Den Patriarkala Samhällsstrukturen har Framavlat dessa infantiliserade Fotsoldater utan Framtida Existensberättigande så länge som Bristen på Naturtrogna Slagfältsinsatser inte vill Uppstå inom Rimlig Livstid mellan tio till trettio år.

Den Traditionsbundna Mannens första Prestation ligger i Konsten att Uttala sig Tvärsäkert om allt mellan Jord och Antenn.

Original, Eremiter, Solitärer, Enstöringar, Bysnillen och Andra i Utanförskap utanför Bygemenskapen har det funnits sedan Verklighetsberättelsens Dokumenthanterare satte sitt första Bokstavstro på Mandomsprov.

Det Oroväckande just nu idag är hur den Negativa Stressen och Prestationsångesten ökar i Subkulturella Sociala, Icke-Kulturberikande, Miljöer.

Incels önskar gärna förlägga Skuldbördan på Kvinnor av det Motsatta Könet.

Det kan kanske ha ett, än så länge obevisat, icke evidensbaserat, Samband mellan Hur en Ensamstående kvinna och mor till en Ensam, Enastående, Enfödd Son som redan sedan barnsben vuxit upp i vårt Västerländska Våldskulturarv, i vilket Ensamstående Kvinnors Nyckelbarn uppfostrats in i Underhållningsvåld sponsat av, i synnerhet, Amerikanska Vapentillverkare, via Produktplaceringar i Actionfilmer från Hollywoods Drömfabriker.

Det är Alltför lätt för Sonen att inta en Permanentera Position där den Frånvarande Faderns Existensberättigande, kan förklaras med att den Ensamstående Modern motat ut Fadern från Hemmets mysiga Hemmakvällar.

Incel kan utse Modern i Allmänhet och den Frigjorda Kvinnan i just nu Pågående Frigörelseprocess, till Syndabocken som Ofrivillig Bärare av Skuldbördan.

Att lära sig att Tänka Kritiskt medför inte att allt Obegripligt kan Avfärdas som Pruttar i Universum.

Den Enskilda Kvinnans krav på egen Karriär med höjd lön och förmåner som annars bara kan anses självklara för en Man och Maken som Alltid har Rätt, förklaras av Incels som Roten till Allt Ont.

Kvinnans försök till att komma ur Kvinnoförtrycket, skulle alltså utgöra den Egentliga Orsaken till Varför den Blivande Äkta Mannen i ett än så länge Hypotetiskt Äktenskapsförord, inte kan Uppnå den Samhällsstatus som Han, fram tills det Osynliggjorda Mandomsprovet, Ansett som hans Medfödda Rättighet.

Men den Negativa Mansbilden har djupare, mer Avgrundslika, Förklaringar än så.

Men hur att Förklara för det Uppväxande Säktet av Paternalistiska Patriarker med Oidipalt Faderskomplex, som redan Före Avläggande av Mandomsprov, utsatts för Psykologisk Avsnoppning?

Så länge som Mannen inte kan Föda Välkomna Barn till Världen, Har Adams Söner sökt påverka de blivande Mödrarna så att urvalet av Ungersvennar tilltar, medan Antalet Evas Döttrar bör Avta i Minst lika stort Avgörande Procentantal.

Det skulle således vara Gemen Mans fel att Kvinnan ska Föda Manlig avkomma, med den självklara Förklaringen att om antalet Unga Män ökar fram till the Tipping Point, finns helt enkelt inte många Ungmör kvar till Bildandet av Nya Generationer.

Inom Traditionella Familjerelationer, Utlysta av långvariga Patriarkala Ökenfäder, anses Sonen som Naturlig Övertagare av Fast Egendom och Faderns Efterträdare i förhållande till Social Status och Ekonomisk ställning.

Incels uppfattar, utifrån sitt högst Egna högst Begränsande Samhällsperspektiv, hur Kvinnan sviker och därmed är Otrogen, medan den Frånvarande Mannen gör allt för att Dra sitt strå till Stacken.

Just en Frånvarande Fadersgestalt utgör själva Bevisbördan på att den Plötsligt Ensamstående Modern gör allt för att Sätta sin Mats i Skolan och, för att klara av den Enastående Prestationen utses den Uppväxande Mannen före Mandomsprovet, till neutraliserat Nyckelbarn.

I Samskolan blir den Ensamstående Sonen intalad att Flickorna i Klassen i dagens Högteknologiska Informationssamhälle, har en högre Status inom vissa Enskilda Arbetsfält, vars Arbetsbeskrivning inte längre handlar om att den som Kan Lyfta Tunga Grejor, för ha En Särställning där Egenmäktigt, ofta Libertarianskt, Förfarande, ingår som en självklar del av Den Traditionella Mansbilden Livsstil.

En Traditionell Man förses dagligen via Media hur att Uttala sig Vitt och Brett, med en näst intill Ohämmad Inställning att Vitaminberikad Havregrynsgröt ger Kraft i Arm och Mod i Barm.

I båda Fallen med Incels och Grooming ute i Dark Nets Tassemarker förekommer samma Isolerade Miljöbetingelser framför tillräcklig Smartfon eller Stationerad Surfplatta, typ Padda.

Då allt Färre Traditionellt Bundna Kvinnor i Första Steget mot egen Individuell Frigörelse mer uppskattar Förstående Makar, än Företagsamma, Impulsdrivna Kraftkarlar såsom Enastående Karlakarlar som Reder sig själv, redan som Busungar, med Anderssonskans Kalle och Emil i Lönneberga som Ideal, aldrig lärt sig att deras Mamma inte är en Volontär Ideell Frivilligarbetare där Disken står i Drivor och Smutskläderna kräver handfasta, icke Prokrastinerade, Åtgärdspaket.

Allt sådant tänk leder så småningom till Incest och Degeneration.

Om Kvinnan i Frigörelse önskar en Fast Anställning med Lika lön och på samma villkor som den Frånvarande Mannen, gäller det att också för henne att under Fritid och Egentid, Uppfostra hennes Enfödda Son till en Frimodig Oberoende Gentleman, som kan dela samma mer, ute i dagens Sociala Uteliv, Kontroversiella Inställning till Ett antingen Singelliv i Ungkarlslya, eller ett Samliv med Frigjord Professionell Självständig och Självgående Suffragett samt Flappers.

Den Frånvarande Fadern har således, oavsett av vilket skäl, Överlåtit Fadersansvaret till den Ensamstående Modern.

En Fader som inte ingått Äktenskap och därmed Vårdnadslöfte om Eventuell Avkomma, anser sig mer än gärna fri till att ingå ständigt Nya Fria Förhållanden med Ogifta eller, stundtals, Gifta Kvinnor, utan att Själv Anse sig Ansvarig för sitt Primitiva Driftsliv.

Är det då att för den Enfödde Sonen rimligt att förlägga hela skuldbördan på den Frånvarande Mannen, tillika Fadersgestalten?

Frågan kan anses som alltför komplicerad att lösa med ett Alexanderhugg över Columbi Äggs konvexa Midjemått, men visst har Fadrern överlåtit ett tomt utrymme att fylla till någon Efterkommande Velourpappa, med viljan att föreställa både Kapten på Skutan samt klara av att Ro Fan iland?

Så länge som Arbetsmarknaden, med Beslutsfattarna högst upp på den Patriarkala Hierarkins Pyramidspel, efterfrågar Unga Män som både kan Göra Rätt för sig samt Skaffa en Presentabel, ofta yttre förlagd, Lyckad Lycklig Familjebild med Volvo, Villa och Vovve, kommer det finnas tillräckligt av Osynliga Hinder för att sätta hela Samhällssystemet ur Spel.

Liksom Alla Incels i Ofrivilligt Utanförskap, i hopp om att kunna bli en ny Steve Jobs, Bill Gates eller Elisabet Holmes, bör isolera sig framför Internets Sociala Media, eller Agera som Envåldshärskare i Inbillade Trollfabriker nere i Dark Nets underjordiska korridorer och orter, eller Efterträda Zlatan på Soccerplanen, måste också andra Yrkesgrupper med realiserbara Arbetsbekrivningar på Distans, upptäckas eller uppfinnas i sådana Utsatta Områden, där endast ett ytterst litet fåtal, ofta företagsamma kvinnor som Mouna Esmaeilzadeh och Katarina Gospic, kan ta sig upp ur näst intill omöjliga Asociala Nätverk.

Incels menar ofta och gärna att sådana kvinnor erhållit sin höga status antingen genom att gå sängvägen, eller med bistånd från selektivt kvoterad könsfördelning, men faktum är att Informations- och Kunskapssamhället ytterst är mer beroende av Marknadsanpassad Kompetensutveckling, än Machoideal, inlånade av Libertarianska Thinktanks från WoW:s slagfält, eller Fonetiskt Rätt Uttal av Gangsta Rinkebysvenska in a Hood of Homeboys.

Utan större och betydligt mer ansträngande frigjorda Associationsbanor kan synas ett samband mellan Lättillgängliga Sugardaddys i gestalten av Candy Man, samt Ensamma Flickebarn med Självskadebeteende synliga på armar och ben.

Det finns alltså en hel del Minsta Gemensamma Nämnare i Radikaliserade Grupper, typ Nättroll, Mensa-nördar, Schwarzeneggers Kroppsbyggare, IS-soldater, ISS-astronauter, Isolerade Outsiders i Spiderman-trikåer, samt, sist men inte minst, Odalbondens Arvtagare av Marken Gröda. I Brist på Kärlek, bildar Unga Män Friskyttesällskap och Blodbrödrasällskap i Öppna Nätverksförbindelser.

Sad, but True.

Annons