Paradoxen ”Det Autentiska måste inte Ovillkorligen förbli Seriöst och Det Seriösa, måste, logiskt, inte heller förbli Autentiskt”.

Det Äkta måste inte vara Sant. Sanningen måste inte anses vara Seriös. Kontrafaktiska Faktoider, typ Faktaresistent Desinformation, kan, av Någon, som önskar förbli Anonym, typ Hemlig, men säker Källhänvisning, i en Viss Situation, fortfarande Upplevas som Genuint Äkta.

Alienationen är inte bara ett annat ord för Ofrivillig Ensamhet, typ Incel, eller Isolerad Qanon i Hemlig Cell, typ Avskild från Sociala Grupper och Media.

Den Autentiska Alienationen är inte densamma som den Seriösa Alienationen.

Till skillnad från den Seriösa Alienationen, typ Expedition Robinson, är den Autentiska Alienationen mer Autistiskt Frånvarande Utdraget, i Ordets ursprungliga betydelse, Frigjord från Sammanhållande Sammanhang.

Ordet synonym kommer från de grekiska orden ‘syn’ (samman) och ‘onoma’ (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt. Någon hittills Okänd person Singularis, kan sannolikt förväxla detta med så kallande Stereotypa Homonymer.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Flertalet av Ekonomiskt Oberoende Libertarianer förespråkar en Frihet som i mycket, åtminstone utåt sett från Vanliga Människors Trångsynta Perspektiv, är i högsta grad, Ofrivilligt Beroende av sådant Socialt Kapital som kan förmedlas via, typ Pandoraläckan, eller överförd via Trojan Shields Amon-app, till Skatteparadis Over Seas eller Underground i Dark Net-miljöer.

Ett enkelt ord som ingår i en sammansättning kan ha helt andra betydelser i andra sammansättningar det ingår i, såsom ordet mål i mellanmål, målbrott, målformulering, måltavla och självmål.

Till skillnad från Fria Associationer och Vilda Fantasier, känner Alienationen inga som helst gränssnitt, objektiva värden, fördomsfria kontaktnät, eller fysiska Begränsningar.

I sin bok Den Oändliga Historien skriver Michael Ende om hur Fantasilösheten äter upp allt som har Uppstått genom Medborgarnas Fantastiska Utsvävningar i Tiden och Rummet.

Med andra ord, Fantasilösheten och Alienationen är nästan upp till 99% utbytbara.

Såsom erfaren Dokumentärarkivarie förklarar Stefan Jarl betydelsen av Samtalets Makt över Tystnadskulturens ljuddämpande Molntäcke.

Det handlar bara om vän eller fiende, flykt eller försvar. Därför finns inte heller någon lekinstinkt där. Ordet avspeglar uppfattningen om reptiler som ”primitiva”, aggressiva (särskilt krokodiler) och styrda av instinkter.

Omvärldskategorisering, Lexikala luckor, Falska vänner, samt om den Rigor mortis, Orddödsprocessen i Språkförbistringens Digitala Framtidsvisioner.

Du vill inte gå ut med dina vänner för att du är rädd för att få panik, svimma och göra bort dig.

I Alienationen pågår ständiga samtal av typen Monotona Monologer, hellre än gärna utsträckta under Timmar av Påfrestande Gäspningar och Rop.

I Paris modevärld vid Champs Elysées syftar bigoterie på hängivenhet till detaljer och det formella samt att ta saker bokstavligt på ett närmast vidskepligt sätt. Vilket möjligen kan förklaras av att Västgoternas gemensamma och detaljerad lag (lex visigothorum), för deras land i nuvarande Spanien, anses ha haft en starkt teokratisk ton:

“- Hon sa att jag såg bra ut bara för att hon var snäll. Det räknas inte. Jag hade bara tur. Det där hade väl vem som helst klarat av.”

Om en instinktshandling startar utan någon nyckelretning kallas det för tomgångshandling.

Såsom båda med anknytningar tillbaka i tiden till Surrealismens Manifesta uppenbarelser, uppstår ett samband, typ Större Sammanhang, mellan Michael Ende och Luigi Serafini.

Fantasi kräver av sina aktiva Utövare, Empatisk Förmåga via Spegelneuroner. Det som den ena kan Utföra, kan Någon annan, Typ Annie get Your Gun, utföra Betydliga Bättre än Gemene Man.

Ett Misstag som många Noviser inom Fältets Markservice brukar haka upp och fixera sig på, är förväxlingen mellan, å ena sidan Brechts Distansering, å andra sidan, Narcissistiskt Beundrande av det Egna Fysiska Uppträdandet, och å den tredje, än så länge inte uteslutna, sidan, Det Observerande Självets Förmåga till att Älska Sig själv Inifrån och Ut.

Du känner dig trött och drar slutsatsen att du är dum och lat.

Driftens källa är intern för den psykiska apparaten; om en t.ex känner att en vill leka, så uppenbarar sig laddningen som en intern retning.

För att Undvika den Lyxfällan, kan Adepterna utsätta sig för meningslösa situationer och händelseförlopp, som åtminstone vid en första anblick, eller gällande ögonblick ter sig helt Absurt Meningslösa utan minsta Sammanhangsanknytning.

För Detektiven Allmänheten ingår Sammanhangsanknytningen i Verklighetsberättelsen.

För en Vilseförd Alienerad, typ Major Tom, saknas helt anknytning mellan Sammanhang och Verklighetsberättelse, intrasubjektivt, intersubjektivt, extrasubjektivt, och Extrovert Eskapistiskt Verklighetsfrånvänd.

Konsten att stoppa denna Andefattiga Härdsmälta, typ en Tsunamivåg av Antimateria, kan endast Utföras med Siktet inställt på Återkommande Samtal, typ Ryktesspridning och Skvaller, Grannar emellan.

Ikigai är ett ganska vardagligt ord i Japan; någon, likt Elisabeth Holmes, som ska förändra världen. Om de ögonblick som gör att livet i sin helhet blir ett gott liv.

Alienationens Anhängare och Anstiftare till Paranoid Gas Enlightenment, uppträder gärna som Oberoende Individer, typ Autonoma Anonyma Avantgardister, men när Sista Striden väl Anländer som en Tordönsk Blixt från Ovan Klarblå Himmel, tar de gärna till Flykten, eller ställer sig bakom Gemene Mans Oförställda Transsubstantiella Fysiska Lekamen.

(Wikileaks: ”Ordet transsubstantiation antyder att substansen, enligt Aristoteles uppdelning ett tings väsen, förändras. Substans har här således en ontologisk och inte materiell innebörd; substansen betecknar tingets innersta väsen. (Ordet transformation antyder att det är formen, accidensen enligt Aristoteles uppdelning, som förändras.)””

Det är ett av de uppenbart mest rimliga orsakerna till varför Bokstavstroende Dyslektiska Analfabeter hyser de Allra mest Förfalskade Förhoppningar om att ett djävulskt Nättroll, maskerad till Anime French Made Lolita, står i Farstun, Stampar och på Dörren med Hjärtat på, till Det Andra Stället, Bankar.

Alla negativa tankefällor kännetecknas av att man tänker.

Upplysningstiden, liksom alla andra Fenomen efter Tidens Utbredda Vingslag, kan Tolkas lite som Hur som Haver Informationsdiskens Diskreta Receptionist som, med en Vis Dåres Envishet, fasthåller som ett Semantiskt Entydigt Mantra, fixeringen av Multiresistenta Desinformationsfaktaredovisningar.

Sammanhangets utsatta gränser omkring Ingenmanslandets Gråzoner är alltså ytterst Sannolikt beroende av hur Fantasins Volontärer kreativt visualiserar hur Schrödingers Katt inuti Black Box, kan föreställa sig, likt den Kokta Grodan i Brunnen, hur Verklighetsberättelsen också omfattar de tre alternativa problemformuleringsprivilegierna Inuti Boxen, utanför Boxen (som vanligtvis, då en Entreprenör håller en Monoton Monolog uppe på Scenen framför Outhärdligt utmattad Publicum, accentueras av Nio Punkter som, i ett större Sammanhang kan sammanföras med en enda Linje utan att en endaste gång överträda den uttalade regeln om endast passera genom samma Euklidiska obefintliga Punkt, utan uppehåll eller Vanföreställningar angående hur långt bort inom den Eviga Oändlighetens Gränssättningar, samma linje kan utsträckas längre) eller, som Joe Labero inte bara trollar fram Kaninen ur Hattmakarens Slukhål, men dessutom, i ett huj, också förpassar Boxen ut i Alienationens Entropiska, Utopiska Intettillvaro, typ Inredningsarkitekten, den klonade repliken av Piranesi, av Dödens Väntrum i Alienerat Äldreboendet Solgårdsgatan 2 i Gävle.

Kommensalism är en form av biologisk interaktion där den ena arten gynnas, medan påverkan på den andra arten är försumbar.

Som Ursäkt för att inte Utsätta sin Nästa för Orättvisa Anklagelser från Falska Vänner, hänvisas Vederbörande Målsägare av Dörrvakten att redan före Sista Aktens början, försätta sig i ett Tillstånd av Föredömlig Försummelse.

Annons