Benny Andersson har spelat in filmklipp där han stödjer Feministiskt Initiativ, F!

I en intervju förklarar Björn Ulvaeus att den viktigaste frågan just nu, handlar om Jämställdhet mellan könen.

Detta för att motverka alla former av Patriarkat och Patriarkala Strukturer, därför att de har så negativ inverkan på hela världens framtida samhällsutveckling.

Patriarkala system och strukturer påverkar både Kvinnor och Män negativt, i Arbetslivet och på Fritiden.

Varför ska inte kompetens gå före kön? Då företagets Chef åkte till golfbanan under arbetstid, överförde han arbetsbördan på sin kvinnliga sekreterare. Så insåg företaget att sekreteraren visste betydlig mer, än Chefen.

Varför inte göra sekreteraren till Chef, men med lägre lön och sämre arbetsavtal?

Var det sekreteraren som ”tog mannens arbete”, eller var det Chefen som ansåg sig vara så oersättlig och betydelsefull som beslutsfattare?

Det är ingen tillfällighet att vårdpersonalen har fått dra tunga lass under Corona/Covid 19, samtidigt som så gott som inga förändringar till det bättre har åstadkommits för att förändra personalpolitik, lönesättningar och arbetstider.

Hur många gånger har vi inte hört nu: ”Vårdpersonalen går på knäna”, eller ”Vi orkar inte längre” eller ”Nu säger vi upp oss”.

Det är i första hand en fråga för politikerna, men egentligen har väljarna, inför nästa Riksdagsval 2022 möjlighet till att åstadkomma de verkliga förändringar som behövs.

Just nu kan man läsa och titta på sändningar om Talibanerna i Afghanistan.

Deras första övergrepp mot civilbefolkningen är att stoppa kvinnors och flickor möjligheter till utbildning, yttrandefrihet och personlig integritet.

Men detta är inte bara begränsat till Afghanistan, Asien, Afrika och andra staters befolkningar som söker uppnå FN:s Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna.

Här i väst har det länge pågått små, små förändringar, men egentligen inte någon verklig strukturförändring.

Det enda tydliga på att en förändring pågår, är att Patriarkatet är på reträtt. Patriarkatet styrde Sverige, i Sveriges Riksdag.

Så, 1921, instiftades lagen om Kvinnors Rösträtt i Riksdagsvalet.

Patriarkala strukturer flyttades över till Näringslivet.

I den patriarkala maktstrukturen ingår att Fadern är familjens överhuvud och Frun och Barnen har Fadern som Förmyndare och Beslutsfattare.

Patriarkatet styrde Svenska kyrkan.

Den Kristna Religionen i Sverige representerades av den Högkyrkliga Svenska Statskyrkan.

Än så länge är Svenska Kungahuset bundet till Kristendomen och Svenska Kyrkan. Kyrkan bekräftade för Församlingen vem som var Fader till barnen.

Ordet ”Äkta”, stod för det inflytande som den Patriarkala strukturen hade, ända uppifrån Kungahuset, via Riksdagen, Myndigheterna, Kyrkan, Församlingen och in i minsta skrymsle av Familjens Hem och Hushåll. ”Äkta Make”, ”Äkta Maka” och deras ”Äkta Barn”.

Barn utanför Äktenskapet, förklarades vara ”Oäkta barn”.

En Ogift Kvinna med Barn, var att betrakta som lika med Prostituerad.

Överallt fanns den Patriarkala strukturen som angav att en Ensamstående Mor inte hade samma rättigheter som en Gift Kvinna, och inte heller, som Medborgare, jämställd med Mannen i Samhället.

På grund av den Ensamstående Moderns oskyddade tillvaro, kunde i stort sett vilken Man som helst ifrågasätta hennes Ära och Leverne.

Det var vanligt att, i samband med anställningar till anständiga yrken, måste Kvinnan dels inte ha något förhållande alls med någon man.

Hon måste vara ”Jungfru”.

Hon måste ha ”referenser”. Den strukturen är nu överflyttad till Samhällsordningen.

Då förr Hustrun eller Flickorna i Familjen arbetade, oavlönat och utan fastställda arbetsvillkor, såsom Barnskötare, Sjuksköterska eller arbetande inom Äldreomsorgen, så låg alla dessa ”Tjänster” på Kvinnornas ansvar.

Vem avgjorde det, om inte någon utsedd Representant för Patriarkatet?

Det kan vara lätt att tro att Vi här i Sverige har uppnått verklig Jämställdhet mellan könen, men det finns flera bevis, det senaste som framkommit i METOO-rörelsen, att så gott som hela den Patriarkala Strukturen finns kvar.

För mig blev den avgörande händelsen då en av medlemmarna i Ainbusk Singers, Josefin Nilsson begick suicid. De flesta känner väl till gruppens hit: ”Jag mötte Lassie”.

En annan avgörande händelse, var då ”Kulturprofilen” i stort sett krossade hela den tidigare skönlitterära och poetiska verksamheten, utdelningen av Sveriges Nobelpris i Litteratur, Svenska Akademien.

Helt plötsligt visade sig en helt annan sida hos alla i Kulturelitens Värld av Solidaritet, Förståelse och Den Fria Skönandens Romantiska Estetik.

En annan händelse var då Domstolen, efter mordet på Statsminister Olof Palme, underkände hans fru Lisbeth Palme, som vittne. Hon må ha sett fel, men ingen ifrågasatte Rättsväsendet, smom man annars skulle ha gjort om vittnesmålet kommit från en svensk man.

Rättegången angående Catrine da Costa orsakade också en het debatt.

En annan händelse var ”Bordellhärvan”.

Händelser direkt hämtade från verkligheten finns att hämta överallt.

I gamla Skolsystemet kallades Mobbing för ”Kamratfostran”.

En idé som gick tillbaka till Socialdarwinismen, men också till Feodalsamhället.

Vem hade rätt att hålla ordning?

Vem hade rätt till att döma och utdela bestraffningar? Sverige är känt över hela världen för enskilda medborgares prestationer:

August Strindberg. Selma Lagerlöf. Ingmar Bergman. Astrid Lindgren. ABBA. ”Det Svenska Musikundret”. Stellan Skarsgård. Jonas Åkerlund. Deniz Pop. Max Martin. Ace of Base. Nu senast: Alicia Vikander.

Vad har alla dessa artister gemensamt? Att de är ”svenskar”?

Nej, men att de representerar Sverige, Skandinavien, Norden och Europa.

Europa är ju inte bara Europeiska Unionen.

Sverige består inte enbart av Problem, som ”Kriminella nätverk”.

Det sägs att det Svenska Musikundret har sitt ursprung i Kommunala Musikskolan.

En annan, säkert, avgörande betydelse, är att i Sverige är Utbildningen än så länge Fri, dvs betald via skattemedel från svenska folket.

Ändå är ingen kultur isolerad eller avgränsad. Kulturer har sedan Nomadfolkens tid varit gränsöverskridande och på så vis också, i ordets egentliga betydelse, FRI.

Både Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren ingick i traditioner av Kvinnorörelsen, med Elise Ottesen-Jensen, med flera som banbrytare och avant-gardister.

För dem fanns flera avgörande frågor att hantera och, på olika sätt och vis, manifestera. Kvinnans Rätt till eget och självständigt liv. Kvinnans rätt till Utbildning.

Rätt till Sexuella Preventivmedel.

Rätten till Abort.

Rättigheter till Eget boende, till egen Anställning, Kvinnofriden. Rätt till att resa.

Mycket som idag verkar självklart, men som en gång någon av Patriarkatets representanter hade beslutanderätt om.

Självklart har den svenska kvinnorörelsen också en tradition av förbindelser med kvinnorörelser i andra delar av Europa, USA, Afrika och Asien.

Antifeministiska Nätverk och subkulturer uppstår överallt.

Det må vara Högkyrkliga Kvinnoprästmotståndare, den Kristna Högern, Traditionella Vänsterrörelser, där ”Frihet. Jämlikhet. Broderskap” inte inräknar Kvinnan som Jämställd medlem. Populistpartier. Incel-subkulturen. Omklädningsrumskulturen. Qanon-rörelsen.

Eller den mer vardagliga ”Ta en öl-traditionen”, där som vanligt ”Regeringen hemma” behandlas i grabbiga jargonger.

Frågan är inte om hur vi här i Sverige har hunnit så långt, utan varför vi inte kommit längre. Självklart hänger det gamla Patriarkala Paradigmet också intimt samman med Klimatförändringen och den fortsatta hotbilden från spridandet av Corona/covid 19 och liknande pandemier i framtiden.

Sverige har också allt att tacka till en sådan enastående person som Greta ”Greta” Thunberg. Just nu är det faktiskt Jämställdheten mellan könen som också har en direkt påverkan på Miljön och Klimatförändringens konsekvenser.

En förebild till hur svenska medborgare idag själva ska klara av att komma upp ur sin inlärda hjälplöshet.

Slutligen:

Självklart ska inte Patriarkatet, än en gång, ta till sig Äran för Kvinnorörelsens framgångar!

Det är inte Patriarkatets representanter som ”släpper fram kvinnorna”.

Ingen Patriark släpper frivilligt ifrån sig makten.

Ändå syns ett mönster, från Far till Dotter.

Listan kan göras lång, över alla de fäder som hellre överlåtit företaget till sina döttrar, än till en annan man.

Stockholm den 6 september 2021.

Victor Rangner. Medlem i Feminstiskt Initiativ F!

Annons