Den Uteslutna Tredje måste tills vidare utgå.
Vad funderar du på?

Jag funderar på att gå.

Hurså?

Ridå.


En livsbejakande Odalbonde står på benen ute på tegen, med orven i händerna, i en filosofiskt betraktelse över Guds Enfödda Skapelse.
Odalbonden följer som alltid magkänslan.
Frågan om Hönan eller Ägget är löst.

Allt handlar om genetiska modifieringar.

Inom en snar framtid kommer varken Hönan tvingas genomleva stadiet Ägget, eller Ägget pressas genom Hönan.
Bondepraktikan har lärt:

”Odalbonden är utrustad med två växlar, att antingen lägga benen på ryggen, eller dra dem bakom sig.”
Odalboden far till Marknaden och inhandlar där från en kringvandrande Papageno, kulturen till Sångfågelns DNA.
Som sig bör är drängen lite bakom flötet.

Staffan vattnar sina fålar Brunte, Sverker, Svarten och Harry Boy.

Detta gör han mest för syns skull, men också med omtanke om sin nästa tillkommande.
Staffan drar ut sin Electra Glide ur vagnslidret och kör iväg till Inre Marknadens Tullfria Gråzon.
”Det Du ännu inte Hava, måste Du Taga till Vara.”
I Staffans frånvaro kräver Odalbonden av Hedvig utföra en fri version av Isadora Duncans ”Salomes Sju Sjöjornas Dans”. I gengäld kommer Odalbonden erbjuda Staffan Behållaren till Yttrandefriheten på ett guldfat.

Hedvig, utklädd till Salome, står som Buridans Åsna och väljer mellan Pest och Kolera.
Hedvig lystrar i väsenden från orrarna i furornas toppar.

Som genom en portabel blixt uppfattar hon hur den Förtappade Ängeln, telepatiskt förmedlar till Hedvig att Staffan, medan de fortfarande var på lyran, gjort Ylva på smällen och därmed satt in en främmande bulle i ugnen.
Staffan, som nu kommit åter till sans, anför till Odalbonden: ”Om du sköter ditt, så sköter jag mitt.”

Odalbonden replikerar tyst, men ändå fullt hörbart: ”Om du sköter mitt, så sköter jag ditt.”

Med vegamössan i handen insåg Staffan att, när allt inte verkar stå rätt till, så kan det inte vara på något annat sätt.
Samplingen föregår Repliken som Ordkonsten.
I just rådande ögonblick kan Staffan, helt av egen fri vilja, utse en mellanhand.

Entreprenören förmedlar, givetvis mot en ringa men ändå rätt tilltagen ersättning, från Ena Handen till den Andra, som inte har en aning om vad den Första gör.

Odalbonden har satt sin Matz i skolan och motat Olle i grinden.
I en orolig tid i en främmande värld där negativt laddade stackmoln långsamt men säkert ständigt erövrar orört luftrum kan de första symtomen visa framfötterna även i de mest olämpliga fallgropar.
Bondepraktikan ger svar på tal:
”Libertarianen vägrar uppleva Samtiden som holistiskt ekocentrisk.”

Odalbonden, som ännu inte anser sig ha gjort sitt, föredrar att, i egenskap som anonym alienerad undersåte, tills vidare förklara för den som orkar lyssna, att vederbörande har betydligt mer att offra.
På Landsvägen från Sumpan till Damaskus, grunnar Odalbonden som vanligt på paradoxen:
”Finns Ingenting Alls, så vad ska en medellös ungersven göra?”

När Försynen är frånvarande, återstår endast förbehållslös Hänsynslöshet.

Historieskrivningen fyller samma funktion som informationsbiten överförd från Göbekli Tepe till Verklighetsberättelsens Förväntanshorisont.
Implosionen leder fram till eroderande jordskredssegrar i Fäderns Urspår.

Odalbonden hade sinnesnärvaron med det immateriella mönsterskyddet i säkert förvar under bukomfånget.
Var annars, om inte där, skulle det blå skåpet stå.
Xolo förledde Odalbonden in bland oklädda odalisker.

Kurbitsmålaren hade just avträtt från den smala banan som till Himla bär.
Horne-Per, som just befann sig på ett angeläget ärende till ett annat ställe, med de obefintliga benkläderna nere vid knävecken och ändalykten lysande som augustimånen på en kräftskiva, tog saken i egna händer.
Som en historisk förgrundsgestalt för Elizabeth Holmes senare bedrifter inom Automatisk Provtagning angående Corona/covid-19 samt följande mutationer, kunde han inte mindre än försvara hennes Mödom.
Med tacksamma blickar framåt i tiden kunde Elizabeth Holmes ställas inför kontrafaktiska motbevis.

Subversiva Bitcoinväxlare och andra dygnet runt dubbelarbetande Traffickers med egna stall av sjungande Sirener, METOO-Wannabies, Älvor, Feer, samt Nättroll som omedelbart strax skulle Sönderdelas av Solens ljuseffekter till och med djupt nere i Dark Nets orter.

Bankens croupier föreslog envist men bestämt att Odalbonden skulle inträda i subkulturen Ohörsamma Olycksbröder på Första balkong.
Jolly Rodgers skratt ekade hånfullt, då Thanatos föll fritt som en handlös orre i fur.

Annons