Första steget blir att minska på hastigheten.

Andra steget handlar om Avvecklandet av den ständigt skenande Antropocentrismen.

Tredje steget innebär Övergången från det gamla Patriarkala Paradigmet och med ett enda oåterkalleligt Parcour-hopp, Överträda in i Blåkopian av det Förutbestämda Dystopiska.

Det som böjt ska bli, måste böjas i tid, helst innan Greven tar silverskeden i Vacker hand.

I allting, rådslag, byalag och innanför hemmets trygga väggar, ökade vikten av ordens i nihilismen väl förankrade alienationer.

Sapiens upptäckte stegvis meningarnas underliggande betydelse: ”Sagt var sagt och gjort var gjort”.

Inför kreti och pleti kunde hjärtats mening upplevas som en ofrivillig dragning till nostalgisk eskapism.

I förhistoriska legender lägger härolder, sagoberättare samt senare tiders historielösa neoluddister och revisionistiska mytologer, utan minsta antydan till viljan att återvända till de ursprungliga källorna, lager på lager av obekräftade alternativa faktoider.

En annan sådan handlar om Beowolfs betydelse för Gutar, Goter och Göter.

Härstammade ryssarna ursprungligen från Roslagen, eller var det ruserna som utvandrat till Ruthenien?

Det kan inte vara en slump att De Tre Vise Männen, på den tiden då det begav sig, titulerade Astrologer,, var till antalet exakt lika många som Noas söner, Sem, Ham och Jafet, samt Nornorna, Urd, Verdandi och Skuld.

Kosmos och Kaos roterar i ett evigt pågående, ekologiskt återvinningsbart, kretslopp.

Krögaren Palivec, innehavare och heltidsanställd på ”U Kalicha”, Na Bojiš, som i det här enskilda sammanhanget inte är medveten om sina rättigheter, kan därför sägas utsättas för ett seriöst menat prank.

Palivec är den enda närvarande bakom disken. Då inga presumtiva kunder är inom syn- och hörhåll låter denne printa ut menyn och strax därpå lägga ut hela textmassan inklusive skyddstext, kontext och klartext på varje dukat bord.

In i lokalen träder en lite svagsint man med ett godmodigt utseende. Strax därpå följer agenten Bretschnider.

I sin professionella yrkeskompetens är agenten ute på jakt efter potentiellt hotfulla element. Ambitiöst nagelfar han förgäves var oansenliga tecken som, i en rättegång bakom lyckta dörrar, kan duga som vattentätt och skottsäkert bevis.

Ju fler lotter man köper från samma lotteri, desto större är chansen till Kortsiktig vinst.

En oväntad, i betydelsen, oönskad, överraskning låter höra av sig från någonstans i lokalen. En doft från ett sent stadium av tarmbearbetat surkål sprider sig som en osynlig dimma. Palivec ursäktar franskan, men Bretschnieder, som inte hört någon ens tänka tanken på ett främmande språk, inser omedelbart att han är inne på rätt spår. Värdshusvärdens tunghalkning kan anses vara ett omisskännligt tecken på att den ene i rummet är den andras lojala medhjälpare.

Den godmodige läser menyn och kan, utan större besvär, göra sig införstådd med kontexten.

Bretschneider intuitiva näsa har på så vis nästan rätt.

Den godmodige är varken född bakom en vagn, i ett stall, eller under en vandrande stjärna. Klartexten lyser som en fullmåne genom skyddstexten. Det förutbestämda mötet har blivit inställt på grund av sjukdom.

Bretschneider spelar ut sitt enda och sista trumfkort. Ett desperat försök som agent provocateur. Med en viskande röst frågar han Palivec om hur att finna ett annat ställe. Utan att ens lyfta på huvudet, pekar Palivec med hela högra handen bort mot en diskret dörr. Tjänstemannen uppsöker det andra stället. Något som Palivec inte har inga som helst invändningar mot.

Den godmodige lyfter än en gång sin halvtomma bägare från underlaget. Utan minsta notis i ögonvrån noterar han att ytterdörren till U Kalicha, släpper in en obehagligt råkall atmosfär som blandar sig med den redan så kvalmiga odören.

Cellen från die weiße Schlosskapelle anländer.

K. håller hov. Cellen består av K, Frieda själv samt brodern Barnabas. Die weiße Schlosskapelles särställning befinner sig någonstans mellan stadierna meios och symbios. Deras gemensamt överenskomna teckenspråk bygger på Mänti.

Efter väl uträttat ärende nummer 2 med Stort A, återkommer Bretschneider in från kylan.

Nätt och jämnt ser han K. utföra egendomliga skuggfigurer med sina båda händer. Den godmodige ser ut som att låtsas som ingenting.

Bretschneider avvaktar händelseförloppet med en misstänksam blick. Såsom agent vet denna hur fördelaktigt det kan vara att, åtminstone i tjänsten och, under det pågående ärendets utredning, vara lagd åt det mer paranoida hållet.

En annan cell gör entré. Med tåget från Berlin har Behemot, med Chat Noir hack i häl, just ankommit från Spiegelstasse.

Åter en gång med Mänti som kommunikationsmedel, förklarar Behemot för den godmodige att Mästaren fastnat i Zum Schwatzen Ferkel. Den godmodige konstaterade lakoniskt att livet inte alltid kan gå på en räls.

Det som sedan händer förblir sekretessbelagt i sjuttio år.

Agenten tar med sig Palevic till en annan sorts, mer otillgänglig, ort. Fru Palevic försvarar Palevic men Bretschneider står vid sitt ord.

Bretschneider med Palevic går man ur huse. I makens ställe hoppar behändigt Fru Palevic in bakom disken.

Det dunkelt sagda är det abstrakt tänkta.

Arkivarier har i samtliga av historiskt kända tidsperioder förblivit ett segt släkte. De kunde sina arkivhandlingar bättre på sina tio fingrar, än namnen på sina egna biologiska, hädangångna föräldrar.

Före digitaliseringens informationshantering var det alls inte särdeles ovanligt att professionens handlag och tumregler överfördes från far till son. Då ingen avkomma av manligt kön fanns tillgängligt, kunde till och med en försigkommen dotter begåvad med läshuvud, överta kvarlåtenskapen.

Även om de från den tidigaste koltåldern och upp till sista stadiet av livets slutskede, under livets gång såg dagens ljus ett fåtal, enstaka ögonblick, var de på intet sätt ljusskygga.

För dessa monomana mullvadar återstod ingen annan likvärdig, tillfredsställande, mening med livet, än närläsandet av handskrivna postitlappar, aldrig ivägsända brev, alltför utdragna artiklar, blåkopior och stenciler.

Information är klibbig och kan därför användas antingen som enkomponentsklister, eller dubbelsidig tejp.

Steganografins utveckling efter cybernetikens uppkomst. Varje tecken i en schackruta ökar möjligheten för kortsiktig vinst, men långvarig vargavinter.

Utvecklingen av sådana respektingivande desinformationer som ”Ren och Skär Lögn”, ”Strunt”, ”Rappakalja”, ”Gallimatias”, ”Nys”, ”Pladder”, ”Bludder”, ”Blablabla”, ”Motsatspråk” med flera, kan Steganografen bruka antingen var för sig, tillsammans eller uppblandad med ”Nonsens” och/eller ”Lorem Ipsum”.

Inte längre så vanligt förekommande uteslutande meningar kan vara lokalbundna versioner av sociolekter som ”Fikonspråk, ”Knoparmoj”, ”Månsing”, ”Skinnarmål”, ”Burspråk”, ”Backslang”, det mer franskbetonade ”Verlan”, lågtyskt ”Allspråk”, egocentriskt språkbruk som ”I-språket”, samt, efter Wright Brothers: ”Airplane Cabin Staff Code”.

Insiderinformation från Internationella Rymdstationen ISS, erfar, eftersom astronauterna/kosmonauterna måste vara tvåspråkiga, att ett, utåt sett uteslutet tredje, förekommer: ”Neoklingon”.

I det mobilt utbredda Spacecenter Kiruna har neoklingonskan blandat sig med fikonspråket och bildat minoritetsspråket ”Krikonska”.

Uppkomstens orsak är sannolikt den att varje ord uttalat på en ljudnivå över tjugo decibel omedelbart sänds ner till stationens marktjänst. Ett avancerat teckenspråk, speciellt då viktlöshet råder, skulle bli alltför tillkrånglat, med tonvikten lagt på ”nadsat”, ryskt.

Annons