Snabbkurs i Associativ Steganografiskt Ordkonstmakeri, eller Faction.

Om det endast är 4 procent av Samtliga Levande varelser på planeten Tellus som kan betraktas som Vilda, Frilevande Individer i Särskilt Utsatta Djurarter, så hur många består av Icke-Fåglar, det vill säga från ett tidigare Dinosaurie-stadium, utbytta mot Fågelliknande Robotar eller Fågeloider?

Arten Homo sapiens sapiens följer Instinkten att allt som inte är av Nöden tvungen för den Mänskliga Arten av Humanoider, kan Förklaras vara utan Tills Vidare Existensberättigande.

Denna estetisering av våra sinnen skapar vad de Chardin kallar Noosfären.

När våra sinnen har gått ut, kommer Fågelliknande Drönare in.

Ett Hett Tips är att kopiera Kontexten, klistra in den i en A4 Word-docx.filsutkast och därpå klicka på mikrofonen, längst upp i Högra hörnet.

Då kan Datorn avläsa Kontexten på ett Otvetydigt Neutralt, Normaliserat Tonläge och Läsaren/Tydaren, nu i rollen som Lyssnare/Undrare, uppleva sig som Lättillgängligt Uppkopplad Bekväm Fåtöljäventyrare.

Utbytbara Adjektiv:

”Vintern är kall. Isen är hal. Källaren är sval.”

Vidare, milt uttryckt:

Vintern var kall.

Fågelliknande Luftburna Dolda Inspelningsutrustningar typ Egensinniga Lunnefåglar, ibland även direktsänd On line, svalt. Den Arktisart som ingenting svalt, svalt.

Den Sommaren, den sommaren, var Nordkalotten Kal.

Klimatförändringen, lite närmare än föregående år, +2 grader Celsius.

Ja, men, än så länge, Svalare än Skafferiet, alt. Garderoben.

Multikulturella Multiversum, i Obestämd form plural, svänger och andas, som ett enda ögonblick. Redan på Smileys tid i Cirkusen, utsattes i synnerhet Grå Mullvadar för Ständiga Bullningar samt återkommande Repressalier.

Vissa ledde till Omedelbar Arbetsbefrielse, andra till Onaturlig Förkortad Avgång, utan Vederlag.

Aha, en Slinka?

Vad ska en fattig Voyeur göra?

Vad som menas med ”Privat Ägo” är lika självklart som den kontextuella skylten; Informella Informationsbiten:

”Förbjudet att rasta din hund här”.

Vilket kan remixas med ”När någon på dörren bankar, sitter jag i andra tankar”, till:

”När någon på skylten bankar, sitter Finnigan och svankar.”

L och SD bildar tillsammans Ultra Violet Vintage Backlash.

Finnigan ville spjälka sönder orden till rytmisk ordmateria och befria dem från deras gamla betydelser.

Full av frenetiska tecken, omöjliga att dechiffrera. Mova Action, blir Nova Express. Manualen i dess Det Bästa-format, omfattar minst tjugosju paradoxala Förklaringsmodeller.

En berättelse som skildrar ett antal händelseförlopp i sekvenser (”tidsfaser”) som är utspridda.

Det gäller att ta ett kliv framåt, studera relationerna och inte bry sig om helheten.

Slinkandet är ingen gestaltning utan en arena för olika händelseförlopp. Allt innehållsrikt syns på ytan.

Det är gott att läsa serierna som händelseförlopp och skeenden, aldrig helt förstås utan kännedom om den teori som inte är synlig men som verket ändå inbegriper, utom för Obehöriga Utomstående Libertarianska Insiders.

Finnigans nosarbete handlar om denna impuls, som hon leker med och undergräver på olika komplexa sätt.

Ur hunden Hamlets perspektiv:

Spänningen i spänning och upplösningen av upplösningen, att både ha och inte ha, vara och inte vara, men ändå, i motsats till fri form är allt i princip bra. Denna likgiltighet för det fetischistiska inom konsten.

Varför skulle Hamlet vara sämre utrustad än Mystique?

De olika elementen är involverade i komplexa inbördes relationer som innebär system och berättande.

M och KD med bistånd och bidrag av L och SD, tillåter Endast Fantasin att avstänga Gränserna.

Som utlösande faktorer har pekats på hjärnans förändring, avgörande för att mänsklig kreativitet via hur kulturberikande näringsutskott påverkar hemisfärernas bilaterala arbetsfördelning.

Berömda Non-Bullied Kavaii Goth Lolitor kan misslyckas med att nå milstolpar, som att krypa, sitta, stå, gå, hoppa och springa.

De intellektuella ambitionerna trängs undan av Megalomaniska Nattmaror om Hädangångna i Förtid Förfäders Revasch. Om man ersätter Lebensraum med Existensberättigande, så återstår i samma grad mängden av Minsta Gemensamma Nämnare (MGN).

De två människoskapande tar en allt större plats i tillvaron och växer explosivt genom ”urban sprawl”.

Utglesning (eng. urban sprawl) är en process där ett stadsområde växer med glesa småhusområden med lågt exploateringstal och därmed lägre befolkningstäthet. Utglesning ökar restider och trafikmängd.

Motsatsen är förtätning.

Den senast tillkomna sfären är den som bildas genom informationsteknologin och world wide web-strukturen. Tekniken genom noosfären, möjliggör ett världssamvete och en global kontroll.

Från människan i cirkelkvadraten till bioteknikvarelsen i kvadratcirkeln.

Det mest slående inslaget är självstympning av den privata sfären i Integritetens Särställning.

Mer innehåll (intension, konnotation, eng: comprehension, intension) är när man snävar in det, t ex endast tar med lagringsfunktionen.

Det får då mindre omfång eller täckning (extension, denotation, eng: extension, denotation); det sker en begränsning till färre fenomen. (”Intension” stavas här med ‘s’ och inte med ‘t’ som i ordet för avsikt: ”intention”. Mer om detta finns under sökordet intensionalt språk.)

Ett problem är att det i vardagsspråket finns ett stort antal ord som utöver sin logiska definition dessutom har en mängd mer eller mindre omedvetna kopplingar till värderingar, attityder, felaktiga föreställningar.

Det gäller bland annat ordet minne som ger föreställningen att det finns ett utrymme, ett ”lager”, typ senare varianter av USB, i psyket (hjärnan) där det som vi stoppat in i Långtidsminnet förvaras för att vid behov kunna tas fram i sitt ursprungliga skick och koppla samman det med Arbetsminnet.

Det handlar om att något blir mer likt, blir förenat eller blir förenligt.

Ungefär som att Divergera kan betyda, beroende på kontextuellt sammanhang, gå isär, avlägsna sig, åtskilja sig, vara olika eller vara oförenlig med, leker med och undergräver på olika komplexa sätt.

Annons