I officiella, publika, sändningar, förespeglas tellusiterna att rymdens kartläggare var för sig, lever i frivilligt och egenmäktigt celibat.

I det lilla utrymmet är tillgången till eget privatliv, typ självbefläckelse ändå omöjligt.

Major Tom samt Lättillgängliga Passagerare motiverar sig själva och varandra med halvsanningen att det ena, oundvikligen så småningom leder till det andra…

Vad Gemene Man känner till genom hittills Oframkallade Informationsbitar, har ännu ingen ISS-avkomma upplevt Närmaste Stjärneljus.

Å den andra sidan anses en Karl för sin Hatt som fullvärdig Medlem i Herrklubbens Innersta Krets, först då Henoms Driftsliv är så Testoteronstyrt att Inte ens den Bästa av Perfekt Fullkomliga Supermän, kan Avstå från det Aktuella Tillfället att Slå en Euklidisk Oavkortad Hole in One.

Fram tills dess ansågs en Rymdkapsel som helt utesluten till Uppfostringsanstalt för Enfödda Barn.

Ungefär likt en Shopaholic som Söker till vilket högst pris eller hög kostnad som helst, undvika att stoppa Stig Ahlgrens bil i var Mans mun.

Var och en som utfört en knapplös förlustelse, vet att Driften kan vakna till Liv, oavsätt När, Var eller Hur.

Gökuret inklusive gök installeras vägg i vägg, mellan himmelssängen och köksbordet.

Då Framtiden lyser med sin frånvaro, syns än så länge ingen Målbild i sikte.

Traditioner som Sten Sax Påse, singla slant, kasta tärningar eller röllekestjälkar har aldrig någonsin varit populärare och upplever en ny renässans.

Steganografin i diskmaskinsvardagens skarpa läge.

Det finns semiotiker, lingvister, semantiker och retoriker som gärna vill ”hålla orden rena från känsloyttringar i form av humörsvängningar”.

Astrid Lindgren arbetade alltså på en och samma gång med att läsa sekretessbelagda brev, vara sekreterare åt Harry Söderman och skriva Pippi Långstrump.

Det är alltså inte helt osannolikt att Trollkarlen från Oz egentligen i själva klartexten, behandlade ämnet om den amerikanska arbetarrörelse som då låg rätt i Tiden.

Även om en Vän till Dorothy kunde vara en synonym till Avvikande Personlighet så minns att Toto faktiskt, utan jämförelse, var Dorothys Allra Bästa Vän.

Även om Charles var besatt av Alice, så betyder inte det att Lewis, med skrattet fastnat i halsen, kunde ro den Motvilliga Erlanderska Harpsundsekan bort till Enskilda Sandbanken.

I en fältövning med vette, attrapp och lös ammunition är risken oerhört liten för att ett Välsignat Tillstånd överraskar som ett Varannandagsbrev med Posten.

Men visst finns det fler likheter, än skillnader mellan Peter Pan och Pippi Långstrump.

Pan skulle säkert välkomna Långstrump till Never-Never-land. Där kommer Långstrump bjuda Pan på ett Svart Krumelurpiller, tillverkat i en Skunkverkstad i nära anslutning till Hong-Kongs Glädjekvarter. Effekten efter den verksamma substansen skulle inte göra dem besvikna.

I Shangri-La levde de tillsammans i en bungalow. De försörjde sig på att komma med ständigt nya uppgraderingar av Blå Dunster och distribuera dem via Dark Nets Svarta Marknad.

Angående Geijeraffären:

Stol Nummer Sjutton pläderade för Svenska Akademiens pris. Ämnet var:

”Hvilka fördelar kunna vid menniskors moraliska uppfostran, dragas af deras inbillnings-gåfva m.m.?” För egen hand skrev han dikterna ”Vikingen”, ”Odalbonden”, ”Den siste kämpen”, och ”Manhem”.

Syftet var att bryta upplysningens makt över kulturen och återknyta de kulturella banden med Olof Rudbeck den äldre och den hyperboreiska och göticistiska traditionen, varav namnet.

Efter ett gräl med den Svenska Gymnastikens Fader Pehr Henrik Ling, övergick Geijer till Hopps Honungsfälla på Birger Jarlsgatan 101, med 14-åriga Lolitor som Attraktiva Lockfåglar, typ Svalor och Sugar Candies, från Ungdomshem på Bilvägs avstånd.

En Intressant, kanske Röd Tråd, är att hela Intrigen som utspelas under Tiden mellan Per Albin Hansson och Olof Palme, pågick i kvarter ungefär från Sibirien i väst, till Ladugårdsgärdet i Öst. Även om det inte är en Faktabaserad Verklighetsberättelse, så anpassades säkert hela Iscensättningen av Stockholm, Spionstaden, så att dåtidens passionerade och plikttrogna Cykelbud kunde framföra sina enskilda informationsbitsmeddelanden inom rimlig tid före Pusselläggandets Arbetsdag tagit slut.

Mörkerläggningen föll som en slöja över Nordens Venedig. Nattens Nöjen fanns att Upptäcka på Grand Hôtel, Berns Salonger, samt i Klarakvarterens mörklagda kineskvartar.

Det fanns ju antydningar om liknande tilldragelser angående V-Gurra och Apelsinmannen. Med helt Vilda Fria Associationer i Reptilhjärnan kan den Svagaste Länken anas mellan Hinsebergshäxan och Mr.X.

På så vis kan sägas att Saltsjöbadsavtalet slutligen drabbade Sandhamns Båtflyktingar och Salongsradikaler, typ senare Rödvinsvänstern.

En betydligt vagare, svagaste länk kan eftersökas i arkiven angående 91:an Karlssons förehavanden inom samma tigande murar som Hôtel Lydmar.

Steganografins betydelse är inte att förtydliga, utan fördunkla.

Finns ingen anledning till Rök, så kan det i sig utgöra en orsak till Dimridå.

I och för sig har ingen funnit något konkret samband mellan Madame Blavatsky och Kamrat Александра Миха́йловна Коллонтай.

Kanske att de en gång, likt Ball och Lenin, spelat Schack?

Det mediala trycket är uppenbart.

För att Folket ska förstå vad som menas, ersätts det ena ordets innehåll med en snarlikt, intill förväxling lika, annat.

Prinsessans Groda kokas på ett lutande plan. Som ett Ödets Nyck snavar Grodan på the Tipping Point och faller handlöst ner i Glömskans mörker, typ underjordiskt tunnelbanespår.

Det vore en synnerligen seriös Karaktärsbrist att förlägga skuldbördan på bekväma språkpoliser, byråkrater, advokater eller nyss bortgångna handelsresanden.

I tider av Språkförbistring kommer Alienationen ha en inverkan på Språkspelet att var Individ i Isolerat Utanförskap, kommer söka kommunicera via eget Solipsistiskt Minoritetsspråk.

En hypotetisk förklaring är att alla ordens innebörder har övergått i ett plastiskt elastiskt expanderbart status av egal ekvivalens.

De digitala Ettorna och Nollorna, är ju, lite häpnadsväckande, helt jämställda.

Rent praktiskt innebär det för Kreti och Pleti, att orden, meningarna eller slutsatserna hamnar i nihilistisk entropi.

Ordens egentliga syfte är att, som logistiska transportmedel, föra de retoriska frågorna vidare genom semiotiska semantiska tunnlar, under tautologiska akvedukter och över truistiska viadukter.

Det är på intet sätt så att språket på något dystopiskt eller domedagsprofetiskt, konspirationsteoretiskt sätt är hotat. Tvärtom.

Då Tystnadskulturens dammluckor en gång för alla öppnats på vid gavel, flödade orden fritt som aldrig förr.

Ordens betydelsebärande innebörd försvinner med Rampljuset på Avståndet till Medieskuggan.

Som varje enskild Tydare snart kan lägga märke till, är orden desamma, men innehållet har inbäddats i något kanske mer vulgärt och miserabelt ordbruk.

Svaret på Gåtan finns i Förväntan. Den som vill gå i Nostradamus spår, kan enkelt och lätt förutspå Framtiden, genom metoden:

Med Antropocentrismen som Rättesnöre, utvecklas allt Mänskligt Beteende Exponentiellt.

Jämför med Schrödingers svarta kattlåda.

De redan frälsta är naturligtvis införstådda med att Schrödingers problem med katten finns inuti lådan och inte utanför. Formen kan ju inte, så vida lådan inte är en Tesserakt, utesluta innehållet.