Beror ökningen av Lolitor i Japan på Högskolornas Allt Högre Avgifter?

Det kan finnas ett samband mellan allt fler French Maid-caféer, inklusive Minervaugglor, Igelkottar och Copycats, och ökande antalet av blivande Geishor i Okejdojon.

Sugar Daddies Efterfrågan på Tamagotchitjejer bör ha uppnått optimalläget över the Tipping Point.

Tamagotchitjejerna kommer så småningom att regleras i förhållande till skattesänkningar på Automatic Call Girls, men än så länge kan var av Gemene Man ha sin egen Hustru i byxfickan. Då Efterfrågan är mättad, kommer frågan om Kvalitet ställas på sin spets.

Automatic Girls med utseenden som Scarlett Johansson och Alicia Vikander kommer snart också ut i numrerad upplaga, samt med olika kulörer på kroppsnära sinnesorgan.

Barbie kan ses som en slags föregångare och förlaga, men varken Postmodernister eller U2 har rätt angående ”Even Better than the Real Thing”.

Det var och en av Steganografisk Faktionist bör lägga på arbetsminnet, är att allt är bra exakt som det är just nu.

Förändringen inträffar när den ska.

Instinkten förmedlar informationsbiten bra mycket snabbare och bättre än den bästa Mensa-människa.

Det är tur att Steganografin inte ständigt och jämt söker sina bortre gränser.

Men varför har Big Mac blivit mindre, samtidigt som ölflaskornas volym minskat från 50 till 33?

För att kunna tänka utanför Boxen, bör det finnas tillräckligt med Information för att veta vad som döljer sig inuti Boxen.

Boxen-i-Sig förekommer i en hel del av Infotainment och Fictionfilmer.

Den närmaste lösningen brukar finnas mer i ett Alexanderhugg, eller Columbi Ägg, än i en Prokrustessäng.

Alltför många av Survivalister och Preppers ägnar för mycket tid åt Överlevnad ute i Vildmarken.

Handen på hjärtat.

I en nödsituation då Utomjordingar, Zombies och Orcher anfaller, hur att på enklast sätt komma ut i Vildmarken, för att Utövad Överlevnadskonst där?

”Där är där man inte är. Här är där man är.”

Varför byta ut Smöret med Jungfruolja, när Smörbruket redan är Nollvisionerat?

Även om någon persona non grata skulle önska att Informationsbiten ska förbli obegriplig, kommer den ändå förr eller senare att strimlas i en destrueringsapparat.

En replik av Alicia Vikander kan mycket väl innehålla en hel del signifikanta igenkänningar.

På så vis är varje fysisk massa i sig, unik.

Ändå finns det en hel del gemensamma drag hos Marvel Caliban, Amanda Seyfried och Gollum.

Inom en snar framtid är det alls inte omöjligt att dessa tre unika varelser kan förekomma inom samma andliga gjutform. Förr, på Kenta och Stoffes tid, lydde rådet:

”Klipp håret och skaffa dig ett jobb!”

I kampen mot Kriminella gäng, är läkaren, hjärnforskaren, tv-profilen och entreprenören Mouna Esmaeilzadeh mer realistisk:

”Skaffa dig en hobby!”.

Leta Pokémoner, skissa på framtida Emoier, fråga din granne var hen köpt sin tröja, forska i frågan om hur rörlig luft påverkar temperatur i stillhet?

Om du nödvändigtvis måste stjäla en Honda eller Tesla, så varför inte göra en tur till Ale Stenar och Treriksröset?

I andra, inte alltid innefattande samtliga övriga delar, beskrev Gemene Man hur Skogsrået, försedd med rävsvans och ihålig rygg, förledde unga och obelevade, vedhuggande ungersvenner in i tassemarkernas urskogar.

På Jan-Pers tid kunde vem som helst bege sig ut på vandring i hälsosam natur och slå upp sina bopålar utom synhåll för närmaste Janteupplärd bybo.

På den tiden kunde det mycket väl vara lämpligt att lära sig hur att göra upp eld med en böjd videkvist, skosnöre, torr pinne, bräda och fnöske.

Här skulle den korta och lite tragiska informationen om dem som en dag skulle ta över klivandet i komockor, utgrävandet av fornstenar ute på åkern och oxdansen borta på landsvägen redan en gång för alla övergivit det som en gång tillhört vardagens guldkanter. Förr fanns det ingen Ände på Ingenting.

Nu närmar vi oss Slutet redan före Bäst Före-datum. Skillnaden på Muay Thai och vanligt Handgemäng med Dagsedlar och Högersvingar, är Hur att Utöva Konsten att Gå Hem, medan det fortfarande är Kul.

Det tänkesättet skulle också kunna anpassas till Verklighetsberättelsens vardagsrutiner. Vem vill inte ha en t-short som det står ”The End”, på?

För att ingen skulle komma undan från sina framtida plikter, placerade byborna dem par om par i fem svinstior.

Herakles, som av Gemene Man och dennes särbo, ansågs vara välinformerad, klarsynt och, som sedan en gång när han var ett litet barn, för all framtid och utan att vända sig om, lämnat vaggan bakom sig för alltid stapplat bort från vaggan.

Ingen tvekan rådde om att Herakles, såsom Allrahögstainstans i tätt samarbete med Allvetande Storytellern, var skapad med en stor nypa mod.

Om Alla vill Förbereda sig för Krig, vem ska då hinna med att Leva i Fred?

Rhesus Pares. Carpe Diam.

Vilken pojke vill inte bli Soldat?

”Money is the predominant theme of Thomas Beckets comedy.”

Livet handlar om Engagemang.

Logiskt följer att Döden handlar om Frånvaron av Engagemang.

Till och med en Bokstavstroende Libertarian är medveten om att Någon, typ med Guy Fawkes- Eller Edvard Munchs ”Skriet”-mask, kan spränga Banken.

Då hjälper det inte hur mycket tvättade sedlar som finns sparade på Cayman Island. Ömsesidigt Förtroende växer inte ens på Kunskapens Träd.

Ett mer behändigt utförande av transporten från punkten A till punkten B, är att i god tid i förväg förutbestämma ett litterärt alster, med eller utan anspråk på högre kvalitet, där klartexten finns angiven med hänvisning till sida, stycke och rätt radangivelse.

Med andra ord, Jaroslav Hâseks ”Den Tappre Soldaten Svejks Äventyr under Världskriget, är exakt lika lämplig som Grahame Greenes ”Vår Man i Havanna”.

Problemet som lätt kan uppstå även för väl bevandrade i skönlitteraturens kanon, är att både avsändaren och mottagaren äger motsvarande utgåva av samma verk.

Eftersom Borges Don Quijote-copycat är betydligt kortare än Cervantes originalutgåva, så kan Borges vara att föredra.

En mer i det här sammanhanget mer avgörande skillnad är att, även om båda har som syfte att manipulera klartexten till sådana semiotiska tecken som endast kan uttolkas av dem som ingår i den slutna gruppen av aktiva läsare, så har steganografin mer gemensamt med sysslingen ”kryptografi”.

Camus tolkning av Sisyfos-myten kan kanske användas i de sammanhang som Bertie Wooster, Bartleby och Oblomov rör sig i, men knappast för Papillon eller Genet på Djävulsön.

Ordmassans essentiella funktion är inte att tillfredsställa den eventuella Läsarens/Tydarens behov av förströelse, distraktion, underhållning eller estetisk upplevelse.

Oblomov föredrar Prokrustes bädd. Obama var aldrig medlem i, åtminstone inte samtidigt som, i Faktionen, Bertie Woosters Drönarklubben.

Calibanerna skulle säkert föredra att bli VIP-medlemmar i Drönarklubben, än att söka vifta bort gräshopporna med flugsmällor.

För en hängivet entusiastisk uttydare av sådana icke förordbehandlade utskrifter, anser utövaren att metoden har en synnerligen hög trovärdighetsgrad.

Till skillnad från Kryptologen sysslar Steganografen inte med att förvanska meddelanden så att de förblir obegripliga för dem det inte angår.

När representanten för Kung Domalde förklarat den hädangångne Kung Byxlös rumpan bar som oskadliggjort och därmed förpassad ute ur sällskapsleken, återstår för den självutnämnde skriftställande lekmannen ingen annan att åberopa, än Lasse-Maja.

Extremerna i raksträckans, mellan punkt A och punkt B, ändarna kan mötas i tangensen vid Tidslinjen Greenwich Time.