Jämförelser i proportioner, befolkningsmängd Sverige och Japan.

Japans befolkningsmängd (enligt Wikipedia 2017) är 126 730 000 invånare.

Japans befolkningstäthet är 335 inv./km².

Kinas befolkningsmängd (enligt Wikipedia 2018) är 1 390 191 160 invånare.

Kinas befolkningstäthet är 145 inv./km²

Sveriges befolkningsmängd (Wikipedia 2021) är 10 402 070 invånare.

Sveriges befolkningstäthet är 23,2 inv./km².

Nederländernas befolkningsmängd (Wikipedia 2019) är 17 424 978 invånare.

Nederländernas befolkningstäthet är 419 inv./km².

Japan har världens näst största statsskuld som i september 2012 uppgick till 12,4 biljoner USD (omräknat till Svenska Kronor SEK: 12 400 000 000 000).

Från Wikipedia:

Sveriges statsskuld är (vet inte om Coronans kostnader är medräknade),: 1093 000 000 000 svenska kronor SEK.

Jämför antalet nollor:

Japan: 12 400 000 000 000 SEK. (11 nollor)

Sverige: 1093 000 000 000 SEK. (9 nollor)

Japans befolkningsmängd (enligt Wikipedia 2017) är 126 730 000 invånare.

Sveriges befolkningsmängd (Wikipedia 2021) är 10 402 070 invånare.

Japans befolkningstäthet är 335 inv./km².

Sveriges befolkningstäthet är 23,2 inv./km².

Japan Yta: Totalt 377 915 km² var av Vatten (%) 3,55 %.

Sverige Yta: Totalt 447 425,16 km² var av Vatten (%) 8,97 %.

Japans invånarantal på Sveriges yta:

335 x 447 425,16 = 149 887 428.

149 887 428 (Japan) invånare per kvadratkilometer (Sverige).

Jämförelse:

Om Sverige skulle ha samma befolkningstäthet som Japan, så skulle Sverige ha 149 887 428 invånare.

Uttryckt i bokstäver:

EttHundraFyrtioNio Miljoner ÅttaHundraÅttioSju Tusen FyrahundraTjugoÅtta invånare.

Jämför Sveriges befolkningsmängd i Japan: 23,2 x 377 915 = 8 767 628.

8 767 628 (Sverige) invånare per kvadratkilometer (Japan).

Om Japan skulle ha samma befolkningstäthet som Sverige, så skulle Japan ha 8 767 628 invånare.

Uttryckt i bokstäver:

Åtta Miljoner SjuHundraSextioSju Tusen SexHundraTjugoÅtta invånare.

(Angående Sveriges statsskuld, enligt Wikipedia:

”Sverige har, särskilt sedan mitten av 1970-talet, ackumulerat en statsskuld motsvarande drygt 1093 miljarder kronor (brutto). Detta skapar en bruttoskuld på drygt 35 procent av Sveriges BNP.[85] Sedan sent 1990-tal har dock bruttostatsskuldens andel av BNP minskat kraftigt, från ca 80 procent. Statsskulden utslagen per invånare blir ca 130 000 kr.[86] Staten äger samtidigt stora finansiella tillgångar. Då tillgångarna överstiger skulderna har Sverige ingen offentlig nettoskuld, utan förvaltar i stället ett överskott.”)

”Industrin i Japan ses som att vara en av världens effektivaste och som givit mest vinst. Exemplen på framgångsrika företag är många inom till exempel elektronik- och fordonsindustrin.”

Jämför Sverige:

Citat:

”Viktiga näringar i Sverige innefattar tjänster, skogsbruk, industri samt gruvdrift (se Gruvdrift i Sverige). Andra näringar av betydelse inkluderar jordbruk (viktiga jordbruksprodukter är vete, potatis, sockerbetor, nötkreatur) och fisk.

Maskiner, papper, trävaror, järn, stål, vägfordon liksom elektronik och telekommunikationsprodukter utgör viktiga exportprodukter för Sveriges ekonomi. Sveriges ekonomi är mycket starkt orienterad mot export och handel med utlandet, exporten har de senaste åren utgjort över 50 procent av BNP.”

Modern japansk kultur (Wikipedia):
”Det nutida Japans kultur är mångfacetterad och ganska svåröverskådlig med allt från karaoke till modern arkitektur. Sedan 1980-talet har japanska tecknade serier, tv-serier och japansk film, särskilt anime och manga växt i popularitet i västvärlden. Intresset för japanska dokusåpor och liknande program är inte stort men växer alltjämt hos manga och anime-konsumenter. Bland filmregissörer är Akira Kurosawa tveklöst den mest välkände. Bland ännu aktiva filmregissörer har Takeshi Kitano väckt störst intresse utomlands med sina ofta våldsamma filmer, där han själv gärna spelar huvudrollen. Den japanska popmusiken (populärt förkortad j-pop) har inte vunnit något fotfäste att tala om i västvärlden, men den japanska musikindustrin är bland de största i världen och japanska musikgrupper säljer bra inte bara i Japan utan även i andra delar av Öst- och Sydostasien.

Några kända mangatecknare är: CLAMP, Arina Tanemura, Gōshō Aoyama, Mia Ikumi, Rumiko Takahashi, Kaori Yuki, Akira Toriyama, Masamune Shirow, Leiji Matsumoto och Ken Akamatsu.”

Jämför svensk kultur (Wikipedia):

”Svensk kultur är en del av de nordiska, germanska och västerländska kulturområdena. Svenska kulturuttryck inom konst, musik och litteratur ansluter sig främst till dessa traditioner. Det offentliga stödet till kulturen är omfattande i Sverige. Folkligt deltagande är stort inom många kulturverksamheter, ett exempel på detta är körsång, som engagerar tiotusentals svenskar. Värderingsmässigt skiljer sig svensk kultur starkt från världens genomsnittsvärderingar genom att vara mycket mer universalistisk, sekulär och inriktad mot postmaterialistiskt självförverkligande. Svensk kultur är starkt egalitär och mycket öppen mot omvärlden. Amerikansk kultur har sedan länge ett stort inflytande. Svensk kultur är vidare starkt individualistisk och antinationalistisk, även självkritisk. Maximal jämställdhet mellan kvinnor och män har ett centralt värde.”

Om det Svenska Musikundret (Wikipedia):

”Svensk populärmusik har periodvis haft stora framgångar, dels genom musikgrupper och dels genom framgångsrika låtskrivare och producenter. Under 1970-talet och början av 1980-talet stod Abba för de i särklass största svenska popframgångarna. Roxette, som också fick flera förstaplatser på Billboard 100, hade sin storhetstid under 1980-talets andra hälft samt och under det tidiga 1990-talet. Detsamma kan sägas om Ace of Base som också fick en listetta på Billboard. Producenten Max Martin har skrivit över 20 Billboardettor. I början av 2010-talet slog Avicii igenom, främst med låten Levels. Hans låt Wake Me Up var 2014 den låt som spelades mest i världen och han är den svensk som är mest spelad på Spotify.”

Hur skulle House-musiken låta, om det inte funnits japanska elektroniska digitala högteknologiska instrument och mixerbord?

Annons