Alldeles Strax kommer det att visa sig om Nihilistiskt Bokstavstroende Libertarianer lever kvar i Drömmen om Elon Musk’s Luftslott på Mars, eller Hörsammat Gretas Domedagsprofetior i Klartext.

Språkspelet delar in omvärlden i den diskmaskinsrealistiska fysiska världen och Verklighetsberättelsens konstruktion som Spekulativ Sanning.

I Medias Uppdrag ingår att Vinkla Tendenser i Språkspelet så att den Passiviserade Allmänheten i Ofrivillig Inlärd Hjälplöshet ständigt svävar i Ovisshets Känslostormar från Yttersta God Tro, till extrema Zéro Kelvin av Defaitistisk Alienerad Isolering.

Det enda botemedlet som kan Rekommenderas av Media är ökad Konsumtion, vilket i korthet kan innehålla Ökat Beroende av Tranquilizers i tablettform, Matintag i Hedonistiska Traditioner inkluderande både Bulimi och Anorexi, samt en Nödvändiga och Tillräckliga Verksamma substanser som dessa Kräftor kräva.

En impulsivstyrd Fri Association hänvisar till ett Obekräftat samband mellan Kronisk Negativ Stress och Kräfta.

Utan minsta tvekan råder sådana Förhållanden i Världsläget att Barn och Ungdomar i Välutvecklade I-länder ändå föredrar att Övergå till den Andra sidan, men före dess formulera ett Skriftligt Meddelande i kortast möjligast SMS eller i något lämpligt Socialt Media, till Nära och Kära med personliga och privata informationsbitar om kopplingen mellan Höga Betygskrav, Kamratfostran och, som blivande Medborgare i Framtidens Samhällsapparat, inkluderat Stigande Arbetslöshet, Stigande Bostadslöshet och Uppgivenhet i Allmänhet, påvisar att Livets Mening sällan behandlas i en Exponentiellt Växande Tystnadskultur.

Det pågår flera Sociala, Asociala, Osociala samt Anti-sociala konflikthärdar ute i den rådande pågående Diskmaskinsrealistiska Vardagsverklighetens Verklighetsberättelse.

Som alla hängivna fans av Matrix Röda Piller lever en något verklighetsfrånvänd, för att inte säga eskapistisk, föreställning om Hur Allt inom Livets Box-planering är Uppgjort i Förväg. Ingenstans finns Lebensraum för Uteliggare, Överliggare och andra ännu icke begränsande kategoriserade Outsiders i Utanförskap, Solitärer, Solipsister och Ofrivilliga Incels.

Ett Ohejdbart sönderfall i sprucket Samhällskitt, leder oundvikligen till dels Ökad Negativ Alienation, dels ständigt nya uppstående och växande Subkulturella Nätverk, utanför Räckhåll för Lagens Långa Arm.

Exponentiellt, är lösenordet, sa Bill.

Expotatinellt var ordet. Sa Bull.

Detta är något som Sittande Regering samt Oppositionen inte vill sätta tänderna i.

Det är självklart Evidensbaserad Infotainment; att med en Ständigt Ökande Population i Utrikesvärlden, kommer denna Expansion också Rinna över Konungariket Sveriges lite Alltför Obevakade Yttre Gränsmarkeringar.

Snart har Hesa Fredrik uppnått Pensionsåldern och Medborgarna hänvisat med Varm hand till Nya Appar i Egna Smartphones.

Det är att anta att i en Oförutväntad och Obekräftat i Sveriges Radio P1 Nödsituation kan också 5G slås ut av Lede Fi, eller helt enkelt falla ner i Glömskans Radioskuggan Mörker.

Där är att Anta att hela Infrastrukturen av Kommunikationsnätverkskortens Halvledarinsatser, håller på att erodera till Oigenkännlighet, eller, för att inte gå Saken i Förväg, imploderande slukhål.

Ur sådana psykosociala Efterskalv kan hur många Subversiva Subkulturer som helst finna tillräckligt av Ohälsosam Näring i God och Fet Jordmån.

Än så länge vilar det Personliga Ansvaret på Individplanet, men det bör i sig inte utgöra någon Spansk Ryttare eller Polska bromsklossar för Ökat Samarbete mellan tidigare Arvfienden på båda sidor om Traditionellt Utformad Euklidiskt Rak Mittlinje.

Den Exponentiella Tillväxten av Persona non Grata i Favelor, direktsända analoga distansupplevelser direkt till Riksdagshusets Skybar från Kungliga Hufvudstaden samt Goa Gubbars Götene, kan Ansvarstagande Beslutsfattare till att börja med vända Ryggen mot, eller vid långvarigare och utdragna utslagningar med direkt inverkan på Socialt klister, typ Mannens Liv ute på Gatan i Samspråk med Likasinnade Medborgare angående Väder och Vind, förklara för Allmänheten som antingen högst tillfälliga, eller evig pågående, men ändå, efter nästa Riksdagsval, lätthanterliga men komplexa Samhällsförändring, typ Språkförbistringen ute i Förorternas Icke Ännu Integrerade Utsatta Nätverk med Desperata Busfrön som ständiga Tsunamivågvarnare.

Den Exponentiellt Växande Expansionen av Ordmassor utan verklighetsförankrad Koda, har inte den Påverkan som Avsändaren, i Manipulativt Syfte, söker Framkalla och därmed också Avleda in mot Lugnare Vatten.

Under Feodaltiden förutsatte den tidens Beslutsfattare att Treenigheten, med Fadern, Sonen och den Helige Ande, skulle klara Biffen.

Efter Ned Ludds Nederlag, lades Ansvaret över på Industrins Framstegsvänliga Samhällsingenjörer.

Nu, när snart Inrikespolitikens Saga är All, återstår inget annat för Gemene Man inkluderad Ungdomar på Glid, att uppsöka religiös-politiska destruktiva sekter, eller att, med devisen ”Lev som Du Lär”, än en gång Förlåta den Nu Exekutiva Positioneringen av Prokrastinerande Patriarkat, och inleda ett långvarigt Bordssamtal i en av Skattebetalarna finansierad Konferensresa till Okänd ort, men i omedelbar närhet till Maldiverna. Detta för att samtidigt kunna konstatera om ifall Övärlden är i Uppåtstigande, eller, likt ett Postmodernistiskt Atlantis, försvinna ner i Djupet.

Språket som instrumentellt verktyg blir ett medel, inte till att förena jourhavande medmänniska med annan likasinnad alienerad, isolerad Persona non Grata i utanförskap, utan används helt ansvarsbefriat till att upprätthålla de emotionella och affektiva gråzonerna samt ingenmansländerna mellan både utvalda och slumpmässigt uppkomna lösa lokala grupper från att umgås och lära känna varandra bättre och visst förekommer det ibland att det också, efter ett tyst samtycke, förkommer inpå bara kroppens yttre immunförsvar.

Syftet, målet, intentionen och de underförstådda i finstilta, meningsbärande  samt betydelseberikande informationsbitarna inom Språkspelets oskrivna regelverk, är att undvika sådana dunkla missförstånd som oundvikligen, men med omedelbar verkan, förmedlar till Gemene Man, Crethi och Plethi samt Fokuserade inom det öppna nätverket Detektiven Allmänheten, en plötslig Lidners knäpp som öppnar korpgluggarna inför det alternativa faktum att en Ann är lika go’ som en Ann, eller, mera krasst uttryckt; ”Kålsupare är vi allihopa! Du med och Jag med!”.

Sekretessbelagda informationsbitar växer inte på Kunskapens träd. Under rådande omständigheter skulle det vara detsamma som att utnämna Största Träbocken Bruse till Auktoriserad Trädgårdsmästare med tillförordnad tjänst samt utförlig arbetsbeskrivning innanför Edens taggtrådsbeklädda murar, välbevakad av Anime Pokémoner, Emoier, Lolitor och Transformers.

Riksförbundet för Kungliga Skogsvaktare, samt Frivilligkåren Friskyttarna med Lössläppta Patroner på Behörigt Avstånd från Målsägande Calibaner, Övertaliga Intelligensbefriade Trabanter och Omyndigförklarade Anhängare av i en Avlägsen Framtid, Utförligt planerad, inklusive allt och mer däröver, Utopisk Gudsstat som till det yttre kan påminna om både Översta samhällsskiktet i Metropolis och Sköna Nya Världs utilitaristiska affektiva värden i en Postciviliserad Dystopisk Idealstat.

Annons