Antalet Persona i Rollspel och senare Cosplay kan tyckas oändligt många. Endast Friheten i Fantasteri sätter gränserna. De två kanske mest spännande och intressanta av Persona, är Budbäraren och Gränsvakten. Budbäraren tar varje tillfälle i akt och mening att överträda de av Fantasin utsatta gränserna. Gränsvakten har som egentlig arbetsbeskrivning att till varje pris förhindra Budbärarna att utföra sina enskilda Prestationer.

Det logistiska nätverk som Budbärarna följer likt Flyttfåglar på väg till Afrika, finns inte på Kartan.

En Härold, typ Allvetande Storytellern, följer dem hack i häl och i sin Exekutiva Digitala Memoranda, noterar minsta avvikelse från gällande Rutiner, typ Normalitet, Konformistiska Spanska Ryttare, samt Vanliga Människor ute på Gatan.

Utan arbetsrättsliga förhandlingar utsattes tjänsteutövarna för solidariska kråksparkar under korsryggen. Aldrig mer skulle Borgens pärleportar stå på vid gavel under deras kontrollerade former.

Det som kännetecknar en Munk och Eremit i Frivilligt Celibat är deras Frånvaro av Befriande Imaginära Fantasifoster. Det är logiskt, eftersom de inte idkar umgänge utan Rätt, varken med Buridans Hustru eller eller Bottens Åsna.

Det finns flera likheter mellan, å ena sidan, Pyramus och Thisbe, å andra sidan Romeo och Julia. Dessa kan kanske duga som provisorisk förklaringsmodell varför antalet Suicid i Sverige och Japan ingår i en Exponentiellt brant stigande kurva, uppåt, backe uppför.

Ändå, om man jämför Orsaken Olycklig Kärlek, med Orsaken Alienerad Ofrivilligt Celibat, typ Isolering framför Smart Phonen, så verkar den senare Överträffa den förra, med råge.

Den Vanligaste Problemställningen som Auktoriserade Statistiker kan ägna resten av sina korta liv åt, består dels av särskilja Inbillad Vanföreställning om Obesvarad Förälskelse, dels att Obesvarad Förälskelse synnerligen ofta, men långt ifrån alltid, kan ingå som en Nödvändig Faktor för att betrakta Alienarad Ofrivilligt Celibat som en Tillräcklig Orsak för sig. Ett Allvarligt Problem med Suicidforskningen är att den Osynliggjorda Skuldbördan hellre förläggs på den Enskilda Individen, istället för att ta ett Holistiskt Helhetsgrepp om hela den Diskmaskinsrealistiska Samhällsstrukturen.

Varför finns det så många Ensamstående Kvinnor?

Varför sitter så många Fäder i Ofrivilligt Utanförskap nere i kvarterskrogens mörker och hängivet, som besatta, följer Bollens minsta rörelse från den ena Planhalvan till den Andra. Evidensbaserade Forskare menar att, om Sambandet alls finns, så finns också ett Mörkertal i form av en Klimatutsatt Toppen på ett Isberg. I Wuhan vill blivande Samhällsbärare hellre förlägga Ansvaret på Inaktiva Panelhönor, Prinsessor på Ärten och andra i samma ställning som blivit kvar uppepå Isberget.

Observatörer som Läsare/Tydare, Spanare samt andra Tillfälligt Förbipasserande använder Smartphonen som Registreringsapparat, överför Resultatet via QR, och förlägger så det enskilda Domkapitlet till Verklighetsberättelsens Statsarkiv.

Utifrån det utåt sett avgörande perspektivet fanns ingen fotnot som angav en ”Utesluten Tredje”.

”Henry och Eileen Ford Escorten lade ner hela sin själ i att sammanställa en sådan Honungsfälla att inte ens den Iskallaste av Hårdföra Gemena Gentlemän skulle kunna Avvisa en Insats som ingen annan i Hans enskilda ställning tidigare kunnat vända ryggen åt och till.

Likt en feminin varelse i en av Hopper’s melodramatiska mästerverk, kan det Observerande Självet, liksom disträ, medvetet frånvarande och med drömska tillbakablickar, på samma gång kasta ett getöga bakåt och se tiden an med tillförsikt i plånboken.

För att kunna förlägga en utdraget lång verklighetsberättelse i ett steganografiskt utformat Valnötsskal, bör Observatören/Läsaren/Tydaren, lite i Stig Claessons anda, avsluta det sista stycket lite abrupt plötsligt.

Den traditionellt nedtecknade Verklighetsberättelsen brukar utspela sig mellan inledningen ”Det var en gång…” ända fram till slutet ”… så levde de lyckliga i alla sina dar, och är de inte bortgångna till andra sidan, så återstår endast Långvården i Livets slutskede.”

Verklighetsberättelsen skulle, av Crethi och Plethi, kunna upplevas som Rumphuggen, Oavslutad, Spoiler alert, alltför Abstrakt och därmed förskansas till Återvinningscentralens container för Returpapper.

Därför finns det avgörande Goda Skäl till bruket, eller, om man så hellre vill, Missbruket, av påhittade och inbillade Idoler och Anime-hjältar. Bara för att nämna några exempel ur högen: Mylingen, Kolingen, Kvanten och, i jämställdhetens namn, Huldran, Skogrået, Havsrået och Maran.

Sådana imaginärt designade skrivbordsprodukter, typ Swedenborgianska, John Bauer-visioner av Företagsamma, Autodidakta, Autonoma Handlingskraftiga Vidunder, kan, utan någon större belastning av långt i förväg konstaterade tillkortakommanden i plånboken, förmedla sådana extravaganta upplevelser till Detektiven Allmänheten att Bladvända Verklighetsberättelsens Transportsträckor från Pärm till Pärm.

Långt före mitten av En Mylings kraftigt nedkortade Levnadsbana, kan av Gemene Man med Äkta Makan Hulda, förstärka upplevelsen av sambandet mellan Kyrkoförsamlingens Odöpta Oäkta, med våra tiders, ofta tagna för givna, Allmänna Försäkringssystem inklusive Barnbidraget.

I Wuhan har flera tidigare Buddhistiska och Konfusianska Bokstavstroende Ateister utsatt Myndigheterna för Inrikes affärer angående Ensamstående Ogifta Ungmöer ska kunna utföra en Samhällsinsats genom intagande av Jungfruolja vaginalt i vilket ingår ett Syntetiskt Provrörsbarn med högsta möjliga Artificiell Intelligens i Oförklarlig Egocentrisk Solipsistisk Singularitet.

Detta medvetet Syntetiskt Naturliga Urval av Enfödda Barn i Binär Kategorin; Täcka, Svagare, könsidentiteten XX, kan inom en förutsägbar Framtidsmodell utgöra själva koran för en alltmer, i rådande nuläge, avtagande Befolkningsmängd begränsade inom antalet Invånare per kvadratkilometer.

Den egentliga frågan som snarast bör avhandlas, gäller hur Patriarkatet på en gång, ska bevara den Samhällsordning som Mästaren Konfucius pläderat för, men ändå gynna tillkomsten av till Könsakten och Troget Äktenskapsförbindelse, positivt inställd Jungfru utan nödvändigt bruk av Kyskhetsbälte.

Lite Oförklarligt och för de inblandade Sympatisörerna av Traditionella Familjeförhållanden, Obegripligt, blir att lägga fram sakfrågan så att även en blivande Äkta Make med Lägre Betalningsförmåga, ändå ska kunna Viga sitt liv åt en Ekonomiskt Oberoende karriärist, som till exempel en högavlönad, över medelinkomst för kvinnor, Kvinnlig Domare, Advokat eller Ögonläkare?

Då den Äkta Mannen hellre önskar se den Äkta Makan ståendes vid Induktionshällen och Föda, för Rikets framtid, nödvändig Avkomma till Kamratliga Medborgare, gäller det att Väga Inkomst mot Social ställning.

Samma Incel-situation kommer uppstå i andra Nationers Intressesfärer, där Gossebarnet av Tradition ska fungera både som Representant för ”Far vet alltid bäst” och ”En Karl reder Sig själv.”

Sedan Svensk Filmindustri distribuerat sina Folkligt Moraliskt Uppfostrande Kulturinsatser i Ord och Bild, med både Ljud- och Färginslag har Mannen på Gatan, som Sugar Daddy, tagit med den Ogifta Flickan på Gatan, till inlärning av Traditionella Könsroller, mellan till exempel Karlsson och Madame Flod, 91:an och Elvira, Lilla Fridolf och Selma, John och Kajsa Hillman, med flera.

Det är som med Gungorna och Karusellen. Det Medborgaren inte betalar i Skatt, kommer ändå till slut, hamna i någon annans ficka.

Som den snabbtänkte Tydaren redan förstått är det steganografiskt utformade studieobjektet en replik intill förväxling lik ”nonsens”. Replikskiftena pågår utan vare sig Enigma eller Karin Lannby.

Det som möjligtvis kan utläsas som en kvickhet, är nog mer av en ren tillfällighet eller förhastat ord i förbifarten.

Att stora delar av tyckanden och låtanden verkar förlegade och föråldrade, ger än mer åt Bokstavstroende Analfabeter i oförrättade ärenden.

Det hittills obekräftade ryktet angående Homo sapiens sapiens som en Logiskt Rationell Resonerande Socialiserad Varelse, står än så länge oemotsagt. Kanske inte helt oförklarligt, eftersom personen i fråga, som enväldig part i målet, kan anses jävig, eller till och med begå mened.

Andra levande varelser i samma närmiljö får hoppas på folkliga föreställningar om Karma, Armageddon, Sjubehornade, med sju ögon, Kreatur, samt Ocensurerade Bestiarievidunder.

Frivilligt utövande speleologer riskerar hus och hem då de hals över huvud utforskar översvämmade källarvalv och därtill ännu inte kartlagda och namngivna orter och prång.

För Läsare/Tydare som håller sig Uppdaterade med det som Händer och Sker ute i Obygdens Fristäder, är Intet Nytt under Solen, ständigt aktuellt.

Efter en svår uppväxt med högsta betyg från Livets Hårda Folkskola, gäller inte längre samma underförstådda lagar, förordningar, regelverk, bestämmelser och rekommendationer, som för andra Självutnämnda konstaplar med Jantelagen på vänster sida, närmast hjärtat.

Sedan Kants dagar delar Läroverkens adjunkter in Elevmaterialet i två, för sig helt, oförenliga kategorier.

Den ena gynnar den Händige, med sinne för det Praktiska.

Den andra bidrar till civiliseringen och kultiveringen av Hjärnans Arbetare, med huvudintresse inriktat på Skrivbordsprodukter, inom främst sådana områden som utgörs av Tankesmedjor med det fysiska kännetecknet av Tummen mitt i Handen.

Generalister överträder dagligen den Osynliga Demarkationslinje som av båda inblandade parter, osynliggjorts mellan Den Handfasta Uppvaktningen och Det Avgörande Resultatet.

Det har säkert nått Alla som omfattas av det slutna nätverket Till Allmänhetens Kännedom, att Konsten uppkommit någonstans i Orterna under det Forna Kiruna.

En del av nätverket utför skumraskaffärer med distribuering av artificiella Trollsländor från Dark Nets fabriker, till Svartlistade Marknadsaktörer med flertalet Skalbolagsförrättningar i Kabinväskan.

Det är den korta, mer lätthanterliga, förklaringen till varför Steganografin som sinnrikt utformad metod och excellent hantverk obehindrat kan verka under operant reflekterande, betingade dagsverken.

Den avgörande resistansen uppstår då tillflödet av välstrukturerade, lättuggade, utvalda bitar av mjukgörande basinformation hamnat i icke önskvärt underläge i förhållande till lättangripligt nonsens, lättvindiga skrönor, lättantändliga explosiva dagligvaror samt extravaganta, snabbt förbipasserande hajper.

Den Hårfina Skillnaden på Folk och Folk, ofta i media omtalad som Crethi och Plethi, är helt jämförbar med den Skrivbordsprodukt som Hemmablinda Bokstavstroende Analfabeter lagt till som Bonus i Skattepaketet och det Hålfotsinlägg som Skomakarmästaren fäst vid sin Läst. Autonoma, Anonyma, Ekonomiskt Oberoende Libertarianer går ännu så länge till den Digitala Enskilda Banken med ett Skratt i Maggropen.

Det kommer dock inte dröja länge, förrän Solar Plexus, som en outnyttjad Katalysator, stöter upp luftansamlingen till avståndet mellan Adamsäpplet och Stämbandet.

Den Uppmärksamma kommer snart att upptäcka hur forceringen utsätter de Närmaste Anhöriga för Obekväma Ofrivilliga Associationer.

”Information” omfattar allt som kan påminna om ett, från helt orimligt till osvikligt, faktaförhållande.

Hela dokumentet, från första versal till sista punkt, innesluts i en artefakt, i stil med den shintoistiska-anime-kawaii-idétraditionen om ”Mono no aware”, “Moe, Moe, Kyun!” och お呪い, 御呪い, おまじない.

Samplad Steganografi omsatt i den praktiska vardagsverkligheten, definition:

”Att dölja information så att bara avsändaren och mottagaren kan sätta in den i naturliga, gemensamma sentimentala och känsloladdade upplevelser av sekundär betydelse.”

Potentiell påståendesats:

”Ljudet från regnet som, likt spön i backen, envist trummar mot Paraplyets sorglösa kanter” är en passande parabel.

Att vara en stolt innehavare av ett utfällbart, rättvänt och helt skydd mot obekväma väderomställningar är en, av Gemene Man, hyllad kvarleva från ämbetsmännens privilegier.

Gränsande till ekivokt beteende, kan Bokstavstroende bekvämt fälla ut utrustningen som psykiskt försvar mot plötsligt nedslående konsekvenser.

Bokstavstroende är av tradition väl medvetna om att den fullbordade distansen från bildligt till bokstavligt, är i stort sett motsvarande skalenlig utsträckning från tummens trampdyna till pekfingrets vägvisare.

I samtidens framtid ökar intresset för: ”-i-Sig”. Subjektet-i-Sig studerar Objektet-i-Sig och därmed svalnar engagemanget för subjekt och objekt som endast har vägarna förbi. Navelskåderiets Hårklyverier syns i Navelluddet.

Orden, inklusive alla deskriptiva definitioner, måste motas in i fållor som de aldrig tidigare någonsin upplevt. Folket föredrar hellre manipulativa insinuationer, än ge sig i kast med intill raka puckar.

Vad kan det nutida språkläget ytterst bero på?

En hypotetisk förklaring är att alla ordens innebörder har övergått i ett plastiskt expanderbart status av ekvivalens.

Berättelsen från Babyloniernas tornbygge dök upp som ett Göbekli Tebe för Bofasta.

Till det hörde tillämpbara remixtrix med speglingar av kroppsspråk eller intill gränsen för vad de klarade av, väl utnyttjade spegelneuron.

Bokstavstroende förledda av dyslexi hamnade obönhörligt i edan.

Fartblinda, Färgblinda föredrog svart, eller vitt.

En informationsdisk installerades och upprättades för att motgärda liknande färg-symboliska-signalattribut.

Hur många vuxna medborgare som än talar i mun på varandra, är det inte alls ens sannolikt att de någonsin kommer fram till koncensus.

Var verklighetsberättelse har sina yttersta begränsningar.

Därför är det inte så märkligt att Göbekli Tepes religiösa riter och En He’duannas faktabaserade utsagor om Inanna så småningom ersattes av sådana som bättre överensstämde med vardagsmänniskans primitiva drifter och andliga behov.

Allrahögstaintans främsta egenskap var, är och förblir förmågan till opportunistisk anpassning till de Bokstavstroendes bildliga Föreställningar om Outside the Box.

Den som vill göra gott, gör bäst i att avstå.

Då fogdar gick man ur huse och möttes utanför logdanser för att bevisa vem som bestämde vart det blå skåpet skulle stå, sprack trollen i den arla gryningens första solstrålar.

Svarthattarna höll mössorna på plats. I trollverkstäderna stod maskinerna tysta. Tipun lös med sin närvaro.
Men också andra knep, knåp, tricks, bedrägerier och svindlerier har upplevt en renässans. Kanske har det att göra med hur BitCoin ersätter USDollarn?