Anddraken var inte direkt avsedd för jordsättning, men gräsänkan sådde ändå en hel del tidsinställda gaddar.

Går det? Hon kom.

Långt ifrån alla otvetydigt rimliga tvivel döljs ute på vattensjuka myrar.

Verklighetsberättelsen formulerades inte ur ett Tabula rasa.

Ikonoklastiska konflikter angående om Horror vacui är ett semiotiskt tecken, eller inte.

Ett lämpligt tillfälle att ersätta de rotlösa, trifidliknande ryssgubbarna med handtrallande rallarrosor.

Egoreduktionismen har som allting annat, sina fel och brister.

Att känna sig själv är att vara vis, men att bara känna sig själv är inte klokt.

Spekulationen: Årets Julklapp blir en Reparationslåda.

Numera strömmade High Tech Infotainments ut i Glömskans mörker.

Sedan Fornstora Dar har Tiden flytt.

Vingslagen skalla över Ödebygdens solpaneler.

Ögonblicken var sällsynta, nästan rara.

Efterfrågan förutsätter Uppfyllda Förväntningar.

Utan Tillgång, ingen Besvikelse.

Libertarianens Fria Val innebär att välja Flykten från Karnevalen i Venedig, till Cosplayers i Houston.

Skolans kamratfostran har utvecklat flera av Framtida Framgångsrika Wonder Woman Cosplayers.

Ekluten utgjordes av ständigt återkommande, obehagliga frågor.

Den felande länken mellan Francois Villon, ZigZag och Jean Genie.

Tillfället gör tjuven.

Ingen av dem var födda med silversked i munnen.

Åtskillnaden på Homogen och Stereotyp.

En sekretessbelagd hemlighet där varje sådan bekvämlighetsinrättning med haspen på var utrustad med två, identiskt snarlika, intill varandra till städes, lockförsedda, avträdeshål.

Båda Uppfyllda till Förväntad Föreställning då Nöden blev Laglös.

Den ena var den som Steganograferna använde i praxis.

Den andra utformade Bokstavstroende själva som skrivbordsprodukt.

Steganograferna var inte sena att utnyttja tillfället.

Jämför en Katalysator med ett Ultimatum.

Hormoslyr eller Neurosedyn.

Natt som dag letade klassens kamratfostrare efter nya reduceringsmarkörer.

Med ett primitivt analogt kontrollbord, kunde de utan större mankemang remixa underhållande omväxlingar med retarderande förväxlingar.

I ytläget kunde axiomet påminna om ett taboo-belagt instrumentellt objekt.

Inspirerade av Samatha Fox, hade Steganografer och Tydare försett grytet med många, helt olika i form men ur taktisk synvinkel och utgångspunkt välbevakade entréer och sortier.

Jämför med Schrödingers svarta kattlåda.

De som trodde att braket efter, när stormen knäckt en ensamstående fura, inte hördes, var ytterst noga med att betona Den Enskildas Rätt till Integritet på Distans.

Alla visste att det var Schrödingers katt, men ingen tog reda på vad hen hette.

Pavlovs hundar hade det ändå betydligt bättre än både Lajka och Martin Seligmans.

Hur många Libertarianer i utanförskap har inte, när deras Förväntningar aldrig uppfylldes, drabbats av Seligmans Inlärda Hjälplöshet?

Det kan vara en tungt vägande orsak till varför Quitters övergav Twitter.

Den Endimensionella Människan stannar hellre kvar inom Boxens sex väggar, än Förvänta sig Oändligt många Dimensioner utanför.

“Well! I’ve often seen a cat without a grin,” thought Alice; “but a grin without a cat! It’s the most curious thing I ever saw in all my life!”
Alice in Wonderland —Chapter 6, Pig and Pepper”

Steganografiska objekt har under historiens plogbillar ansetts vara lite för enkla, eller, oneutralt nedsättande, simpla.

Den evidensbaserade Självuppfyllande Profetian förutsätter tillräckligt många av Hit intill Ouppfyllda Förväntningar.

Det High Tech-skapade Informationssamhället är Grundlagt på än så länge inte Infriade Löften om ett Liv i Lycka, Välgång, Framgång, Uppgång, Tillgång, Avgång och Bortgång.

I den virtuella dimensionen är det fullt möjligt att skicka det hemliga meddelandet inuti en transparent Inlärt Hjälplös In Cell-kanin.

Förr trakterade bondkatten en silverflöjt.

Informationsbiten handlar om att det, varken var Kronblom eller Efraim Erik Nilsson på Åsen, men Janne Vängman som tjöt ”Tjoflöjt!”.

Det var förutsättningen för att Marie Bergman skulle uppgå i Tantrisk trans då Monika Skoglund remixat Pastoralsviten.