Helt tydligt förskjuts rampljuset bort från USA, Europa och Väst, till Japan, Kina och Asien.

Dag för dag halkar det gamla paradigmets verklighetsberättelse efter.

Någon uppdatering sker inte. Det är sannolikt att Kina kommer att ligga före Väst i utplaceringen av Solpaneler. Ett avgörande problem är hur att i fortsättningen, lagra energin.

En möjlig förklaring är kan vara den ständigt pågående debatten om huruvida ”Verklighetsberättelsen” kan pågå på två platser, samtidigt.

Hittills har Kina, Japan och Asien haft två parallella verklighetsberättelser, men nu är frågan om ifall Väst kommer att klara av samma sak, eller att Väst kommer att inordna sig i den Asiatiska Verklighetsversionen?

Det är inte helt lätt att avgränsa Historieskrivningen från Verklighetsberättelsen. Verklighetsberättelsen omfattar Alla, medan Historieskrivningen bara angår dem som deltar i den.

Annorlunda är en egenskap, medan Avvikande är en Rörelse.

Annorlunda är vad Avvikande kan bli.

På alla platser pågår nu Andliga Avhoppare från det Gamla Paradigmet.

Kollektiven och Gruppismen halkar bakåt, medan Individer i Öppna Nätverk för stafettpinnen vidare mot nästa Nya Paradigm.

Överordningen håller sig än så länge Passivt, Undfallande, men Observerande Iakttagande. Under Övergången samlas Isolerade Solitärer och Alienerade Solipsister i Subkulturella Verksamheter.

Med Instinkterna i behåll fortsätter Vanliga Människor på Gatan att hellre Fly än Illa fäkta.

I denna Mellantidskris hamnar Enskilda Alienerade Isolerade lätt i Ofrivillig Ensamhet och Inlärd Hjälplöshet, typ Framtidsångest.

Det Gamla Paradigmets Problemlösare söker motverka Framtidsångesten med Underhållning, Dataspel, Hazardspel och när det inte hjälper, Subversiva Verksamma Substanser.

Även om Alla Vägar bär till Rom byggdes inte på en Dag. Inte heller att genom Tron förflytta Berg, är inget Dagsverke.

Tiden är en sak och Rummet något helt annat.

Numera, speciellt efter Osäkerhetsprincipens framträdande huvudroll, vill var och en hålla fast med båda händerna i sin version av den Enskildas Verklighetsberättelse.

De Enskilda Individerna är så Privatiserade och Integrerade i sig själva, att Alienationen ges fritt Utrymme.

Det är lika självklart som att det inte var Faraonerna som byggde Pyramiderna.

Land ska med Lag byggas, men Återvinningsmaterial är heller inte så dåligt som många tycks tro.

Vad kommer att hända med Konsumtionen av Nyproducerade Varor, om ifall allt fler lär sig att Reparera gamla artefakter?

Globaliseringen kan inte styras av någon Gruppism motsvarande Illuminati’s. Libertarianerna kan bara samarbeta så länge som Börsen är i exponentiellt stigande.

Med andra ord, betyder det att:

Karavanens Calibaner, oklädda välansade och vaxade mustascher inspirerade av Kaiser Wilhelm eller ordinärt stora valrossar kom från helt olika kringspridda, avlägsna biosfärer av taiga, tundror och stäpper. Där, mitt bland de andra övriga, kunde en passiv åskådare betrakta den ena efter den andra av barbarer, huliganer, tartarer samt kosacker med sina karaktäristiskt utdragna mustascher.

(Den inbitne och besatte Steganografen vet vid det här laget redan vad det handlar om, medan Tydaren inser att det är åt rätt håll det barkar.)

En enkel, men därför på intet sätt mera trovärdig, förklaring kan vara att Gemene Man, men alls icke Antagonisten, alltför flyktigt och flyhänt, hänvisar fiktionen till en typiskt abstrakt händelse. Det finns goda skäl till att hålla isär Science Fiction, Kontrafaktion, Scientism och Vintage Futurism och Faction.

Faction uppstår i Gråzonen mellan Narrativ Fiction och Evidensbaserade Sanna historier från Verkligheten. I traditionen från Språkspelet ingår i Faktionens Verklighetsberättelse möjliga Frispel.

(Det kan ytterst bero på att substantivet ”Mode” (översatt till svenska: ”Sätt”) både kan utgöra stammen och den ursprungliga källan till andra subjekt som ”Modell” eller ”Modernitet”.)

På samma linje, men åt motsatt håll, uppstår en atmosfär av vänlighet där även den mest utsatta av Privata Enskilda Alienerade Ofrivilligt Ensamma och Isolerade kan uppleva sig som Välkommen i Klubben, det vill säga det Öppna Nätverkets, än så länge, Subkulturer.

Sådana Gammalparadigmatiska begrepp som Kollektiv, Solidaritet och Bygemenskap, går inte länge att förena under samma Paraply.

Allt Gammalt ryms inom samma Boxtänk.

Ersätt Boxtänket med ett Tessarakttänk.

Således ingår allt i en ständigt pågående rörelse där ingenting är vare sig partikel eller våg, stabilt eller permanent.

Liksom med Schröders katt som gjort sitt i hemliga lådan, förhåller sig Allrahögstainstans till sig själv, som Partikeln till Vågen.

Man förlägger Problemet med Ungdomskriminaliteten, Libertarianistiskt, till det Existentialistiska tänket ”Alla har ett val”, men Varför präglas den Unga Kommande Generationen med så mycket Vapenreklam?

Varför finns det så få Utopier som handlar om Civilbefolkningar?

Upptäckten skulle omedelbart utgöra inledningen till en intern uppgörelse.

Båda parterna i målet krävde, svart på vitt, evidens.

Ett potentiellt bevis på detta förargelseväckande och samhällsomstörtande beteende, skulle åtminstone i någon avlägsen dimension överensstämma med vetenskap och väl beprövad erfarenhet.

Ett Slutet Rum, vilket, i akt och mening, sammanstöter med ett motsvarande Krökt. Det kan vara svaret på frågan varför Greenwich Time är så förutsägbar. Vore inte en Resa i motsatt håll, vara mer förnöjsam?

Naturfolkens upplevelsehorisont bygger på deras gemensamma underförstådda erfarenheter i Verklighetsberättelsen, typ Skapelseberättelsen.

”I Begynnelsen…” syftar vanligtvis på någon slags inledning, ungefär som ”Det var en gång en…”

Ande över vattnet? Luft? Syre?

Som hängiven exploatör, lantmätare och projekterare, bör denne aktive agent undvika verbala försåtsmineringar, dynamitutlösta, dubiösa textmassor, språkliga dubbla bindningar eller tvetydigheter, som i de mest lämpliga scenarios kan leda till svårlösta konflikter.

Steganografer som har något på fötterna och utstått flertalet omorganisationer känner väl till att Verklighetsberättelsen är ändlig.

Verklighetsberättelsen bygger visserligen på en hel del olika uppfattningar, men följer absolut inte någon euklidisk rak linje. Inte därför att det inte är praktiskt effektivt lönsamt, utan därför att det dels är outhärdligt tråkigt, dels alldeles för passiviserande.

Utan Spänningar och Obalans, Ingen Motivation till att Gå vidare.

Förr var Livets Salt något värdefullt. I Nuet har Forskare över hela Världen kommit fram till samma resultat:

Att Leva kan allvarligt Skada din och andras Hälsa.

Det var annorlunda på Senecas tid.

Steganografins ursprungliga utgångspunkt finns i att upptäcka fickor, schakt, hålrum, skrymslen, luckor och andra tillförlitliga informationskällor.

Adam kan ha upplevt undermedveten revbensavund.

Lolitor som Cosplayers påverkar kinesiska Shamates. Det är lätt att tro att Shamates har något med Schamaner att göra, men Shamate är en kinesisk version av Smart.

Ghost in a Shell ingår i samma disciplin som Camus Sisyfos.

Steganografens kreativitet består i huvudsak av att betrakta omvärlden i förhållande till vad som går att formuleras utan ord.

Tala är Silver, men Tiga är Guld.

Den som Tiger, samtycker.

En Svensk Tiger.

Låt Maten tysta Mun.

För ekonomiskt beroende Tydare kan denna oförväntade utgift orsaka ett stort hål i plånboken.

Barnen är kanske för snälla, men inte dumma som kreatur. Här öppnar sig ett utmärkt tillfälle att formulera antitesen till Walter Mischas Marschmellowtest. Där kan det uppstå ett tillfälligt men ändå tillräckligt starkt samband mellan Wittgenstein och Heidegger.

Så under WW2 steg Cyanid, ofta framställd av Bittermandel (Prunus dulcis) i popularitet. Just därför var det inne bland de som önskade hänga med i svängarna, att alltid bära en kapsel med sådan effektfull substans i.

Inom det steganografiska skrået på motsvarande sidor i Spegelvärlden, gäller rekommendationen att, hellre än att meddelandet avslöjas av De Bokstavstroende, budskapet förlorar sin betydelse.

Deras professionella släktled ligger nära seriösa, välutbildade, idealistiskt inriktade, förhållandevis skumma hantverkare som bedragare, förfuskare, försnillare, inbrottstjuvar, utbrytarkungar, magiker, fakirer, smugglare och dylika illusionister.

Alla auktoriserade steganografer har en egen verktygslåda och, liksom verksamma stenografer, telegrafister, paranta gnistor eller en chappande Spark, en egen signaturmelodi. Vissa örhängen, evergreens, slagdängor och sommarplågor är populärare än andra.

En sådan låt som ”New York, New York” är tacksam för alla newyorkianare.

Här finns två förslag som kan vara livsavgörande för en illa utsatt kollega:

”If you’re blue and you don’t know where to go to
Why don’t you go where fashion sits
Puttin’ on the Ritz.”

Jämför med Petula Clarks:

”When you’re alone and life is making you lonely
You can always go downtown
When you’ve got worries, all the noise and the hurry
Seems to help, I know, downtown”

Varje agent, livs levande handelsresande och missionär i högre ställning, vet hur en eftermiddag i ett dystert hotellrum utan fönster ut mot gatan, en utsliten säng med infallande botten och solkiga lakan, en missfärgad bidé och insparkad dörr kan upplevas inifrån.

Den Enskilda Individen kommer förr eller senare att uppsöka en plats där likasinnade tycks trivas och i glada sällskaps lag, förse varandra med välsorterade och lätthanterliga informationsbitar.

Starta Dagen med att Tänka Utanför Morgondagens Box.