Efter ett besök idag till Armémuseet, funderade jag vidare på Sveriges säkerhetstjänst under WW2.

Just nu är det många av de kunskapare som var aktiva under den historiska perioden som gått bort under jorden.

Har försökt göra en spontan hopsamling av filmklipp som kan behandla sådana människor som deltog i den tidens öppna nätverk av korrespondens i informationsbits-arkivering.

Låter filmklippen tala för sig själva, men som så ofta kan en bild säga mer än tusen ord och ett ord finna sin rätta plats i språkspelsundervisningen här hemma eller utomlands.

Urvalet kan säkert för någon upplevas som något vimmelkantigt, men någon gång kan känslan och upplevelsen gå före fakta och autenticitet.