Ett sätt att förstå ett ords betydelse är att leka med hur ordet används ute i diskmaskinsrealismens krassa vardagsverklighetsberättelse.

”Diskmaskinsrealismen” som begrepp är en avledande begreppsförvirring som är konstruerad på ”diskbänksrealismen”.

Medan ”diskbänksrealismen” härrör från den traditionsbundna, i synnerhet bland samhällets lägre klasser, ändlösa samtal som utförs av medlemmar i samma familj inom husets fyra väggar där kvinnan står vid spisen och föder barn.

Föräldraparet returnerar anklagelserna genom att skifta position. De menar, med en viss rätt, att de äkta barnen är ”bortskämda”, i betydelsen: ”otacksamma”, ”omdömeslösa”, ”anklagelser som är grundade lösa rykten i lösan sand.”

Ordet, såsom det här är förklarat med anknytning till en viss Socialgrupp 3, som numera tillhör en kategori i avtagande, kan nu utnyttjas som stilbildande falsk vän.

Den falska vännen säger ett ord, men med det i bakhuvudet menar något annat än det som den tilltalade anser sig ha uppfattat.

Om ifall den falske vännen, i ett intimt samtal med den moraliskt oantastliga bästa vännen, använder sig av termen ”diskbänksrealism” så är de säkert ganska överens om i vilken betydelse begreppet ska härledas och begripas.

Där emot, om den falske vännen tar ut sin medfödda rätt som angiven ”falsk vän” och istället använder den mera parodiskt formulerade ordleken ”diskmaskinsrealism”, så kan den lojala goda, äkta, vännen uppleva som en ordlek ur vilket ”diskbänksrealism” förebådar nyordet ”diskmaskinsrealism”.

”Köksbänksrealismen” har fler underförstådda meningar än att bara syfta på en ekonomiskt lågtstående klasstillhörighet. ”Köket” har traditionsenligt tillhört Regeringens domän.

Gemene Man kan själv, helt på egen hand och med egentid, inta en måltid av helfabrikat och därpå, utan större problem, ställa in för ändamålet begagnade underlag, typ tallrik, verktyg, typ kniv, gaffel och sked, samt krossäkert dricksglas, i diskmaskinen, som i förväg är inställd på tillräcklig mängd rengöringsmedel, försluta utrymmet enkelt och bekvämt med en väl utformad lucka, trycka på en knapp ”On” och därpå förbereda sig för att än en gång samma dag ta i tu med annat betydligt exekutivare än som synes föreligga.

Det är här som en Associativa Steganografins Ordkonstmakeri och Faktion lätt kan installeras och omedelbart sättas igång.

Det mer analoga och manuella ämnesområdet ”Disk” konferenslokalen ”Köket” samt den syssla som flera gånger om dagen Gemene Mans närstående anhöriga helst vill undvika och därmed med varm hand överlåter till Gemene Mans Äkta Hustru, kan nu anses avklarat.

Köket är en mer neutral plats för avhandlande av banala och vardagsnära petitesser, än Vardagsrummet.

Entropin i sig är kanske oförutsedd, men ändå avgörande reaktion på en instabil familjesituation.

Gemen Man, här i rollen som Volontär, i betydelsen Frivillig, Skattebetalande Medborgare, uppsöker platser med attraktioner, tillgodogör sig subkulturella värden och inhandlar, med avsikt att i en oförutsedd framtid, avnjuta sådana artefakter vars högsta intention av producenten bör förmedla återkommande retroaktiva upplevelser från tillfällen då resenären, i egenskap av ”kosmopolit” eller ”digital nomad” önskar uppleva identiskt samma förvecklande komplexitet i händelseförloppet.

Zigma-mannen, typ klassisk ”Solitär”, tillgodogör Informationsbiten i ett ovanligt Smart Hem, med Förvalda Inställningen Optimal Artificiell Intelligens, där nära hushållstjänster ingår som naturlig del av hårdvarans förprogrammerade tillrättalägganden av Hela Serviser, Kompletta Bestick och Okrossbara Champagneglas.