En Tiotusenmilafärd börjar med Ett Steg Framåt i Rätt Kompassriktning.

Om inte en Traditionell Kompass finns till hands inom en Armslängds Avstånd, så går det lika bra med en Svensk Kompass, typ Enstaka Sly.

Rom byggdes inte på En Dag.

Kartago förstördes inte av en Handlingsförlamad Härförare.

Det tog för Frimodiga Frimurare mer än hundra år att konstruera Katedraler som än idag fungerar som Attraktiva Turistfällor.

Sådana Projekt kräver både Uthållighet och Tålamod, men kanske framför allt, Tillit och Förtroende för Nästan.

Redan på den tiden, långt före PTSD, fanns Trogna, Löfteshållande, Målinriktade, Målsmän som förutsåg hur Mästerverket ska fungera Hållbart ända in i Vår Egen Dimension av Mörk Materia.

Många bäckar små bidrog till att Nôtre Dame i Reims står (den nuvarande kyrkan ersatte en äldre som brann ned 1211 som i sin tur byggdes där den basilika stod där Klodvig döptes 496. Katedralen byggdes, med undantag av den västra delen av fasaden, på 1200-talet. Västfasaden uppfördes på 1300-talet efter ritningar från 1200-talet. Mittskeppet förlängdes däremellan för att ge plats åt de folkmassor som ville närvara vid kröningarna. Spirorna och taket förstördes i en brand 1481) där hon står, än idag.

Det finns Fantastiska Enastående Kvinnor, sådana som Jeanne D’Arc, Elisabeth I, Angela Merkel, DJ Monica Bergmark, Simone Giertz och Molly Burke, som mer än en gång lämnat Kulturberikande Bidrag till Senare Generationer.

Visst krävs Manhaftigt Mod till Att Knäcka Ägg. Varför skulle Annars Våren Tveka.

En Omelett, typ sådan som serveras av en Kavaii French Maid i en Restaurang inom Toshima (japanska: 豊島区?, Toshima-ku ), som är en stadsdelskommun i Tokyo, med Ikebukuro som kommersiellt och ekonomiskt centrum, är dekorerad med en, av Kavaii-servitrisen, spontanistiskt utförd Duracell-kanin i Ekologisk Ketchup.

(Här finns ett Ypperligt Tillfälle för den blivande Associativa Steganografen in Spe, till Språkspelande Ordlekar, typ Encel i Isoleringscell, medlem av Nättrollens Hemliga Cell, utrustad med El-pistol laddad med Duracell, steganografiskt designad till formgjuten, hyperaktiv Grand Beaded Butterfly Rabbit, direkt hämtad från Hemliga Cellen ”Hermafroditiska Dominatrixen, Eliot Bettie Page down by the Riverside of Babylon”.)

Modet att skapa, inleds av Konsten att Förstöra något redan Existerande, typ Artefakt eller Arketyp in Natura Rerum, till exempel en Rotbildning, E-kluten, som av tidigare Tillhörande Vidskeplighetsakademin, omtalats i en Respektfull Terminologi för Allmogens Rustika Föreställningsvärld.

I sin uppsats ”Horeskäver, trolltallar och magiska föreställningar – smöjning som folklig sjukdomsbot” kan Sandra Rönnberg berätta:

”Med smöjning förknippades olika ritualer som var viktiga att följa. Man skulle ta med sig det insjuknade barnet till ett vålbundet träd en sen torsdagskväll när månen var i nedan (avtagande). Det skulle vara på en torsdag för det var Tors dag, Tor var åkrarnas gud och beskyddaren mot sjukdomar och onda krafter. Månen skulle vara i nedan för då är det onda inflytande som minst, och sjukdomen avtar. Barnet skulle vara klädd i en skjorta och under tystnad drog man barnet genom hålet, motsols med huvudet före. Man skulle vara tyst inför det heliga och göra en rörelse i motsols för bakvändhet sades vilseleda de onda makterna. Det här upprepade man tre gånger (tretalet är viktigt i magi) och vid sista dragningen skulle skjortan fastna i hålet och lämnas kvar i trädet. Man drog sjukdomen av barnet och lämnade den kvar i trädet. På det här sättet föddes barnet på nytt.”

En Insiktsfull Brukare av Associativ Steganografisk Ordkonst, Faktion, Läsare/Tydare kan dra den Obekräftade Slutsatsen att Uttrycket: ”Ska Du ha Smörj!” (synonym till rammelbuljong) härstammar från den tidens Rurala Underhållande Sedvänjor.

Visst kan det, i brist på Kompetenta, men på den tiden, förföljda av Kyrkan och Konformistiska uppför, av Abraham Maslow beskrivna, Karriärstegen, Autodidakta Upplysningmän; Kloka Gubbar med en viss Övertro på Grenklykor som Slagruta (här kan Adepten och Lärjungen till erfaren, faktaresistent, evidensbaserad Associativ Steganografisk Ordkonstnär, typ Faktionär, Avleda, Vilseleda samt Vilseföra termen ”Slagruta” till Konventionell Baseball som utnyttjar Yankee Stadium som Hemma- eller Bortaplan) och, kanske inte helt Oväntat, Digitala Wiccor (Tredje person singularis, Wicca), som än idag missbrukar Ovetenskapligt Bevisade Brygdingredienser, typ Korsspindelväv, Magic Mushrooms och Bufopaddskinn innehållande den Verksamma Substanserna Bufotenin och 5-MeO-DMT som båda tillhör molekylgruppen tryptaminer. Tryptaminer finns i en rad olika varianter bla som signalsubstanser i hjärnan, serotonin och melatonin. En del av dem har en psykoaktiv effekt och kan orsaka hallucinationer och ett förändrat medvetandetillstånd.

Tankesmedjan Häxhammarens Hantlangare antar, trots bevis på motsatsen, att antalet Fysiska Wiccor har gått Under Jord och endast Utövar sina Irrläror i Hemliga Celler inom Subkulturella Öppna Nätverk.

Att Besatta Ensamstående Kvinnor i Huckle inuti 3D-utskrivna Pepparkakshus framför Satakegrytan över öppen eld är i Avtagande, önskar de Förvirrade Upplysningsmännen förklara rent hypotetiskt beror på att numera kan Bufotenin och 5-MeO-DMT kan framställas på syntetisk väg i något illegalt Drug Lab, någonstans i Nära anslutning till den Numera, beroende på Coronans utspridning omkring Odenplan, Konkursdrabbade Kinesiska Muren.

Upplysningsmännens Häxjägare har Efterträtts av Misogyna Incelloider, som av en ren Händelse upptäckt Hemligstämplat Arkivmaterial från Inkvisitionens Institutioner, renskrivna ”Lex duodecim tabularum”, slitna exemplar med hundöron, men utan tillhörande hundhuvuden, Häxprocessarnas Metodbok ”Malleorum quorundam maleficarum, tam veterum quam recentiorum autorum, tomi duo eller Tertia pars mallei maleficarum.

Malleus Maleficarum”, med uppdaterat facsimil av, Oläsbar för Professionella legitimerade Grafologer, Innocentius VIII, ståendes Upprätt framför Skrivpulpeten den 5 december 1484, med Fjäderpenna från en Oplockad Gås, med Kråkfötter präntat ner Förordet till som Summis desiderantes affectibus handskrift, Oläsbar för Professionella Grafologer handskrift, förord av påve Innocentius VIII.

År 1487 utnämnde han Tomas de Torquemada till storinkvisitor över Spanien.

En viktig händelse som inföll under Innocentius VIII pontifikat var att Granada föll 1492, vilket firades som en kristendomens seger över morerna.

Alhambra (arabiska الحمراء, ‘Al Ħamrā’, den röda) är ett stort borg- och palatsområde beläget på en höjd i den andalusiska staden Granada och är en unikt bevarad byggnad inom västlig islamisk arkitektur. Alhambra uppfördes i huvudsak av den moriska Nasriddynastin från 1250-talet till 1300-talets slut. Det var det sista av de moriska fästena i Spanien som höll stånd mot kristenheten. Granada och Alhambra intogs till slut av Isabella och Ferdinand 1492.

Alhambra blev 1870 ett nationellt kulturminnesmärke i Spanien och 1984 sattes Alhambra upp på Unescos världsarvslista tillsammans med den närbelägna trädgårdsanläggningen Generalife och stadsdelen Albiacin på höjden bredvid Alhambra.

Kreativa Inspiratörer från Granada lade in i Författningssamlingen tillägget: (som ersättning för devisen ”ora et labora”):

Nemo est arca. Finit compete. Repetitio est mater studiorum!

Annons