Det finns många konspirationsteorier som söker bevisa att en viss grupp av människor styr världen. Det vore faktiskt bättre om det funnes någon sådan Välorganiserad Organisation, än det nuvarande läget.

En Styrelse som har långsiktiga Planer om hur att motverka kommande Pandemier och Plötsligt Uppstående, helt Oväntade Konsekvenser beroende av Klimatförändringen.

De som styr och bestämmer just nu på planeten Tellus är inte några Övermänniskor eller Superhjältar.

Säg att det enda de egentligen har gemensamt är hypotesen att: ”Den Bästa Överlever”.

De skulle mycket väl kunna beskrivas som Öppna Nätverk, med det enda gemensamma att komma över så mycket Värde som möjligt, för att kunna använda det med det Goda som mål. Det Goda är förstås det som Libertarianerna menar är Gott.

En Iscensättning som mycket väl kan fungera i Konspirationsteorin, är att Libertarianernas Mecca är Silicon Valley. Där skulle Elisabeth Holmes mycket väl kunna fungera som en Översteprästinna, eller ett Helgon.

Men deras försök till att samla ihop alla Goda Idéer dit, är på Upphällningen.

Konkurrensen från Japan, Kina och andra stater i Öst har Libertarianismens Regler och Metoder som Medel, men inte som Mål.

Elisabeth Holmes visade genom Theraton på sådana brister i den Libertariansiska Flexibla Ideologin.

Hon lärde sig deras Utseende, deras Teater och Språkspel.

Elisabeth Holmes var deras Heta Önskedröm, men Fakta höll inte.

Det finns de som menar att Elisabeth Holmes medvetet Bedrog sina Investerare och den Miljö som hon dagligen vistades i.

Utan tvekan är Silicon Valleys version av Libertarianism en, om än en Virtuell och Cybernetisk, Nomadkultur, men till skillnad från de Nomadkulturer som levt nära Naturen i Århundraden, kanske Årtusenden, finns inga Traditioner och inga Underförstådda Moraliska Förhållningssätt.

Det vore att dra en Förhastad Slutsats alltför långt, men det finns även Ideologiska Idéer bakom Donald Trumps sätt att söka styra USA.

Först och Främst målet att Urholka Staten.

Om det är så, är det också frågan vad det återstår av ett Land, eller en kontinent som USA, om det inte finns något som förenar de amerikanska staterna i en gemensam Stat?

Om Staten försvagas eller försvinner, kommer Populistiska Öppna Nätverk, bekämpa varandra, likt Feodaltidens små Furstendömen i Tyskland.

Världsfederalister strävar efter en slags Sammanhållande Stat som Förenar all Världens Nationer.

Risken blir att det är en enda Kejsare eller Religiöst, Ekonomisk-politiskt Styre som, genom Globaliseringen och Multinationella företag, Konglomerat eller Karteller som tar Över Makten och framför allt Handlingskraften från de nuvarande Nationerna, Staterna och Länderna.

Än en gång får vi se om Darwin eller Kropotkin hade Rätt, är det en Individernas Kamp, eller Människans förmåga till Empati och Gemensam Strävan mot Samma Mål, som kommer att bli avgörande?

Människan lever fortfarande kvar i Antropocentrismens Verklighetsberättelse, med Religiösa Föreställningar som finns kvar i Artefakter från Tiden före gamla Egypten, gamla Antikens Aten och Roms Imperium.

Det är verkligen ytterst Tveksamt om Mänskligheten lärt sig det Väsentliga från Andra världskriget, när flera Stater i Världen fortsätter Utbyggnaden med allt mer Avancerade Kärnvapen och andra Förintelsevapen.

Kort sagt står Libertarianernas Individens Frihet mot Anarkismens Sociala Gemenskap.

Att den Ena skulle vinna och erövra Handlingsmonopolet från den Andra, är helt otänkbart. Libertarianismens Förklarande av Individens Frihet, motsäger deras egna Föreställningar om Individens Fysiska, Psykiska men framför allt Ekonomiska Rörlighet, inom Öppna Nätverk av Nomadiserande, Digitala och Högteknologiska Strukturer.

Visionerna, Önskedrömmarna, finns i en Grå Zon som var just den som Elisabeth Holmes kunde Använda i sitt Visionära Bedrägeri.

Egentligen kommer Världen aldrig få veta om Elisabeth Holmes verkligen trodde på sina automatiska testmaskiner av blodprov, eller om de bara fungerade som Vävarnas tyger, i Hans Christian Andersens saga om Kejsarens Nya Kläder.

Var, eller är Hon en Manipulativ Narcissist, eller en Futuristisk Visionär som inte kunde Förverkliga de Visioner Hon Iscensatt?

Det är också intressant att en Ekonomisk Journalist, John Carreyrou, på den högt aktade Ekonomiska Tidningen Wall Street Journal, ägd av Rupert Murdoch, som avslöjade Elisabeth Holmes och Theranos. Liksom vilseledande Visionärer och deras Visioner ökar, ökar också antalet Wistleblowers.

Det är alltid svårt att avgöra om det finns ett dolt spel mellan konkurrenter bakom händelserna, eller om Avslöjandet verkligen är så Plötsligt Oväntat som det framställs i Media? En sak är säker och det är att Libertarianerna som ingår i Världens Ekonomiska Elit av Riskkapitalister och Aktiemäklare, har en annan syn på Världens Gemensamma Verklighetsberättelse, än den som Etablissemanget och Media förmedlar till Gemene Man.

Vad är Frihet? Friheten från Kollektivet?

Friheten till att fatta egna Beslut, men utan att först fråga Andra?

Friheten till att kunna Avstå från Statens inblandning i den Enskilda Individens Privatliv? Friheten till att hellre gå under, än att samarbeta med andra i samma krissituation?

Utan tvekan är Internet Världens Största Händelse, efter Gutenbergs Boktryckarkonsten. Händelse med Konsekvenser, men utan en Verklighetsberättelse som kan sträcka sig in i en Futuristisk Framtid.

Var gång någon Futurist visar en Bild som ska Föreställa hur Framtiden, om de får vara med och Bestämma, kommer att Gestaltas, bör man fråga sig:

”- Var finns alla andra levande varelser, Djuren i Vild, Orörd och Otämjd Natur?”

Libertarianismen är, liksom de allra flesta av andra nu verksamma, konkurrerande Verklighetsberättelser, i sin innersta kärna Antropocentrisk.

Naturen anses fortfarande, om inte utgöra ett Hot mot den Enskilda Individens Rätt till Egendom, så att betraktas som en Outnyttjad Resurs.

Ingen Politisk, Ekonomisk eller Social Ideologi har Naturen med som Faktisk Part, i Framtidens Verklighetsberättelse.

Men det är sant; ingen kan beundras av de Frilevande Djuren och Orörd Natur.

Vid Noggrant Beskådande av Affischer eller Presentationer av Väl Uttänkta, Väl Planerade, Väl Organiserade och Väl Designade Framtidsscenarier, fråga den Enkla Frågan:

”- Men om man har en Hund som Sällskapsdjur, var kan man gå och rasta den?”

Annons