I texter från filosofer från förr, är det i vår tid lite märkligt att upptäcka hur högdraget de tänker både om deras egna betydelser och deras resultat.

Internet är på många sätt revolutionerande, men kommer säkert ha den inverkan att just nu är många Användare upptagna med ME, medan ju fler ME det blir, desto svårare blir det också att framstå som intressant.

Just nu är det intressant att få delta i så många medmänniskors tankar, känslor, upplevelser och erfarenheter av vår gemensamma Verklighetsberättelse.

Frågan är om de Enskilda Berättarna om deras Privata Upplevelser av Verklighetsberättelsen också kommer att påverka den Gemensamma Verklighetsberättelsen i stort?

Nordiska Museet i Stockholm har en längre tid arkiverat brev och texter skrivna av Vanligt Folk. På Internet uppstår just nu en näst intill oändlig, kanske omöjlig att omfatta och sammanfatta, mängd Enskilda Verklighetsberättelser.

I Århundraden har den Gemensamma Verklighetsberättelsen varit de Priviligierades Möjligheter till att påverka Gemene Man.

Fram tills nu finns det en Tysta Majoriteten, eller Folkets Röst, som framförts av någon Framträdande Inre Krets.

Eftersom Alla i Samhället trott att den Inre Kretsen verkligen haft total kännedom om vad den Tysta Majoriteten innerst inne Tänker, Känner och Tycker, har ingen kunnat opponera sig mot den version av Verklighetsberättelsen som den Inre Kretsen Presenterat.

Samma Förhållande till Folket har också funnits i Media.

Media har Producerat något som Tittarna, Lyssnarna och Publiken ska finna Intressant.

Det Privilegiet håller just nu på att Avta och kanske till och med Förklaras som Ogiltigt.

Så länge som detta inte påverkar Den Inre Kretsens egentliga ställning och Värdegrund, kommer ingenting att Hända för att Motverka detta.

Influenser kan vara vem som helst som har tillgång till en Smartphone med Internetuppkoppling.

Detta kan så småningom leda fram till att fler och fler Minoritetsstammar och Subkulturer ökar den Mångkulturella Verklighetsberättelsen.

Än så länge har inga sådana Öppna Nätverk fallit samman till större Helheter, men helt tydligt är någonting på gång.

I Samband med Corona, Klimatförändringens Konsekvenser och andra Oförutsägbara Nuflöden, kommer det Nuvarande Konsumtionssamhället tvingas Övergå till ett Återvinningssamhälle.

Att köpa Nytt och Obegagnat kommer bli, om inte Omöjligt, så betraktat som Oetiskt och kanske till och med Olagligt.

Tillgången finns, men inte Efterfrågan. Med den Utgångspunkten kommer den Nuvarande Marknaden att försvagas.

Konsten är inte att reparera Kvalitetsarbeten, utan att Människor själva blir medvetna om Martin Heideggers syn på Varat och att Vara Ett med Varat.

Konsten blir istället att Reparera, Sammanställa, något av Dålig Kvalitet så att Varan inte bara återställs i sitt Ursprungliga Skick utan till och med Förbättras och kanske Förenklas. Marknadskrafterna av Entreprenörer måste alltså bli mer medvetna om den Enskilda Människan ökade Förmåga till att Själv Remixa Verklighetsberättelsen så att den Överensstämmer med Dennes Hantverksskicklighet.

Med den Alienation som uppstått under Industrialismen och den Isolering som kommit i Spåren efter Corona, kommer allt fler ifrågasätta Tidens Tyranni och Möjligheten till att köpa den Andras Livstid. Inte Staten, men Samhället, kommer kräva mer av Medborgaren att själv påverka Miljön, i betydelsen att motverka plötsliga Översvämningar, Jordbävningar, Slukhål, Stormvindar, växlande Temperaturer och Situationer av För Mycket Värme, eller, på grund av detta, ideliga Strömavbrott.

För att Hålla nere Temperaturen i Luften och i Vattnet, kommer troligtvis allt fler att använda Elektriciteten och annan strömmande Energi, vilket kan medföra Strömavbrott.

Därför är att Anta att Solcellspaneler kommer att bli Årets Julklapp.

Det kan inverka på Medborgarnas Privatliv och Fritid, men också Kommunikation och Arbetsliv. Något sådant har varken Libertarianer eller Entreprenörer tagit ställning till, eftersom Processen inte ingår i deras Önsketänkande, Visionära Drömmar och sedan tidigare Fastställda Verklighetsberättelse.

Var Man kommer Snart att Upptäcka och Uppleva hur den Föreställda Verklighetsberättelsen inte alls Följer den Reella Verklighetsberättelsen under och efter det just nu pågående Paradigmskiftet.

Tillgången till en Cybernetisk Verklighetsberättelse skymmer sikten för att Utforska Alternativa Verklighetsberättelser.

Kommer Samhället sönderfalla till mindre Byalag, eller övergå i former av Öppna Nätverk? Samhällets Innersta Krets förutsätter att den just nu pågående Verklighetsberättelsen omöjligt kan Iscensättas på något annat Vis.

Så trodde också de Innersta Kretsarna i Nazityskland och i det Forna Östblocket.

Donald Trump var i sig beviset på att USA och troligtvis resten av Västvärlden kommer att genomgå samma Omkastningar av Samhällsordningen.

Donald Trump och hans Sympatisörer ville Framställa en Ny, Gemensam Verklighetsberättelse, men sådana Impulsiva, Spontana och Ogenomtänkta Revolutioner är idag omöjliga att genomföra, eftersom Samhället fullständigt bubblar av Subkulturer som vill Upp, men Vägrar att Inordna sina Energiflöden i Öppna Nätverk.

I det Gamla Paradigmet fanns ett Helhetstänkande som Uteslöt de Oanpassningsbara.

I det Nya Paradigmet finns inget sådant Enhetligt Helhetstänkande.

Inte därför att de Innersta Kretsarna anstränger sig till det Yttersta för att genomföra en sådant Enhetstänkande, utan därför att det helt enkelt är Omöjligt.

Det kan inte längre finnas någon Spjutspetsideologi som kan tillämpas i alla nuvarande Händelseförlopp. Tidens Tyranni är ett hinder. Bristen på Framtidsvisioner leder till ett ökat tryck på Nuläget.

Det Nuvarande Klassamhället kommer inte Ersättas av ett Klasslöst Samhälle, men Klasserna kommer att Upplösas av sig själva.

Liksom Människor förr ingick i Föreningslivet och lärde sig Traditionell Administration, finns inte längre någon motsvarande underförstådd Uteslutningsmetod.

Detta beror delvis på Entreprenörerna, men också för att Medborgarna inte längre kan uppleva något Win-Win i detta.

Detta blir speciellt tydligt då ett Arbetsteam som styrs av en Informell Ledare, långsamt havererar då de Bäst Lämpade överger Arbetsplatsen och söker sig till något säkrare Arbetsförhållande.

Kvar blir de som inte har någon Nyanställning eller annan Arbetsform att Förflytta sig till. Entreprenörskapet når aldrig ner till Verksamhetsfältets Scengolv.

De som varken kan Stanna eller Förflytta sig Bort från det Eroderande Status Quo-läget, väljer Första Bästa Tillfälle till Flykt under Jord, typ Grå Mullvad.

Entreprenörerna framkallar deras Visioner av Versioner av Potentiella Verklighetsberättelser i Gråzonen mellan den just nu pågående Samhällsrörelsen och Dark Nets Svarta Marknad. Förskjutningen mellan det Önskade och det Realitetsanpassade fungerade förut som en Roulettkula på ett Lutande plan, men i den Fjärde Dimensionen blir Rörelsen antingen helt Oförutsägbar, eller ändrar riktning som en Storslalomåkare i Töväder.

Den Skomakare som Förblivit vid sin Läst, kommer inte ha något Behov av en Entreprenör.

Annons