Erkännas bör att Sexfällan är synnerligen svår att ta sig ur.

Den har två Spärrar. Den ena tillhör Driftslivet och är svår att komma över.

Den andra tillhör Samhällslivet.

Det är den som förhindrar den Enskilda Individen, i det här Sammanhanget, Ofrivillig Celibatär, att Höja Anspråken till Frivilligt Celibat.

Alla kan inte bli en Zlatan, Charles Darwin, Errol Flynn, Nick Bostrom, Kjell A Nordström eller annan direkt importerad från Föreläsningsträsket.

Att leva livets Glada Dagar som Ofrivillig Celibatär består av ett Inre, Driftstyrt Singelliv, utan det Existensberättigande som utgör Darwins Språngbräda över till Inträdet i det Naturliga Urvalets innersta Krets, det vill säga de som befinner sig Högst upp i Näringskedjans Pyramidspel.

Ett Ovillkorligt krav i Sociala Slutna Nätverk, är för en Gemene Man att kunna Uppvisa ett Lyckligt Förhållande med en Verklig Partner, hellre än gärna en av det Motsatta Könet.

Detta ger anledning till att Söka besvara Kuggfrågan om huruvida också Den Ofrigjorda Kvinnan kan ingå under Paraplyet ”Ofrivilligt Celibat”?

Till skillnad från en Driftstyrd Ungkarl med en Fixerad Fokusering på bara En Sak, kan En Ofrivillig Kvinna betydligt lättare Invänta till Tiden då de Skarpa Tickande Ljudet från den Biologiska Klockan, 24-7, gör sig påmind.

Det svåraste med den Könsdriften är att på Kortast Möjliga Tid, gång efter annan uppfylla Omgivningens krav på Socialt Engagemang i Utelivet av Fest och Gamman.

Det näst svåraste att kontrollera och styra, det vill säga Puritanskt Lutheranskt, Prokrastinerade Skjuta upp tillfälliga Tillfällen till Utlösning av Sexualdriftens Diktatoriska Krav på Prestationskapacitet.

Således har den som varken är Professionell Sexarbetare, eller Tvångshandlande Libertin har betydligt mer av Tidsutrymmen i sin Exekutiva Agenda annars så Förinbokade Möten, Konferenser och Representationer.

Visst kan sådana Arbetsresor ge Kulturberikande upplevelser i Happy Hour After Work i en färdigbäddad Sänghalm eller Närliggande Kärlekshotell, men så länge som Crethi och Plethi inte har som Främsta Målsättning att med minst ännu en Arvinge öka antalet Medborgare i Befolkningsfrågan, bör Preventivmedel i Profylaktiskt syfte, brukas näst intill Överdrift.

Detta främst för att inte Försätta fler av Kommande Generationer i samma Återvändsgränd som Ofrivilliga Celibatärer.

Ett sätt till att inleda ett Oväntat Besök, är att Skaffa Villa, Volvo och Vovve. Ett annat, lite mer tidskrävande, är att lära sig spela Akustisk Gitarr, typ Lasse Berghagen.

Den betydande insatsen består alltså av Mandomsprovet att, efter den Sexuella Debuten prestera särskrivandet av O:et, framför ”Ofrivillig”.

Med denna Enkla Justering kan den Enskilda, men fortfarande Isolerade Alienerade i Utanförskap, Individen, plötsligt upptäcka en fram tills detta omvälvande Ögonblick ett helt Förråd av Obrukad Övertid till, till exempel, att gå i Isaac Newtons numera lite kalla fotspår, Utforska Universum, Fördjupa sig i Trigonometri, eller, varför inte, verka Föredömligt inom Associativ Steganografiskt Ordkonstmakeri, eller, betydligt kortare uttryckt:

Faktion. Fakta + Fiktion.

Gräv där Inceln står.

Den kommande Generationen som en gång i en Avlägsen Framtid, helst före år 2030, vässar klorna inför den Slutgiltiga Striden för Inträdet till Fria Marknadskrafters, Kampen för Tillvaron, kan i god tid före Naturlig Avgång, söka mer än Tusen Alternativa Utvägar.

Det är inte alls så att Den numera Frivilliga Celibatären helt måste avstå från Socialt Uteliv, för det vore en Eskapistisk Verklighetsflykt av Rang, men att Betänka Livets Korthet, redan Före Fyllda 25 av Klimatuppvärmda Vintrar.

Ofrivilliga Incels och, av Sugar Daddies eller Lover Boys Groomade Lolitor har mycket mer gemensamt än Gemene Man först kan intuitivt, spontant eller impulsivt instinktivt, kan föreställa sig.

En Vardagsverklighet i Tristess gör ingen Mänska mer än Glad, Lycklig samt Existensberättigad, i betydelsen Uppmärksammad, Bekräftad och därmed Upplyft över Grantopparna och Skyarna. Det är Isolerade samt av den Närmaste Omgivningen Alienerade Pubertala Unga Män och Unga Mör som lätt fastnar i sådana Välarrangerade Rävsaxar.

Liksom Galaxerna i Universum pågår även mellan Närstående Medlemmar av Samma Rot och Korn ett Avtagande Tilltagande Utveckling där Distansen mellan Stjärnorna Ökar i en minst sagt Oroande Hastighet.

Var inte Hamlet lite av en Föregångare till Hemresiderande Incellulit?

Men, varför undrar kanske den Oinsatte Obehöriga Utomstående gör sådana Ensamsittande framför Smartfonen eller Paddan inget själva för att Förändra sin situation till det bättre?

Då kommer det numera ofta förekommande uttrycket ”Inlärd Hjälplöshet” åter till Heders igen. För Incels finns det mer Förebilder i det Förflutna, än hittills Oupptäckta Stjärnor ute i Dark Nets Svartaste Hålrum.

Bara för att nämna några: Isaac Newton, Thomas Alva Edison, Ingemar Stenmark, Bruce Springsteen och, troligtvis, men kanske till och med högst sannolikt, Avicii.

Det som speciellt Utmärker dessa Giganter, är deras förmåga att hantera Ofrivillig Ensamhet. Den Avgörande Skillnaden mellan Incels och dessa Föredömliga Ideal, är att de Senare, tack vare, eller trots, sin Ofrivilliga Ensamhet utveckla andra Talanger än att Använda Snus, Mus och Brännvin som Fixstjärnor under den korta tiden på Tellus Jordyta.

Det är absolut ingen, inte ens tillfällig, lösning att, likt en Besviken Ofelia, hellre välja att förorena närmsta vattendrag, än att inträda i en Klosterorden.

Besattheten är ett Eskapistiskt Flyktmedel av Gott Märke. Att vara Besatt av Cinèastri är betydligt bättre än att Isolera sig inne i Idealistiska Stalker-labyrinter.

Visst önskar det Svagare Könet bli Uppvaktad, men Stalking, även med hänvisning till the Police’s ”Every Breath You Take” kan av den Tilltänkta upplevas som alltför Hett på Gröten.

Liksom Asociala EU-mopedtjuvar endast framföra sitt tvåhjuliga motordrivna fordon på närliggande Parkvägar eller Reta upp Fritidssysslande Villaägare, skulle Framföraren av ett sådant Transportmedel, även om EU-moppen troligtvis är stulen från Annan Motorburen Ungdom, som troligtvis kan få ut motsvarade Replik på Hemförsäkringen, mycket väl ge sig ut på en Äventyrsresa förslagsvis till Nykvarn, eller för att utöka sitt Multikulturella kapital, berika sig med Informationsbitar från Sko Kloster.

Att stjäla är en olaglig handling, men om Incellen nu redan har begått den, så varför inte använda Artefakten till något, visserligen Egoistiskt Egocentriskt, Välgörande Ändamål?

Kan den Ofrivilliga Celibatären sitta vid datorn, i en allt växande subkultur i ålderskategorin mellan 20+ och 30, finns betydligt fler alternativa möjligheter till Världsfrånvända handlingar, än att spela Allan på Nätet.

Avslutningsvis en uppmaning från Röda Nätstrumpor, Beiga Stödstrumpor och Osorterade Omaka par Grönröda Rörstrumpor:

Gråt inte. Forska!

Don’ Cry. Explore the Reality as it Really Is!