Intresset för Ofrivilliga eller Frivilliga Ensamstående Ungkarlar är i Tilltagande. Den näst intill Obefintliga Gränsen, Gråzonen, mellan Ofrivillig eller Frivillig, är Hårfin.

Medias tekniska Förutsättningar för Fortsatt Existens står på Lösan Sand.

Media försätter Publicum i Ofrivillig Rädsla, med Oväntade Humörsväxlingar som Följdriktig Hyllning till Eris, Oordning. Det Problem som föreligger kan Förläggas till, tills Vidare, antalet Skjutningar i månaden, men det dröjer nog inte Länge förrän Antalet Skjutningar kan räknas in till en och Samma Dag.

Att bli en Pokémon-mästare.

Natten innan han tar emot sin startpokémon (antingen Squirtle, Charmander eller Bulbasaur) har han en dröm där han fångar en Pokémon och faktiskt, medan han sover, fysiskt slår väckarklockan (utformad som en Poke Ball) ). Ash springer snabbt till professor Oaks laboratorium, där han får reda på att alla Pokémon har skänkts bort. Professor Oak berättar för Ash att det finns ytterligare en Pokémon, en manlig Pikachu. Till en början ignorerar Pikachu till stor del Ashs begäranden, chockar honom ofta och vägrar att vara begränsad till den konventionella metoden för Pokémon-transport, en Poké Ball. Ash sätter sig dock i fara för att försvara Pikachu från en flock vilda Spearow, sedan rusar elmusen till ett Pokémon Center.

Bilder av Polisens Blåvita Avgränsande Band kring den Misstänkta Brottsplatsen har blivit en vardagsupplevelse i Var Mans Mun på morgonkvisten i Kamerabevakningen och i Retro Tidningsurklipp.

I övrigt råder som ett väl inrepeterat Mantra dels den Ökande Bostadsbristen i direkt Samband med Urbaniseringen. Urbaniseringen i sig kräver alltfler Infrastrukturer vars Behov från Vanligt Folk inte är Tillräckligt Klarlagt för att Genomföras före år 2030.

Plan B består i att, om ifall Utan Bilen Stannar Sverige aldrig Uppstår, kan Förbifart Stockholm Väst och Förbifart Stockholm någonstans ute i den Svenska Arkipelagen, utnyttjas av Passionerade Skateboardsresenärer utan Förekommen Anledning annat än att Färdas över Asfalten i Högsta Möjliga Hastighet bortom Fartbegränsningen.

Löftet om Flygande bilar, helst gärna i form av en tillräckligt bekväm Drönare, har ännu inte Infriats.

Beredskapen i Sverige är på gränsen till Obefintlig.

I årtionden har Preppers och Survivors satsat på Överlevnadstekniker i Naturnära Områden. Men när de är i Upphällningen och allt Mera Ofta bebyggs utan Hänsyn till varken Varg, Lo, Järv eller Björn, återstår för resterna av Hemvärnet och Civilförsvaret som Enda Målsättning att Tänka Utanför Boxen så Ofta som det bara Går.

I Allas Vår högt Hektiska Verklighetsberättelse finns det Alltför Ont om Utsatta Boxar att tänka sig Utanför. Sådana Boxar att, i vanlig Betydelsebärande Mening Tänka Utanför borde genast Upprättas och Utsättas i Omedelbar Närhet till redan, lite här och där i Stadsbilden, Välfyllda behållare för Allehanda Återvinningsbart material.

Namnen på de fyra underenheterna inom Kamikaze Special Attack Force var Unit Shikishima, Unit Yamato, Unit Asahi och Unit Yamazakura. Dessa namn är hämtade från en patriotisk dödsdikt, Shikishima no Yamato-gokoro wo hito towaba, asahi ni niou yamazakura bana av den japanska klassiska forskaren, Motoori Norinaga. Dikten lyder:

Om någon frågar om Yamato-andan [Spirit of Old/True Japan] i Shikishima [ett poetiskt namn för Japan] – är det yamazakuras blommor [bergskörsbärsblommor] som är doftande i Asahi [stigande sol].

En mindre bokstavlig översättning är:

Frågad om Japans själ,
jag skulle säga
Att det är
Som vilda körsbärsblommor
Glödande i morgonsolen.

Ōnishi, som talade till den här enheten, berättade för dem att deras adel i ande skulle hålla hemlandet från undergång även i nederlag.

Den Allmänna Förestående Hotbilden i Nära Anslutning till Grimsta Naturreservat, kan visa på Hur den Utsatta arten Homo sapiens sapiens, försätter Räv och andra Carnivorer i Osäkert Läge.

Ofrivilliga och Ofta Motvilliga Bytesdjur som Rådjur, Harar och Åkersorkar har i vårt Nuläge endast Homo sapiens sapiens, högst upp på Toppen av Näringskedjans Pyramidspel, som Naturlig Fiende. De Rådjur som förr vistades i Föregångsstadiet till Nuvarande Grimsta Naturreservat har numera flyttat in till Hässelby Torg, för att där bedriva Torghandel med Sinnesförslöande Örter av Okänd Härkomst, typ Spice.

Detta beror främst på att den nyss nämnda Arten Fiendens Fiende är Rör inte Min Bästa Kompis, som ett Sterilt Plåster på Stressorerna, Allra först högst upp på Listan av Handlingsplaner, har Utsett sina Egna Svagaste Länkar som Naturliga Fienden.

Till de Naturligt Försvagade Felande Länkarna hör Subkulturer av Dåligt Mottagna Nytillkomna Subkulturella Näringsberikare, Ofrivilligt Inhysta i Äldreboenden där Risken är Störst för att Utses till Väl Utvalda Offer för Corona och andra snarlika Parasiterande Cellkamrater.

Andra Subkulturer har andra Seder och Bruk.

De som För Ett Ögonblick i Sänder, Överlever mellan Skola, Vård och Omsorg, har på senare tid börjat Tillgripa Restaurerade Tjänstevapen, som Skjutjärn och Sprängmedel, typ TNT eller Ekologiskt Gödsel, med Eldverkan och Målsättningen att så småningom Utsätta Lagens Väktare inför Kalla Fakta.

Ordspråket säger att Gemene Man måste Krossa Ägg för att Tillreda en Tigerkaka. Ett Annat Talesätt lyder sålunda att Friheten och Tystnadskulturen är Värd att Försvara. I Grund och Botten handlar Allt om Samtal.

Ett Tredje hävdar att Anfall är Bästa Försvar, men för Försvarsmakten skulle detta innebära ett antal Agenter Provokatörer, vilket snarast Överträder Lagtextens Innebörd, än Förstärker förhållandet mellan Insiders, typ Högst upp i Näringskedjan, Högsta Kastens Innersta Krets, typ Etablissemangets Underhållningsdetalj.

Det är detta som Isolerade Incels och Frigjorda Lolitor kan uppleva som högst Obekvämt och Inte Okej.

Var kommande Generation behöver tillräckligt av Lebensraum för att Själva kunna sätta ner Spaden och Gräva där de sitter och där de står.

Om redan allt är gjort och Utfört Enligt Order, finns Logiskt Självklart ingenting för de nu Uppväxande Släktet som så småningom ska ta över Stafettpinnen, i Existentiell Betydelse, Ingenting att Göra, Tillgodogöra och Tillföra.

Att, som Populärvetenskaplig Författare, typ Mouna, rekommendera Stridande Parter i Utanförskap, typ Orten, inhämtandet av Kunskaper om Frimärkssamlande av Färgglada Smileys, Odlande av Upplevelseförslöande Örter, Besök av Närliggande Gräsmattor där Psilocybin växer som Svampar ur Jorden, Utforskandet av Dark Nets Infrastrukturer, samt Komfortabelt Chillande med Retro Gollum-Chillum-Sodom-Priscilla, kan inte skada.

Även med Flaggan i Topp och Humöret i Bottenläge föredrar Ensamstående Ungkarlar utanför Hong Kong att lägga sig platt ner inför Gällande Fakta.

Sådana kan bestå av Betyget Spets, ett Väl Förberett Språng ut i den Okända Framtidens Framåtanda, där inte minsta Tillstymmelse till Socialt Vidöppna Skyddsnätverk och Mjukgörande Skummadrasser Lyser med sin Frånvaro.

Historien om den japanska French Maid’s outfit kan spåras tillbaka till Storbritannien på 1890-talet. Kjollängden hölls ursprungligen lång, men när dräkten nådde USA, 1910 – 30, blev den kortare i längd. Kostymen användes av servitriser och sedan middagspersonal i servicebranschen. Detta i sin tur påverkade outfits som kan ses på karaktärer i 2-D-världen av PC-spel från 1993 och framåt.

Just nu råder Kris i Äktenskapssbranchen. Moonies kämpar för sina Traditioner, men kan redan nu stå inför faktum att Antalet Män i Världen överstiger Antalet Kvinnor inom samma Rumtid.

Med andra ord, tillgången av Giftasvuxna Kvinnor är i Avtagande. De som inte hamnat i Välbesuttna Familjehem som French Maidens, kan mycket väl, liksom Mannen på Gatan, sälja in Natura det som det Motsatta Könet upplever som mest Åtråvärt, nämligen deras Fysiska Företräden, typ Bystmått, Getingmidjor och Välskapta Höfter.

När Tillgången minskar, ökar Efterfrågan.

Oroväckande, Svårmodiga, Otåliga, Isolerade och Alienerade Incels Förväntar sig av Samhället Tvångsgifte eller, i värsta fall, Resonemangsäktenskap där den Tvångsomhändertagna Ungmön helst också är Försedd med Hemgift, typ Halva Kungariket, men endast på villkor att Lolitan underkastar sig Herrens Tukt och Förmaning utan minsta Motståndets Proteströrelse.

Då flertalet Incels redan Förespråkar den Förutfattade Fördomen att Samtliga av Kjoltyg, typ Regeringar, redan är försedda med 20% Utvalda Ganymeder och Sol-och-Vårare, kommer resten av det Täcka, Svagare Könet Utan Empatiskt Hänsynstagande till Incels brist på Självförtroende, endast ha de Övriga 20% av Överblivna Panelhönor att Välja och Vraka bland. Med andra ord, en Kokt Groda på ett Sluttande Plan där till och med Tankesmedjornas Blåsbälgar bågnar inför Uppgiften att Åter sätta den Återstående Glöden tillbaka från Askan i Elden.

Men, Vad ska En Fattig Flicka Göra? Suga på Ramarna?

Kvinnfolkens Befrielserörelse, typ Öppna Nätverk som Nätstrumpor, Rödstrumpor, Stödstrumpor, Yllesockar i Cashmere samt ekivoka benkläder i äkta vintage fallskärmssiden, har sedan sekel tillbaka upplevt samma Sociala Klassresa som nuvarande Incels i intimt Samarbete med Moderna Stoiker, Illegitima Libertarianer, Spartanska Puritaner, Minimalistiska Smakdomare, Bokstavstroende Analfabeter, Burdusa Snyltmunkar, Enträgna Målsägare, med flera, med flera.

Samtliga Nämnda och Inga Glömda ingår Som Medfödda in i Patriarkatets Lobbyister i Oregelbunda Korridorsamtal.

Summan av Kardemumman blir alltså att Antalet Ogifta Ungkarlar Utan Framtid, snart kommer att Utstå en Ensamhet värre än Bleka Döden.

Många Infantila Barnsoldater som just nu står och Växer på Rot, förväntar sig av Allrahögstainstans minst de Arderton Jungfrur i Lustträdgården som bara inväntar stunden då Påsättningen klipper Oskuldens Invigningsband För All Framtid.

Med Äkta Faktaresistans angående Klimatets Konsekvenser, samt Förnekelse av Temperaturuppstigandet i grader 2 Celsius, förklarar de Yngre av Ungkarlar Celibatärer, som till exempel Enastående Autonoma Eremiter, att, om inte Om funnes inom en Armslängds avstånd, finns en Överhängande Riskbild om hur det Ständigt Växande Mängden av Avtacklande Ideala Idoler, typ Superman, Batman och Pikachu, i Nostalgiskt Önsketänkande, helt Volontärt Ansöker om Inträde, helst via Rekryteringskontor utanför Populär Tunnelbanestation i Forna Rumänien.

”Rom” kan antagligen syfta på antingen nationen ”Rumänien”, staden ”Roma”, eller folkgruppen ”Romer”?

Romerska torget.

Vid en tidpunkt, när de började gräva tunnelbanan i Bukarest, bestämde den Äkta Makan till Nicolae Ceausescu, Elena, att tunnelbanestationerna var för nära varandra. Det hade den Omaka inverkan på Arbetarklassens Vikt och Volym. Elenas Hälsotillstånd verkade Gott. Som ett resultat förbjöd hon byggandet av en tunnelbanestation under det Romerska torget.

Tunnelbanearbetarna förstod dock att stationen fortfarande var av Nöden tvungen behövs.

Trots brytande mot det gällande Regelverket, byggde Tunnelbanearbetarna den underjordiska stationen i hemlighet. Tills vidare stod den oanvänd bakom ett väl tilltaget murverk. Ett par år efter öppnandet av tunnelbanelinjen insåg Ceausescu att stationen fortfarande behövdes, och då erkände byggarna att den faktiskt redan stod färdig och klar att användas nästan omgående.

Stora stationer som ansluter till andra linjer (som Victoriei) har två terminaler och varje terminal har ett annat namn (Victoriei 1 och Victoriei 2). På den officiella nätverkskartan visas de som två stationer med en anslutning däremellan, även om de i praktiken (och i reseplanerare) egentligen bara är en station med plattformar på olika nivåer. Det finns ett undantag: Gara de Nord 1 och Gara de Nord 2 är separata stationer (även om de är sammankopplade via en underjordisk passage, måste resenären lämna stationen och betala för en ny biljettpris på den andra stationen och därmed lämna systemet) passagerare måste byta tåg vid Basarab. Byggnaden, som började uppföras 1984, är 240 meter bred, 270 meter lång och reser sig 86 meter över och 92 meter under gatunivå. Under byggnaden finns ett omfattande tunnelsystem, vilket bland annat inkluderade en flyktväg som Ceaușescu skulle använda i händelse av en nödsituation. Flyktvägen leder till tunnelbanan.

Acceptans till fortfarande Rykande färska, Ugnsvarma AK-47:or, av Det Märkesskyddade Originalet Kalashnikov.

AK-47, förkortning av 7,62 mm Automatkarbin Kalasjnikov[a] modell 1947 (ryska: 7,62 мм Автомат Калашникова образца 1947), i Sovjetunionen formellt enbart betecknad 7,62 mm Automatkarbin Kalasjnikov[a] (ryska: 7,62 мм Автомат Калашникова), förkortning AK, även kallad Kalasj, Kalasjmat, Kalasjnikov och liknande, är en sovjetisk automatkarbin i kaliber 7,62 mm som togs i bruk 1949 av Sovjetunionen.

Den ursprungliga idén kom från det som egentligen var världens första automatkarbin, den tyska Sturmgewehr 44 (StG-44, även MP-44). Bland annat delar de det böjda magasinet, och trots att inga delar i de båda vapnen är identiska kallas den ibland en kopia. Efter ett antal försöksversioner blev Avtomat Kalasjnikova – 47 färdig 1947 och den började tillverkas och tillfördes de sovjetiska förbanden från 1949. AK-47 ersatte automatgeväret SKS i sovjetisk tjänst.

Annons