Den Globala Megacityn består av ett begränsat men ändå näst intill oändligt antal öppna nätverk. Nätverken utgörs av Subkulturer med Hemliga Celler vars Deltagare i Språkspelen är angivna som Beteckningar.

Hela strukturen, eller Matrixen, befinner sig ständigt i rörelse mellan Regelbundna och Oregelbundna Öppna Nätverk.

Då ett Nätverk uppstår, stängs ett annat ner.

Denna inre process kan jämföras med det Naturliga Urvalet.

Till och med Etablissemanget sönderfaller och upplöses i temporära Öppna Nätverk.

Eftersom det inte finns något Exkluderande Utanförskap innanför Matrixen, kan ingen heller förutse nästkommande Tsunamivåg av Paradigmskifte.

Öppna Nätverk utnyttjar Subkulturer med deras Beteckningar som Sensorer.

Då en Beteckning känner av en Sensor kommunicerar den Tsunami-rörelsens Tendens i en eller flera Remix-versioner.
I de Grå Mullvadarnas Subkultur används Associativ Steganografisk Faktion (eller, tidigare, Ordkonstmakeri) som enda kommunikativa form i flytande remixar av samplade informationsbitar i semiotiska tecken.

Begreppet Faktion är en mix av Fiction och Fakta. Ordkonstmakeri går att härleda tillbaka till Korsordsmakeri. Kommunikativa, som här syftar på möjliga sammanhang att applicera, sätta in, ordens tecken, till fullt läsbara för alla som kan ingå i samma språkspel. Språkspelets informationsbitar av Semiotiska Tecken kan liknas vid Memer.
Samplade, betyder att tecknen är speciellt utvalda för att anpassas till ett annat sammanhang, än det ursprungligt avsedda.

Informationsbitar är de sammansatta tecken i en förbestämd ordning som någon kan uppleva som möjligt användningsbar i det senast aktuellt förekommande språkspelet.
Associativ Steganografisk Faktion kan jämföras med musikaliska tekniska Koncept plagierade från digitala ljuduppspelningar genom processer av Sampling, Remix och Mash-up.
Faktionen kan manipuleras näst intill hur långt som helst, men förutsatt att någon annan än konstruktören också kan upptäcka en användningsbar tolkning av densamma.

Informationsbitarna kommuniceras mellan olika hemliga celler i i större, öppna, nätverk.
Semiotiska tecken, typ information i ljud, bilder och former transformeras från tvådimensionella kvadrater till fyrdimensionella tessarakter.
Sampling är att återvinna tidigare material och omformulera det till något helt nytt och okänt.
Den Associativa Steganografiska Faktion-behandlaren integrerar informationsbitarna med hårdvara (samplers), programvara som digitala arbetsstationer, eller semiotiska playstations.
Begreppet sampling myntades i slutet av 1970 -talet av skaparna av Fairlight CMI, en synthesizer med möjlighet att spela in och spela upp korta ljud.

I takt med att tekniken förbättrades kom billigare fristående samplingsmaskiner fram, med mer minne fram, till exempel E-mu-emulatorn, Akai S950 och Akai MPC.
En remix är en bit av media som har ändrats eller förvrängts genom att lägga till, ta bort och ändra bitar av artefakten.
Det enda kännetecknet för en remix är att det brukar och ändrar andra material för att skapa något nytt.

Faktion, oavsett stil eller kategori, kan remixas av olika skäl:
För att anpassas till nattklubbspel.
För att skapa en surroundversion av en informationsbit där ingen tidigare fanns tillgänglig.
För att förbättra trovärdigheten för en äldre, begagnad informationsbit, i vilket ursprungsverket har förlorats eller försämrats.
Att ändra ett eller flera semiotiska tecken i en informationsbit så att den passar en specifik genre eller format.

Att använda några av originalets informationsmaterial i ett nytt sammanhang, så att kapseln med Klartexten i, omsluten av de två skikten Kontexten och Ordmassan kan nå önskad målgrupp, typ subkulturell öppet nätverk i den Grå Mullvadens väl kamouflerade Tunnelbyggen.
Att skapa en koppling mellan en mindre betydelsefull Cosplayers beteckning och en mer framgångsrik Språkspelares attribut.
Att tillhandahålla en alternativ version av en semiotisk avgränsning.

Remixer ska inte förväxlas med redigeringar.
En annan skillnad bör göras mellan en remix, som rekombinerar stycken från en registrering för att skapa ett cover: en egen tolkning av någon annans semiotiska massa.
En mashup (även mesh, mash up, mash-up, blend, bastard pop eller bootleg är ett kreativt verk, skapad genom att blanda två eller flera förinspelade informationsbitar av semiotiska tecken, vanligtvis genom att överlagra ett spår sömlöst över av ett annat.

I brist på bättre namn på användarna, kan redan användbara beteckningar som Cosplayers i Språkspelet, fungera också i andra, kanske mer välutvecklade, avancerade och komplexa sammanhang.
Cosplayers får sina beteckningar genom många olika metoder.
Tillverkare producerar och säljer färdigförpackade beteckningar i olika kvalitetsnivåer.
Även om var beteckning i sig framställs i massproducerade serier, så har varje beteckning sina egna speciella kännetecken.

Ett team arbetar på uppdrag och skapar kostymer, rekvisita eller peruker som är utformade och anpassade till cosyplayerns rollspelskaraktär, det vill säga beteckning. Vissa, mer aktiverade Cosplayers använder sig av Depersonaliseringar av Oförenliga beteckningar, eller karaktärsdrag.
Andra cosplayers föredrar att skapa sina egna kostymer.
På marknaden finns olika råvaror, såsom ostylerade peruker, hårfärg, tyg- och sömkoncept, flytande latex, kroppsfärg, kostymsmycken och attribut som vapen.

Cosplayers förmåga att prestera, begränsas av deras fysiska egenskaper.
Enskilda cosplayers ställs ofta inför sina egna ”kroppsliga gränser”, såsom attraktionskraft, kroppsstorlek och funktionshinder.
Autenticitet mäts av cosplayerns individuella förmåga att översätta manifestation på skärmen till cosplayens subkulturella, semiotiska språkspel, bestående av Associativa Steganografiska Semiotiska Beteckningar.

Skickligheten mäts utifrån hur svåra detaljerna i beteckningen är och hur väl de har replikerats.
På grund av svårigheten att replikera vissa detaljer och material, utbildar sig Cosplayers i Ascendensen, i att framställa och framkalla speciella egenskaper i material som textilier, skulpturer, ansiktsfärger, i glasfiber, modedesign, träbehandlingar och andra artefakter.
Cosplayers kan också ägna sig åt olika former av kroppsmodifiering.

Vissa Semiotiska Karaktäristiska Beteckningar är utrustade med Osynlig- eller Mjukgörande Attackrobotar, typ remixad Hit-man, distorderad Stalker, eller Dubble Blind Test Sniper.

Därför finns det i varje större öppet nätverk av hemliga celler gemensamma Konferensanläggningar, typ Sarrautes Planetariet, för att förhandla om de strikta regler som ska gälla för bruk av Replikerande Androider. En beteckning vars karaktär starkt kan associeras fritt till en Gashapon.

Gashapon (ガ シ ャ ポ ン), även kallad gachapon (ガ チ ャ ポ ン), är en leksak innesluten i en kapsel.
”Gashapon” är onomatopoeisk från de två ljuden ”gasha” (eller ”gacha”) för hand-vevande inverkan på en leksaksautomat och ”pon” för leksakskapseln som landar i uppsamlingshålet. ”Gashapon”-begreppet används för både maskinerna själva och leksakerna som köps.
En populär gashapontillverkare är Tomy, som använder den förkortade termen gacha (ガ チ ャ, gacha) för sina kapselmaskiner.

Samhällets entropiska sönderfall och upplösning kan inte politikerna belastas för. Det vanligaste skälet som människor anger idag, är Tidsbrist. Livspusslet går inte ihop. Mobilernas personkemier korresponderar inte simultant.

Varje God Början leder så gott som oundvikligen till ett Tråkigt Slut.