Vi är bra på att ta hand om Mobilen, Bilen, Huset och betala Alla Försäkringar. Vi är bra på att Tänka på våra utseenden.

Är Vi våra Utseenden? Är Vi Våra Kroppar?

Vi lär oss tidigt att Tänka på Kroppens Utseende och Vad Andra ska Tycka om Våra Utseenden, men vad händer när det bara kommer att handla om Ditt förhållande till Din kropp?

Hur ska Du kunna lära dig hur mycket din kropp är värd, det vill säga är Ovärderlig, för Dig själv och ingen annan?

Din Kropp är Din, men Äger Du därmed Rätten till att Förstöra den och göra den Obrukbar? Eller är det Samhället som Äger din Kropp?

Människor bryr sig om sin Privatbilar.

De vårdar dem Ömt, eftersom de vet hur mycket reparationer kostar och vad det vill säga att Bilen inte går igenom Bilbesiktningen.

För en nutida Människa och Samhällsmedborgare är Datorn och Smartphonen Oumbärlig.

Alla vill vara ständigt Uppkopplade, On Line, ha Täckning WiFi samt Tillgängliga Dygnet Runt.

Alla vill delta i det Offentliga Samtalet.

Avståndet Människor emellan Ökar. Det är därför som Tillgängligheten till Lättbegripliga Informationsutbyten genom Elektronisk Kommunikationsutrustningar, betyder så Ojämförbart Oerhört Otroligt mycket.

Under Corona/Covid-19 Pandemin insåg Medborgarna dels hur sårbara Alla är, dels hur betydelsefull Tillgängligheten är, när Studier och Arbete på Distans, samt minst Två Meters Avstånd mellan Vagn och Plattform ska Bibehållas Dygnet runt.

Även de mest drabbade av Cancelkulturen i Tystnadskulturen, kämpar för att Bli Accepterade för Dem de Är, så länge Var och En Håller Måttet och är Konformistiskt Toleranta och Empatiskt Medkännande, ger Ömsom Kärlek, ömsom Stoisk Apati, ömsom Incels Hat-hot mot, vilka de Undermedvetet Uppfattar som Obehöriga Utomstående.

Samhällsmaskineriets Kvarnar mal allt Långsammare, men är Ytterst beroende på att Samhällets Svagare, ofta desamma som Ofrivilligt ingår i i Tystnadskulturens Nedtystade Majoritet, måste utstå högre Krav på Ansträngningar samt Ytterligare Deltagande, men fortfarande som Nytillkomna Tittare och Voyeurer, samtidigt som De, genom Urbaniseringens Utsättande i, från Kungliga Slottets Lejonbacke sett, Utspridd till Subkulturella Nätverk till Orten och sådana Platser där Gemene Man brukar uttrycka som ett Mantra:

” – Det kom som en chock! Ingen trodde väl att något sådant skulle kunna hända här!”

” – Sjukvården går på Knäna!”

I Skola, Vård och Omsorg, bör Elever, Patienter samt Äldreboende i Isolerat Utanförskap, omedelbart lära sig att:

” – Var Snäll mot dig själv, för ingen annan kommer att vara det.” Var dag lanseras, medias inre kretsar, nya vokabulär.

Ena dagen är det Vattenspridare. Andra dagen är det Ryktesspridare. Tredje dagen är det Dyngspridare. Ena dagen är det Vattendelare. Andra dagen är det Vatten och Avlopp. Tredje dagen är det Efter Dygnslångt Störtregn, Översvämningar i Källare, så att Crethi och Plethi kan synas Surfa på Vågorna utanför Köksfönstret.

Visst vore det, i Överensstämmelse med Förenta Nationernas Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna att Först och Främst, Mount Everest står Lättillgänglig för Alla Tvåbenta utan Undantag, samt ur ett Antropocentriskt Föredömlig Perspektivförskjutning över mot Normaliseringen på Normalkurvans Utför Lutande Plan, Införa en Naturlig Avgång av så många Konkurrerande och därför Obekväma Levande Varelser och Växter, typ Skadedjur och Ogräs, som Överaktivt Negativt Stressad Samhällsmedborgare klarar av under eftermiddagstimmarna, i luckorna på Agendans Dagsplanerare efter Arbetets Slut och Före Förtidsskolans Avhämtningsögonblick, då Spinneffekter, Zumba i Balders Hage och NakenYoga är Tillfälligt Inställt på grund av Sjukdom, typ Tyst Hjärtinfarkt, som i Synnerhet drabbar dem som Av Födsel och Ohejdad vana, tillhör Särintresset Det Svagare Könet.

Det kan ses som ett Konkret Bevis på att Gemene Man fortfarande befinner sig i ett Tillstånd av Civil lydnad och Handlingskraft över det som Makthavarna gör allt för att hålla Nere och Tillbaka.

Kroppen är den Värdefullaste av Verksamma, Bio-genetiska Maskiner. Samhället lägger ner Oerhörda Utgifter på att Verka i Eftertankens Bitterljuva Blekhet, hellre än Anstifta Förebyggande Profylaktiskt, Preventivt och med Långsiktig Framtidsplanering.

Ungdom på Glid.

Motorburen Ungdom Ute i Svängen.

Ungdomar i Orten och i Glesbygden:

” – Vi har Ingenting att Göra!”

Med Inga Brottslingar, Inga Kriminella Nätverk. Inga Missbruk av Personligt nedbrytbara Verksamma Substanser, Inget Elände och inga Oanade Händelseförlopp, vad skulle Hända? Jo, Samhällsmaskineriet skulle gå på Tomgång, fram tills dess att Reservtanken blivit Uttömd till Sista droppen ut.

Visst finns Utrymme för Yttrandefrihet, men det förutsätter förstås att det Uttalade kommer att få Konsekvenser, även för Dem som Sköter sig och sitt och aldrig någonsin Sticker ut Hakan, Öppnar Munnen, Undras över varifrån de fick Ren luft att Andas och därmed Aldrig vågar Yttra minsta Knyst.

I Vardagsverklighetens Ljusskygga Tillvaro, typ Nuläge, pågår det Offentliga Samtalet, utom när helt Oväntad Katastrof inträffar utanför, Innanför Tullarna.

Om ifall Detektiven Allmänheten ute i den Bistra Verkligheten verkligen hann med, i Prokrastinerande Egentid, att Älska sina Kroppar som de En gång varit Skapade och Avsedda för Fortsatt Existensberättigande i Förutbestämt Lebensraum, skulle det inte behövas några Dygnslånga Nattmanglingar mellan Näringsliv och Fackförbund.

Med Gott om Tid till att Älska Sina Kroppar mer än Sin Nästas skulle diverse Privatiserade Vårdinstitutioner, Eftervård samt Rehabilitering, kunna Dra ner sina Verksamheter och Skattebetalarna, Betydligt Friskare än Någonsin Förr, ha mer Välfyllda Lador i Plånböckerna och kunna bygga upp ett Mer Alternativt, Autonomt Boende, utan vare sig Banklån eller Fasta eller Flytande Ränteavdrag. Allt om Bara Viljan Finns till att Göra Rätt för sig, Klippa Håret med den Egna Maskinsaxen, skaffa sig ett arbete som Digital Nomad och ta med Regeringen och Plastbarnen till Nazaré för att mäta Mellanvågslängen i Förhållande till Marianergravens Alltför Djupa Källarvalv.

Älska Din Kropp såsom Dig Själv och Din Nästa.

Visst finns det dem som Tror på Själavandring, Pilgrimsvandring och Pokalvandring, men Utan Kropp, ingen Själens Boning samt Fortskaffningsmedel mellan Förskoleavlämning och Happy Hour After Work.

A propos den Senast Angivna Språkspelskontexten växlar Modet ständigt från nya Älska Din Selfie, ME, METOO och IT-guys and -girls, typ CosPlay Lolita inom Omsättningen Traffickings Väldoserade Svängar, som till stor del hålls uppe av Riskberoende Investerare, typ Beundrare till Elisabeth Holmes&Co.

Sådana Vilseledda Oskuldsfulla French Maids bör hellre, inte bara av Groomande Sugar Daddies, hänvisas till Högskoleutbildningar där gärna både Elektronisk Musik, Dragspel och Elementära Lagom Stora Informationsbitar tillhör det Bästa Tänkbara av Pedagogikens Grundförutsättningar inför Livet är en Strid och Äktenskapet är ingen Vapenvila, för Totalvägrande Kinesiska Kvarliggande på Lättillgängliga Torg, Murar samt ej Upptagna Parksoffor.

Dagens Dystopi är Framtidens Utopi. Älska Din Kropp minst lika mycket som en Vältränad Shaolin-mästare.

Annons