”Informell Information”.
Den Steganografiskt skolande Meningsutbytaren bör förlita sig på halvsanningen att Verksamhetsberättelsen i Verklighetsberättelsen endast kan uppfattas som en Begränsad Informationsbit i Händelseförloppet:
DU SER MER ÄN DU NÅGONSIN KAN ANA.

Om ”Nonsens” speciella betydelseställning inom Steganografin: ”Nonsens” fungerar bäst som Klartext, medan Kontexten och i synnerhet Ordmassan är påtagliga Repliker direkt hämtade från Diskmaskinsrealismens Hårda Skola.
För att börja från det formellt utformade Ordmassan:
”Johan Tritheim (latiniserat Johannes Trithemius), född den 1 februari 1462 i Trittenheim, blev 1506 abbot i St. Jacobs kloster i Würzburg, där han stannade fram till sin död.
Tritheim är mest känd för sina böcker om kryptografi, minnet, samt magi.

Tritheims idéer är en fusion av hermetisk filosofi, kristendom och kabbala.
Tritheims Steganographia från 1499 är viktigast.

Livsverket beskriver hur hemliga meddelanden kan skickas över stora avstånd med hjälp av änglar. På ytan en ockult skrift, men egentligen ett väl utarbetat kryptografiskt system med många böner och märkliga änglanamn.

Bland hans chiffer är Tritheims chiffer, ett tabula recta-chiffer.”

Steganografi är beroende av nonsens i särskilda uppmärksamhetsgrader.
Fullt trovärdiga analyser av Steganografins mest Betydelsefulla Roller i Språkspelet:
Den ljusskygga inspicienten.

Montesumas hämndängel.
Dramaturgen som iscensätter en total blackout.
Scenmästaren sammanför Mörkrets Furste med Nattens Drottning.
En aktör som antyder att Scenens Byrå är ute på vift i Wien.
Uppassaren med många bollar i luften, växlar mellan språkmaskinen och applådmaskinen.
Tackelmatrosen tar Primadonnan bakom kulisserna.
Kung Byxlös i bara mässingen.
En infärgare patinerar byxan gul och blå.

Doktorn som Mörklägger Uppgörelsen mellan Konstapel Knytblus och Kapten Rygglös.

Doktor Mörke försvarar Slutprodukten.

Libertarianen stalkar Neoluddisten.

Heideggers Entreprenör splittrar Wittgensteins språkspel.

Det är obligatoriskt att avsluta en doktorsavhandling.

Ett antal tidigare publicerade artiklar fogas samman till en enhet.

Denna sammanfattande introduktion kallas ”Kappa”.

Kappa är besatt av artighet. Om Mannen på Gatan gör en djup bockning, kommer Kappan att återföra gesten. Detta resulterar i att Kappan spiller ut vattnet som hålls i ”skålen” (sara) på huvudet.

Om en person fyller på den, kommer Kappan att tjäna den personen i all evighet.

En liknande svaghet hos Kappan innebär dess armar, som lätt kan dras från kroppen.

Om en arm lossnar kommer Kappan att distribuera förmåner eller utdela informationsbitar i utbyte mot armens återställande.

En Kappa utmanar en människa att brottas.

En saga om en bonde som lovar sin dotters hand till en Kappa. Bondens dotter utmanar kappan att sänka flera kalebasser i vatten. Kappan misslyckas och drar sig tillbaka.

Kappan kan också drivas bort med hjälp av järn, sesam eller ingefära.

”Och så försvann Kappan, som haft varken vänner eller beskyddare; som ej ingivit någon ett verkligt hjärtligt deltagande eller ens väckt naturforskarnas vetgirighet, de som eljest är så nitiska att spetsa en sällsynt insekt på en nål för mikroskopisk undersökning.

Allt rullade på som vanligt, tills en Libertarian gick till den privata Poliskammaren och frågade efter Kappan. Denne fick då veta att Kappan blivit nedmullad på en kyrkogård.

I Kappans ställe satt en Ekologisk Natur, som ej gjorde sig så stor möda att utarbeta vackra Immateriella Fotavtryck.”

Ett innanmäte (Samma exempel som ovan, men nu utan det skyddande omslaget) som kan verka avtändande, men för den uppmärksamme intresserade Meningsutbytaren/Steganografen registreras som möjligt informationsbärande.
En mer kortfattad, men än mer abstrakt ordalydelse med en akademiskt designad begreppapparat:

LÄRAN OM SOM OM.
Hela underrättelseverksamheten pågår inom polariseringarna av Libertarianer och Læstadianer.
Informationen finns i det fördolda.
Intelligens och informativ verksamhet brukar som regel gå hand i hand med uppgifter som bevakas av en underrättelsetjänst.