Grå Mullvadsandroiden i Faktiv Ero Guro Nansensu.

Om Associativ Steganografisk Ordkonsts Melodramatik.

I det här språkspelet är det fullt acceptabelt att låta gestalterna, identiteterna, byta roller sinsemellan.

Omvänd psykologi syftar till att få en annan person att göra eller säga något genom att berätta motsatsen till vad som önskas.
Språk är förmågan att bilda symboler och att tänka i metaforer.

Det behövs två för att dansa tango, men för att ”faire un ménage-à-trois accompli, kan den tredje inte uteslutas.

Hentai introducerades under Meiji-perioden som en term för förändring av form eller transformation inom vetenskap och psykologi.


Den Associativa Steganografiska Ordkonstsmakaren-Scenmästaren iscensätter de senaste föreställningarna så att dessa verkar ha en inbördes interagerande relation.
Ero Guro Nansensu-kulturen är beroende av att deltagarna, upplever den iscensatta föreställningen som levande, meningsfull och betydelsebärande.


Att väl känna till och utnyttja sådana handlingar eller föremål som kan bryta mot sociala normer, är grundläggande kunskaper för alla former av både provokation och manipulation.
Hur man medvetet undanhåller ett speciellt betydelsebärande tecken eller framställer ett i vardagen allmänt förekommande objekt, så att det speciella betydelsebärande tecknet kan förbli dolt.


Människan framkallar sådana mönster med hjälp av tecken och symboler.
År 1866 bannlyste Lingvistiska Sällskapet i Paris all vidare diskussion om språkets ursprung, och det tog mer än ett sekel innan ämnet blev respektabelt igen.
Normaltillståndet i verkligheten är kaos och oordning, men i samvaro med andra kan man tillsammans iscensätta föreställningar som så småningom bildar något att samlas och samtala omkring, som utvecklas till en kultur.
Bilden av verkligheten, är den som vinklas, redigeras, retuscheras och återges i media.


Första försöket till Mullvadsandroid var en fiktiv, faktisk, litterär, en ”faktiv” skapelse.
Till skillnad från Kartan, är Verkligheten omöjlig att överblicka och förutse.
Schaulust, nöjet att titta, kan sublimeras till en en brinnande och plågande nyfikenhet att se.
Schaulust är en förutsättning för att man ska uppskatta reproducerbara repliker.
En roll i det semiotiska tecken-språkspelet infångas av imaginär representation av den andra.
Ofta är kontrasten tilltalande, på samma sätt som andra former av rollspel.
Schaulust kan också ha en aspekt av nostalgi, som återkallar minnen från en enklare tid i ens liv.
Dessa fantasier kan återskapa barndomshändelser.
Främlingarna behöver inte stå helt nakna.


I ordet hentai (変 態) hänvisar den första kanji -hen till konstighet, och den andra kanji tai refererar till ett tillstånd.
På 1910-talet användes det inom sammansatta uttrycket ”hentai seiyoku” (変 態 性欲, onormal sexuell lust) som med en gång blev oerhört populärt.
På 1920-talet behandlade många publikationer Ero Guro Nansensu-rörelsen.
På 1930-talet blev censur vanligare vilket ledde till att färre volymer publicerades om detta tema.


Efter andra världskriget, på 1950-talet, förnyades intresset för den första engelska bokstaven H (uttalas som エ ッ チ, /eɪtʃ /).
Den korrekta transkriptionen av ordet エ ッ チ i Hepburn-notationen är ”etchi”.
I detta sammanhang bör etchi förstås som sexuellt framåt och är synonymt med iyarashii (嫌 ら し い, smutsigt eller äckligt) eller sukebe (す け べ, en person med sex på hjärnan).
Många modedesigners skapar direkt produkter baserade på detaljer som inte accepteras av mainstream.


Grå Mullvaden och Holy Doly.
Schaulust är en förutsättning för att den Associativa Steganografiska Ordkonstmakaren ska kunna uppskatta och framställa sådana reproducerbara repliker.
Etchis exakta betydelse varierar med sammanhanget, men i allmänhet liknar det mest det engelska ordet ”styggt” (när det används som adjektiv).
Exempelvis används termen ”det visuella-skoptofila samhället” vilket är ett uttryck för det moderna samhället att konsumera bilder exempelvis genom TV, film, reklam eller skyltfönster.
I detta sammanhang används det för att hänvisa till störningar som hysteri eller för att beskriva paranormala fenomen som hypnos eller telepati.


Med den Grå Mullvaden som studieobjekt, skulle en sådan iscensättning av Associativ Steganografisk Ordkonst översatt till ett faktivt levande väsen kunna relatera så här:

De levde ett parallellt dubbelliv, som Joly, Soly och Foly.

Ambitionerna var skyhöga: de skulle ta över världen.
Joly:
– Det blev väldigt mycket på en gång där. Se till att fixa hela konceptet, hur vi skulle se ut, vad vi skulle ha på oss och sådär. Då kände jag att det var jobbigt att missa vissa teoretiska ämnen i skolan, som jag ändå hade svårt för.


Konceptet ”The DaLadies” slog igenom med en skräll av glitter – men bakom den glättiga ytan växte en dystrare verklighet fram:
– Vi säljer produkten, men är den inte. Vi är galgarna, men inte konceptet i sig. Vi är förpackningen. Vi utstrålar information. Vi kan identifiera oss med den, men är ändå inte identiskt densamma.


– Jag hade hoppet hela tiden om att vi skulle ut i världen. Jag trodde för mycket på det.
– Då känner man sig väldigt tom, säger Joly. Jag är jag, och jag vill bara blicka framåt.
Men ambitionerna om att ta över världen har hon inte givit upp.
Förra veckan tog hon nästa kliv.


Hon tog sitt definitiva farväl av den gråhåriga Joly.
– Jag har ju jobbat mot det här hela mitt liv egentligen; ”catchy pop med lite attityd”.
– Jag är jag, och jag vill bara blicka framåt, säger Joly.
Joly DaLady mottog Schaulust av att se sig själv klädd på det viset, anpassad till den mer Kogal-stilen.


Joly DaLadys Schaulust kan tilltala kvinnor eftersom den tillåter dem att projicera en mer ungdomlig, oskyldig, jungfrulig bild på sig själva.
I praktiken var Joly DaLady vanligtvis följsam eller lekfullt ”stygg” och undergiven, medan Ratman spelade en lärare eller sträng rektor.
Ratman uppmuntrade Grå Mullvaden att diskutera detaljer om sitt sexliv (till exempel hens första ansträngningar för onani vid 20 års ålder) och fokusera på ett antal fria associationer till termen ”Mullvad”.
Enligt Ratmans analys identifierade sig Grå Mullvaden omedvetet med Mullvadar: det vill säga den Grå Mullvaden fantiserade omedvetet att hen – en mullvad och en grävare – hade samlag med sin flickvän, Joly DaLady.


Joly berättade för Grå Mullvaden att Schaulust kan leda till galenskap, vilket för Grå Mullvaden skulle innebära en återgång från konkret verklighet till en abstrakt fantasivärld:
– Jag hade hoppet hela tiden om att vi skulle ut i världen. Jag trodde för mycket på det.
Joly DaLady, en ung forskare i Psykometri, försökte väcka Grå Mullvadens latenta drifter till liv.
Ratman insåg att det bara fanns ett sätt: med omvänd psykologi.
Grå Mullvaden bestämde sig för att bekänna sin största lögn: hen hade inte letat efter Joly enbart för att bli en superhjälte.


En ljusstråle gick igenom mörkret som täckte himlen och avslöjade hur Grå Mullvaden besegrar sin förföljare, Stora Skuggan.
Stora Skuggan hade blivit allt starkare tack vare, nihilistiskt, förlora kunskapen om gränsen mellan ”gott” och ”ont”.
Ambitionen var att härska över världen.


Grå Mullvadens superegenskap bestod av att kunna höra rösterna från alla dem som bad om hjälp.

Med ens blev hen medveten om att då skulle de också kunna höra henom.
Tack vare denna länk kunde Grå Mullvaden avslöja för alla hur att besegra Stora Skuggan.
Alla följde Grå Mullvaden och Stora Skuggan försvann.
Bland de många röster som hördes av Grå Mullvaden fanns också Joly DaLady.

Joly DaLady informerar Grå Mullvaden om att Topìn var den första inkarnationen av Stora Skuggan.
Grå Mullvaden finner Topìn och konfronterar henom.
Precis när Grå Mullvaden är på väg att besegras, upplever Doly sin empatiska kallelse.
Grå Mullvaden besegrar Topìn, som avslöjar att om inte Grå Mullvaden dödar Stora Skuggan, kommer den att gå igen.
Hans onda skratt avbryts av Ratman, som inte har något emot att eliminera det en gång för alla.


Den Grå Mullvaden och Joly DaLady är ett skolexempel på semiotisk kontradiktionssamplad remix.
Joly med det stora gråa håret.
Hur ser Joly ut i verkligheten?
I kommentarsfältet är det flera Joly-fans som påstår att Joly är lik Aunt Peg, som hen såg ut under de Gyllene Åren.
2019 står Joly på scenen.
Nu berättar Joly vad det betyder för henne.
– Den betyder väldigt mycket. Den handlar om att bryta sig loss.


Vad heter medlemmarna i The DaLadies?
Noly, Joly och Soly uppger att de härstammar från ett ”dockhus i Deauville” och är inspirerade av kawaii-estetiken från japanska subkulturer, såsom gyaru och lolita.
Producenten bakom The DaLadies:
– Tjejerna är äkta, men färskvaror har alltid ett bäst före-datum.
Joly kommenterar:
-Står det så är det säkert så, men just nu, innan vi vänder blad, fokuserar vi här och nu.