Förr eller Senare kommer också den Fjärde och den Femte Vågen nå fram till sina respektive Respektingivande Tippingpoints.

En Normativ Teori behandlar Ämnet om hur Beslutsfattaren ska Fatta Rätt Beslut inför Riksdagsvalet Nine-Eleven 2022.

Målsättningen för Aktivt Deltagande i Nulägets Debatt och Tills vidare, är för samtliga inblandade att Tillhandahålla Demokratiskt Rätta Beslut och vid samma Tillfälle, inför de Folktomma Gallerierna i City, Fortfarande verka Rationellt Tidsinställd.

Fram tills att svaret, som än så länge svävar i luften, landar på Fahlströms BORD, tvingas Beslutsfattarna står Svarslösa inför Skranket.

Men, undrar kanske någon, är Ärendet Beslutsfattarens Existens helt beroende av den Enskilda Libertarianens visioner om Landet Ingenstans som Framtidens Libertinska Lustarnas Trädgård?

Däremot, en Deskriptiv Analys Avhandlar om densamme Beslutsfattaren faktiskt, utifrån just nu pågående Verklighetsberättelse, Fattar Rätt beslut.

Politik är en Själsdödande Verksamhet och är mycket sällan Anpassad för Visionära Discardianers Ständigt Återkommande Nya Gränssättningar utanför den Psykologiska Realismens Brandväggar och sådana Ringmurar som omger Tigerrandiga Tystnadskulturer.

Beslutsfattarna befattar sig alltför sällan med Informationsbitens Råmaterial, utan Förhåller, i betydelsen Relaterar, hellre till Redan Avhandlat, utanför Boxen, ovidkommande Slaggprodukter.

Tolkningsföreträdets Nivå kan med andra ord Antingen Förläggas till Tiden långt före, det vill säga det Förflutna, eller Konsten att Ligga lågt fram tills att Faran Över-signalen är Avblåst, eller på Avlägset Avstånd, redan Nu desarmera Framtida Kravmaskiner i Felsäkra Malpåsar. Paradoxen kan verka en intill Förväxling lik, identisk med, en Sannskyldig Truism.

För att inte den Gemene Mannen med Tillhörande Flickan på Gatan, ska hinna Dra sig ur Beslutanderätten angående Rätt Valsedel, kan den senast nämnda Transubstantieras till Rätt QR-kod.

Denna Överdrivna Överhandling, typ Väljaren är så Upplärd av tidigare Beslutsfattares Inlärda Hjälplöshet kan först inleda Stadiet till Överslagshandling som, efter uteblivna Responser från Beslutsfattare, övergår till Tomgångshandlingar och så småningom, med återkommande Inslag av Tidens Tand, avslutar med, som, i Brist på Fria Val med Önskade Responser, föredrar mer Ekonomiskt Irrationella Beteenden av Handlingsförlamning, typ Oöversättlig Skrivkramp.

Inslagen kan avhandla sådana Beslut som att, om ett Semiotiskt Tecken hänvisar Agenten till ett Hopp från Slak Lina Över Ökande Klassklyftor, så vill Agenten, i Samvetskval förlägga Skuldbördan på lämplig, sedan långt tidigare hårt stigmatiserad och väl beprövad, Syndabock. Således kan ett Enda Ord förorsaka mer Problem än Tusen Bilder, typ Tabula rasa hårt kritiserade av Militanta Horror vacui-bildstormare som inget hellre vill än att med Samlade Styrkeprov utsätta Frihetsgudinnan för Outhärdliga Pålagor som Påfrestningar.

Den Allra Största Valfrågan utgörs som Vanligt och Alltid om det Oorganiserade Samspelet i Alliansen mellan Ansvarsbefriade Libertarianer, Fjärilssamlande Discordianer och Bruna Kärrhökar.

Som vanligt står Gemene Man ut med Win-Win-resultat där Samtliga Deltagare utan just Crethi och Plethi, kan gå Skrattandes hela vägen till Skatteflyktiga Fria Företagsanläggningar, typ Sandbankarna utanför Dubai.

Inslaget kan påminna om den Stoiska Enskilda Individen som Återupprepar Samma Ödesmättade Cirkulära Levnadsmönster som Sisyfos, men med den skillnaden att Sisifysos redan i förväg var informerad om Arbetsbeskrivningen med tillhörande Säkerhetsföreskrifter, typ Försäkran om att dels inte bli krossad av den Uppförkullen rullande Stenen, dels, om Olyckan, mot All förmodan och utan tidigare motsvarighet inom Gällande Vetenskapsevident Praxis verka som Verksam Substans i Livet efter Detta.

Med andra ord, en Klarvaken Dröm där Allting ligger som en Almquists Trasa i en, som svar på frågan om Hur det är, Becketts, men här förvanskad till Dyngpöl, men eftersom det endast i motsvarigheten till Incelvärldens Predestinerade Val, endast, på grund av begränsad tillgång från Producenten, kan Morfeus i Underjorden, endast tillhandahålla valet mellan ett Blått Piller, eller inget Piller alls som Verksam Substans i Livet, i betydelsen, En Vaken Klardröm där Allting är en Trasa i en Dyngpöl och Verkligheten efter intagandet av det Blå Pillret egentligen inte ens kan Existera i sin Ursprungliga Form.

Så, vad är Problemformuleringsprivilegiet om till och med Matrix i vår vardagliga Mening, inte ens Tillgodogör Mannen på Gatans behov av Nödvändig och Tillräcklig Illusion?

Resonemanget i Sammanhangets Kontext kan därmed konstateras som ett Kvasiproblem., eller som en Storm i ett Halvtomt Vattenglas.

Drömmen i Glasklarvakendrömmen saknar en sådan substans som skulle kunna finnas i Matrixvärlden.

Eftersom endast Blå Piller, men inte de Röda, Bruna eller Svarta, finns tillgängliga, kan den Enskilda Individen uppleva Omväxlande faser av Förtroendeingivande Vardag, typ att Neo vaknar upp hemma i sängen med en Kopparslagare som heter Duga, Verklighetsberättelsen i Det Bästa-formatet, eller att inte ens kunna bevisa att Drömmen i Drömmen i Drömmen, helt och hållet lider av Avsaknad av Verklighetsförankrad Drömmare.

Drömmen, om den alls innehåller någon Verksam Substans, har liksom Verklighetsberättelsen före Big Bang, dykt upp som en Jack in the Box, men Före Jack, Ingen Box och utan Box, varken Descartes Tänkande inuti Boxen, eller ännu mindre Sannolikt, Tänkandet utanför en Box som inte kan Existera utan en nyss Angiven Uppdykande Jack.

Om det inte finns något annat tillgängligt, så bör ju Livet som en Trasa i en Dyngpöl, vara bättre än Ingenting Alls, kan man tänka?

Annons