Karon höll sig till det gamla, analoga betalningssystemet. Då ersättningen för överfärden var betald, erhöll de en biljett med vilket passageraren kunde, mot inlämnandet av färdbeviset i Sky Baren, bjudas på en Black Death.

Nej, betalade de inte, så fick de stanna där de var. Egentligen så kvittade det. Inuti färjeterminalen satt livlösa passagerare med benen korslagda och tiggde om bonusresor.

Det fanns förstås också de som försökte fly över Styx. I skydd av Nattens Mörker simmade de över floden.

Vilka som skulle få Grönt kort vid Hades Emigrationskontroll, frågade han de andra där de satt kring språkspelsbordet. Den som svarade höll vänster arm över axlarna på en glättig holografisk, photoshopretuscherad eskort.

Ovidius den Senfärdige och Saktmodige kunde ana hur eskorten inifrån högra ögats innersta vrå, lät en ymnig tår av sorgmod rulla ner över kinden.

Månskuggan och klotets mörka baksida utgjorde sådana påtagliga bevis att inte ens faktaresistenta verklighetsförnekare, typ Coronadödande Incel-kaniner, kunde hålla stången. Språkspelets deltagare hade sedan länge givit upp och resignerat dragit sig tillbaka.

De övergav Verklighetsberättelsen för alltid och övergick till egna hopkok av otillfredsställda drömmar.

Drömmarna kallade de för Konst. Konsten skulle ge dem de Mänskliga Rättigheterna tillbaka.

Därför kunde experterna aldrig uppnå konsensus då den ständigt återkommande frågan kom upp på agendan:

”Om förfalskningen, både till form och innehåll, är avsevärt bättre utförd än originalet, bör då inte Expertisen, trots den anakronistiska ordningen, hellre utse Förfalskningen till Original?”

Detta i sig kan utgöra det avgörande beviset på att Eva, även i Liliths frånvaro, hade en avgörande betydelse för Adams mer humana och medmänskliga sida.

Här ännu ett signifikativt exempel på likartade förhållanden:

Marshall McLuhan mötte aldrig mannen i Havanna, besökte aldrig flickan i fönstret, och ingen nu levande person vet om han alls varit där. Hans mest kända citat lyder:

Mindre vulgärt uttryckt:

”Det Synliga förblir Ointressant.”

Utifrån den positiva sidan av verket, återstår det huvudsakliga argumentet:

”Tre Ord till samma pris som för två.”

Repliken-Förfalskningen vände upp och ner på Marknaden. Avgörande var alla dem som Ersatt sina egna Identiteter med Cosplay.

Enligt traditionen kan varje Ord innehålla var för sig åtskilda beståndsdelar:

Ljudet.

Bokstäverna löst sammanfogade eller hårt sammansvetsade.

Ordets underliggande mening och betydelse, inklusive associativa element.

Som Observatör avstår Tydaren från att fördjupa sig i sådant som inte står svart på vitt.

Om Läsaren/Tydaren blandar Svart med Vitt, så blir resultatet: Grått.

Om Läsaren/Tydaren blandar Grönt med Rött, så blir resultatet: Grått.

De Allmänna Villkoren lyder sålunda:

Varje seriöst menad textmassa kan med vissa förvrängningar påverka valet till Repliken Förfalskningen.

Det finns all anledning till att anta hur Individuellt Oberoende Incellister aldrig kommer äga tillträde till någon Community annat än deras egna Subkultur.

Shamanes söker sig ändå till någon upplevelse av Gemensamt Samarbete. I Gemensamt Samarbete kommer Heideggers definition ge en allt större och bredare variationsbredd. Dagens Libertarianer förstår inte Gemenskapens gemensamma Upplevelse av Sammanhang.

(Bara för att nämna ett exempel i raden kan nämnas ”Naked Yogalounge” som, utan protester från naturliga företrädare inom samma rörelse, även kan utföras av någon novis med kroppshuden övertäckt av textilier och andra passande filtreringsmekanismer.)

Naked Yogalounge väcker nya föreställningar om Evidensbaserad Självcentrering. ME-rörelsen övergick i METOO-rörelsen som just nu inträder i fasen METOYOU.

Varje Onsdag är Unik. Vardagslivet kan upplevas betydligt lättare och enklare om Deltagaren lever Förutsättningslöst. Livet känns verkligt först när Teatern överträffar Föreställningen om Iscensättandet.

Det enda bestående budskapet, är att tiden den går.

Tydaren kan med en tillräcklig kapacitet av inbillningsförmåga utnyttja ”tidsvecket” som en praktiskt tillämpbar förveckling utan synligt uppsåt.

Annorlunda är ett Tillstånd, medan Avvikandet är en Rörelse.

Libertarianen förutsätter en Oberoende Objektiv Identifikation med Autonom i ett Earthship.

Där emellan uppstår ett rumtid-veck som Tydaren, i mer ovanligt förekommande spontant uppstådda situationer kan ha otroligt mycket nytta av.

Bokstavstrogna messianister menar att Sapiens drömmer om en inre frigörelse.

Då en som snart kommer att uppleva en Incel-Singelolycka, läser texten på Bergväggen ”Messias kommer snart. Är Du redo?”, förklarar att Betänketiden var alldeles för kort.

Njutning går före Arbete.

Njutning går före Hälsa.

Njutning övervinner Dåligt Samvete, Skuld och Skam.

Lust är Alltings Mått. Därmed är Teatern mer Verklighetstrogen, än Vardagsverkligheten.

Inte utan att sådana händelseförlopp upptar anspråk på oförbrukad, men bortslösad Död Tid.

Föreställningen om Scenen innehåller Tvetydigheten om Livets Mening som Meningen med Livet.

I det Nya Paradigmet ingår Övergången från Iscensättning av Ofrivilligt Singelskap, till Subkulturens Communities gestaltade som Earthships.

Bilden kan utgöra den avgörande, springande punkten för att utföra ett fritt valspråk.

Åter kan begagnade, men ändå i högsta grad välfungerande, referat pumpas upp från Steganografins outtömliga Ymnighetshorn.

I likhet med de sprickbildningar som med jämna mellanrum, kanske beroende av Månens attraktionskraft, uppstår då kontinentalsocklar krocka, finns här outtömliga möjligheter till tillfälliga förvaringsplatser och brevlådor.

Många seriösa forskare inom olika fack är överens om att ingenting är antingen Svart eller Vitt. En Vit Vecka kan mycket väl inledas med en Svart Måndag och avslutas med en Svart Fredag.

Pumphuset är inte heller försett med minsta antydan till kokvrå. Med Största Sannolikhet kommer Asien, med Kina och Japan, gå in i ledningen då de är först med att framställa Solpaneler som också fungerar under Nattens Fullmåne, då Vargen Ylar och Ugglan hoar.

”Kommer Solen överstiga horisontlinjen också i morgon?”

Det kan verka som om Britneys pappa får leta efter en annan kassako.

Här kan man dra en rak linje från Kant, via Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger och fram till Lady GAGA.

Tvivlet och Besvikelsen uppstår i Betraktarens Ögon.

Den här högst naturliga, men nödvändiga eftersläpningen leder oundvikligen fram till konstaterandet att: Språket (i Wittgensteins definition av fenomenet som ett spel, typ Monopol), Ordvalet, Meningsuppbyggnaden och Satsdelarna är Steganografens Modus Operandi.

Livet måste inte alls levas anakronistiskt retroaktivt nostalgiskt baklänges, men visst är det bättre att planera sina goda minnen i förväg, än att älta de dåliga under ålderns höststormar.

Utan att av någon ännu icke närvarande existensform, begära Ordet, tillverkade kreatören kronvittnet, krönikören: ”Den Allvetande Storytellern”.

Kroppen hade inte ens hunnit uppnå regelbunden puls, normalt blodtryck och en temperatur på trettiosex grader, förrän Den Allvetande Storytellern, naturligtvis på rätt formulär, ansökte om en redaktion bestående av redaktör, lektör, korrekturläsare, dokumentsamlare, arkivarie, revisor, personaladminstratör samt en självuppoffrande volontär, rookie, eller praktikant vars högsta fritidsambitioner att, till punkt och pricka, följa Dale McGroff’s ” The Craft of the Cocktail: Everything You Need to Know to Be a Master Bartender, with 500 Recipes”, gå i kvällskurs med målbilden att, senast före nästa veckoslut, vara utexaminerad sommelier från Wine and Spirit Education Trust’s ”WSET Level 3 Award in Wines”, excellent barista samt självupplärd hårdvarunätbyggare. Alla dessa väl inrepeterade konsthantverk skulle oavkortat, utan anmodan eller muntligt framställd uppmaning, stå till Den Allvetande Storytellerns förfogande.

Den Allvetande Storytellern blev alls inte förvånad och besviken, då Allrahögstainstans, med sin frånvarande blick fäst långt bortom förväntanshorisontens periferi, mumlade favoritreplikerna:

””Blott en dag, ett ögonblick i sänder”, samt ”Business as unusual””

Mer eller mindre välinformerade Storekeepers, av avsevärt längre rang än Den Allvetande Storyteller, upprepar som ett mantra hur tungan löper fritt i ett glapp mellan improviserat tungomålstalande.

Utvecklingslärans kärnbudskap ställde alltför höga krav på sådana som inte ingick i Cellen av Libertarianer. Mycket tyder på att Libertarianerna tvångsmässigt klamrat sig fast vid momentet SPEED.

Diogenes från Sinope har inte mycket gemensamt med Ayn Rand.

Som den pragmatiskt lagda könsneutralsmarta ordbehandlare hen var, kunde varje tillfällig händelse omvandlas till ett medvetet val. 

Samtliga parter har i konsensus enats om hur den allra första arbetsdagen skulle se ut.