Den väsentliga idén är att göra det möjligt för Läsaren/Tydaren att bryta ner de hinder som omger medvetandet.

Kärnvapen står redo att avfyras inom loppet av några minuter.

Nomadiska paleoindianer reste till Las Vegas för 10 000 år sedan.
Området fick namnet Las Vegas, vilket på spanska betyder ”ängarna”.
Elva år senare valde medlemmar i Saints Las Vegas att bygga Fort Downtown Las Vegas.
Fortet övergavs flera år efteråt.

Det är sällan av godo för alla att hela den egentliga sanningen kommer fram.

Undvik ögonkontakt.

Att använda kaos som en distraktion är bra.

I kaosmagin är det resultatet som räknas.

Försök med en ritual.

Titeln är en parodisk hänvisning till att återuppliva:

”Vem Vill Bli Legend?”

Om den ger önskat resultat: upprepa, bekräfta, förbättra ritualen.

Blanda och ge från alla möjliga källor.

En teater som i själva verket är återgång till magi och ritual.
Att skapa magiska trollformler, astrologikartor och rita stötande bilder.
Allting är på riktigt.

Ett språk baserat på arbetarklassens vardagliga meningar, medicinska och akademiska jargong, neologismer, obsceniteter, och det specialiserade slangen av soldater, arkivarier och den kriminella underjorden.

”Cute”, gullig och söt, är en magisk term som omfattar allt som är acceptabelt och önskvärt.

Aw わ い そ う kawaisō (ateji som 可 哀 相 eller 可 哀 想) ömkligt, ynkligt, väckande medkänsla, fattigt, ledsen, ledsen (etymologiskt från 顔 映 様 ”ansikte / utskjutande, reflektera eller överföra ljus, rodna, rodna / tycka, utseende).

Guro Lolita-flickor blandar det skrämmande och trasiga med det oskuldsfulla och klär sig i vita kläder, som stänks med låtsasblod.

Vanliga accessoarer är mitellor, ögonlappar och bandage.

Det kritiska svaret var skarpt uppdelat, och majoriteten av granskarna kritiserade det för smutskastning, pessimism och förakt för mänskligheten.

Effekten kan hittas vanligt och konventionellt i det faktum att det högsta målet är tydligt annorlunda; att utveckla sitt fokus på att skapa äkta känslor och förkroppsliga dem i fysiska handlingar och inkluderade improvisation.
Att fokusera på användande av fantasi och tro i de givna omständigheterna snarare än sina egna och ofta smärtsamma minnen.

Linda deltog i en självförbättringskurs och hade lovat sin mamma att hon skulle förbli jungfru.
Hon hävdade senare att hon kan vara till behag.

Bonnie var ett brådmoget barn och hade goda betyg i high school, särskilt i kreativt skrivande. Hon beskrevs som en intelligent, vacker, charmig och envis ung kvinna.

Linda nämndes av Treacy som ”det mest värdefulla jag äger”.

Hon fann sin version av The Method:

A New Approach.

Det är som att komma hem varje gång.
Spegelskådande, skrikande, trance och telepati.
Ett magiskt universum.
Ur magisk synvinkel är ingen död, ingen sjukdom, ingen olycka, olycka, krig eller upplopp av misstag.

Alla världar försvinner till ett evigt ingenting … i korta, nakna fraser: språket upplöses som verkligheten gör.

Än idag behandlar sjukhus i Hiroshima strålskadade och dokumenterar nya sjukdomar hos överlevare.

Undvik områden där det kan uppstå oväntade problem.

Om världens största kärnvapen sprängdes över Eiffeltornet i Paris skulle blixten synas i Berlin och fönsterrutorna skallra i London.

Little Boy, fälldes den 6 augusti 1945 kl 08:15 över industristaden Hiroshima från B-29-bombaren Enola Gay.

Fat Man fälldes den 9 augusti 1945 klockan 11:02 över staden Nagasaki från B-29:an Bock’s Car.

Kvinnor som animaliska ersattes med kvinnan som foglig.

Fat Man hade formen av ett ägg.

Annons