James Joyce kände säkert till hur Jonathan Swift brukade sin Mekaniska Chiffermaskin till framställande av Namnförslag på Gullivers Nedslagsplatser lite härstans och Ingenstans i den här dimensionen eller den Femte.

I Inbillningsförmågans Skrämmande Värld finns vare sig Tankar i eller utanför boxar. Gemene Man vet varken vad som är Upp eller Ner, In eller Ut, Bak eller Fram.

En Fabulerande Verklighetsberättelse om När, Var, Hur och Varför Mr. Mxyzptlk (uttalat: mɪksˈjɛzpɪtlɪk, mĭks·yĕz′·pĭt·lĭk, mɪksˈjɛzpɪtəlɪk eller mĭks·yĕz′·pĭt·l·ĭk), funnits med som påtänkt Ärkefiende den 18 april 1938 då Jerry Siegel och Joe Shuster Superman debuterade i amerikanska serietidningen Action Comics.

”Hur skriver jag om en seriefigur som är nästan Gud?”

Den första är ”Death And Life Of Superman” då Stålmannen dödas av en brottsling vid namn Doomsday (James Joyce’s Bloomsday?). Han återvänder från de döda för att slutligen besegra sin baneman, och hans död blev upphov till många nya seriefigurer och historier.

1996 gifte sig Stålmannen (Clark Kent) med Lois Lane (kanske föll de in i Giftastankar när de gång på gång sett hur framgångsrikt Fantomen (som varit huvudperson i serien ända sedan seriens start) den tjugoförste i ordningen, gifte sig år 1977, med FN-diplomaten, sjuksköterskan och simhopperskan Diana Palmer. Mister Walker träffade han redan i det första äventyret från 1936, men eftersom de är båda hett eftertraktade Globala Samhällsförbättrare, och med risk för att utsättas av hänsynslösa Paparazzis, kan det ha varit svårt att komma till skott. Det kan hända att Superman är en obotlig frivillig Incel och i så fall Lois Lane valt den något lugnare livskamraten, fotografen Jimmy Olsen, som Äkta Man.

Besatthet är en vanlig åkomma bland framgångsrika människor ständigt på språng.

Utan vidare djuplodande i Människosjälens Djupaste Avgrunder kan någon med ögonen på skaft ha upptäckt sådana praktexempel som svenska männen bakom ABBA.

Musikens Musa Terpsichore, latinsk och svensk betoning på ”-si-”, grekiska Τερψιχόρη, var en av muserna i den grekiska mytologin. Hon var kitharans, den lyriska diktkonstens och dansens musa. Hon kan ge mer än förväntat, men som uttrycket säger: ”Det finns inga gratis luncher utan fullständiga rättigheter.”

Den vertikala riktningen bestäms av den av jordens rotation framkallade centrifugalkraften.

Divergent, i betydelsen att gränssnitt saknas.

Detta tänkande består i att tänka sprätit, i helt avvikande, olika riktningar. Bra resultat behöver inte betyda höga resultat i intelligenstest.

Däremot har studier visat att personer med väl utvecklad förmåga till divergent tänkande är bättre på att lösa problem av 2-4-6-typ, det vill säga finna korrekta regler bakom logiska talserier.

Som Libertarian Aktör på den Fria Marknaden är Människan med sina begränsade resurser alltid Skapelsens Takkrona högst upp i den Näringsberikande Kedjereaktionen. Vissa Kedjereaktioner är mer Frivilliga Konserverade Radikaliserade, än Reaktionära Fria Radikaler.

Trump’s Truistiska Trams.

En truism är ett uttalande som är självklart (och därför mera intressant). Vad är mer Intresseväckande, än det Självklara Evidensbaserade?

Det är vanligt i politiska uttalanden, exempelvis ”På Madagaskar lever endast hälften av befolkningen längre än medianlivslängden”. Redan i krubban indelas de nyss välkomnade till Världen, till vilken hälft de ska tillhöra.

Fåtalet Avvikande Divergenta Dissidenter hänvisad till heuristiken, till exempel automatiskt magiskt tänkande, instinkter och slutsatser grundade på psykologiska inställningar såsom Förutfattade Meningsutbyten, Obekräftade Fördomar, aldrig uppfyllda Domedagsprofetior, samt Omedelbara Sympatiyttringar för Illusionisten Doktor Woland.

Här är lämpligt med en inpassning om hur Woland kan ha varit ett Föredöme, i Spåren efter Fausts Mefistofeles, men med senare efterföljare som Davies Magnus Eisengrim, samt Austers Master Yehudi. Läsaren/Tydaren kan också finna vissa anknytningar till Fowles Maurice Conchis.

Genom kognitiv överbelastning kan tankefel och kognitiv förvirring uppstå som från ingenstans.

Qanons Incels tror Bokstavligen på Discordianismens Fjärilseffekter. Illusionens effekt bidrar till Upplevelsen hur Sanningen som ett uppfällt Paraplybegripp omfattar samtliga av Objektiva Sanningskriterier ute i Allmogens Hus och Stuga.

Att jämföra med Kreativisternas Kreativa Inlärningsprocesser angående hur Ordet uppstod Oavkortat från Fästet mellan Himmel och Helvete.

Poängen med att tänka Lateralt, är att hitta så många lösningar eller synsätt som möjligt. Det vertikala tänkandets syfte är att finna den absolut bästa, slutgiltiga upplösningen.

Förhållandet mellan lateralt och vertikalt tänkande är alltså, ungefär som radarparet Tweedledum och Tweedledee, eller Knutssons Bill och Bull, eller Lindgrens Kling och Klang, eller Becketts Bim och Bom, eller Disneys Piff och Puff, förväxlande lika.

Denotation är synonymt med begreppet extension eller begreppsomfång; konnotation är synonymt med intension (begreppsinnehåll). Distinktionen ska inte utan vidare jämställas med Freges begreppspar referens (Bedeutung) och mening (Sinn).

Chockvågen sprider sig egentligen exakt med ljudets hastighet. Då ljudhastigheten är proportionell mot roten av temperaturen leder de höga temperaturerna i chockvågen till en betydande ökning av den lokala ljudhastigheten. Typiska detonationer når i sin stabila fas hastigheter av Mach 6–13, det vill säga 6 till 13 gånger ljudhastigheten för den omgivande atmosfären.

Rent hypotetiskt kan Läsaren/Tydaren Friställa Associationer i Nära Anknytning till Marx Dialektiska Materialism, där Tes och Antites oundvikligen leder fram till Transcendent Gränsöverskridande Psykosyntes. Senare marxister önskar jämföra den Dialektiska Materialismen med den tidigare så omdebatterade kristna Treenigheten.

Det skulle i så fall kunna vara förklaringen till hur Kommunismen plagierade Kristendomens absurda vision angående Messias som Deus ex Machina och upprättandet av en Domedag, typ ”snart ska utbrottets timma slå” med utopiska föreställningar som:

”Båd´stat och lagar oss förtrycka
vi under skatter dignar ner.
Den rike inga plikter tycka,
den arme ingen rätt man ger.
Länge nog som myndingar vi böjt oss,
jämlikheten skall nu bli lag.
Med plikterna vi hittills nöjt oss .
Nu taga vi vår rätt en dag.”

Något som kanske tilll och med Trickstern Ayn Rand skulle instämma i…

I vår egen samtidshistoria beskrivs samma iscensättning som motsvarande Bollplank och Sidekicker, typ Annika Lantz och Snygg-Ylva.

”Också Drängen hade en Dräng…”

Det är alltid lätt att lägg fram hypotesen om hur Relationen också skulle omfatta Batman och Robin. Ett tveklöst fakta som kan ifrågasätta detta, avslöjar att Robin, i en inre hierarkisk ordning inom Avenger’s Lagens Väktare, i jämförelse med Batman, står i en underställd ställning, typ aldrig Självständigt Autonom Superhjälte.

För övrigt gäller detsamma i samarbetsförmågan mellan Lucky Luke och Ratata.

Lateralt tänkande är motsatsen till vertikalt tänkande.

Tvärtom-metoden är en metod att stimulera tänkandet i nya banor till kreativa idéer. En Självsäker Ordkonstmakare kan mixa ihop de Bono’s ”PO” med, ungefär 50-50, tillräcklig mängd Tvärtom. Många kända Ordkonstmakare, såsom Duchamp och Warhol, har utnyttjat Tvärtom som Spontan PO-stimulans.

Omvänd psykologi fyller i stort sätt samma funktion. Den syftar till att få en annan person att göra eller säga något genom att berätta motsatsen till vad som önskas.

Att låtsas som att man inte vill, för att få sin egen vilja igenom. Den som blir manipulerad vet ofta inte om vad det är som pågår. Omvänd psykologi fungerar för att vi inte tycker om att bli tillsagda vad vi ska göra. När vi väljer att göra annorlunda så känns det som att vi behåller vår autonomitet eller frihet.

Poängen med det laterala tänkande är att hitta många lösningar eller synsätt medan det vertikala tänkandets syfte är att finna den bästa lösningen. Problemet med det senare tänkandet är att Tänkaren oerhört lätt kan påverkas omedvetet genom subliminala signaler, eller helt enkelt med vaga löften om mutor in natura och immateriella rättigheter.

Linjärt tänkande. I vårt medvetna tänkande kan vi bara hantera en tanke i taget, men denna tanke är inte isolerad. Den bygger i stället på föregående tanke och leder vidare till nästa tanke, i linjära tankekedjor utifrån en större övergripande plan, där A leder till B som leder till C… Inte helt ojämförbar med Autobahn.

Den kan användas enskilt genom att helt enkelt formulera motsatsen till problemet eller lösningen. Ett exempel är den läsande farmorn som störs av det lilla barnet; där lösningen är att sätta farmor i lekhagen och barnet framför teven.

Förr eller senare kommer vi alla att hamna i situationer där tidigare föreställningar eller angreppssätt inte längre fungerar. Detta icke-linjära tänkande kräver dock mod, energi och ödmjukhet.

Cirkularitet är idén om att allting hänger samman med allting, och tar omvägen om varandra. Den skiljer sig från den linjära utgångspunkten där t ex orsak och verkan hör tätt
ihop. Det cirkulära tänkandet går ut på att uppmärksamma återkopplingar i ett system. Man
utgår från att allting i ett socialt system är mer eller mindre förbundet med varandra i komplexa, symmetriska och komplementära relationer, där en sak påverkar en annan sak som i
sin tur påverkar en tredje osv, men icke-linjärt. När man tolkar något utifrån den cirkulära utgångspunkten (som för det mesta kan befinna sig var som helst på den krökta linjen) så kan ett fenomen bara förstås utifrån det sammanhang som det ingår i eller är en del av.
Inget kan förstås isolerat eller lösryckt från sin kontext. Ingenting är något i sig själv.

Detta kan starkt påminna om Tautologiskt Tänkande, där ett Obegränsat Antal Cirkelbevis ingår, ungefär som Euklides Axiom.

Matrix kan på så vis sägas vare en Nutida version av Platons Grottbildning efter Trettioåriga Kriget.

Ordet pleonasm kommer från grekiskan (πλεονασμóς).

Direkt översatt betyder pleonasm ”överflöd” eller ”överdrift”. Just detta är också risken med dess användande då ett för stort bruk av pleonasmer ofta kritiseras för att vara ineffektivt. Istället för att lägga fokus på nya idéer eller poänger kan då talet eller texten uppfattas som en hopning av tomma ord.

Vid rätt användning är pleonasmen dock en viktig och användbar stilfigur med syftet att förstärka, förtydliga eller ge en mer levande bild av det man vill få sagt. Genom att upprepa något med olika ordval kan det ge effekten av en mångfaldig argumentation eller talan, trots att man egentligen säger samma sak gång på gång.

Som tur är väljer Incels hellre antingen det Blå pillret eller det Röda pillret, men Idealet utgörs av Valet att före intagandet av det Svarta Pillret, först, helt förutsättningslöst, testa det Vita. Den vitala substansen visar sig snart som ett vitt töcken. Hallucinationen efter det Nattsvarta Pillret kan mycket väl Illustreras av ett Svart Hål i Mörk Materia.

Antinomi (eng: antinomy). Här rör det sig om två motstridiga uttalanden, som inte båda kan vara sanna men som båda kan bevisas. Att världen har en början i tid och rum går att logiskt bevisa, lika väl som att den måste vara oändlig. Utifrån sådana antinomier drog filosofen Immanuel Kant (1724-1804) den slutsatsen att människans förnuft inte har kompetens att syssla med de yttersta frågorna.

Metoden kan även användas som en mötesteknik där man formulerar problemet som motsatsen till det man vill åstadkomma, exempelvis hur kan våra möten bli maximalt ineffektiva. Genom att hitta på förslag till detta kan man inse saker man tagit för givet, och få nya perspektiv på problematiken.

Det tar den tid det tar, innan det visar sig hur lite tid man har kvar.

Annons