Ledningen saknar Experter på återkopplande återvinning av kommersiell Förstasortering.

Varför inte köpa en klocka till?

In Cell led omedvetet av perfektions- och prestationsångest. Två nog så allvarliga anledningar till regelbundna utflykter ut i det okända.

För Aqanon In Cell utgjorde det missförståndet den egentliga orsaken till varför In Cell inte kunnat självförverkliga sig och låta neuronerna växa fritt innanför byns inrutade gärdsgårdar.

Allt stod klart och tydligt i svart och vitt. Det Gamla Idealet tillhör det Gamla Paradigmets Patriarker.

In Cell lever upp till Vanlig och Normal Realist, men inte till Unik Libertarian. Byalaget leddes tidigare av en Gammgubbe, typ Gemene Man som Ålderman.

In Cell-partiet Neoluddisterna anklagade, och anklagar, Etablissemanget.

Det fungerar så länge In Cell Neoluddisterna är en Underdog Tyst Majoritet.

In Cell-kaninerna förväntar sig att Feministerna kan utgöra antingen ett Bollplank, eller en Pokémon Lolita Dominatrix iklädd raspigt, rostigt, second hand, kyskhetsbälte.

In Cell tror att det är ett kombinationslås. Nyckeln hänger på en spik ovanför dörren.

En permanent accelererande kurva förklarar hur Vårat Gäng har spårat ur till In Cell-kaninernas Subkulturella Dark Net.

Den tidigare så Tysta Majoriteten höjde sina röster mangrant för att höras.

Neoidealisternas Digitala Nomader följde Strömmen.

Kolonialismen och Industrialismen inledde WW1 och WW2.

Själva den Totala Omfattningen av Global Uppvärmning inleddes sannolikt av avant-gardisterna Fat Boy och Little Man.

Urspårningen kallades av den Tredje Statsmakten för Drömmen. Drömmen om Lyckan för Alla och Envar.

Det var som om de dåliga tiderna, en gång för alla, tagit slut.

Som om välståndets ände aldrig föll in. Alla ingick i Det Naturliga Urvalet, ända fram tills att Urvalet helt vilade på en Syntetisk-Artificiell Grundlag.

Drop Outs blev till Quitters. Quitting började som en Libertarianistisk Frigörelse.

Gnistan tändes av Thoreau och Emerson.

Naturlig avgång, obetalda medlemsavgifter, tomma kyrkbänkar som blänkte i solskenet.

Även om efterbörden, med snö i april och maj kall och blöt, varit ovanligt god, drabbades den enskilde såningsmannen, mer själsligt, än ekonomiskt.

Att finna rim och reson var ingen högre prestation. Marknaden översvämmades av skrivbordsprodukter. Konsumtionen nådde vägs ände långt före Bäst före-datumet utgått ur sortimentet.

Nu stod skamvrån på torra land. Ovanför låg dumstruten på en hylla och samlade damm.

Vad skulle alla pilska In Cell-kaniner göra?

I Japan stod Lolita-dockor i väntan på transport med Venga Airlines.

Ingen Far var rar ingen Husmor rodde.

I Förorten stod Ensamstående Mödrar i Köket och födde Incels på löpande band.

Fäderna var fullt engagerade i Random Vinster och Soffpotatisarnas Soffliggarparti.

Spåntaket hade Norman, med andligt stöd från Alfred, lagat provisoriskt med silvertejp.

SPEED ersatte alla ursäkter.

Libertarianerna hämnades på forna tiders kamratfostran.

Framför dem som överlevt skolgårdens kamratfostran, väntade ett permanent tillstånd av brant stigande allmän förvirring.

In Cell-kaniner som inte klarat sig genom tester och prövningar gick, var och en för sig, sitt öde till mötes.

Sociala media på Nätet fungerade som enda Räddaren i Nöden.

Här, i ingenmanslandet mellan stad och landsbygd, gav Ödets makter ingen dispens för att på bara knäna krypa till korset, eller, på väg till galgbacken, drunkna i det bottenlösa tjärn, där på ena sidan Tuvstarr satt på huk och i förhållande till henne, en självförsjunken Narciss.

Den sista, yngsta och näpnaste, Anna Maria Agda Gustafsdotter hade ingått äktenskap och gift sig med socknens församlingsprästs son, Kandidaten, Informatorn och Personlig Couch i Tantrisk Kama Sutra, Henning Kvast Pedersen.

Odalbonden Anders Petter Lundström med äkta makan Hulda samt den alltid så trofasta gårdshunden Pompe, var just på väg att sätta stugan, skeppet och broarna i högan låga.

Tänk vad tiden går…

Med den, fram tills dess, nyvunna och okända livsstilen, hade de avsagt sig allt okritiskt tänkande, lösa rykten, folktro, skrock och vidskepelse, men en dylik ritual kunde, hoppades de utan minsta tecken på misströstan och med framtidstro i blicken, i ett oväntat ögonblick, ingå i Etablissemangets Innersta Elit.

Ingen Grindslanten Direkt. Anders Petter med bondmoran Hulda i släp, skulle stänga grinden och stiga ut på landsvägen. Automobilföraren, årets segrare i Grand Prix, Formel Ett i Frankrike, från Brigitte Delahaies stall, Rex Max Releigh i högsta fart, med rusande motor, i sin tvåsitsiga 1938 American Bantham omgärdad av ett moln av damm.

Problemet var bristen på inofficiella, informella, halvledare.

Gösta Berling skrev under ett djävulskontrakt med den svarta pudeln under bordet.

Än har inte Rummet nått fram till Tidens ände. Men, vart tog Tiden vägen?

Var dag upptäcker någon på väg att stötas ur, ett hängivet åtagande.

Einstein hade rätt. Allrahögstainstans inte spelar hazard med Julius Caesar.

Allvetande Storytellern beskriver hur en kaotisk Herre överför sitt sinnelag till sin bästa vän.

Hur skulle detta te sig ut, ute i det verkliga livet?

Tellus area uttrycks med siffror motsvarande 510 072 000 km2

Det medför helt logiskt-matematiskt att om man drar kvadratroten ur arean, så är var sida lika med ~ 22 584,773 km.

Men riktigt så enkelt är det inte. Cirka 70% av Tellus yta består av vatten. De övriga 30 utgörs av öar och kontinenter.

Om ifall Tydaren kan känna sig bekväm med det, kan denna också räkna med djuphavsbassängerna på, mellan tummen och pekfingret, 3 800 meters djup, samt kontinentalsocklarnas medelhöjd, mätt på en höft, 840 meters medelhöjd.

Sådana tvärsäkra fakta kan, om Tydaren uppskattar deras reella förhållanden, utgöra bevisen på hur jordskorpans lager, mellan ovan- (840m) respektive undersidan (3 800m), består av Det Uteslutna Tredje (~4 640m).

(Tydaren kan härmed anses vara införstådd med hur på vilket sätt Idévärldens idealförhållanden skiljer sig från diskmaskinsrealismens dito.)

Allt är inordnat i ett tillsvidare pågående, kontinuerligt Status Quo, steady state-tillstånd.

De fyra hörnen, de fyra vindarna, de sju kontinenterna samt de sju haven, bildar tillsammans en holografisk diagonalsymfoni.

(Tumskruven vrids åt varv efter varv. Spegeln spricker från kant till kant. Färggranna trådar sammanfogas till löst sammanhållna nätverk.)

Den som tar, han har och spar.

Åt den som intet har, skall det vara givet det han får.

Åt den som har, skall det vara givet det han tar.

Den kloke handlar impulsivt. Den vise agerar instinktivt.

En återkopplande, retrospektiv tillbakablick:

Tydaren, nödd och tvungen att allra först finna den intill identiskt lika höstacken. Med en elektromagnet återfinns nålen i en handvändning. Då återstår pudelns kärna. Kamelen dras genom nålsögat. Då myggen filtrerats bort, kan kamelen slukas utan konkreta känningar av framtida matsmältningsproblem.

Venus, det allra första blötdjuret, amfibievidundret, uppstod ur Atlantens kalla vågors skum.

Det som finns är det som återstår.

Dag 6 som logiskt borde ha varit lördagen den 6 januari, år 3,7 miljarder år före vår tideräknings början.

Då, vid den mytologiska skapelseberättelsens begynnelse, förhöll sig veckans dagar i relation till Allrahögstainstans angivna arbetsinsatser.

Kartago förstördes inte på en dag.

Svenska Wikipedia, citat:

” Steganografi är konsten och vetenskapen att skriva hemliga meddelanden så att bara den avsedda mottagaren känner till att meddelandet alls finns; detta står i kontrast med kryptografi, där själva meddelandets existens inte är dold, men meddelandets innehåll är dolt. /…/”