Fragment hämtade från texten:
STEGANOGRAFISKT PUSSEL I UDDA ANTAL BITAR. den 4 januari 2021.
Väl utvalt från psykoanalytikernas fackslang (typ ”nystekt polplatta”):

Inledning.
Steganografens persona är väl införstådd med traditionella spelöppningar samt förutsägbara arbetsrutiner.

Steganografen kan i förväg utplacerat lojala mullvadar eller somnabulenta blindgångare i dystra gränder i tillgänglighetsanpassade Red Light Districts.
Som tur är, drivs alla aktörer av ett hängivet, ideellt kall, vars grad kan erinra om Damen med Lyktans, mitt under Krimkrigets ljungeldar, självutplånande, självförsakande, självuppoffrande bedrifter.

”Fri association”.
Fria associationer har de fördelarna att de varken lyder under naturlagarna eller logikens stränga regler.

Ett hemligt meddelande formulerat så att bara behöriga inom det Öppna Nätverkets Innersta Cell kan tillgodogöra sig innehållet.
Främsta syftet med en sådan yrkesjargong är att undanhålla wannabes, rookies, gröngölingar och färskingar att tillägna sig en stabil yrkesidentiteten.
Allt måste inte nödvändigtvis vara alltför överdrivet komplicerat, men tillräckligt för att den nytillkomna ska kunna känna sig obekväm med materialet.

Tiotusen ord komprimeras till ett enda och ut ur det uppstår plötsligt en labyrint av kringirrande associationsbanor.
Estetiken bestående av: fria associationer, spontana jämförelseakter, parabler, metaforer, allegorier, metamorfoser, parafraser, ordstäv, talesätt, ordspråk, fri eller rimmad vers, travesteringar, kenningar, tabubelagda uttryck och medvetna eller omedvetna förväxlingar och missförstånd.

Objektet är vadhelst som kan dölja informationsbiten.
Kuriren bör i viss mån vara medveten om objektets värde och betydelse.
Förväxlingen (om ej önskvärt inte att förväxla med ”ta miste”) är betydligt mer krävande än Omväxlingen.

Förväxlingen medför för allt och alla, ett visst obehag.

Begreppsförklaringar:
Mitt ibland de försummade tecknen, besitter en hel del önskvärda egenskaper. En utanförstående uppfattar inskriften som ett piktogram, en bokstav, symbol, eller signal.
”Steganografen/Tydaren anstränger sig fysiskt, till skillnad från psykiskt, mentalt, med design”.
En från den tiden använd ramsa gick från mun till mun och generation till generation:
”Uruk var simug och tibera. Larsa engar samt väntar envetet på fikapausen med ulušin som törstsläckare. Nukarib plockar frukterna från nimbar. Taskarin växer obehindrat.”
Formen-i-Sig har ett problem som Innehållet-i-Sig, saknar.

Allt hänger på detaljerna.

Projektionen ska vara kongruent med sig själv (Den autonoma samt unika Projektionen-i-Sig).
Annars gäller de traditionella, sedvanliga metoderna; att få bukt med överhängande överlappningar, avlägsna överskjutande kantmarkeringar samt framhäva sådana detaljer som, vid en långt och helt oförutsett tillfälle, kan ha avgörande betydelse för utgången.
Tydarens tränade blick finner det överdrivna utanför Verklighetsberättelsen.

Om Verklighetsberättelsen:

Verklighetsberättelsen erhåller Gemene Man med Modersmjölken. Den är lika säker som Amen i Kyrkan.

Alienationen i Isoleringen ger Eremiten Mullvaden tillräckligt med tid för att Distansera sig och Främmandegöra Verklighetsberättelsens Finstilta mellan Raderna.
(Som DJ Monica Berglund en gång yttrade: ” – Är det bara jag som tycker om adjektiv?!”) Verklighetsberättelsen består i stort sett av ME- och METOO- självupplevda vardagshändelser i personligt utvalda Selfies.

Att osynliggöra Objektet-i-Sig utgör i själva verket bara ett första trevande steg.
Det är ytterst fördelaktigt om den föreställande rekvisitan kan passera obemärkt och utan större omsvep installeras i en mer estetiskt föreställande, iscensättning.
Observatörens rättesnöre är som alltid: ”Vem är jag att döma?”

Steganografi i den Digitala Nomadens Urbaniserade Informationssamhälle.
Korsordsmakare och kryptokonstruktörer, utan någon som helst kontakt eller annan överenskommelse med nära eller fjärran levande kollegor, kan upptäcka en dittills okänd ordbildnings lämplighet i krysset.

Fantasin utsätter avrinningssystemet i Gråzonen.
Såsom Grå Mullvad befinner sig Steganografen ute på fältet som Osynliggjort Objekt i Gråzonen mellan Vardagens Svarta Marknad och Dark Nets binära-digitala lagringsutrymme.
Steganografens arbetsrutiner kan påminna om bedragarens, förfalskarens och magikerns Heidegger-inspirerade hantverk. I det kan ingå förförisk, förledande, förväxlande eller, för utomstående, anspråkslös vardagsinformation.
Steganografens professionalitet vilar generellt på en hög grad av hantverkarskråets gemensamma kunnande angående materialkännedom.

Josephine Baker Street Irregulars, de tålmodiga töserna iklädda naturfärgade kroppsstrumpor av angoraull, kan anses vara i tryggt förvar.
Allt detta ingår i French Maid Girls grundutbildning om handelsresande agenter.
Allmänheten är aldrig så långt borta att de tvingas anmäla ogiltig frånvaro.

Ögat som aldrig sover kan vilseföras med fåfänglig grannlåt.

Illusionen om att själv få åtrå samma objekt, är generellt så störande att budbäraren kan passera obemärkt över allehanda hinder, genom hårt bevakade grindar och sensorstyrda svängdörrar genom kontroller.

I yttre miljöer kan den steganografiskt utbildade budbäraren utnyttja ett träd fällt av en bäver, härdat av väder och vind, och i det upptäcka ett sprucket, tomt ugglebo, lämplig som fysisk brevlåda.

Oavsett i vilken skepnad uppenbarelsen än uppstår, inleds de associationerna av hägrande illusioner med omväxlande Friedrichs, Eschers och Arnolds luftslott.

Grå Mullvaden fungerar som Double Under Cover Entreprenör i Libertarianernas Paradis samt i Allmänhetens Alternativa Dystopier.
En ljusskygg producent i solglasögon överlåter till Steganografen att handskas försiktigt med såväl regi, manusbearbetning, improviserade replikskiften, holografisk scenografi, presentabla aktörer samt lätterövrade statister.
En ranglig herrbetjänt tar ut svängarna med en mannekäng i timglasformade kurvor (WHR 90-60-90).
Ytterbarken. Det som de obehöriga kan se, ta på och därpå bilda sig en förutfattad förklaring till.
Floemet. Slarvtexten.
Kambiet. Det substantiella innehållet i dess renaste form.
Utomstående obehöriga lägger avgörande tyngdpunkt på bokstäverna. Stavelserna, orden, meningarna, satserna, styckena behandlas i ett nästa kapitel.

Morfar Justus och Orvet.
Redan före frukost beordrar fadern en av sönerna, som råkar bli Justus, att ersätta det gamla orvet med ett nytt. Alla husets söner följer Tystnadskulturens oskrivna regler. Medan Fadern yttrade åsikten som ut i tomma luften; hade pojkarna spetsat öronen och inväntade det avgörande beslutet. Föregångaren till det blivande orvet, hade gjort sitt och förtjänade nu att avsluta livscykeln som tändvirke i vedspisen.
I Verklighetsberättelsens Det Bästa-version förklaras händelseförloppet. Justus var väl förfaren i hur en slipsten ska dras. Därför går han till verktygsboden, hämtar en Qvarfot huggyxa, med anor tillbaka till Hults bruk, där familjen Qvarfot, sedan år 1697, tillverkat slika huggredskap med hög kvalitet. En morakniv kan också vara bra att ha. Grovgörat ska utföras i skogs. Det mera noggranna utförandet blir av i snickarboden. Så fort Justus bedömt arbetet som klart, ska han gå till Fadern för att få det granskat och, kanske, godkänt.

Nutida genetisk forskning kan påvisa hur orvet med högsta sannolikhet härstammar från en dunge alldeles inom gångavstånd, över tegen, från Gustafssons uthus.
Arboristen Bertil Karlsson, primus i sin klass, har efter år inom Genetiken, upptäckt hur att, via DNA, klimat, väderförhållande, markens bördighet, jordmån och grundvattennivå och annat smått och gott (mikroorganismer som mikrober samt sporer från tickor) kommit fram till var exakt, om det råder inte det minsta tvivel, Justus fällt en ung vårbjörk.

Arboristen Karlsson kan med plus eller minus en svensk famns (En svensk famn är 6 fot = 3 alnar = 1,78 meter) i diameter räknat, säkerhet avgöra var det avgörande hugget föll.

Bäst är att fälla en levande björk före vårens inträde i markerna. Före näringsrik sav med kapillärkraftens hjälp ger knopparna modet att utbrista till lövverk som kan användas av människor i trakten i firandet av sommartidens kommande högtidstillfällen.

Om varför Justus utvalt just det trädet råder heller inte minsta tvivel.

Med rätt känsla för praktiska proportioner har han utsett en individ där redan befintliga grenar överensstämmer med hans uppfattning om var att placera vänster hand som stöd och höger hand för att tillämpa armsvinget i väl avvägd balans mellan riktning och hastighet.

Verklighetsberättelsens Urmoder:
Klartexten kan visa sig handla om gudinnan Inanna som ursprunglig, biologisk moder till kaosgudinnan Eris.
Inanna i extas är troligtvis förebilden för Sankta Teresa i extas. Under en stjärnklar sommarhimmel över Eufrat och Tigris möter hon sig själv i deltats spegelbild. Mellan skenet från ljuskällan och den återkastande ytan kan Tydaren uppleva Substanstexten när den fortfarande är som bäst.
Sedan En’Heduannas sumeriska skrifter om Inanna, har häroldrarna, den tidens Verklighetsberättare, fört vidare upplevelserna i lämpliga former av medialt betydelsebärande kilar.
Meningarnas semiotiska tecken består sedan En’Heduannas tid av lämpliga piktogram.

Remixandet av Artificiella och Syntetiskta Samplingsmodeller.
En idealistisk steganograf har mycket gemensamt med en professionell magiker. I båda fallen gäller att aldrig avslöja ett trick.
Framför en nattsvart fond drar magikern publikens uppmärksamhet till den andra handen, medan den ena omsätter bokläsning av Sibyllan till praktiskt utförande, uppstår den förföriska, èlan vital.
Det tillhör Människan Primitiva Natur att ifrågasätta om en sådan Utövare av ett Kall, typ Trappern i skogarna mellan gränsen USA och Kanada, har ett driftliv oförenligt med Civilisationens underförstådda, icke uttalade, krav på Typisk Ordinär Normalitet.

En Kvadrat är en Kub är en Tesserakt.
En steganografiskt designad ask i tre dimensioner kan visst komma i bruk.

Än mer önskvärd vore att innesluta det sekretessbelagda konceptet i en högst alldaglig form av tesserakt. I skrivande stund är det än så länge ljusår kvar till att dölja meddelandet i omslag av nyutvunnen antimateria.
Tungomålstalandet är Rapens ursprung.
Sett utifrån ett historiskt perspektiv, är ”Begynnelsen” den allra första tidsintervallen som inte föregås av något tidigare orsakssammanhang.

I det Primitiva Förstadiet av Konsumtion hade Urkunden alltid rätt.
Värst var det under utredningsarkitekten Lena Larssons ”Köp, Slit å Släng”-period!
Då höll diskbänkrealismens grundvalar på att darra av förskräckelse.
Problemet väckte också feministerna ur deras dogmatiska slummer.

”357 Magnum 8-Balls” är ett uttryck med flera olika etymologiska härkomster.