvar, kommer flygande in i Var Gemen Mans Mun.

Verklighetsberättelsen kräver en Tillräcklig Förklaringsmodell utöver den Vanliga.

Uppstod Verklighetsberättelsen som ett Soniskt Efterskalv efter Big Bang?

Om Läsaren/Tydaren jämför Big Bang med den mindre Trovärdiga, men betydligt mer Välfylld med Mytologiska Påståenden av Okänt Ursprung mindre Evidensbaserade Skapelseberättelsen, så kan anas i bakgrunden närmast Fonden, en med Självförtroende och Extatiska Verksamma Illegala Substanser, Schaman med en eller flera proselyter, adepter, lärjungar och dagen efter-konfirmander, som Vittnen till Hur den dåvarande Världsbilden iscensattes av Verklighetsberättaren, som högst troligtvis förklarat sig vara Densamma som berättelsens huvudperson ”Gud”.

I Föreställningen om Hur Gud skapade Världen som den ser ut Idag, måste alltså Schamanen, för att ge mer Dramatik, Livsfarlig Spänning, Cliff Hangers och läst mellan Raderna och bakom Rubrikerna, lägga till ett och annat som egentligen inte hör dit.

Även om Vetenskap och Forskning önskar lägga två fingrar emellan, så är, än så länge Big Bang, oavsett Smällen som inte kunde uppfattas eftersom det inte fanns något före den, alltför Abstrakt och därmed Obegripligt Abstrakt för Crethi och Plethi att Föreställa sig.

Hur att förmedla Big Bang, utan att samtidigt ge en Trovärdig Förklaring som skulle passa in i Lördagens Infotainment Dokusåpa?

För att Återvinna Folkets allt mer Avlägsna Förtroende måste Vetenskapens Utforskare tillgripa samma Visionära, i Förhållande till Följdriktiga Icke-faktaresistenta Visioner om ett Gemensamt Förflutet, lägga till en annan Ursprunglig Källhänvisning som inte kan Härledas till något annat än Vetenskapsmänniskornas Tankesmedja, i t ex MIT, Harvard eller annat Lärosäte värt namnet.

Det är här som Populärvetenskapen kommer in som en Räddande Ängel.

Med allt oftare förekommande Parabla Liknelser, kan Verklighetsberättaren/Verklighetsberättarna lägga till eller dra ifrån sådant som inte på en och samma gång kan inge Förtroende till Detektiven Allmänhetens Autodidakta Amatörforskare inom Gebitet Ontologisk Eskapistisk Eskatologisk Darwinistisk Teori angående Arternas Uppkomst, samt Libertinernas Libertarianska Sällskap av Icke Troende Agnostiker, Ateister samt Vetenskapsakademins Minnesförteckning över Vetenskapliga Framsteg och Framtida Utvecklingsteorier. bör Avhandlingen vara försedd med en Intresseväckande Början och ett inte alltför Dystopiskt Slutet på Historien.

För att följa Rutinhandlingar och Gängse Traditioner från Tidigare Avhandlingar angående Vetenskapliga Rön, OBS! Oavsett om de är Evidensbaserade, Trovärdiga eller bara Lösa, Röda Trådar, bör, efter den hårda Pärmen samt Försättsbladet, innehålla en Avtackning till Äkta Makan, Äkta Barnen, Övriga Familjen, Släkt och Bokstavstroende Dyslektiska Analfabeter, som ändå bidragit med Impulsdrivna Avbrott med Intentioner att Inleda Författarämnet i Spe, i Frestelser som, bara för att nämna ett exempel i Raden av Oräkneligt Många, Kammarspel, Privata Middagar, Knytkalas och andra Utsvävningar, men ändå, medan Uberns taxameter står och tik-tockar, hinner med Utförliga Avtackningar och Ärebetygelser.

Därpå, i Bokens Tillkomsthistoria kan Kär Vän inom samma Gebit och Skrå skriva en Överdrivet Omfattande Inledning. Den Förväntande Nobelpristagaren skriver så en Prolog, som för flertalet av den Tysta Majoriteten kan tyckas Märkvärdigt Upplysande, men för en Van Närläsare, vars Passionerade Kall omnämnts ett Flertal gånger i CV:s Rekommendationer, efter minst Tre Kritiska Granskningar, som vanligt hänvisar: ”Tillbaka till de Ursprungliga, typ Gejsrar, Källorna”, slutligen förklarar vilket Slit som den Självuppoffrande Nyfikna Idealisten, investerat sina Sista Slantar för att Den Ena Ursprungliga Sanningen ska Nå ut till tidigare Oupplysta Massan, som mest består av Diskmaskinsrealismens Undersåtar, med den Frånvarande Fadersgestalten, Äkta Hustrun som står vid Induktionshällen och föder Kejsarsnittuttagna Äkta Provrörsbarn och, ej att förglömma, Trevliga Grannar på väg förbi men som lust att Bara Titta In, gärna själv inbjudna till Kaffetår, påtår, kaffegrädde, Sacketter samt Sju Sorters Kakor. Då det senaste Vetenskapliga rönet också är Utrustat med ett Gott Slut, behövs, förutom Källhänvisningar och Register, en Epilog, gärna med tillägg av inlägg från engagerade läsare av tidigare, högst likartade litterära verk, om Följande Avhandlings Ämne samt Hypotetiska Spekulationer, förr Omtalade som Kontrafaktiska Profetior, om metallen Guld som på en gång har ett Introvert Materiellt Marknadsvärde, men också förmedlar den Upplevelse som den Allrahögstainstansen Förklarat som Trovärdig tillsammans med 18 Oskyldiga Gotiska Lolitor i Bekväma Samkväm inuti Valhalls dragiga väggar, med intagandet av Nektar, Mjöd, samt Särimners Fetaste Fläskister.

En inbiten Bokmal, typ Väl Bevandrad i Mytologisk Litterära Kanon, inser strax ett Oavkortat Fritt Associativt Samband där Buridans Åsna, Pinocchio och några andra skolpojkar går till Lorenzinis nöjespark, Terra Magica, där pojkarna förvandlas till åsnor, Kirkes främsta attribut är kunskapen om magiska drycker och växter, som hon brukar för att förvandla fiender till djur. I Odysséen, Homeros epos från 700-talet f.Kr., kommer Odysseus och hans män till hennes ö, där samtliga utom hjälten själv förvandlas till svin och, sist men inte minst, Thomas av Aquinos tankar angående Gud:

””Gud är enkel, utan att innehålla delar, såsom kropp och själ, eller materia och form.
Gud är fullkomlig, och saknar inget. Detta innebär att Gud genom sitt fullständiga varande är annorlunda än andra varelser.
Gud är oändlig. Detta innebär att Gud inte har en ände såsom skapade varelser har, vilka är fysiskt, intellektuellt, och känslomässigt begränsade. Denna oändlighet som Gud har måste skiljas från oändliga tal och oändlig storlek.
Gud är oföränderlig, och kan inte förändra det som har att göra med Guds existens och karaktär.
Gud är en, Guds själv är odelbart. Guds enhet är sådan att Guds essens är detsamma som Guds existens. Med Thomas egna ord ”i sig själv är påståendet ’Gud existerar’ av nödvändighet sant, för i det är subjektet och predikatet samma.”
I detta hänseende delade han, bland andra, Maimonides uppfattning om detsamma.”

Detta borde vara tillräckligt för att även Grå Mullvadar, typ Discardianska Incels i Obehöriga Utomståendes Utanförskap kan uppleva hur Transubstantiation hakar i Svansen på Buridans Åsna.