”Hållhake” kan tolkas på minst fyra olika sätt.

En hållhake kan hålla dörren stängd intill ett Visst Annat Hemligt Ställe, typ sådant med Hjärta på och inuti, på väggen, ett en gång kolorerat kort föreställande Kungarnas Släktledshistoria, samt en Broderad Bonad, med Visdomsorden, Antingen ”Finns det Hjärterum, så finns det Stjärterum”, eller ”Om någon på Dörren bankar, sitter En här i Andra Tankar”.

En Hållhake kan också vara en mer gammaldags, numera utgången version av den Sammanhållande Knappen i Knapphålet, Typ på klänningsryggen under nackhåret på en av, tidigare i Incel-miljön fullt upptagen Konspirationsteoretiker med Specialintresset Alternativ Desinformation angående Corona’s framförande av Children of the Night, men numera avhoppad Chad, i Normaliserat Sällskap med Vilseledd Mamsell. Stacy, typ Josabeth Fredrica Paulina Sjöberg, född 30 juni 1812 på Södermalm i Stockholm, död på Grubbens gärde, eller Allmänna försörjningsinrättningen på Kungsholmen, 29 december 1882.

Om nu barnmorskan, fru Lejonmark, tog fel på datum eller vad det kan ha berott på, men säkert är, att mamsell Josabeth alltid senare vid mogen ålder uppgav sin födelsedag till den 30 juni.

En Hållhake skulle också kunna vara en Fyndigt Påhittad Fågelart, nära släkting med Blåhaken och Rödhaken (på nutida Amerikansk Engelska ”Robin”, dvs Läderlappens, dvs Batmans, numera utlämnad Medhjälpare).

I Akademiska Subkulturella Socialpsykologiska sammanhang, men också Mellan Crethi och Plethi utrustade med Skvallerspeglar utanför Burspråken, eller under KallPRAT i den, på grund av Oförklarligt Medlemssvinn samt Naturliga Avgångar från en Numera Nedlagd och Sällan Saknad Syföreningsboogie, har den Platonska Kärleken och Empatin Till Nästan, ersatts av Rhoque Agile, Tvåkomponentslim, eller i Gamla invanda spår från staden Jante, ”En Ann är lika Go som En Ann”, ”Kaka Söker Maka”, ”Du kan ingenting ta med dig dit du går”, samt Kaffekaffetåren i Anderssonskan Kalles Knallhattsminerade Tvättkokare.

I ett sådant, sedan DDR:s Om Kamrater Medborgare Omtänksamma Kontrollsystem, Stasi, samt motsvarande Angiverier i andra Grannländer Omkring i Säkert Skydd bakom Järnridån, var Hållhaken ett Instrument som förekom i både Luftlott och i Hundkoja.

För Alla och Envars Säkerhet inför Oväntade Besök samt Försäkring av Gemene Mans Trygghetssystem i Rädsla för UFO:s, Traditionella Bauerska Troll, samt Fanskap i Allmänhet och BMW i Synnerhet, upprättades av Allrahögstainstans, ofta i intimt samarbete med den Allvetande Storytellern i intimt samarbete på distans, Verklighetsberättaren Marcus Wolf, ett Hållhake-system som fungerade betydligt bättre än Nutida Högteknologiska Kamerauppsättningar, Osynliga ljudförstärkare, eller i yttersta Nödfall, en gammaldags Mobil med en sådan funktion inställd, att när Någon Obehörig Utomstående, typ Ordblind Bokstavstroende Analfabet, slår en signal till Apparaten, så går denna med Omedelbar Verkan igång som Objektiv Registrator av allahanda, fram tills dess, Ocensurerade ljudvågor.

Vårt Postmoderna Tidevarv tvingas Ingen underbetald Avlyssnare behöver längre vistas uppe på ett Kallt och Dragigt Vindskontor för att Uträtta ett Hederligt Arbete.

Även om Hemliga Anonyma och Obekräftade men ändå Säkra Källhänvisningar kan Förmedla sådana Informationsbitar som kan delas av Nyhetshungrande Underrättelsetjänster, så kan ändå Korn av Sanning passera Obehindrat genom Fisknätets maskor. För att i det längsta undvika att sådana Incidenter inträffar, förlitar sig Samhällskroppen på Långvariga Traditioner av Hembygdens Hållhakar.

Det Ursprungliga Bysamhällets Fundament utgjordes av Utbytet av Skattebefriade Varor, Med Handslag Uppgjorda Tjänster, och då och då In Natura-förmåner.

Förr, då det begav sig och Alla tänkte i första hand på sin Nästa, före Sig själv, bestod det Sociala Klistret av, För vår egen Tid Ofattbara Idealistiska Utopier, om Raka Puckar, inte ett Spår av Desinformation eller Kontrafaktiska, Anakronistiska Alternativa Fakta, typ Hållna Löften då Vinden hörs Vina genom Skorstenen och på Vedspisen står Kaffepetter och Visslar av Pur Glädje. Den Envar Såg med Sina Egna Blå Ögon, var Förvisso Riktigt och därmed Sant.

I Föredömliga Idealistiska Utopier, typ Rättstensungar, Vårat Gäng, Söderkåkar och Saltkråkan kan Samtliga Bokstavstroende av Digitala Analfabeter, uppleva en Samhörighet i vilken ingen behöver oroa sig för vare sig Toxiska Tätningsmedel eller Ont Förtal.

Om Var och En sin Syssla sköter, så går det Oss Väl Envad vi Möter.

Med Andra Ord, på den Tiden då det Begav sig Höll var och en Sin Fana högst och Ingen sökte Undfly det Öde som stod i Farstun och Stampade.

Det är Alltför lätt att Förväxla Sak med Person.

Den Fartblinde Bokstavsblinda Bokstavstroende Analfabeten är snarare ett Personligt Tillstånd, än en Diffuserad Abstrakt Arketyp.

Förutsättningen för den tidens Goda Stämningsläge var Att Alla och Envar drog sitt Strå till Stacken och ingen Föredrog Danska Strandnypon framför Svenska Dito.

Ute i Europa växte Industrialismens Maskiner som Gräs. Feodaltidens Fogdesamhälle Förföll och Ingen Odalkarl iddes utföra en Utförlig Sanering av Otidsenliga Seder och Bruk.

Brukspatronen tog med sig den Skattebefriade Kistan med Ångtvättade Rosa Lakan, for till Amerika och bildade Aktiebolag med Mister Kålle Swanson och för Alltid förlägga Minnet av Barndomshemmet till Glömskans Dystra Mörker.

Detta Helt A propos Minnenas Television, som tycks bli allt mer Dement.

Risken var Övervägande för att ingen Undersåte längre ville Rätta sig in i Ledet och uthärda Tystnadskulturen, dyngrak som en Martall.

Som Kloke Hans med sin hov utvisar, finns i var Kedjereaktion en Svagaste Felande Länk.

Det var den som, Om Odenplan omvandlades till Slagfält, måste kartläggas så att den Svenska Tigern inte kunde förlägga, till synes, Obetydliga, Överblivna, Udda och Unika Pusselbitar, typ Tvådimensionella Asymmetriska Sexkantnycklar.

Även om det finns många Incels White Pills som idag utnyttjar diverse Appar i Smartfoner, finns ändå möjligheter till Andra Omständigheter, då det Vita Pillret inte vill trilla ner som Självfallet, i Överensstämmelse med Newtons Principia.

Den Associativa Steganografiska Ordkonstmakaren, typ Läsare/Tydare av Faktionära Textanalyser måste på egen hand framställa en sådan Semiotisk, Semantisk, Symbolisk Verksam Substans, typ Dröm i Drömläge som för Bokstavstroende Legaliserad Medberoende, verkar alltför Substanslös för att ens Ägna Minsta Tanke åt.

Det är den slutgiltiga tolkningen av Eyes Wide Shut; I’m Fired Up, don’ Shut Me Down.

Drömläget i Drömbubblan kan vid en Första Anblick synas vara helt utanför Normaliserad Tillgänglighetsutformning. Men i Drömbubblan är det betydligt mer än bara Fantasin som kan sätta Gränserna. Var och en av Kanoniserade Allmänbildade bör kunna sin Artur Schnitzler på sina Fem Smutsiga Små Fingrar i Syltburken.

Uttrycket ”Bubblan” kan fritt associeras till Klot, Sfär, Ping-Pong-boll och Rund som en Apelsin med Urverk.

Det borde alltså finnas en Verklig, Naturlig, eller Syntetisk Översinnlig begränsning av Utrymmet innanför Uteffekten.

I Verklighetsberättelsen är Ytspänningen så Sublim, att inte ens Immanuel Kant i sina Bästa Stunder skulle kunna Förevisa den som, i Platons Idévärlden, Förromantisk Sinnesförnimmelse.

Det är vid just det här ytterst Ansträngande Iscensättningen av Föreställningen om Folkets Kärlek som Tjänstförmån, typ Apanage, som Substantivet Hållhaken, verbet Att Hållhaka samt Adverbet Hållhakert, träder in som en Deus ex Machina, typ Den Förlorade Sonen, i Detektiven Allmänhetens Hemliga Underrättelsetjänst.