Varför skulle det steganografiskt utformade objektet vara fördelaktigare än ett raffinerat utstuderat chiffer?

Sanningen att säga är Filosofi mer ett Konsthantverk, än en Vetenskap.

Associativ Steganografi i formen Faktion är betydligt mer lik en skunkverkstad, än en verktygslåda.

Problemet med ett kodat meddelande är att koden, chiffret, kan hanteras med mer logiskt matematiska formler. Varför används så mycket läkemedel i den Kända Världen, när ändå Hälsovården anses fungera så gott som tillfredsställande?

Samhället sett ur ett Individperspektiv, fungerar långt ifrån bra. Ett semiotiskt tecken är att alltfler av fiktiva Verklighetsberättelser innehåller Distorsioner som Underhållningseffekt. Sedan Little Man och Fat Boy har funnits en Uppfattning om hur lång Bromssträckan ska vara från då Medvetandet inträffar och fram till att Vändningen på en Femöring utförs likt ett Lappkast.

Se här ännu ett (om Tydaren läser textmassan högt) talande exempel:

”Individens prestationer kommer aldrig att uppnå samma Effekt som Fysiskt Samarbete i Gemensamma Rum.”

Intentionen var nog god i sig, men saknade egentlig hållbarhet.

Så småningom spred långtråkigheten ut sig som maskrosornas fallskärmsparasoller i Nordanvinden. Människor blev först Faktaresistenta, men Immunförsvaret slogs ut av vanligt förekommande Skräckscenarios, med den Lede Fi i ständigt antågande utfall Västerut.

Skräckfilmerna vann Terräng. Det Gamla Paradigmet vilade i ett Status Quo av Ingångna Vanor, Dagliga Rutiner, Upprätthållen Kontinuitet, Hållna Löften och Allmänna Villkor.

Vann Kommunismen på Nytt Mark? Var Nationalsocialismen Åter på Frammasch?

Var Extremismen på väg att Normaliseras?

Skulle Mittens Rike än en gång möta Solens Rike?

Gemene Man med Äkta Hustru Hulda skulle Än en Gång stå till Detektiven Allmänhetens Ideella Tjänst. Framstegsutvecklingen hade nått Vägs Ände. Raksträckan till Fokus i Universum, kröktes i ett Doserad Kurvdiagram.

Antalet Ofrivilliga Mödrar skulle Öka Mängden av Desperata Incels.

Calibanerna var i högsta grad beroende av Rekryteringen av Unga Män utan varken Mening eller Mål.

Alla Calibaner var inte Ofrivilliga Celibatärer.

Alla Lolitor ingick inte i ME- och/eller METOO-rörelsen, varken med Paris Hilton, Britney Spears eller Lady GAGA som Online Influensers.

Det problem som inte gick att lösas med en Kalashnikov hade ingen avgörande betydelse.

Det var Incels som ville återinföra Abortförbud inklusive Tvångs- och Resonemangsäktenskap.

Att Incels skulle utgöra den nykonstruerade Personlighetstypen INFJ höll Libertarianerna för mer sannolikt än deras inträde och verksamhet i Earthships och Earthstars.

Hur skulle annars Framtida Generationer kunna försörja alla dem som just nu befinner sig under 40-strecket?

Kovändningskorset fanns utsatt på Kartan, men inte ute i den Kalla Verklighetsbeskrivningen. Genom Statistiska Undersökningar kunde Verklighetsbeskrivningens Skräckmanus överföras till Verklighetstrogna Repliker.

Endast Intel förutsåg Incel.

Om det är en Mans Värld på Kartan, så skulle inga Barn bli till utan en Medvetet Närvarande Kvinna.

Något som Tystnadskulturens Elit vill, men inte kan, acceptera.

Klartexten, metaforiserad till almogestil, kräver läskunnighet, ordförståelse, ett sunt förnuft, vettigt och jordnära förstånd, absolut gehör, taktkänsla samt ett öppet sinnelag inför det Ovidkommande Oförutsedda.

Skönheten har sitt pris.

Den Ordning som Naturen tidigare Framställt, har nu Människan i Allmänhet Omstrukturerat till Individens Alienation i Subkulturer av Lolitor och Incels. Incels sprider sig som Rö för Nordanvinden.

Lolitor efterfrågas dagligen från var och en av Otillfredsställda Incels.

En situation som kan påminna om de Irländska Munkarnas, på Island.

Bokstavstroende är egentligen, innerst inne, i regel som Gemene Man och Äkta Maka med Äkta Barn är som mest.

Därför krävs det av Incellen att, i snarlik situation som Bokstavstroende, åtminstone till det yttre, bevara ansiktet och hålla masken.

De bäst anpassade har som regel en medfödd utrustning, medan de näst bäst anpassade måste erövra en genom ständigt uppdaterade utövningar.

Alexin som både tillstånd och metod, inger till Bokstavstroende självförtroende till egna, på gränsen till dumdristighet, våghalsiga bevågenheter.
Den steganografiska (som alltså inte är, logiskt-matematiskt, någon vetenskaplig gren, eller inympad knopp på en större gren) ger översättningen med ingående redigering, många alternativa öppningar.

Detta kan liknas med det Ökade Behovet och Efterfrågan på Informella Halvledare. Något som de Bokstavstroende Libertarianerna i Silicon Valley inte lagt in i Framtidsalgoritmen.

Istället bör man uppleva utvecklingen ur ett kontraproduktivt perspektiv.

I Kina kan Subkulturerna Incels, Lolitor och Shamanes ingå i det Öppna Nätverket Lay Down-rörelsen.

Den hängivne deontologen gick sida vid sin sida, hand i hand, ut tillsammans med skråets enda sanna hedonist.

Det är alldeles för intimt sentimentalt och hänsynslöst att tro på en evig sommar.

Den blyge och lite närsynte ungersvennen Incel led av ständigt växlande, kronisk men ändå, som sinuskurvan på en monitor, alienerande prosopagnesi.

Det är på tiden att införa en spektakulär, hypotetisk Konflikt.

På den ena sidan finns ”Steganograferna”, det vill säga: Tydarna och Steganograferna.

(I fortsättningen kommer Läsaren tilltalas som Tydaren och Steganograferna som Steganograferna.)

De förutbestämda antagonisterna (inklusive de på reservbänken) tillhör den inte alls i textmassan, opassande kategorin över hela spektrat: Bokstavstroende Analfabeter, Incel Solitärer och Autonoma Libertarianer.

”Avundsjukan är den mest uppriktiga formen av smicker”, lär ingen mindre än John Churton Collins, ha uttryckt.

De avundsjuka tog snart tillfället i akt att omformulera visdomen till: ”Plagiatet är den mest uppriktiga formen av smicker”. Andra missvisningar har också använts. Bara för att nämna ett exempel av flera: ”Pastischen i Replik är den mest uppriktiga formen av uppmuntrande ord.”

Steganografisten ”Stora Skuggan” var först med att, som Henry James skrev i ”The Turn of The Screw”, förvrida, förvända och förväxla missbruket av ord och sentenser, till en diffuserad smörja Rotvälska.

Ovidius menade att han en gång lyckats bättre än Mördarkaninen.

Annons