Hur skulle det te sig ut?

Iscensättningskonsten inklusive Förställningskonsten är de enda sanna distraktionerna.

Mycket tyder på att Konsten, för dem som utövar den 24-7, överträffar Verkligheten.

Scenen blir till en Skyddad Verkstad och varje Dissident vet varför de är där.

Verklighetens Kalla Fakta har frusit till is. Den kommer snart att smälta.

Språkspelet pågår så väl under bord som över disk. Det som verkligen betyder något, är det som inte sägs.

Förställningskonsten som i gamla tiders Schamanernas Transdans, Karnevalen i Venedig samt Cosplay i Las Vegas upptar all ledig Egentid så att den Agerande Agenten kan glömma bort alla sorger och besvär, samt endast Minnas de Goda Stunderna blott.

En dag finns bara minnen kvar, stämmer bara för dem som var dag cyklar på sin träningscykel och löser Söndagskorsordet utan uppslagsbok.

Var Libertariansk Egenmäktig i Förfarande Särling kan med trosviss i rösten uttala den relativa sanningen:

”Nu har jag gjort mitt.” En sann Libertarian insåg det i Tid.

Vilket i rena, tydliga och glasklara ordalag, betyder:

”Dags att gå hem och äta Stångkorv med senap, gröna ärtor och potäter.”

Just där kommer Tydaren till skott:

”Vad kan Bokstavstroende ha för inre motivation till det?

De Libertarianer som inte tillhör kategorin av Fartblinda, Dyslektiska, Socialdarwinistiska In Cell-kaniner gör vad de kan för att erhålla Frikallningsorder från Samhällskontraktet.

Sett ur en annan synvinkel:

Ironin är i jämförelse med Spefågelns flygande sarkasmer, tillräckligt långtidsverkande.

I varje Underförstått Samtycke, finna den Ironiska klangfärg som kan uppstå i så gott som vilken Väl uttänkt Ordmassa som helst.

Den Lyhörda av Läsare/Tydare kan uppfatta sådana dubbla betydelser som hämtade ur luften. Även den minsta impulsdrivna nonsens-sentens kan innehålla tillräckligt många diffusa adjektiv för att sätta myror i huvudet på både Gemene Man, hans hustru Hilda och deras Äkta barn.

Steganografen förtydligar det Dunkla-i-Sig. Det Dunkelt Sagda är det Dunkelt Tänkta, men Tänker Mannen på Gatan sig för Två gånger blir det Dunkelt Sagda Dubbelt så Upplöst som det Dunkelt Tänkta.

Mannens Sinne för proportioner försvann efter Fat Boy och Little Man.

Då förlorade Homo sapiens sapiens en gång för alla Värdigheten, Förtroendet för Samhällskontraktet, samt Självförtroendet i ett Utopiskt Framtidsparadis.

På så vis har faktiskt Domedagen redan passerat Bäst Före-datum. Domedagen kom, men ingen Enväldig Domare syntes till.

Messias lyste med sin frånvaro. Ärkeängeln Gabriel stötte inte i basunen.

Medier sysslar som regel mer med aningar, antaganden och antydningar, än i efterkonstruktioner, konkreta bevis. Det måste hända något, innan det är försent.

”Brev till Mannen” förutsätter att den också finns som Storytelling för In Cell-kaniner som ingått Tills Vidare-kontrakt med Aqanon. Mannen läser inga texter. Såsom Hemmablind lider han av Frivillig Horror vacui.

Kognitiva neurolingvister (en subkulturell undergrupp till Associativ Steganografisk Ordkonst i Faktionsform) upptäckte den Fria Associationsbanan mellan Tallkottskörteln, Amygdala och Reptilhjärnan. Allt eftersom ersattes Neuronerna med Solceller.

Det var förstås ingenting som påverkade In Cells Celibatära livsstil i Ensamt Utanförskap. Solitären utför förstadiet till den Välutrustade Särlingen.

Många Multinationella Konglomerat odlade egna Föreställningar om Cosplaying French Maidens i Cerubins Himmelssäng.

Med hjälp av DNA-analyser, teoretiska kunskaper om individernas beteenden, undersökningar om objekt som omgav stammar, klaner och enskilda eremiter, kunde de mest hågade av våghalsar stapla pusselbit över pusselbit.

Inget seriöst Forskarteam har än så länge inmutat PTST i samband med Utsläckandet av Folkens Livglädje efter Fat Boy och Little Man.

Den enda, hittills framställda, åtgärden är att förklara Eskapismen in i Alienerad Solipsism som Futuristisk Vision.

Evidensbaserade Faktautrymmen mellan Informationsbitarna, ger inget hopp om Flykten bort från Friheten, Kärleken och Sangha i Karma.

Det Prokrastinerande Symbiotiska Radarparet utgår från Landsvägens dikesrenar, men aldrig utan att behålla Trädet och Stenen inom Sikte.

Endast Tungt vatten påverkar Gåsen Akkas attityd.

Det kommer alltid nya Gäss. Förlorar Gemene Man en, så står det Tusenden Åter.

Efter en imponerande utförd kalkylering rådde inte minsta tvekan om åt vilket håll vinden blåste.

Percival Lowell i intimt (via distanskorrespondens) samarbete med William Henry Pickering använda en liknande metod för att med pertubationer i ett cartesianskt koordinatsystem identifiera ”The Planet X”, det vill säga, med ett senare ord, planeten Pluto.

Ju fler typer som den okända faktorn ”X” ska representera, desto mer ökar risken att missförstånd uppstår. (Tillståndet som de flesta Tydare håller för Heligt).

Även om effektens efterbörd var aldrig så god, lät den inte invänta rätt ögonblick. Före detta Endimensionella (utan vars existensberättigande vare sig Steganograferna eller Bokstavstroendena hade hälsats välkomna) hade just passerat den Andra Dimensionen, då de åter ställdes inför ett liknande, motsvarande, faktum.

Än en gång var det någon handlingskraftig övermaga dumdristig som tog modet till sig att tränga igenom ännu ett resistensens lag.

Många av De Tvådimensionella gick under efter konkreta efterdyningar. De överlevande tredimensionella klarade trycket från både ovansidan och undersidan samtidigt, betydligt bättre, då de alltid haft möjligheten att (liksom de Fyrdimensionella, beskrivna lite längre ner i textmassan) återhämta sig i dimensionen bredvid.

Irrationella Byrån för Mått och Steg (BIPM) kunde objektivt, i betydelsen ”förutsättningslöst”, eller ”likgiltigt apatiskt”, visa på en icke tidigare uppmärksammad, om än hypotetisk, frizon. Varje Subkultur krävde först en Frizon.

För att inte uppröra alltför mycket, föreslog de med acklamation att Frizonen skulle förläggas mellan Gråzonen och Ingenmansland.

När det beviljats, dröjde det inte länge förrän de krävde att Frizonen skulle Förklaras som Autonom Fristad.

Ännu ett säkert bevis på hur placeboeffekten påverkar Materien.

De kanske mest Troende av Trogna Bokstavstroende hade, långt innan budbärarnas basuner rivit Babylons alltför lättvindigt konstruerade murar (som vanligt sannolikt på grund av att Babylons borgensmän, troligtvis för att sänka skatten med ännu ett utpräglat snäckskal, antog den offert vars uppdragsgivare utlovade en icke försvarbar budget).

Som alltid då sådana förekommer, förlitar sig byggherren på att inhämtad arbetskraft från länder stadda i ständig utveckling.

Byggmaterialet var insmugglat från, intill ruinens brant, högt skuldsatta, furstendömen, typ Främre och Bortre Reineland. Främre Reineland var mer frigjort, frimodigt, frisinnat och frispråkigt.

Byggherren förlitade sig hellre på CAD, än sådana frilansande frimurare och ingenjörer som (han hade själv sett det med egna ögon och därför, omgående, anlitat en kombinerad tidsstudieman tillika tillsyningsman) medan de drack Calvados, skissade i blyerts på murverket av Lavetterna på Servetterna.

Det ingår i Retorikens Språkspel att den Kommande Generationen ska få det bättre än den Bortgående. The Tipping Point uppstår då Det Bättre inte längre står på de Bokstavstroendes Gemensamma Önskelista.

Tidsstudiemannen, efter det att den grannlaga studien var utförd till punkt och pricka, hade iordningställt en förtroendeingivande skylt, med den stränga uppmaningen:

”Calvadosdrickande, cigarrökande samt struntpratande kompetenta (enligt Murphys Lag) manschettarbetare lider av insubordination med konsekvensen, i förening med förberedelserna inför livets höst, på uppmaning från personaladministrationen i överenskommelse med lönekontoret, efter ålderspensionen, högst ofrivilligt försenade utbetalningar av diverse lönsamma eller, då företaget redovisat årets första kvartalsrapport, uteblivna utbetalningar av diverse tjänstepensioner i oredovisade optioner.”

Utomstående kan uppleva det underförstådda budskapet som abstrakt, abstrust och absurt. Där emot; för den redan involverade, klart som korvspad. Nonsens ger uttryck för allt.

(Här kan Tydaren uppfatta ett fysiskt påtagligt bevis på att även Bokstavstroende kan upptäcka fördelar med den steganografiska metodläran.)

Varje form av överenskommelse vilar på ett ömsesidigt beroendeförhållande:

”Ju svagare Ande, desto mörare Kött.”

Överenskommelsen borde vara som ett bålverk, eller åtminstone en mur. Väggen, om muraren inte fuskat med bruket, stod där den stod och var, från golv till tak, lika säker mot intrång, överallt.

Tydaren kommer förr eller senare fram till egna, mer eller mindre, välfungerande föresatser. Den största skillnaden mellan cirkulär tid och linjär tid, är att den cirkulära tiden vid lämpliga tillfällen också kan gå baklänges.

Logiskt måste Slutsatsen vara kongruent med Föresatsen.

Utan Förväntan, ingen Besvikelse.

Ordens massa strömmar. Rörelsen kan påminna om driften av en vattenkvarn, men i omvänd kronologisk ordning. I den optimala Maximipunkten säger ett enda ord, Allt. Men då det brukas av allt fler, kommer betydelsen att långsamt ebba ut till ingenting.

Steganografen måste ligga i ständig beredskap och, vid ett simultant rådande skarpt läge, förhålla sig med ett flexibelt sinnelag. Steganografen, med distansen kvar, tror på samstämmigheten mellan Komplexitet och Mystik.
Inom ramen för den gällande vardagsverkligheten kan ingen Bokstavstroende på fullaste allvar, utan belägg, mena att ZigZag, som, av nästan samtliga Bokstavstroende påstås befunnit sig utom allt rimligt tvivel, förblir tills vidare, så länge ingen annan frivillig anmält sig, den oskyldigt anklagade.

Bevisföringens effektiva verkan kan hänvisas till en förvirrande påverkan.

Trots en randomiserad autopilot, krävde Plan B inga kända offer.

Badger hade ingalunda ensamrätt till epitetet ”1%”. I Sociologiska studier anges varje Subkultur i mängden 10%.

Ville Vessla och Villy Wonka möts i Willys Wonderland. Historiens Verklighetsberättelse måste inte upprepas. Nu för tiden kan Vetenskapen utan större problem skapa Åtskillnad mellan Medborgarens Ande och Kroppens Zombie.

(Steganografen kan här, utan vidare jämförelse, utnyttja ”Fåglar i Sverige” som kodbok.)

De enklaste frågorna klarades av först. Då de mer obekvämt obehagliga skulle besvaras, var tiden ute.

En plötslig avvikelse som lättade upp den, med sordin, dämpade stämningen.

”Mitt är Ditt och Ditt är Datt.”

En sådan ditt-fråga kunde handla om hur alla infödda Medborgare skulle kunna gå ut den Allra Högsta Högskolan som Primus Motor.

En annan datt-fråga sökte en deskriptiv, men ej alltför emotionellt laddad, definition om hur det var att mitt i vinternattens köld, med sömndruckna ögon, uppsöka ett, på andra sidan, annat ställe helst med ett hjärta på utsidan.

En frågvis folklivsforskare kunde under stundom ha vägarna förbi.

I förhoppningen om att Bokstavstroende själva var de sanna fraserna på spåren, begärde de Ordet fritt, men samtidigt utlyste Undantagstillståndet Tystnadskultur.

Steganograferna var inte sena att utnyttja tillfället.

Ombildade och omorganiserade celler genomgick inuti, i formell betydelse, inbillade och formellt abstrakta korsbefruktningar i den första prototypen av randomgenerator, oregelbundna meioser och mitoser.

Cellerna var indelade i grupperingar av rara mullvadar, mumlande stadsmurmeldjur, chattande jordekorrar, lågmälda jerboer, högljudda surikater och välformulerade kalråttor.
Det var i samband med detta tidsödande peteri som de ordlösa Steganograferna upptäckte de förbigångna, uteslutna tredje irrgångarna som helt naturligt uppstått, i nu nämnd ordning, i glipor mellan raderna, inunder det finstilta och bakom rubrikerna.