Associativ Steganografiskt Ordkonstmakere Anstiftar Prokrastinering i SPEED-påverkade Tider av Orosmolnen som med Stormsteg närmar sig från Händelsehorisontens dystert Mörka Rund. Då Orosmolnen skingras kommer hela Politikerkåren från Vänster till Höger, i Vertikala, Divergenta och Laterala Fria Associationer där Boxen existerar endast i DC:s typ Mr. Mxyzptlk (uttalat: mɪksˈjɛzpɪtlɪk, mĭks·yĕz′·pĭt·lĭk, mɪksˈjɛzpɪtəlɪk eller mĭks·yĕz′·pĭt·l·ĭk), uppnå förmågan till Upplyst Inbillning.

Mycket tyder på att Barn och Dårar ännu inte har upplevt Boxen Inifrån och kan därmed inte det Förinlärda Konststycket att Endast Tillåta Fantasin att Utsätta Gränserna.

Hånskrattet och Sarkastiskt Leende tillhör inte den här Kategorin av Föreställande Väl inrepeterade Tricks med Attribut från den Eget Hopsnickrade Tricksverktygslådan, Inlärda Krumsprång samt Fullträffande Skrattsalvor.

Såsom Frisinnad Libertarian och Praktiserande Discordian bör Detektiven Allmänheten fördjupa sig i om det eventuellt kan finnas ett hittills Okänt Samband mellan Incels, Ensamstående Singlar och Äldreboende med Barnasinnet i Behåll?

Än så länge ligger Beslutsbördan på Akademiska Analfabeter, Blindstyrda Bokstavstroende med Skriftlärda Säsongsarbetare med Tre Ess i Manschetten.

”Laglärdom som inte är förenad med något hantverk slutar i fåfänglighet och leder till synd”

Som Semiotisk Arvtagare till Doctor Feelgood skriver den Legitimerade Läkaren Edward de Bono ut Oläsliga Recept på PO, Sex Fyrkantiga Hattar och Kreativ Inlärning till Kringvandrande Flanörer och Flörtiga Franska Femmes Fatales, i Synnerhet i Verksamma Substanser av Obekräftad Desinformation och i Allmänhet, utspridande av Faktaresistenta Multirationella La Gardia-kapslar.

Tidigare studier av Humoreska Ordbildningar har via Memetik härletts till Dylika Mästare som Rabelais, de Cervantes, Swift och Joyce. En sådan kontext kan lämpligtvis utgöra ett kontrafaktiskt samband ur vilket Joyce Carol Oats’ pseudonym hänvisar tillbaka till James Joyce, Lewis Caroll, samt Oaths ”I swear…”

Det som särskiljer en Clown från en Trickster är att Professionen Clown helt är beroende hur Röd personens Näsa är, medan Trickstern inte alltid har Rent mjöl i Påsen.

På så vis är Clownen, även som Nyttjare av sådana Drycker som Kräftdjuren kräva, i Synnerhet beroende av att Bibehålla en Trovärdig Nyans på Näsans förlängning.

Såsom Välbevandrad inom den mer Samhällstillvända grenen av Liberarianismen och den mer Religiösa Trosåskådningen Discordianismen kan Frivilliga Incels befria Japanska Maidens från Konnässörernas Patriarkala Hierarki.

Detta låter sig inte göras i en traditionell handvändning.

Även en Fallen Ängel bör ur ett moraliskt-etiskt perspektiv, ifrågasätta Konnässörens Okontrollerade Impulsdrivningar till att utsätta Excentriska Incels och Introverta Lolitor för Frestelser, typ Negativa Stressorer i Strategiska Stridszoner med symtom som Plötsliga Desorienterande Dissociativa Svall av Kallsvettningar.

Anta, rent hypotetiskt, att Verkligheten verkligen överträffar Dikten.

Anta Vidare att en Oansenlig Avbildare av Turistfällor, träder ner i ett Subkulturellt Bistro, inmundigar minst ett stop av Tavernans Hembryggda, och snart kommer i Samspråk med Sex Oliktänkande Likasinnade Konformister.

Teammedlemmarnas minsta gemensamma nämnare utstår av att Ta sådant på Yttersta Allvar som andra inte Orkar lägga Manken till.

Anta att de Sex Fyrkantiga Hattarna inser att den Nytillkomne är en Naturlig Innehavare av Talets Uppeldande Förmåga inför Crethi och Plethi.

Strax blir den Nytillkomne Insatt i Säkert Förvar där denna, egenhändigt, med Papper och Penna, nedtecknar Domedagsprofetian som hämtad ur Johannes Uppenbarelse av Ontologiska Evidensbaserade Instinktiva Spelteorier, med titeln Käpphästen heter Da-Da.

Greta Thunberg vs Elisabeth Holmes

Elisabeth Holmes är en Naturbegåvning av Guds Nåd.

Där Greta Thunberg ständigt kämpar i motvind, står Elisabeth Holmes Upprätt som en Martall i Höstsonaten. Det avgörande beviset på att den Slutgiltiga Lösningen endast kan Upprättas med Elisabeth Holmes som Klimatförändringens Karamell Marianne.

Ingen är Utbytbar, men låt säga att Uttrycket är en Kvarleva från Pålagringar efter Allmogens Tystnadskulturella Jargonger?

Låt dem endast för en dag, 24-7, likt Prinsen och Tiggargossen, eller Viola, i Cesarios fagra fägring, utbyta Särställning som Jämställt Särintresse där Greta Thunberg, såsom en Djävulens Advokat, försvarar Theranos, och vice versa, Elisabeth Holmes intar samma ståndpunkt inför Kliamatförändringens än så länge Okända, Oförklarliga och Oförutsedda Konsekvenser.

I den här hypotesen är det naturligtvis inkonsekvent att Försätta Greta Thunberg, först bakom skranket och där efter, om Domen så faller, hamna bakom Lås och Bom, med enda Intag av Näringsberikat Hårt Knäckebröd och till Dryck, Destillerat Kranvatten samt Vätskeersättning med en syntetisk smak av Hallon.

Eftersom Elisabeth Holmes redan haft Trevliga Samtal med f d X-president Bill Clinton, skulle hon helt säkert också kunna locka fram ett Socialiserat Gemensamt Skratt med X-Rikskanslern Angela Merkel.

På vilket sätt skulle Shapeshiftningen av Greta Thunberg vs Elisabeth Holmes kunna tillföra Världens Gång en Ny Verklighetsberättelse?

Egentligen bör ju ingen av dem ta detta angrepp personligt, typ journalistiska påhopp. Den Enas Vision, är den Andras Illusion. Svårare än så, är det inte.

Vad skulle Greta Thunberg kunna utföra i Elisabeth Holmes skor?

 1. Who is Elizabeth Holmes?
  Elizabeth Holmes is a popular Health – Technology start-up founder.
 2. What is Elizabeth Holmes’s Age?
  Elizabeth Holmes’s Age is 37 years.
 3. What is the height of Elizabeth Holmes?
  Elizabeth Holmes height is 5 feet 7 inches / 169 cm.
 4. What is the weight of Elizabeth Holmes?
  Elizabeth Holmes weight is 128 pounds / 58 kg.
 5. What is her Zodiac Sign?
  Elizabeth Holmes’s Zodiac Sign is Aquarius.

Om Greta Thunberg finns lite mer:

Real Name Greta Tintin Eleonora
Ernman Thunberg
Nick Name Greta Thunberg
Famous As Activist, Social Media Star
Age 17-years old
Birthday January 3, 2003
Birthplace Stockholm, Sweden
Birth Sign Capricorn
Nationality Swedish-American
Ethnicity Mixed
Religion Christianity
Height approx. 4 ft 7 in (1.50 m)
Weight approx. 45 Kg (99 lbs)
Body Measurements approx. 30-26-35 inches
Bra Cup Size 28 C
Eye Color Dark Brown
Hair Color Blonde
Shoe Size 5 (US)
Boyfriend Single
Spouse NA
Net Worth approx. $2 m (USD)

Det man med en gång kan konstatera är att Elisabeth Holmes, med sina 58 kilo, väger, fysiskt sett, mer än Greta Thunberg, med endast 45 kilo. Men båda har ett symbolvärde som än så länge inte ens, med tungan i behåll, kan vägas på Guldvåg.

Ett hittills Oavslutat Kapitel…