Först av allt:

Kreativ fråga 1:

Vad kan Läsaren/Tydaren använda en sax (a pair of scissors) till?

Svar: Var gång som Läsaren/Tydaren söker efter en kniv, så ställ frågan: ”Kan det vara bättre att använda en sax? Varför inte försöka?”

Idag går en skarp skiljelinje mellan det forna samhällslivet och det nuvarande och kommande.

Under 1960-talet var det omoraliskt att sticka ut och skilja sig från mängden.

Det var detsamma som att utsätta sig själv och sina närmaste anhöriga för onödiga risker.

Med ME-rörelsen har utvecklingen gått åt en annan riktning.

Nu gäller det att, med Selfies och Sociala Grupper, erövra så många lajks som möjligt.

För att erhålla lajks, måste man förstås vara annorlunda, men också annorlunda på ett önskvärt sätt.

Detta erbjuder ett bra tillfälle för var och en som önskar bli en Grå Mullvad.

Detektiven Allmänheten spanar, omedvetet, efterspanar alltid det som kan verka misstänkt och kanske utgöra ett framtida hot.

Vill en människa idag försvinna i mängden, gäller det att framhäva sig själv på ett sådant sätt att Detektiven Allmänheten upplever en som en negativ upplevelse.

En människa som stinker, väcker uppmärksamhet.

En människa som ser ut att stinka, är någon som Detektiven Allmänheten, Gemene Man och Mannen på Gatan, omedvetet eller undermedvetet, instinktivt undviker.

Idag omtalas olika slags sociala, asociala eller antisociala ”tjuvar”.

Konflikttjuvar stjäl konflikter, så att ingen inblandad i konflikten hinner lära sig hur att lösa konflikten för att därpå gå vidare.

Tidstjuvar stjäl ens tid.

Energitjuvar stjäl ens psykiska och kanske också fysiska energi.

Värst är naturligtvis de tjuvar som ingenting lämnar tillbaka, eller efter sig.

Härskartekniker.

Dubbla budskap.

Diffust ställda frågor.

Människor som anklagar andra, men som själva önskar förbli anonyma.

Människor som ständigt kräver förståelse, uppmärksamhet och bekräftelse.

Människan idag vill synas, helst med så många lajks som möjligt.

Ett bevis på ens kapacitet, popularitet och inflytande.

Den grå manschettarbetaren är i utdöende.

Kontorsråttor, arkivarier och generade bibliotekarier tillhör numera arbetsgrupper inom digital administration.

Arbetsplatsens kuf är borta.

Många teorier finns om ”urban survival” och ”the Gray Man”.

Om en människa hamnar i en nödsituation ute i vildmarken, så gäller det att väcka uppmärksamhet så snart som möjligt. I storstadens urbana miljöer gäller motsatsen.

Att synas är att omvandla sig till en målbild, kanske representant av en målgrupp.

En målgrupp ingår i en kategori.

I kategorin antas finnas en gemenskap om en attityd, eller en särskild konformitet.

För den Grå Mullvaden kan Konformiteten både utgöra ett skydd, men också ett potentiellt hot.

Ett ganska så säkert alternativ är att framställa sig så som stel, tråkig, intetsägande, men ändå enträget söka ingå i ett djupare vänskapsförhållande eller social gemenskap.

En som Gemene Man i ansträngningen att vara civiliserat tillmötesgående och artig, söker behandla nedkylande, avvisande och avhysande.

Kategorin kräver av var medlem att identifiera sig med Gruppens gemensamma ideal och målsättning.

Utåt sett; Att ingå i ett grupptänkande, ett gemensamt utseende, kan fungera som kamouflage. Inne i Kategorin/Gruppen kan de andra medlemmarna uppleva att den Grå Mullvaden sticker ut och inte kan anpassa sig.

Att hålla sig på gränsen mellan Bekvämlighetszonen och Ingenmansland, kan av de allra mest gruppanpassade upplevas som försök till att undslippa krav, plikter, skyldigheter och kanske till och med bestraffningar.

För den Grå Mullvaden gäller alltså utseende och handlingsmönster av som andra medlemmar och deltagare kan upplevas som besvärande och frånstötande.

Den Grå Mullvaden uppnår detta lättast genom att manipulera och provocera gruppens subliminala immunförsvar, så att, var gång en medlem/deltagare i kategorin subliminalt, instinktivt och intuitivt, uppstår en motvilja till fortsatt sympati, empati, inlevelse och upplevelse av gemenskap.

Detta sätt att tänka är en uppdatering av den forna Grå Mannens strävan efter osynlighet.

Att eftersträva osynlighet i vår högeffektiva tid, kan ha en kontraproduktiv effekt.

Paparazzis och drevjagande personjournalister undviker medvetet och omedvetet sådana främmande individer som söker synas och kräva uppmärksamhet, sådana som egocentriker, exhibitionister, linslöss, teaterapor och självupptagna narcissister.

Sådana som vill synas, men som egentligen varken är intressanta eller har något att bidra med eller erbjuda till en publik.

Utan att gå för långt och söka uppnå en ställning som behovsprövande, bidragsberoende eller på annat sätt konkret dysfunktionell, kan den Grå Mullvaden ute i den praktiska vardagsverkligheten ge Mannen på Gatan oförklarlig orsak till att tvärt skynda över gatan till motsatt trottoar eller annan frizon från störande element.

Väl utförd så hinner Gemene Mannen på Gatan inte uppfatta detta missbruk av personlig frihet som annan än subliminal-instinktiv.

Ute i en nostalgisk retro vintage Hembygd, gäller fortfarande att en främmande, utomstående, icke hemmahörande, obehörig väcker uppståndelse och av den anledningen sätter igång djungeltrumman på högsta volym.

Här är det andra villkor som gäller för den Grå Mullvaden.

Att inte sticka ut, är omöjligt.

Varje flockdjur upplever ett främmande flockdjur med samma existensberättigande, som en potentiell hotbild gentemot den egna flocken, stammen, klanen eller kulturen.

Här kan den Grå Mullvaden välja att antingen gå över Normalitetsgränsen, eller under.

Anta att den Grå Mullvaden presenterar sig som överlämnare av personligt kravbrev från Kronofogdemyndigheten.

Den Tillfrågade kommer först och främst inte vilja identifiera sig och därmed inte heller kräva något yrkesintyg från Budbäraren.

Då den Tillfrågade inser att Budbäraren söker annan person, en person som den Tillfrågade varken är bekant med eller känner till, kommer den Tillfrågade uppleva en spontan pust av utandning.

Budbäraren ber om ursäkt och söker vidare efter den obekanta mottagaren av kravbrevet.

Även om den Tillfrågade har lagt märke till Budbärarens yttre, utseende och karaktär, kommer den Tillfrågade även fortsatt att återhålla allt som kan väcka misstanke om att denna egentligen skulle vara den eftersökta mottagaren av kravbrevet.

Därför är det i högsta grad osannolikt att den Tillfrågade kommer att vidarebefordra lösa informationsbitar om Budbäraren till vare sig de närmaste anhöriga, grannen eller andra tillhörande densamma Hembygdsförening. Som vanligt varnar alla:

”Ingen Rök utan Eld”.