Visst kan det vara av Godo att ha närläst James Joyce’s Finnigan’s Wake, men i dagens Informationssamhälle har Gemene Man betydligt mer Nytta av Senaste Nytt om Eurovision Contest, Idol och Expedition Robinson.

Att sitta i Fikarummet på Distansarbetet och i ZOOM och söka analysera Odysseus möte med Cyklopen kommer antingen att Väcka Förskräckelse, eller Skrämma Majoriteten in i Tystnadkultur.

Heta Debatter är Ute och Kallprat, Inne.

Vad som är Fakta, eller inte, har inte så stor betydelse då ingen längre har Egentid över till att Fundera över Mörk materia, eller Strängteorins Verklighetsanknytning.

Vad som är Rätt eller Fel, Sant eller Falskt, har ingen större Avgörande betydelse. Det som räknas är Vad som ger Mer Klirr i Kassan.

Som tur är har Egenskapen Nyfikenheten fortsatt in i Kunskapssamhällets Fragmenteringsprocess med målet att Ingen ska kunna Uttala sig om Något den inte Förstår, förrän Medborgaren, med All Respekt inför Akademiska Teoretiskt Grundade Spekulationer om Sådana Konkreta Händelser som Big Bang och är Universum Oändligt?

En Incels är i ett Sådan Utbredd Diskurs på Samma Våglängd som den Imaginära Evidensbaserade Upplevelsen av Inträdet i ett Svart Hål.

Populärvetenskapliga Rön kan visserligen vara en Väl Utvald Måltavla för Avhandlingar om Desinformativ Verksamhet, men ute i Verklighetsberättelsens Vardagsverkliga Virtuella Dataspel, får Spänningshöjande Fantasi betydligt mer Spelutrymme, än Kritiska Undringar om Vad Incels och Lolitor ska ha för Socialt utbyte av Kontrafaktiska Desinformativa Faktoider, typ att Jorden är Platt, eller Månen en Ost.

Heideggers filosofi om Alienationen till Artefakter och Arketyper, typ Androider och Avatarer, kan Upplevas som Mer Aktuella i Samtal kring Fikabordet om Filmer som Matrix och Kate, än Hur man genom Högläsning i Storytel kan inspireras av Karl Marx Kapitalet, Marcel Prousts På Spaning efter den Tid som Flytt, eller Michael de Montaignes Essäer.

Med andra ord, det beror på om Inceln för att, åtminstone för en stund, komma ur sitt Ofrivilliga Utanförskap med en Omgivning där det ingår Ett helt Gäng av Element på Genvägen upp till Kriminell Karriär, eller om Inceln själv har kapaciteten, viljan och motivationen att hellre Ansöka om Medlemskap i Rönnells Vänner?

Mer frimodiga av Ofrivilliga Celibatärer och Groomade Lolitor kan få betydligt mer ut av att delta i en Epic Anime Expo 2022 Cosplay, än som passiva Åhörare till Fri Tankes, i och för sig Tankeväckande En-vägs-kommunikationer, vars Föredragshållare kan Uppleva Vardagsverklighetens Diskmaskinsrealism som Obekväma Handlingsutrymmen som man hellre Prokrastinerar, än har en Förstående, Vidsynt, Tolererande Attityd inför.

Frågan om den Klassiska Kanons Affektiva Värde härstammar Ursprungligen från en Hemlig Källa som infiltrerat sig som Insider någonstans i Toppen av Etablissemangets Näringspyramidspel.

I Dagens Läge har det i Etablissemangets Högsta och Innersta Krets ingen som helst Avgörande betydelse vad ”Cheiron” var, men mer Vilka låtar som Denniz Pop och Max Martin, står bakom.

Alla vill upp till den Demokratiskt Representativa Torg- inklusive Ko- och Bilhandeln, men endast ett betydligt Mindre Sällskap av Välformulerade Lobbyister, med Kulturarvet kvar i de Blå Ådrorna, orkar Gräva där de står, för att så småningom, inom Rimlig tid före nästa Riksdagsval, berätta om de Orfiska Mysterierna i Underjordiska Subkulturers Hemliga samt Slutna Isoleringsceller.

Detta kan väcka Oro och till och med Post Traumatiska Skräckfyllda Inbillade Iscensättningar hos Alla dem inom den Tysta Majoriteten som alltför Ofta, via Ryktesvägen, hör talas om Primitiva Skjutningar mellan Konkurrerande Adrenalinstinna av Testosteron Uppspärrade Försäljare med Varumärken, typ Syntetiska Opioider, med en Verksam Substans med kommersiell Affärsidé att Öka Mängden Dopamin i Blodet.

Andra syntetiska substanser saluförs också, som, i fallande skala, XTC, GHB, Metamfetamin och Spice, men Crethi och Plethi, ifall de inte är Studenter före Tenta, efterfrågar sådana Substanser vars Huvudsakliga Funktion är att ge en Förhöjande Effekt av Eskapistisk Dopamin.

Det Enda Hoppet i Slutet av Tunneln är Greta-effekten inför dagens Val i Förbundsstaten Tyskland.

Politiker, Thinktanks, Tankesmedjor samt Frilansande Lobbyister sitter antagligen just nu framför dagens första Kopp Kaffe och undrar vad Greta Ehrnberg har, som inte är tillgängligt för dem själva.

Hur ska de själva, för vilken gång i dagordningen, kunna Förklara för den just nu Aktuella Kommande Förlorade Generationen att det som Borde Göras snarast Möjligt före Två Plusgraders höjning före år 2030, än så länge, i brist på Kompetens, Intresse, Motivation och Rädsla för i Framtiden Uteslutna Karriärmöjligheter opp till Etablissemangets Näringskedja Högsta Pyramidspelstopp, just nu hänger i en skör, röd livlina.

Dessa Jätteproppen Orvars Brödrasällskap Förlitar sig fortfarande på att den sköra, röda tråden på något sätt, sannolikt med bistånd från en Deus ex Machina, ersätts av en betydligt säkrare Atomdriven Farkost med Enkel resa Från Tellus till Mars.

Etablissemanget antar att den Oväntade Attacken, med främsta kännetecken Soldatstyrkor utan Nationell Tillhörighet, kommer från Öst, men liksom Trumps Hängivna Anhängare Qanon, riskerar Konungariket med Carolus Rexus som Fanbärare I Fädrens Spår att möta en Pöbel med vitt skilda Sympatisörer från Fria Radikaler av Utåtagerande Autonoma Anonyma Autister, Avsnoppade Kavaljerer, Bombbärande Drabanter, samt ej att Förglömma, Osynliggjorda Cosplayers, samtliga maskerade, i Spidermans dräkt, med Guy Fawkes eller Edward Munchs ”Skriet” i stiliserad form, framför anletet.

Gråt inte. Forska!

Don’ Cry. Explore the Reality as it Really Is!