Den Mänskliga Naturen verkar inte särskilt kongruent med den Antropocena Naturens Urvalsprincip.

Människans Era i Solsystemet verkar vara i ett stadium av Nirvanas Sista Suck, typ Utslocknande.

Hur att utradera sig själv, utan minsta motståndets lag?

Uteslutningsmetoden verkar i stort sett gå ut på att Först göra Hemplaneten Tellus Obeboelig för likasinnade, till den övre hälften Stereotypa och den undre hälften Komfortabla Konformister, tvåbenta kroppar.

Här kan den Progressiva Närläsaren upptäcka hur Frimodiga Libertarianer innerst inne, högst sannolikt i en medveten Undanträngningseffekt, uppsöker samma Bekväma ställning som i Moder Jords Livmoder, typ Prokrastinerade Arbetsinsatser i Överbeskyddad Verkstad, utplacerad på de Marsianska Slagfälten i överenstämmelse med hur Musk har prioriterat En Topografisk Karta framför Digitaliserad Verklighetsanpassning.

Alltså en helt Paradoxal Motsägelse till Underförstådda Uttryck under Presskonferenser eller verbalisearde i Expressutsända Dementier.

För alla och envar som kan Uppleva sig Inkluderade i den Innersta Kärntruppen, går Livet som på Räls i Rak kurs mot en Symboliserad Bergsvägg.

Den Melodramatiska Iscensättningen inleds med En Allsmäktig Gud Förklädd, till Deus ex Machina.

Förklädnaden kan vid en första anblick tillsynes påminna om den Tvedräkt som ZigZag och Tricycle skräddarsytt åt den Exhibitionistiska Kejsaren av Portugallien. Barnet som utropar att Kejsaren är Naken, är inte i stadiet Mogen ännu för att bedöma att det Kejsaren innerst inne önskar, är just den Skandalomsusade Uppståndelsen, då Gråkappan, spelad av den Grå Mullvaden, ersätter Gråskäggs Maskeradkostym.

Det kan påminna var och en av Närvarande Läsare/Tydare hur Maslows Trappa ingår som Mellansteg, från Darwins Naturliga Urval till Dawkins Memer i ett Alienerande Informationssamhälle.

En kort resumé:

Den Allsmäktiga Guden, är Människan.

Med Förklädnaden menas Människan i mer Modest Manifest Megaloman Formgivning.

Tvedräkten består som Alltid av Motsatspar som inte kommer Överens om Vem som Ska Veta Ut eller In.

Skräddarsydd, i den betydelsen att Form är Innehåll och Innehåll, Form.

Exhibitionistisk mer än Narcissistisk.

Visst är Människan i Gemen ute efter Hängivna Beundrare som Underkastar sig Ödets Makter utan minsta Problem eller Högljudd Harens Klagan i Vildandens Sång.

Kejsaren är en Klassisk Ikonologisk Arketyp som kan härledas till både Tarotleken och Sagans Förunderliga Värld.

Portugallien syftar förstås på Docteur Ralph’s Candide. Där finner den Passionerat Associerande Steganografen kopplingen mellan den Naive Candide och Kort nummer Zero, i Riders populära Tarotlek.

Barnet kan i Tarotleken jämställas med Dåren, som i Santonnens format, Le Ravi, skanderar: ”Il est Né!”. Att Allrahögstainstans lägger den repliken i munnen på någon infantiliserad Oäkting, beror på att Ingen Bokstavstroende Neoluddist ska ana Oråd och sätta Pjäsen i Leken ur Spel.

Kejsaren, det vill säga Homo sapiens sapiens så omtalade Avatar, söker Uppmärksamhet som Existensberättigande i Verklighetsberättelsens Dramaturgi.

Den Skandalomsusade Uppståndelsen syftar på Kungen Ofrivilliga Abdikation, typ under Maskeradbalen, I Gråkappans kostym. Den Grå Mullvaden har för stunden övergivit sin Tillfälliga tillflyktsort i Orfiska Mysteriespelens Underjordiska Kulturberikande Öppna Nätverk. Denna Särställning Förstärks då Gråskägg inträder i Jultomtens Andliga Lekamen.

Det senare kan syfta på Hur Oden, som, under namnet Jolnir (”Julner”) eller Jolfoðr (”Julfader”) Inviger Juletiden med Intagande av Berusningsmedel, typ Mjöd kryddat med Johannesört och en nypa Amanita muscaria.

Människan, som lider av Megalomaniska Vanföreställningar, utesluter den Fullt Möjliga Naturliga Utvecklingen till av sig själv Myndighetsförklarad Medborgare i den Galaktiska Republiken, med Jedi Riddare som Gudfruktiga Nattväktare av Prinsessan Leahs Behagfulla Fägring.

En Obekräftad, men fortfarande Existensberättigad, säker Källa som tills vinden vänder, önskar förbli anonym, anger att Leah är en kenning för Cunigunda.

Med Skaldekonstens Schaman som Förebild, låter var Orderman offra sitt Bästa Öga för att Intyga sin Andliga Genetiska Härkomst från Occitaniens Huvudsäte Languedoc, i vilket Språkspelande Etymologer finner tydliga bevis på sambandet mellan Konvertibel Divergens och Binär Dissociation.

Annons