Steganografen går fram till en i skunkverkstaden tillgänglig bokhylla och plockar ut ”Främling i Paradiset”, av Isaac Asimov.

Allt den underjordiska agenten behöver meddela en annan genom ett talrör och förmedla sidan 125, rad 14 samt orden 5 till 9.

Mottagaren känner till källmaterialet.

Det svenska språket är på det internationella planet ett mycket användbart ordbruk.

Bara som ett exempel, är vanan att tillsätta ett ”o-” framför en ordstam. Ett nästan lika gångbart är att lägga till, eller beroende på avsikten i handlingen, dra ifrån ett ”a-”.

Av det skälet kan ord som gestaltar och iscensätter mer än tusen bilder, komma till nytta.

Meningsmotståndare är så gott som aldrig några hängivna utövare av Speleologi.

Ytterligare en orsak till ett, i framtiden, otillfredsställande förhållningssätt.
Mysteriet kan enklast lösas med ett välriktat Alexanderhugg.
”Maten” (den färska, ”heta”, informationen” förs vidare till ”Rävungarnas gryt” och delar ivrigt med sig till Broder Räv).
I membranet mellan schizofreni och paradox, uppstår ett frivilligt måste. En påtvingad frihet?
”Reningsverket” kan här tolkas som en ”Central”, där den dagsfärska informationen bearbetas, sekretessbeläggs, filtreras och avskummet hamnar på slagghögen/gödselstacken.
Det är sådan information som kan bearbetas och filtreras om och om igen.

Avlyssningen av det intima samtalet mellan ”Torsken” och ”Lärkan” kan utföras med en ”Mygga”, eller en med ännu högre dignitet, ”Gräshoppa”.
”Matprocessen” och ”Matprocessorn” är ett område för sig och kräver närvaron av en specialist, en ”Specerihandlare” som, liksom en transformator ersätter Varan med Tjänst.
Celsius Vatten som, vid en högre grad övergår till ånga och en betydligt lägre, till is, sammansmälter till dagsfärsk information.

Här finns två förslag som kan vara livsavgörande för en utarbetad kollega:
”If you’re blue and you don’t know where to go to
Why don’t you go where fashion sits
Puttin’ on the Ritz.”

Jämför med:
” When you’re alone and life is making you lonely
You can always go downtown
When you’ve got worries, all the noise and the hurry
Seems to help, I know, downtown”

När man har eliminerat det omöjliga, så måste det som återstår vara sanningen, hur sannolik den än kan verka!

De som tillägnat sig kursmaterialet erbjuds en gratis bonuskurs i ”Kejsarsnittets Inverkan på Sarah Marshalls Bikinilinje”.
I Nuläget övergår ”Upplysningen” in i en direktsänd ”Upplevelse”. I raden av tillrättalagda upplevelser utgör katalysatorn en kedjereaktion som inledning till nästkommande paradigms Verklighetsberättelse.

Digitala Nomader utnyttjar storyns tsunamivåg till epikureiskt njutningsfyllda events nere på surfingstranden.

Libertarianer i Silicon Valley förhåller sig till denna oundvikliga storytelling som Ingres till sin fiol.
Som om ett klot i den andra dimensionen endast visar sig som ett till 100% heltäckande cirkeldiagram, kommer den platonska kroppen upplevas tredimensionellt i färdriktning rakt mot Tydarens Focus in Flow.

Meningsmotståndare menar att den som inte är tillräckligt Intelligent, kan heller inte bli Upplyst.
”Intelligensen” avser mer förhållandet mellan pinnarna i ”Karriärstegen”.
I båda sammanhangen utgör den evidensbaserade frågan om vilket som var först, den kausala abstraktionsnivån, eller den instrumentella?
Balansen mellan pragmatisk hållning och opportunistisk anpassningsförmåga.
Smartheten består av undvika alltför smala hålrum av expressivt teknopladder om Heideggers Varat, eller försjunkande introvert i Wittgensteins studentikosa advokatyrer.

Den Okända Cyklopen for med Largonauterna till ön Ajaja.

Där stod June Carter i Jenny Greenteeth paranta behag.
Sjöhäxans amazoner var vilda av åtrå.

Informationshanteraren visar sig vara glödande hett.
Dennas nypor låter sina överkänsliga fingertoppar granska upplysningarna i fraktur och braille, framåt och tillbaka.

Efter Frigörande Andning upplever sig Jenny Greenteeth befinna sig i ett välsignat tillstånd.
En andlig hinderbana bestående av de vanliga bastionerna, vattenpassen och skeppsbrottsfällorna, återstår efter strapatserna.

I synnerhet inträffar detta moment då Beställaren upptäckt något, än så länge äkta, men oslipad vara av högexplosivt stoff.
Då dyker mappen upp med senaste obehandlade materialet.
Idégivaren väljer ut en tillräckligt avancerad informationsbit bestående av möjliga sannolikheter och formaliserar sanningen till att överensstämma med gällande verklighetsberättelse.

Sanningen är utspädd med avledande förlopp som är mer kända för aningslösa Meningsmotståndare.
Designern (också kallad ”Inredningsarkitekten”) har ett arkiv översvämmat obearbetade ordmassor.

Informationen i meddelandets klartext är utvald och sammanställd av Beställaren.
Ett lättbegripligt svar utgör mellanskillnaden av vad som är inneslutet och vad som är uteslutet.
Sammanhanget är näst intill oskiljbart från överbearbetade sannolika lögner.

Hänförande laviner på laviner av fruktlöst snömos rasar utmed administrativa centralmassiv.
När efterfrågan uteblir, går framgången i topp.

Gasten, som utstått alltifrån gå på plankan, kölhalning, till upphängning i rånocken, upptäcker hur primadonnan medför att den dolda innebörden också kan finnas i en exponentiellt tilltagande alienation mellan producent, konsument och produkt.

Ytan ersatte en alltför utdragen verklighetsförankring.

Förpackningen, omslutningen, formen, kostade mer än varan smakade.
Enligt vardagslogikens triviala lagar äger varje fysiskt utformad kvalitet och kvantitet, en början och ett slut.
Väl utvalda truismer, absurdismer, tautologier, paradoxer och omständliga och långsökta förklaringsmodeller.
Då passar i stort sett vad som helst; en handknuten orientalisk hängmatta, en för tillfället tom garderob, eller ett halvtransparent duschdraperi.

Är ”Väggen” en illusorisk hägring?
”Väggen” kan upplevas som ett konkret hinder.

Libertarianernas Paradis i 1984 är inte till för Crethi och Plethi.

Simulanten har gjort praktiskt taget allt för att inte gå dit näsan pekar.
”Väggen” är intill förväxling lik det mer än florstunna membran som äkta jungfrur sägs bevara fram tills att kyskhetsbältets kombinationslås intagit sin särartade ställning.