Sannolikt uppstår nya preppare och survivalister i situationer av återkommande förtroendekriser?

Kanske är alla Survivalister innerst inne Suicidala?

Att avståndet mellan Döden och Överlevnadskonsten är hårfint?

Med en Omedveten Förhoppning om ett Tillstånd plötsligt ska uppstå, så att alla människor över hela världen ska få uppleva samma desperatfyllda, uppgivna ångest?

Kanske att den Förberedda eller Överlevaren förväntat sig något från Samhällets sida, men sedan upplevt sig som ersättningsbar eller utbytbar?

I de flesta survival- och prepper-filmklipp som finns på YouTube, kan det upplevas som om Prepperinstruktören är en Extrem Socialdarwinistisk Individualist.

Prepping, eller Survivalism, är ofta förenat med situationer där den förberedde kan ha ett lager av livsnödvändiga produkter, men sällan beskrivs det i en verklig stadsmiljö.

En Loner och Ensamvarg som söker sin Flock?

Eller en Desillusionerad Medborgare som Inväntar Apokalypsen och Mänsklighetens Slut?

I mitt tycke, utifrån det ytterst begränsade antal filmklipp jag har sett, är det sällan Social Kompetens det första man lär ut.

Preppern i Fortroendekrisen måste själv börja med att hantera sin inre krismedvetenhet, än hypoteser och spekulationer om värsta tänkbara scenario.

Hur att förhandla till sig ett förtroende i en krisartad situation.

Allt är träning.

Det man tränade på igår eller för tjugo år sedan, kan komma till användning i morgon eller om tio år.

Vad man än tränar sig i, så leder det till en fördjupning och utveckling av det man redan kan. Inom Zen talar man om Buddha,

Dharma och Sangha. Buddha är Tron. Dharma är Sanningen.

Sangha är den gruppen som man känner förtroende för och vill ha i sin närmaste omgivning. Om man inte från börjar anser sig vara en människa som är helt omöjlig att vara med andra människor, i en social grupp, i ett socialt sammanhang och med social kompetens, kan det visst vara av nytta att Träna Expedition Robinson.

Om man utgår från ens egna värderingar, motiv, upplevelser, erfarenheter och känslor, vem vill man ha i sin omedelbara närhet i en krissituation?

Vad kan sägas vara deras Minsta Gemensamma Nämnare?

Om svaret råkar vara droger, kriminalitet, desperation och uppgivenhet, så kanske de inte är det säkraste av medmänniskor att söka sig till.

Utgår man från att Nöden har ingen Lag, så är det ganska så troligt att man själv kommer identifiera sig med de Laglösa.

Ett problem med det valet är att sådana själva har svårt för att skapa förtroendekapital nog för att samarbeta inom gruppen.

En grupp som bygger på Rädsla, Hot om Våld, Osäkerhet och Oberäknelighet riskerar att leda till en Destruktiv Sekt, som alla, så fort de kan, söker fly undan från.

Ändå, om det civiliserade Samhället kollapsar och ingen finns som kan upplevas som förtroendeingivande, klok, vis och förutseende, hur ska man tänka? Samhällskollapsen uppstår inte på en dag.

Samhällets inre strukturer, Samhällets immunförsvar genomgår många stadier av upplösning och entropi, innan Kollapsen är ett faktum.

Liksom dessa upplösningstillstånd uppstår genom flera förtroendekriser, har alltså varje medborgare och individ gott om tid på sig hur att konstruera ett förtroende alternativ till dagens normalitet, underförstådda meningar, inkluderingar, regler, bestämmelser och förväntningar på ömsesidigt förtroende.

Survivalister och Preppers förväntar sig en plötslig katastrof, medan vi som nu lever i Coronapandemin och Klimatförändringen har, i vardagens situationer, svårt att uppleva själva Förändringens Rörelser.

Att ett grönt björklöv övergår till höstgult bara på några dagar under Juli månad, kan det anses utgöra ett säkert tecken på att Klimatförändringen eskalerar exponentiellt?

Vad betyder 1,5 grader varmare, i just din vardag?

Just idag är det just nu 23′ Celsius, så det skulle betyda att det, som en omedelbar konsekvens av Klimatförändringen, istället skulle bli 24,5 ‘ Celsius?

Det låter väl inte så oroväckande?

Nej, det är inte den lokala temperaturen som stiger med 1,5 grader, utan den globala temperaturen.

Som om du ligger i ett badkar och fyller det mer och mer med vatten som bara är lite varmare än du vill ha.

Trots att vattnet inte känns så hett, men när det har nått upp till en viss nivå i badkaret, kommer du ändå att uppleva det som outhärdligt, alldeles för varmt.

Du vill först kyla ner vattnet med kallvatten ur kallvattenkranen, men det går inte.

Du försöker komma ur badkaret, men, liksom i en mardröm, blir badkaret bara djupare och djupare och bottnen halare och halare, och badkarskanten allt svårare att nå upp till.

Det är alltså en tidsfråga om när du ska stänga av varmvattnet.

Men även om du lyckas med det, så kommer vattnet ändå vara alltför hett och det kommer att ta tid innan det svalnar.

Att ta sig upp ur badkaret, är ungefär som att förvänta sig att Elon Musk ska kunna sända iväg hela Tellus befolkning med en jättelik Noas Ark, till Mars.

Annons