Associativ Steganografiskt Ordkonstmakeri kan sägas innehålla en hel del olika, vitt skilda, termer. Bara för att nämna några ur Högen: Portmanteau, Faction, Illuminatii, Discordianism, Matrix, Little Boxes, Emperor Norton, Doctor Manhattan, Docomi, Pi, Fraktaler, Spöken, Tomtar och Troll, Bedrägliga Bedrägerier i Stundande Bedragelser, Inbillning motsvarande den Femte Dimensionen, Självbedrägerier i mån att de tillhör det Undermedvetna, Omedvetet som en Väsentlig Del av Hades, Wu-wei, Förhastad Prokrastinering som Profylaktiskt Speed-hinder, Omvänd Psykologi, Krångeldesign, Naturens Upphovsrätt, Greta Thunberg vs Elisabeth Holmes, Enlightenment as an Everyday Training, Cyber Japan Dancers in a French Maid Café, Woman as a Projection of a Pussycat. Eternal Tipping Points, Rieman’s Paradox, Natalie Portmanteau, New Age Prophets Laughing when Looking Themselves into a Hall of Mirrors, Grenada vs Granada, Self-maid Bestsellers, What Something Really Means to An End, The Freedom of Being a Gray Mole, Uncritical Thinking as a Subject in School, Life as a Construction of Bad Jokes, Life as a Construction of Good Mistakes, Libertarianen och Sverigedemokraten som en Visuell Upplevelse till hur Skönt det är när det oväntade mötet inträffar mellan en symaskin och ett paraply på ett operationsbord, Mona Lisa som Strykbräde behandlas varsamt under Bearbetning av Man Rays och Erik Saties Bedrift ”The Gift”:

In his memoirs Ray recalled how the eccentric French composer Erik Satie, a devoted fan of avant-garde art, played a pivotal role in the work’s creation:

”A strange voluble little man in his fifties came over to me and led me to one of my paintings…I was tired with the preparations of the opening, the gallery had no heat, I shivered and said in English that I was cold. He replied in English, took my arm, and led me out of the gallery to a corner café, where he ordered hot grogs. Introducing himself as Erik Satie, he relapsed into French, which I informed him I did not understand. With a twinkle in his eye he said it did not matter. We had a couple of additional grogs; I began to feel warm and lightheaded. Leaving the café, we passed a shop that had various household utensils spread out front. I picked up a flat-iron, the kind used on coal stoves, asked Satie to come inside with me, where, with his help, I acquired a box of tacks and a tube of glue. Back at the gallery I glued a row of tacks to the smooth surface of the iron, titled it ‘The Gift’, and added it to the exhibition. This was my first Dada object in France”

Zen as Antithesis to Nihilism, A Black Hole into an In Eternal Box, A Black Star in a Coal Cellar, The Fifty Shades of Black, The Escape of Eris, Hur att Avsluta ett Samtal men ändå få Sista Ordet, Emperor Norton of the United States as a Model to Kejsaren av Portugallien and Kungen av Kalifornien, En Friggebod på Bar Backe intill Trolltallen där Herr Kantarell har sin Hatt på Nacken, Dantes Underjordiska Möte med Orfeus som kommande Varsel om hur Stanley träffar på Doctor Livingstone, Ett Samarbete på Distans i vilket både Robert Stevenson och Mark Twain har Inspirerats av Kejsaren av Förenta Staterna, Kollisionen Discordianismen mot Thoreaus Transcedentalism i Concords Fängslande Förvar, samt, för att avrunda, Donald Trump som Plagiatör av Kejsaren av Förenta Staternas Tryckförfaranden med Högsta Målsättning att, via Qanons Försorg, i intim Collaboration med Illuminatiis som Madonna och Beyoncé, utropa en Seger för A New World Order, typ Kaosforskningen i Teori och Praktik: ”Strängteoretiska Konkateneringar via Dekontaminationsmaskiner.”

Annons