Med Alicia Vikander i Lara Croft, kan var och en uppmärksamma kopplingen mellan Lära och Kraft.

Verklighetsberättelsens Faction kan innehålla antogoner, homonymer eller kenningar, samt hänvisa till Kardemummas ”Två år i varje klass”.

Även om den tryckta källan är översatt till minoritetsspråk som skinnarmål, knoparmoj eller ekenslang, är den ursprungliga berättelsen densamma. Det bör finnas knorrar och knutar som skulle kunna ha varit nedtecknade av Tage Danielsson, eller R. D. Laing.

Anna Charlotta Gunnarson arbetar på samma vis med sin pod och live Qiz. Det sökta går lättast att finna genom att informationsbitarna krokar i varandra.

Henrik Fexeus arbetar som manipulatör med samma subliminala lösningsmetoder, så gott som alltid mer mentalt kreativa, än logiskt rationella. Därför bör utövaren vara väl förtrogen med nonsens och andra intetsägande språksvårigheter.

En första prototyp till stämningsförhöjande förvirringstillstånd i nonsensmakarens hemliga tjänst.

Andra förebilder kan vara Magnus Lydbäck, Master Wong och Ramsey Dewey. Deras Verklighetsberättelser skiljer sig oerhört från Konventionell Kroppsutövning av Softa och Coola Utsträckningar.

Även en välutbildad i Livets Hårda Skolan (den var betydligt hårdare förr, då adjunkten Caligula kunde trakassera och förnedra Norra Latins fiktiva elever). Tyvärr fanns inget anslag i filmbudgeten för ”Caligula i Två År i Varje Klass”.

Ordspråk, citat och talesätt är den Associativa Steganografiska Faktionens Verklighetsberättelses Gudmödrar.

”Fiskar i grumligt vatten” är det många som gör.

”Undrar, sa Flundra, om Gädda är Fisk?”

Frågan kan tyckas enkel, men visst lever väl Skrubbskäddan i havet, medan Gäddan håller till i Vassen?

En God Kanonmat bör kunna skilja på en Valp och en Sugga.

Följande citat är säkert redan känt för dem som sökt rätta sig in i ledet: ”Meningsutbytande Nonsensartisaner” och ”Meningsoskiljaktliga Annonskurtisaner”:

”När du har eliminerat det omöjliga, måste allt som återstår, hur osannolikt som helst vara sanningen?”

Alternativ: ”När du har lagt till det möjliga, måste allt som återstår, hur sannolikt det än låter, bestå av vita lögner.”

Att innehållet verkar begripligt, betyder inte att det också är evidensbaserat.

En verbalt manipulerad informationsbit har som främsta syfte att fungera som bromskloss och hålla den obehöriga på behörigt avstånd.

Efter Perecs anvisningar är det lätt att förväxla pusselbitar med informationsbitar, men skillnaden är att informationsbitarna i konsistensen mer påminner om tuggummin, än legosoldater som legoklossar.

Fria Associationer går oavkortat till The Beatles Rubber Soul och David Bowies Plastic Soul.

Diskbänksrealismen samt dess efterföljare Diskmaskinsrealismen ingår som ett kapitel för sig i Vardagsverklighetsberättelsens Epilog.

Bromsklossen, troligtvis av polymer, kan vara utformad så att ordmassan, för en Utomstående Obehörig kan verka antingen helt obegriplig, urtråkig, torr och seg.

Ju torrare, desto bättre. S

egheten kan också upplevas som en Fördröjning.

Visst kan en a la cartemeny, med rätter som ”Ångbåtsbiff med lök”, eller ”Lever Anglais” användas som förvirringsmoment, men bara om ifall Ångbåtsbiffen är seg som en vintage skosula och Levern torrare än en Askonsdag i Nämndemannagården.

En Associativ Steganografisk Faktion Ordkonstmakare ställer allt högre krav på Läsaren/Tydarens mentala förmåga, psykiska uthållighet samt hur att upptäcka avvikande detaljer där informationsbitarna sticker ut:

”I Tokyos Akihabara-distrikt Tokyos har gästerna möjlighet till att kela med inlärt hjälplösa, apatiska ugglor i Akiba Fukuro. Det finns andra kelkaféer. Flera lägenhetsföreningar tillåter inte inneboende sällskapsdjur och japanerna som älskar djur har därför inte någon att leka och mysa med hemma. Det kan vara en av anledningarna till att tillgången på Tamagochis, Robotdammsugare och andra Hushållsassistenter aldrig uppnår samma antal som efterfrågan.

Den med kontokortet i beredskap kan välja mellan att kela med Fängelsekunder i Alcatraz E.R. Spöken i The Lock-Up, Franska Husjungfrur i Maidreamin, Super Mario Bros 1, 2, 3 och 4, Mario Kart, Donkey Kong och så Super Smash Bros i Star Club, Alice i Underlandet-Kaniner, Tokyo Mumiin House Café, Ninjas i Ninja Restaurant, Igelkottar i Harry Hedgehog Café och Robotar i Shinjuku Robot Restaurant.”

Faktionisten bör börja morgonrutinerna med ett oavbrutet sökande efter Kulturellt kapital.

I det högteknologiska digitala informationssamhället kan Generalisten utgå från Öppna Nätverk av Subkulturer med målsättningen inriktad på Mångkulturella Masskulturella Primitiva Tystnadskulturer.

Klassiker inom skönlitteratur och dikt kan, med lite respekt, utnyttjas lite här och var.

”En Ros är en Ros är en Ros”. Gertrude Stein.

”Men strunt är strunt och snus är snus, om ock i gyllene dosor, och rosor i ett sprucket krus, är ändå alltid rosor.”

Gustav Fröding

”Marionett i kedjor”. Alistair MacLean.

”Gyllene handbojor” hänvisar till lockelser (typ verksamhetens egna optioner) och fördelar (typ SM i Bondage inklusive Golden Shower i egen skyddad verkstad, där ständig privatsekreterare ingår i möblemanget) med syftet att kvarhålla potentiella pokaler eller sägen från lusten att vandra vidare.

Även Nonsensmakeriet har sina extrema gränsförbindelser:

Den anonyma intetsägande sekretessbelagda cellen Tyst Majoritet, tiger och samtycker:

”ce sera la dorénavant ma musique”

Att jämföra med: ”Lestat, c’est Moi.”

Så det återkommande, alltid smaragdgröna, örhänget:

”Säg det i toner och inte med ord”.

Ledtråd: Ordblinda kan inte läsa. Tondöva uppskattar Tonfiskare. Färgblinda kan vara Färglösa, som t ex Grå Mullvaden.

Mullvaden kan fritt associeras till både John le Carré, Billy Name, Emanuel Swedenborg och Marika Lagercrantz.

I det steganografiska ordkonstverket är det ena vilseledande ordbruket lika gott som ett an. Ute i ett hektiskt vardagsliv medför det att Taube, Ramel och Uggla befinner sig på samma våglängd.

Fjärde partiet: ”Säg det i toner och inte med ord”

Ett förslagsvis dugligt och rimligt bricolage kan lyda:

”Musiken som kan avnjutas som picknick på slagfältet vid Poltava, bör antingen uttryckas i toner, men bara inte som visor, typ skillingtryck eller till sådan avec som kräftor kräfva.”

Beatles tidigare personliga assistent Neil Aspinall, hörde en gång Lennon stöna om kostnaderna för att driva sitt affärsimperium. ‘Tänk dig inga ägodelar, John,’ sa Aspinall, och syftade på raden i Imagine: ”Imagine no possessions I wonder if you can”.
Lennon stirrade tillbaka. ‘Det är bara en jävla låt’.”

Först en första tillämpningen av Associativ Steganografisk Ordkonst i synnerligen skarpt läge: Att Leva är att Göra.

Att Leva är att Lära.

Se Sundbyberg och sedan Dö.

Verklighetsanknutna ledtrådar kan gå till William Faulkner och Stephen King.

En av tidens prövningar består av en antydan till lillfingervisning, att textmassan i kontexten håller en väl dold klartext utom räckhåll för obehöriga på behörigt avstånd utan skriftligt tillstånd.

Var det inte Henrik VIII som sa: ” – Kill your Darlings!”

I väntan på ett bättre anpassat ögonblick kan det nyss uppmanande citatet förläggas i en tätt försluten malpåse.

En promenadkäpp, typ spanskrör kan för omvärlden, i en situation av oväntat angrepp, innehålla en oförutsägbar artikel med överraskande effekt, exempelvis repliken av en klassisk fäktvärja där den skyddande utslagna knoppen är avslagen, i syfte att verka mer avskräckande, än bestickande.

Utan detta förtäckta vapen tillgripen av den rätta handen inom armslängds avstånd skulle förbrukaren hellre fly, än illa fäkta. Ramsey Dewey försöker inte vara rolig, då han förklarar att en MMA:are är en Angripare, medan en Krav Mag:are är en Försvarare.

Andra goda män kräver andra bekvämligheter. En för tillfället uppgiven handelsresande, typ nostalgisk Willy Loman iklädd en mellangrå vardagskostym med mockaförstärkta armbågar och, av tidens tand illa tilltygade ärmändarna väl synliga, kan återvinna gamla krafter som så gott som nya.

Den gemene mannen på gatan, Marknadsföraren på i Dark Net djupa källarvalv och outforskade andra orter, lossar behändigt på den illusoriska bottnen och finner där till sin oerhörda tillfredsställelse en artefakt föreställande Karons Arm Pitbull Cerberus, troligtvis en retro-designad figurin signerad Jeff Koon.

Det näringsberikande innehållet ger hökaren en rejäl kick i riktning bort mot betydligt bättre och ljusnande tider:

”Det högsta kastet ovanpå översta samhällsskiktets innersta krets av gräddan av gräddan sitter i gräddfilen med hög förväntan, utan att förstå att den icke helt oangenäma, men ändå alltför påträngande odören från ”Opium Super Turkish Delight”, härstammar från en övertidsarbetande, högröstad som parent, sufflös.

Hur ska det gå för Willy?

Spänningen inför cliffhangern anses av den tysta majoriteten på uppe på Gallerierna, bakom en stabil arkad som säkert hinder för empatiskt deltagande.

För att slippa utstå ytterligare självanklagelser driver han den, åtminstone fram till den avgörande springande punkten, icke i egentlig mening, ouppklarade händelseförloppet ut mot dess yttersta spets extremaste punkt.

Allt de behöver göra är att uppleva alldagliga händelser, åtminstone som om de hade någon avgörande funktion, kanske inte i första hand för dem själva, men efter en oförutsägbar tid, betydelsefull för kommande generationer.

I Wittgensteins språkspel bör det outtalade ordbruket förbli obrukat och i det skicket förpassas till ett annat ställe, typ bekvämlighetsinrättning, på andra sidan Styx.

Varning: Subliminala, här i betydelsen försåtliga, produktplaceringar kan finnas där Läsaren/Tydaren minst anar. Samhällsmaskineriet genomgår just nu fasen att antingen skrotas och förpassas till Skäggrummet och Stöpet, eller genomgår ett Stålbad genom kommande Paradigmskifte.

Steganografi är Konsten att Gömma.

Sedan tidernas begynnelse har levande varelser spontant förpassat lovande och levande objektifieringar till en mindre intresseväckande omgivande interiör.

Detta utesluter inte på något sätt att en tredje part ovillkorligen måste uppleva sig som utesluten.

Antingen gäller att samtliga inblandade ingår i ett Ménage-à-Trois fait Acompli, eller att de två i samförstånd, med silkeshandskarna på, utesluter Tredje part.

En legendarisk sådan var ZigZag.

Det som var otillgängligt för den ena, var tillgängligt för den andra.

I överensstämmelse med Wolfgang von Goethes så ofta citerade, kontroversiella påstående:

”Först i begränsningen visar sig mästaren.” Det kan även gälla för en besatt Associativ Steganografisk Ordkonstmakare samt Faktionär.

Men betänk då det hypotetiska läge där antagonisterna lyser med sin frånvaro.

Utan motståndarlag förblir verkligheten i läget Status quo.

Inom gränserna för total harmoni, händer inte det minsta av förargelseväckande beteende.

Rörelse kan bara uppstå i trycket mellan två likvärdiga objekt i ett ojämlikt förhållande, typ Osmos eller vattenlås. Detta kan påminna om Kalla kriget, då var och en måste hjälpa den andra, för att inte alltför stor obalans i Terrorbalansen skulle gå över ända.

Typ effekt, önskad framkalla att för samarbetspartner nödvändig en därför blir antagonist anpassad harmoniskt mindre en vattenlås.

Eller osmos typ förhållande, ojämlikt ett i objekt likvärdiga två mellan trycket i uppstå bara kan rörelse gång.

Eller bokstavstroende dyslektisk analfabet lär sig hellre utantill, än ägnar onödig tid till studier av källhänvisningarna.

Fysiskt samma version, men i dubbelt format kan den tredje uteslutas.