Återstående rester av Självutlämnande Humanoider Utsöndrar Adrenalinstinna Memer.

Alain skriver en avhandling om Germaine Lemaire. Men de intellektuella ambitionerna trängs undan av drömmen om det borgerliga livet.

Möbleringen av önskehemmet upptar dem som en besatthet.

Nathalie Sarraute [1900-1999] i en värld utan nåd.

En människa isolerad i sina illusioner av minutiös detaljrikedom.

Denna estetisering av våra sinnen skapar vad de Chardin kallar Noosfären.

När våra sinnen har gått ut, går Big Brother in.

Denna dynamik inträder in i en fas av panikskräck, precis som anpassad till en liten värld av stamtrummor.

Planetariet svänger och andas, som ett enda ögonblick.

NATHALIE SARRAUTE [1900-1999], lika anonym som blod, i det osagda ur förträngda sanningar.

Karaktärerna må flyta tunna och schizoida på ytan. En Marianergrav utan gräns. Flytande skräck.

Den mänskliga fernissan, en sörja av motstridiga lustar, behov och komplex: Mitt Livs Novell.

Genom slutledningar, med sina antennspröt registrera över- och undertoner, hela det vida associationsfältet kring varje konkret replik.

Grå Mullvadar i Särartade Tunnelbyggen, typ en som någon av dem utsmyckade, av Samuelson bearbetade celler, semi-permeabla membran, musselmanér, korven och korset, till Sönderavlade Memer.

Fahlström undergräver tanken om ett, på en gång, kulturberikande och entydigt, i betydelsen, enstavigt lexikon.

En svindlande och konfliktfylld uppsättning faktamaterial på ett, i ordets ursprungliga och egentliga meningsfyllda betydelse, onaturligt sätt.

Naturalismen är en funktion av dess anonymitet, dess osynliggörande spegelneuron som endast Molly Burke kan, spontant och impulsivt, iscensätta och föreställa.

Alternativa sanningar som verkar övergivande, undergivna, givna, redan existerande, okonstruerade, entropiskt upplösande.

Instabila kompositioner och informationsöverbelastningar ifrågasätter denna onaturliga syncronicitet.

Den enda politiska sanningen måste förbli syntetiskt artificiell.

Bildkonventionernas hemliga språk måste avslöjas annars förblir en ofrivillig betraktare, typ voyeur, den ovetande bonden för dess formande av mediekonventioner.

Kalas på Fahlström, ”Party for Öyvind”, den 9 oktober 2021.

Exakt Tidsangivelse kl.1939, lokal tid Hässelby Gård. Blåljusens Saftblandare skimrar som Främmandegörande UFO:s i Höstnattens Mona-Lisas Cheshireska Kattlykteleeeeeeende.

Signifikanta ljudsignaler från Sannolika Polisbilar samt möjlig Polishelikopter. Utsikten ser dock så mörk ut, att ingenting kan bekräftas med Egna Ögon, från Avståndstagande Voyeur.

”Ade-Ledic-Nander” förverkligas i idéer, typ, semiotiskt, symbolladdat, signifigurativt teckenmåleri.

Ett påhittat (Vilket borde bevisas, rent fysiskt konkret) universum uppbyggt av Incels i Kulturberikande Facettögon som Libertarianska Discardianister, teckenformer, från tre olika subkulturer kallade Ade, Ledic och Nander som bestrider varandras naturliga och artificiella rättigheter.

Fahlström hade läst en science-fictionnovell av A. E. Van Vogt: Adeledicnander-principen, sa Cassellahat.

Exakt då POP föddes år 1959, damp Öyvind Fahlström och Barbro Östhlin ner på Manhattan. Därifrån fortsatte POP till Stockholm där Hultén tack vare Fahlström gjorde Moderna till det första, av Fat Boy tillsammans med Little Man, fastbrända brofästet.

Att han blev kvar i Sverige berodde på att andra världskriget bröt ut vilket gjorde det omöjligt för honom att återvända hem.

Det var därför inte så underligt att han sökte sig bort.

Den som till äventyrs inte läst A. E. van Vogt, borde börja med Språkspelarna och Noll-A.
Fahlström har före Ade-Ledic-Nander systematiserat ett stort antal spelregler.

PUSS var med och demonstrationen avslutades med att ett flertal av aktivisterna blev gripna.

Och så kul att få se Östlihns lilla Aguéliaktiga landskap från 1954 bredvid hennes minimalism från USA-åren!

Den i särklass mest kända av Zap Comix -artisterna är Robert Crumb.

Meatball Curtain, härstammar från en Crumb -berättelse som heter Meatball där köttbullar, som faller från himlen, träffar människor som orsakar ett slags omedelbar satori.

Fahlström beskriver köttbollsridån som en ”hyllning till Robert Crumb … en stor amerikansk artist.”

Öyvind Fahlström ville spjälka sönder orden till rytmisk ordmateria och befria dem från deras gamla betydelser.

”Ade-Ledic-Nander” från 1955, är full av frenetiska tecken, omöjliga att dechiffrera.

Ett nyckelbegrepp är ”mova”, som är en sammandragning av orden (m)iljö, (o)bjekt, (v)arelse och (a)ktion.

Movan bildar ett slutet formkomplex (teckenform) som Fahlström ger vissa egenskaper och funktioner som avgör hur den agerar i målningen.

Efter det att ”Ade-Ledic-Nander I” och ”Ade-Ledic-Nander II” fullbordats skriver han i december 1957 en tjugosju sidor lång beskrivning av innehållet i bilderna.

En berättelse som skildrar ett antal händelseförlopp i sekvenser (”tidsfaser”) som är utspridda.

I ”Ade-Ledic-Nander I” handlar det om arton olika movor, detaljbilderna av målningen visar hur en mova dyker upp på olika ställen – förändrad men fortfarande fullt igenkännbar.
Det gäller att ta ett kliv framåt och studera de olika movorna (”teckenformerna”) och relationerna dem mellan och inte bry sig om helheten.

Målningen är ingen gestaltning utan en arena för olika händelseförlopp.

1960
Marries Barbro Östlihn.

”Ade-Ledic-Nander I” har inget bilddjup utan allt utspelar sig på ytan.

Movorna framträder i dämpande färger som brunrött, blått eller gråblått.
Ett antal påhittade regler som aldrig kunde få karaktären av ett allmängiltigt bildspråk.

Det lätt att läsa hans bilder som händelseförlopp och skeenden.

”Ade-Ledic-Nander-målningarna” kan, precis som Duchamps stora glasmålning ”La Mariée mise à nu par ses célibataires, même” (1915-23), aldrig helt förstås utan en kännedom om den teori som inte är synlig men som verket ändå inbegriper.

Programmet för ett signifigurativt teckenmåleri.

1975
Separates from Barbro Östlihn, to live with Sharon Avery.

”Ade-Ledic-Nander I” är även intressant genom sin ägarhistoria.

Både Matta och Rauschenberg var mycket nära vänner till Fahlström och vänskapen höll i sig livet ut.

Hur Tragikomiska Sorglustiga Vätskor kan ha en Befriande Inverkan på Neo-Fnatala Humorbefriade Charlataner.

Fahlströms arbete handlar om denna läsimpuls, som han leker med och undergräver på olika komplexa sätt.

Spänningen i spänning och upplösning, att ha både konflikter och icke-konflikter i motsats till fri form där i princip allt är lika).

Fahlström konstruerar bildkonstellationer från att bli icke-committade.

Denna likgiltighet för den ”fetischistiska” aspekten av konstverket.

De olika elementen är involverade i komplexa inbördes relationer som innebär system och berättande.

Detta driver hans arbete mot det teatrala.

Reklam-spoilers.

Fahlström skulle förklara områden för genom läsning ur ett tjockt, maskinskrivet manuskript som innehöll analys och ”topografiska kartor”.

För att inte förföras av övergripande estetiska överväganden genom att konstruera separata celler vars relationer avslöjades som att en enskild del är lika viktig som alla andra delar.

Annons